Phân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dương

Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion

Phân tích một số chỉ tiêu ion để đánh giá chất lượng của một số loại nước uống đóng chai bằng kỹ thuật sắc ký ion
... o0o PHẠM THỊ PHƯỢNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ION ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ ION Chuyên ngành: Hóa phân tích số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC ... hoá lý nước uống đóng chai nước khoáng thiên nhiên 13 Bảng 1.4: Chỉ tiêu hoá lý ion nước uống đóng chai nước khoáng thiên nhiên phân tích máy sắc ion 16 Bảng 1.5: Bảng thang màu tiêu chuẩn ... xác định số tiêu ion để đánh giá chất lƣợng số loại nƣớc uống đóng chai thị trƣờng máy sắc ICS 2000 Mục tiêu đề tài : - Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định hàm lƣợng anion (F-,...
 • 16
 • 290
 • 0

Các nguyên liệu sử dụng trong kem giặt ,vai trò, tính chất của chúng ; phuơng pháp sản xuất kem giặt hiện nay cùng một số chỉ tiêu kiểm tra ,đánh giá chất lượng sản phẩm

Các nguyên liệu sử dụng trong kem giặt ,vai trò, tính chất của chúng ; phuơng pháp sản xuất kem giặt hiện nay cùng một số chỉ tiêu kiểm tra ,đánh giá chất lượng sản phẩm
... dụng số thành phần kem giặt Trong báo cáo ,chúng xin giới thiệu nguyên liệu sử dụng kem giặt ,vai trò, tính chất chúng ; phuơng pháp sản xuất kem giặt số tiêu kiểm tra ,đánh giá chất lượng sản ... Thiệu: Ngày nay, với phát triển khoa học kỹ thuật , sản phẩm tẩy rửa ngày đa dạng có nhiều tính Các loại sản phẩm giặt tẩy bột giặt , kem giặt , nước giặt Ở nước ta , bột giặt , kem giặt sử dụng phổ ... mà kem giặt không sử dụng Các sản phẩm kem giặt thường có giá thành rẻ bột giặt , phù hợp với người có thu nhập thấp Nó có ưu diểm trình sản xuất không cần phải qua giai đoạn sấy phun bột giặt...
 • 36
 • 1,482
 • 6

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ lợn trên địa bàn Thành Phố Hải Dươngmột số vùng phụ cận

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ lợn trên địa bàn Thành Phố Hải Dương và một số vùng phụ cận
... LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 N i dung ð th c hi n ñ tài "Kh o sát th c tr ng ho t ñ ng gi t m l n ñ a bàn TP H i Dương m t s vùng ph c n", ti n hành nghiên c u n i dung sau: - Kh o sát th ... nh H i Dương (2010 – 6/2013) 3.1 Lo i hình, ñ a ñi m xây d ng c a s gi t m l n thu c TP H i Dương vùng lân c n 3.2 51 ði u ki n xây d ng quy mô gi t m c a s gi t m l n thu c TP H i Dương vùng ph ... m 3.8 thành ph H i Dương 69 K t qu ki m tra vi khu n Salmonella th t t i s gi t m t i thành ph H i Dương 3.9 71 K t qu ki m tra vi khu n Staphylococcus aureus th t t i s gi t m 3.10 73 thành...
 • 95
 • 601
 • 2

ứng dụng công nghệ gis để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố hải dương, tỉnh hải dương

ứng dụng công nghệ gis để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn nước thải trên địa bàn thành phố hải dương, tỉnh hải dương
... NÔNG NGHI P HÀ N I HOÀNG KHAI DŨNG NG D NG CÔNG NGH GIS ð XÂY D NG CƠ S D LI U QU N LÝ CÁC NGU N NƯ C TH I TRÊN ð A BÀN THÀNH PH H I DƯƠNG, T NH H I DƯƠNG LU N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI P Ngư i hư ... tin ñ a thành ph Hà N i (hanoiGIS): Ph c v công tác qu n ñô th thành ph Hà N i + H th ng tích h p thông tin ñ a thành ph H Chí Minh (hcmGIS): Nh m phát tri n h th ng thông tin ñ a ph ... khăn cho công tác qu n ngu n nư c th i Qu n ngu n nư c th i m t yêu c u c p thi t công tác qu n môi trư ng, ñ c bi t công tác qu n ch t lư ng nư c Trong ñó, qu n m t cách t ng...
 • 127
 • 400
 • 0

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn thành phố hải dương

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố hải dương
... a công tác ñ u giá ñ t - ð tài ch gi i h n nghiên c u, ñánh giá hi u qu công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t qua d án ñã ti n hành ñ u giá quy n s d ng ñ t ñ a bàn thành ph H i Dương, t nh H i Dương ... Quy n, thành ph H i Dương, t nh H i Dương 4.3.3 74 D án ñ u giá quy n s d ng ñ t t i khu Dân cư B c Thanh Niên, thành ph H i Dương, t nh H i Dương 4.4 81 ðánh giá hi u qu c a công tác ñ u giá quy ... hi n ñ u giá quy n s d ng ñ t c a thành ph H i Dương, t nh H i Dương - Tìm hi u nh ng khó khăn, vư ng m c c a công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t 3.2.3 ðánh giá hi u qu c a công tác ñ u giá quy...
 • 120
 • 484
 • 0

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Dương

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Dương
... 3: Các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh tiều học địa bàn thành phố Hải Dƣơng 13 Chƣơng VĂN HÓA ĐỌC VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 1.1 NHỨNG ... luận văn dự kiến chia làm chƣơng: 12 Chƣơng Văn hóa đọc với phát triển học sinh tiểu học địa bàn thành phố Hải Dƣơng Chƣơng Thực trạng văn hóa đọc cho học sinh tiểu học địa bàn thành phố Hải Dƣơng ... tiều học địa bàn thành phố Hải Dƣơng  Khảo sát thực trạng biểu văn hóa đọc học sinh tiểu học địa bàn thành phố Hải Dƣơng  Đề xuất giải pháp định hƣớng phát triển văn hóa đọc học sinh tiểu học thành...
 • 131
 • 4,800
 • 11

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
... thầy giáo TS Hoàng Hải tiến hành thực đề tài: Đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ... thành phố Hải Dƣơng - Đánh giá việc thực sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định dự án thu c địa bàn nghiên cứu mặt: + Đối tƣợng điều kiện bồi thƣờng đất + Giá đất tính bồi thƣờng, hỗ trợ + Giá bồi ... lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho ngƣời thu hồi đất 1.1.1.3 Hỗ trợ Hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất: Hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất việc Nhà nƣớc giúp đỡ ngƣời bị thu hồi đất...
 • 81
 • 1,481
 • 11

Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
... số vấn đề luận hoạt động giáo dục quản hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Đã làm rõ thực trạng quản hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đề số ... sở luận quản hoạt động dục trẻ trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản hoạt động giáo duc trẻ trường mầm non địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chương 3: Một số biện pháp quản hoạt ... giáo dục trẻ trường mầm non địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Đề xuất thăm dò tính cần thiết, khả thi số biện pháp quản hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh...
 • 97
 • 1,791
 • 20

Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ các trường mầm non trên địa bàn thành phổ vinh, tỉnh nghệ an

Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn thành phổ vinh, tỉnh nghệ an
... sở luận quản hoạt động dục trẻ trường mầm non Chương 2: Thực trạng quản hoạt động giáo duc trẻ trường mầm non địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chương 3: Một số biện pháp quản hoạt ... số vấn đề luận hoạt động giáo dục quản hoạt động giáo dục trẻ truờng mâm non Đã làm rõ thục trạng quản hoạt động giáo dục trẻ truờng mầm non địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đề số ... giáo dục trẻ, quản kết hoạt động giáo dục trẻ - Hoặc: Quản hoạt động giáo dục trẻ GV mầm non; Quản trẻ kết hoạt động giáo dục trẻ mầm non; Quản điều kiện cần đê đảm bảo chất lượng hoạt...
 • 82
 • 892
 • 5

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố hải dương

Phân tích hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố hải dương
... tốt nhà thuốc, nội dung nghiên cứu đề tài theo thể theo sơ đồ sau: 20 Phân tích hoạt động nhà thuốc địa bàn thành phố Hải Dương Phân tích hoạt động tư vấn sử dụng thuốc số nhà thuốc địa bàn thành ... tài: Phân tích hoạt động nhà thuốc địa bàn thành phố Hải Dương với mục tiêu sau: Phân tích việc thực quy định tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc nhà thuốc địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn ... (Nguồn Sở Y tế Hải Dương) 17 Sự phân bố quầy thuốc địa bàn tỉnh Hải Dương tương đối đồng Tuy nhiên, phân bố nhà thuốc không đồng đều, tập trung chủ yếu địa bàn thành phố Hải Dương Các nhà thuốc tuyến...
 • 117
 • 732
 • 7

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của cácsở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố hải dương và đề xuất mô hình hệ thống xử lý nước thải cho mộtsở giết mổ tập

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố hải dương và đề xuất mô hình hệ thống xử lý nước thải cho một cơ sở giết mổ tập
... giá trạng môi trường sở giết mổ gia súc gia cầm địa bàn thành phố Hải Dương đề xuất hình hệ thống xử nước thải cho sở giết mổ tập trung công suất 250m3 /ngày đêm” với mục tiêu điều tra đánh ... thải số sở điển hình địa bàn thành phố làm sở để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường Chương 2: sở thuyết xử nước thải GMGSGC Đưa sở pháp lý, nghiên cứu công nghệ xử nước thải GMGSGC ... học Công nghệ Việt Nam “ Nghiên cứu xử nước thải mổ gia súc, gia cầm tập trung kỹ thuật sinh học” Viện Công nghệ môi trường thực hiện. [25] Các nghiên cứu xử nước thải đạt hiệu xử cao,...
 • 96
 • 316
 • 0

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của cácsở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố hải dương và đề xuất mô hình hệ thống xử lý nước thải cho mộtsở giết mổ tập

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố hải dương và đề xuất mô hình hệ thống xử lý nước thải cho một cơ sở giết mổ tập
... đến môi trường, nước thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản cần xử trước thải môi trường tuần hoàn lại nước nuôi, nhằm hạn chế ô nhiễm vùng xung quanh vụ nuôi Bảng Nhu cầu sử dụng nước nuôi ... mang 69 Danh mục hình vẽ, đồ thị Hình Chu trình nitơ môi trường nước Hình Chu trình nitơ môi trường nuôi trồng thủy sản Hình Phản ứng dạng lưu thể Hình Hệ thống xử nước thải theo kỹ thuật ... kiện cho hệ xử có tính chất gần giống dòng đẩy tưởng Đĩa quay Lắng thứ cấp Lắng sơ cấp Thải Bùn Hình Hệ thống xử nước thải theo kỹ thuật đĩa quay sinh học 1.5 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ...
 • 84
 • 218
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, khi nhà nước thu hồi đất xây dựng khu dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố hải dương, tỉnh hải dương

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, khi nhà nước thu hồi đất xây dựng khu dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố hải dương, tỉnh hải dương
... "ðánh giá tình hình th c hi n sách b i thư ng, h tr Nhà nư c thu h i d t xây d ng khu dân s h t ng ñ a bàn Thành ph H i Dương, t nh H i Dương" M c ñích nghiên c u: Tìm hi u ñánh giá tình hình ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N ð C CƯ NG ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N CHÍNH SÁCH B I THƯ NG H TR KHI NHÀ NƯ C THU H I ð T XÂY D NG KHU DÂN CƯ VÀ CƠ ... nhà ð t ñai thu c ch ñ công h u, g m s h u toàn dân s h u t p th ð t ñai khu v c thành th ñ t xây d ng thu c s h u nhà nư c ð t khu v c nông thôn ñ t nông nghi p thu c s h u t p th , nông dân...
 • 112
 • 308
 • 0

Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố hải dương

Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố hải dương
... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN MINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG Chuyên ... quản hoạt động đảm bảo chất lƣợng giáo dục để đáp ứng tiêu chuẩn chất lƣợng giáo dục tiểu học trƣờng tiểu học TP Hải Dƣơng Câu hỏi nghiên cứu Hiện trạng hoạt động đảm bảo chất lƣợng giáo dục ... việc đảm bảo chất lƣợng giáo dục trƣờng tiểu học TP Hải Dƣơng 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động đảm bảo chất lƣợng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng trƣờng tiểu học TP Hải...
 • 13
 • 304
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa đọc với sự phát triển của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố hải dươngthực trạng văn hóa đọc của học sinh tiều học trên địa bàn thành phố hải dương4 7 kết quả phân tích một số chỉ tiêu hóa học vi sinh vật trong nước sông cầu vào mùa mưa tháng 08 năm 20114 8 kết quả phân tích một số chỉ tiêu hóa học vi sinh vật trong nước sông cầu vào mùa khô tháng 02 năm 2012phân tích một số chỉ tiêu sinh lời của vốnphân tích một số chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lờinc phan tich mot so chi tieu lien quan den ve sinh moi truong nuoc va khong khi toi suc khoe con nguoi do xu lykhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhphân tích một số chỉ tiêu chất lượng nướcphân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bảnphân tích một số chỉ tiêu kinh tế của cty tuyển than hon gaikiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh vật trên sản phẩm thủy sảnphân tích một số chỉ tiêu chủ yếuphân tích một số chỉ tiêu tài chínhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ