Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nữa sau thế kỷ XIX” lớp 12 chương trình chuẩn

Bai 10- cahc mang khoa hoc cong nghe va xu huong toan cau hoa

Bai 10- cahc mang khoa hoc cong nghe va xu huong toan cau hoa
... mạng khoa học – công nghệ lần 2: + Đặc điểm lớn cách mạng khoa học – kó thuật ngày khoa học trở thành lực lượng sản xu t trực tiếp, phát minh kó thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, khoa học ... thuật, khoa học trước mở đường cho kó thuật, đến lượt kó thuật lại mở đường cho sản xu t Như vậy, khoa học Kiến thức I Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ: Nguồn gốc đặc điểm: - Cuộc cách mạng khoa ... qua cách mạng lónh vực khoa học – kó thuật + Cách mạng công nghiệp kỉ XVIII XIX (cách mạng khoa học kó thuật lần 1) + Cách mạng khoa học – công nghệ năm 40 kỉ XX (cách mạng khoa học kó thuật lần...
 • 5
 • 896
 • 9

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
... diễn cách mạng khoa học Cuộc cách mạng công nghiệp kỉ XVIII, diễn nước Anh sau lan sang nước khác Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật diễn Mĩ vào năm 40 kỉ XX Cuộc cách mạng khoa học công nghệ ... VI: Cỏch mng khoa hc Cụng ngh v xu th ton cu hoỏ Tit 13 Bi 10: CCH MNG KHOA HC-CễNG NGH V XU TH TON CU HO NA SAU TH K XX Trong lịch sử phát triển loài người đến có cách mạng khoa học? Trong lịch ... đại bùng nổ vào cuối kỉ XX đầu kỉ XXI Tit 13 Bi 10: CCH MNG KHOA HC CễNG NGH V XU TH TON CU HO NA SAU TH K XX I Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh Ngun gc v c im Nhng thnh tu tiờu biu II .Xu th ton...
 • 56
 • 3,114
 • 12

CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
... cu khoa hc, khoa hc gn lin vi k thut, khoa hc i trc m ng cho k thut phỏt trin : Khoa hc tr thnh lc lng sn xut trc tip NHNG THNH TU TIấU BIU THO LUN NHểM I Thnh tu v khoa hc c bn II Thnh tu v khoa ... minh mi ny ó c ng dng ci tin k thut phc v sn xut v cuc sng b KHOA HC CễNG NGH Xut hin nhiu phỏt minh quan trng, t c nhiu thnh tu ln nh : Cụng c sn xut mi: Mỏy tớnh in t, ngi mỏy Ngun nng lng ... sn xut xõy dng, phỏt trin t nc Xut phỏt im thp, nguy c tt hu luụn tim n II .XU TH TON CU HO V NH HNG CA Nể XU TH TON CU HO T nhng nm 80 ( XX ) trờn th gii din xu th ton cu hoỏ Biu hin Phỏt trin...
 • 42
 • 999
 • 6

bài 1o cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

bài 1o cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX
... bay mặt trăng) I CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ Nguồn gốc đặc điểm Câu hỏi 1: Nguồn gốc sâu xa CM KH-CN? robot hút bụi Ottoro Câu hỏi 2: cách mạng khoa học - công nghệ lần mang đặc điểm gì? RôMáydân ... lô thay cày người I CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ Những thành tựu tiêu biểu Hoạt động nhóm:  Nhóm 1, 2: Khái quát thành tựu khoa học  Nhóm 3, 4: Khái quát thành tựu công nghệ Vệ tinh Năng lượng ... Hệ thống sản xu t tự động Cừu Doly Năng lượngtốc trời Tàu siêu mặt Câu hỏi 3: Những thành tựu KH-CN mà người đạt có tác động sống ? Tích cực: Tiêu cực: II XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA...
 • 25
 • 646
 • 2

CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX

CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX
... Dolly Tàu cao tốc Tàu cao tốc Tàu triệu Edwin Hubble kính viễn vọng Hubble Sao hỏa tau Phoenix bo xuong hoa, 08 ...
 • 22
 • 734
 • 3

Bài 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX

Bài 10CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX
... cách mạng khoa học cơng nghệ  Đến loài ngườiđặc điểm lần cách Nguồn gốc trải qua mạng khoa học kỹ thuật  Lần 1: Vào kỷ XVIII khởi đầu nước Anh (CMCN thiên kỹ thuật, chưa áp dụng khoa học) ... điểm cách mạng khoa học cơng nghệ gì? - Đặc điểm lớn khoa học kĩ thuật trở thành lực lượng sản xu t trực tiếp KH KT có liên kết chặt chẽ, phát minh khoa học bắt nguồn từ nghiên cưú khoa học -Chia ... thập kỉ 40 đến nửa đầu năm 70: diễn lĩnh vực KH KT + Từ 1973 đến nay: diễn chủ yếu lĩnh vực cơng nghệ 2 Những thành tựu tiêu biểu * Thành tựu: -Cách mạng khao học cơng nghệ đạt Lĩnh vực khoa học...
 • 23
 • 1,103
 • 5

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hoá nửa sau TK XX

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau TK XX
... VI: Cỏch mng khoa hc Cụng ngh v xu th ton cu hoỏ Bi 10: Cỏch mng khoa hc Cụng ngh v xu th ton cu hoỏ I Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh Ngun gc v c im Nhng thnh tu tiờu biu II Xu th ton cu ... thiờn nhiờn I Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh Ngun gc v c im * Ngun gc * c im - Khoa hc tr thnh lc lng sn xut trc tip - Mi phỏt minh k thut u bt ngun t nghiờn cu khoa hc Khoa hc i trc, m ng cho k ... hoỏ v nh hng ca nú I Cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh Ngun gc v c im * Ngun gc - Do yêu cầu sống sản xu t nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao người - Do s bựng n dõn s, ụ nhim mụi trng,...
 • 39
 • 756
 • 5

Cách mạng khoa học công nghệ xu thế toàn cầu hoá

Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá
... học công nghệ cuối kỉ XX Câu Khoa học trở thành lực lượng sản xu t trực tiếp nào? Câu Phân tích tác động tích cực tiêu cực cách mạng khoa học công nghệ sống người Câu Thế xu toàn cầu hoá? ... siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn…) + Công nghệ sinh học (công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ emzim, dẫn tới cách mạng xanh” nông nghiệp) + Trong lĩnh vực ... ASEAN…) * Toàn cầu hoá vừa thời cơ, vừa thách thức nước phát triển - Toàn cầu hoá kết trình tăng tiến mạnh mẽ lực lượng sản xu t, xu khách quan, thực tế đảo ngược - Về mặt tích cực, toàn cầu hoá thúc...
 • 3
 • 1,037
 • 2

CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX docx

CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX docx
... CMKHKT làm xu t xu hướng toàn cầu hoá, quốc tế hoá, xu hướng xu t từ năm 80, đặc biệt từ sau chiến tranh lạnh - GV đặt câu hỏi: Vậy toàn cầu hoá gi? Thử lấy dẫn chứng toàn cầu hoá? - Hs dựa vào hiểu ... thức I Cuộc cách mạng khoa học - GV thuyết trình: nay, loài công nghệ người trải qua cách mạng Nguồn gốc đặc điểm lĩnh vực KH KT - Cuộc CMKH –KT ngày bắt + Cách mạng công nghiệp kỉ nguồn từ ... đề toàn cầu song chất toàn cầu hoá toàn cầu hoá kinh tế Những vấn đề toàn cầu hoá kinh tế làm nảy sinh chi phối vấn đề toàn cầu khác.Nếu nhìn từ gốc độ kinh tế toàn cầu hoá phụ thuộc lẫn hoạt...
 • 16
 • 1,009
 • 4

Bài 10:Cách mạng khoa học -công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau TK XX

Bài 10:Cách mạng khoa học -công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau TK XX
... luận Bài 10 : Cách mạng khoa học – công nghệ xu toàn cầu hãa nửa sau kỉ XX I.Cách mạng khoa học công nghệ 1/ Nguồn gốc đặc điểm 2/ Những thành tựu tiªu biĨu: Nhóm Khoa học Bài 10 : Cách mạng khoa ... máy Asimo - thành tựu khoa học cơng nghệ Nhật Bản Thế hệ máy tự động CNC Bài 10 : Cách mạng khoa học – công nghệ xu toàn cầu hãa nửa sau kỉ XX I.Cách mạng khoa học công nghệ 1/ Nguồn gốc đặc ... lªn vò trơ Bài 10 : Cách mạng khoa học – công nghệ xu toàn cầu hãa nửa sau kỉ XX I.Cách mạng khoa học công nghệ + Trong lónh vực khoa học bản: 1/ Nguồn gốc đặc + Chế tạo công cụ sản xu t mới:...
 • 70
 • 690
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ pps

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ pps
... kết cách mạng khoa học- công nghệ Hoạt động thầy trò Nội dung học sinh cần nắm - Cách mạng khoa học- kĩ thuật ? I Cách mạng khoa học- công nghệ Nguồn gốc đặc điểm cách mạng khoa học- công nghệ + Giáo ... -Nắm vững số khái niệm mới: Cách mạng khoa học- công nghệ , xu Toàn cầu hoá II Tư liệu, đồ dùng dạy học - Tranh ảnh tư liệu thành tựu cách mạng khoa học giới Việt Nam III ... cách mạng + Khoa học trở thành nguồn gốc khoa học- công nghệ: cho tiến kĩ thuật công nghệ - Từ năm 1940 nửa đầu 1970 - Từ nửa đầu 1970 đến nay: CM chủ yếu công nghệ tạo điều kiện - Học sinh...
 • 6
 • 681
 • 1

bài giảng lịch sử 12 bài 10 cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ xx

bài giảng lịch sử 12 bài 10 cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ xx
... NÓ: - Toàn cầu hóa Toàn cầu hóa ? Nguyên nhân toàn cầu hóa? Biểu hiện: CÔNG TI A CÔNG TI B CÔNG TI C TẬP ĐOÀN LỚN CÔNG TI E CÔNG TI D Việt nam có nhựng thời thách thức trước xu toàn cầu hóa? ... người Anh -Công nghệ sinh học: + công nghệ tế bào + công nghệ vi sinh +cách mạng xanh Em hiều phương pháp sinh sản vô tính? Bản đồ gen người Cừu Đôli Cách mạng xanh nông nghiệp Công nghệ lượng Năng ... biểu: - Khoa học Lĩnh vực công nghệ Thông tin liên lạc Chinh phục vũ trụ - Giao thông vận tải - Toán,lí ,hóa đạt nhiều thành tựu Nhà toán học Heberl người Đức Nhà bác học Anhxtanh người Anh -Công...
 • 21
 • 1,121
 • 0

thuyết trình sinh học - cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ xx (2)

thuyết trình sinh học - cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ xx (2)
... vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn… *Công nghệ sinh học: công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh -> cách mạng xanh” nông nghiệp Thông tin liên lạc giao thông ... tựu * Khoa học Con cừu Đôli, động vật đời phương pháp sinh sản vô tính ( 3-1 997) – 2000, nhà khoa học công bố “bản đồ gen người giải mã hoàn chỉnh vào - 2003 *Công nghệ Những công cụ sản xu t *Những ... khoa học - Khoa học gắn liền với kỹ thuật, trước mở đường cho kỹ thuật - Kỹ thuật lại trước mở đường cho sản xu t - Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xu t, nguồn gốc tiến kỹ thuật công nghệ...
 • 20
 • 319
 • 0

thuyết trình sinh học - cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ xx (3)

thuyết trình sinh học - cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ xx (3)
... CHƯƠNG VI: CáCH MạNG KHOA HọC CÔNG NGHệ XU THế ToàN CầU HóA BàI 10 : CáCH MạNG KHOA HọC CÔNG NGHệ XU THế ToàN CầU HóA NửA SAU THế Kỷ XX I Cuc cỏch mng khoa hc- cụng ngh II Xu th ton cu ... cách - KT đại cách mạng KH - CN? Nêu đặc điểm cách mạng KH CN? Bảng thống kê thành tựu tiêu biểu cách mạng KH - CN Lĩnh vực Thành tựu Khoa học Khoa học công nghệ Tác động cách mạng KH-CN: Tích cực ... diễn cách mạng khoa học - kĩ thuật? Nờu ngun gc v c im ca cuc cỏch mng KH-CN? MáY BAY CHIếN ĐấU TU NGM Tên lửa TOMAHAWK Nguồn gốc cách mạng khoa Vì ngkĩ thuật đại? mạng KH học - ời ta gọi cách -...
 • 30
 • 270
 • 0

thuyết trình sinh học - cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ xx (5)

thuyết trình sinh học - cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ xx (5)
... I - CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CƠNG NGHỆ II - XU HƯỚNG TỒN CẦU HỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ II - XU HƯỚNG TỒN CẦU HỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ BÀI 10 I - CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CƠNG NGHỆ II - XU HƯỚNG TỒN CẦU ... I - CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CƠNG NGHỆ II - XU HƯỚNG TỒN CẦU HỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ 1, Khái niệm Tồn cầu hố 2, Biểu Xu tồn cầu hóa - Thương mại giới biểu Trình bày phát triển mạnh tồn cầu ? - ... Xu tồn cầu hóa - Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực BÀI 10 I - CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CƠNG NGHỆ II - XU HƯỚNG TỒN CẦU HỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ 1, Khái niệm Tồn cầu...
 • 33
 • 450
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vi cách mạng khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóaluan van cach mang khoa hoc cong nghe va xu the toan cau hoavi cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóalịch sử 12 chương v cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóabài 10 cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ xxcách mạng khoa học công nghệ và giáo dụcphát triển nguồn nhân lực theo hướng toàn diện bền vững đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường cách mạng khoa học công nghệ và hội nhập quốc tếđó xu thế nhảy vọt về khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tiếp cận và nắm bắt nhanh chóng các thiết bị công nghệ mớicách mạng khoa học công nghệ trong thời đại ngày nay và những tác động của nó đối với quá trình dạy học đại họccuộc cách mạng khoa học công nghệcách mạng khoa học công nghệcuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ bacuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đạicuộc cách mạng khoa học công nghệ là gìcuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nayNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ