c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 2018 môn toán trường THPT chuyên đh sư phạm hà nội (vòng 1) (10)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE CURIE

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN TRƯỜNG MARIE CURIE
... www.MATHVN.com TUYỂN SINH LỚP NĂM HỌC 2013-2014 DỰ THẢO HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Câu (3 điểm) a) 1,5đ a1 (0,75đ) Khi a = 35 ,65 M = 12, 25   35 ,65 64 ,35  225 =12, 25 100  225 ... hay 12, 25   a  64 ,35  225  755 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) 12, 25   a  64 ,35  755  225  980 (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) a  64 ,35  980 :12, 25  80 a  80  64 ,35  15 ,65 b) 1,5đ b1 (0,75đ) ... năm người thêm tuổi nên năm tổng số tuổi (0,5đ) hai mẹ là: 48  3  54 (tuổi) (0,5đ) Tuổi mẹ năm là: 54 :   13 13  39 (tuổi) (0,5đ) Tuổi mẹ là: 39   36 (tuổi) (0,25đ) Tuổi là: 48  36...
 • 4
 • 854
 • 8

Đề thi thử Tiếng Anh trường THPT chuyên ĐH Phạm Nội lần 1 năm 2014 Megabook.vn

Đề thi thử Tiếng Anh trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 1 năm 2014 Megabook.vn
... thạch _ hố thi n thạch kích thước‖ A Cái mà ảnh hưởng tạo nên B ảnh hưởng tạo nên C mà tạo nên D tạo nên 11  đáp án B (Bề mặt mặt trăng tạo thành thi n thạch mà ảnh hưởng tạo nên hố thi n thạch ... (n): thi n thạch - Crater/ ˈkreɪtə(r)/ (n): miệng núi lửa, hố thi n thách Chỗ trống cần điền cụm từ bổ nghĩa cho ― meteorites‖ nên ta sử dụng mệnh đề quan hệ ―Bề mặt mặt trăng tạo thành thi n ... xuống xe - To get on (v): lên tàu xe  Anh muốn tới trung tâm thành phố lên nhầm xe buýt cuối xuống tới nhà ga  Đáp án D 17 - to expel / ɪkˈspel/(v): trục xuất (1 cách thức) to expel smt from smt:...
 • 20
 • 844
 • 5

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh lần 1 trường THPT Chuyên ĐH phạm Nội năm 2014 - 2015

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh lần 1 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2014 - 2015
... The thief wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints A The thief wore gloves so as to not leave any fingerprints B The thief wore gloves so that not leave any fingerprints C The thief ... Copying creating work for profit 18 In line 16 , the word “principle ” is closest in meaning to A crucial point B cardinal role C fundamental rule D formidable force 19 The purpose of copyright law ... diverse C familiar D durable 60 In 17 36, the number of poor people in Boston receiving public assistance about 4,000 A was B were C it was D they were 61 _ in 17 76 that the Declaration of...
 • 8
 • 680
 • 5

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh lần 1 trường THPT Chuyên ĐH phạm Nội năm 2014 - 2015

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh lần 1 trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2014 - 2015
... The thief wore gloves so as to avoid leaving any fingerprints A The thief wore gloves so as to not leave any fingerprints B The thief wore gloves so that not leave any fingerprints C The thief ... Copying creating work for profit 18 In line 16 , the word “principle ” is closest in meaning to A crucial point B cardinal role C fundamental rule D formidable force 19 The purpose of copyright law ... diverse C familiar D durable 60 In 17 36, the number of poor people in Boston receiving public assistance _about 4,000 A was B were C it was D they were 61 in 17 76 that the Declaration of...
 • 7
 • 1,356
 • 7

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH phạm Nội - Nội

Đề thi thử quốc gia lần 1 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Hà Nội
... tÀtr D- cơdơ ùeim L Khi dièr chinlr biÉn ko R roi s'Ằ'iRr-roo TtûE 5.ur Mà ilè Jll ùồc Rz - l20O lùi cơng sui /- 216 W tieu thrr cûa dó nac! t 8 .18 01V ong lai ûûme hqp nùù nná Gié lri cùa C.232W- ... oa ngn àn la 0.225 w Cumc dơ âm.hLin l0 1o'ri (wn '1) Mûc cùàns dơ ân qi mơt diên a- ?9 ,12 dt cdch ne!èn I o m c.82,5t dB B 81, 45 lB a.l50v, - 8.250v, D, 81, 2t dB, câu 38: MOt séne ners @ lhùms tinn ... téc cuc dai bàc 86,a nts':, vên éc cw dai bàûg 2 .16 ûs Qri dao cùu)én dons cla var lado hânÊ.ơ d6 dai b;c c.6,2 cm B 10 ,8 cm Tn"e aa 6- Ma dè 11 1 câr l7r c6 hâi d@ dơne dièu hèê cùns phús; =s@s(tu...
 • 6
 • 498
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 3 chuyên ĐH phạm Nội 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 3 chuyên ĐH sư phạm Hà Nội 2015
... án đề thi thử THPTQG môn Toán trường chuyên ĐHSP Nội lần năm 2015 Các em xem đáp án chi tiết đây: http://tuyensinh247.com/de -thi- thu -thpt- quoc -gia- mon-toantruong -thpt- chuyen-su-pham-hn-lan -3- nam -2015- t2-ic1209.html?course_id=55 ... http://tuyensinh247.com/de -thi- thu -thpt- quoc -gia- mon-toantruong -thpt- chuyen-su-pham-hn-lan -3- nam -2015- t2-ic1209.html?course_id=55 ...
 • 2
 • 1,127
 • 19

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Chuyên ĐH Phạm Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội
... đồ thị hàm số y = A S = 105 B S = 89 C S = 98 D S = 88 x3 x2 − + Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? Hàm số đạt cực đại x = Hàm số nghịch biến khoảng (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (0; 1) Hàm số ... Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? x−3 Hàm số nghịch biến khoảng xác định Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 3) Hàm số nghịch biến khoảng (3; +∞) Hàm số nghịch biến tập xác định Câu 46 Cho hàm số y = ... định D hàm số y = (x − x) Câu 26 Đồ thị hàm số y = A D = (0; +∞) \ {1} C D = [0; +∞) B D = (0; +∞) D D = [0; +∞) \ {1} Câu 28 Cho hàm số f (x) = xex Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Hàm...
 • 6
 • 670
 • 1

Thi thử môn Hóa lần 5 năm 2011 của trường THPT chuyên ĐH Phạm Nội docx

Thi thử môn Hóa lần 5 năm 2011 của trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội docx
... +mZn(dư) mX +mY=3,88 +5, 2 65= m+0,04*108 +(2,9 25- (0,04*1e/2e(do Zn cho))* 65) , m=3,2 Đề thi trường lần (2011) , khoa học tự nhiên lần (2011) có kiểu này, học sinh tự xây dựng thành dạng toán quen ... Thu m gam kết tủa 50 0ml dung dịch có pH = 12 Giá trị m x là: A 1,165g 0,04M B 1,165g 0,04M C 0 ,58 25g 0,03M D 0 ,58 25 0,06M Câu 54 : Thể tích dung dịch Br2 0,5M cần dùng để oxi hóa hết 200 ml dung ... phân hoàn toàn 50 0 gam protein X thu 14, 85 gam glyxin Số mắt xích glyxin X (biết phân tử khối X 50 .000): A 201 B 189 C 200 D 198 N =50 .000*14, 85/ 500/ 75= 19,8 (có lẽ đề đánh máy thi u ) 75= Mgly Câu...
 • 12
 • 336
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014 TRƯỜNG MARIE CURIE MÔN TIẾNG VIỆT

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014 TRƯỜNG MARIE CURIE MÔN TIẾNG VIỆT
... vọng thi t tha, ước mơ, khát khao cháy bỏng tác giả thời niên thi u Lời văn có cảm xúc hình ảnh, sai phạm lớn văn phạm Câu (4 điểm): Bài điểm tối đa thí sinh viết văn theo thể văn viết thư Học sinh ... DỰ THẢO HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT 2013-2014 Câu (2 điểm): (1) - Mẹ em mua đường để nấu chè (2) - Đi mua đường a) Giải thích ... sinh biết đặt vào vai mà đề yêu cầu - Nội dung: + Bày tỏ phẫn nộ trước hành động phá hoại môi trường + Kêu gọi người bảo vệ môi trường - Hình thức: Bài viết thể thí sinh có khả tưởng tượng, có...
 • 3
 • 947
 • 13

Đề thi vào lớp 10 môn Anh THPT chuyên ĐH phạm Nội 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội 2015
... Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học phạm Nội 2015 cập nhật sau Để nhận điểm thi vào lớp 10 Nội năm 2015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI ... 2015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: SBD bạn 256 thi Nội Soạn tin: THI HANOI 256 gửi 8712 ...
 • 5
 • 593
 • 1

Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên ĐH phạm Nội 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội 2015
... Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Đại học phạm Nội cập nhật sau Để nhận điểm thi vào lớp 10 Nội năm 2015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI (dấu ... 2015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: SBD bạn 256 thi Nội Soạn tin: THI HANOI 256 gửi 8712 ...
 • 2
 • 437
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh lớp 6 năm học 20132014 môn toán trường marie curiekết quả đề thi tuyển sinh lớp 6 nam học 29142015 trường chuyên amsterdamđáp án đề thi thử thpt quốc gia môn sinh năm 2015  thpt chuyên đh sư phạm hà nộiđề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2010đề thi tuyển sinh lớp 10 môn vănđề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2012đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toánđề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2009đề thi tuyển sinh lớp 10 môn địađề thi tuyển sinh lớp 10 môn lýđề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2011đề thi tuyển sinh lớp 10 môn hóađề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2013đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2013đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ