Đánh giá tình trạng phú dưỡng của một số hồ trên địa bàn hà nội và đề

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua một số chỉ tiêu nhân trắc đối của người cao tuổi tại phường Phước Vĩnh – thành phố Huế

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua một số chỉ tiêu nhân trắc đối của người cao tuổi tại phường Phước Vĩnh – thành phố Huế
... tuổi phường Phước Vĩnh thành phố Huế" , với mục tiêu sau đây: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua tiêu nhân trắc người cao tuổi phường Phước Vĩnh thành phố Huế Nghiên cứu tương quan tiêu số nhân ... liên quan đến tình trạng dinh dưỡng người cao tuổi xuất với tính chất ngày phức tạp Vì lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua số tiêu nhân trắc đối người cao tuổi ... Bảng 2: BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU VÀ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG PHƯỚC VĨNH, THÀNH PHỐ HUẾ Giới Chỉ số Nam Nữ N SD N SD X X CAN 126 53.43 7.66 181 49.07 6.77 CAO 126 158.82 5.53...
 • 51
 • 377
 • 0

Bước đầu đánh giá tình hình sinh trưởng của một số loài cây gỗ bản địa trồng tại Công ty Lâm nghiệp Lục Nam Bắc Giang

Bước đầu đánh giá tình hình sinh trưởng của một số loài cây gỗ bản địa trồng tại Công ty Lâm nghiệp Lục Nam Bắc Giang
... giải đầy đủ vấn đề đánh giá sinh trưởng cho riêng loài cho số loài địa gây trồng số địa phương Việc nghiên cứu sinh trưởng loài gỗ địa gây trồng Công ty Lâm nghiệp Lục Nam - Bắc Giang chưa tác giả ... gây trồng loài này, tiến hành nghiên cứu đề tài: Bước đầu đánh giá tình hình sinh trưởng số loài gỗ địa trồng Công ty Lâm nghiệp Lục Nam - Bắc Giang CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đánh ... đích, yêu cầu ngành Lâm nghiệp địa phương, Công ty Lâm nghiệp Lục Nam - Bắc Giang gây trồng số loài địa Hiện số loài sinh trưởng nhanh tỏ có triển vọng chưa có tổng kết, đánh giá loài Để góp phần...
 • 49
 • 897
 • 2

Phân tích đánh giá hiên trạng nước thải của một số khu công nghiệp ở Việt Nam xây dựng hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Bình Đông, Tiền Giang

Phân tích đánh giá hiên trạng nước thải của một số khu công nghiệp ở Việt Nam và xây dựng hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Bình Đông, Tiền Giang
... NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HTXLNT CỦA SỐ KCN VIỆT NAM- PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ III .Phân tích lựa chọn công nghệ: III.1 Giới thiệu số dây chuyền công nghệ xử nước thải số khu công nghiệp Việt ... nước thải cụm công nghiệp Bình Đông II.2.3.1 Hiện trạng hệ thống thoát nước cụm công nghiệp Bình Đông Hiện trạng hệ thống thu gom xử nước thải: Hiện CCN chưa có hệ thống xử nước thải, nước ... nước thải số khu công nghiệp Việt Nam xây dựng hệ thống xử nước thải Cụm công nghiệp Bình Đông, Tiền Giang mục tiêu cần quan tâm [2] CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN VIỆT NAM VÀ CÁC...
 • 171
 • 424
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn nội đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp
... phát thải th y ngân từ hoạt động y tế [10] 1.2 Thực trạng quản thải bỏ th y ngân sản phẩm chứa th y ngân từ hoạt động y tế 1.2.1 Trên giới Th y ngân sử dụng để chữa bệnh hàng kỷ Clorua th y ngân ... trạng sử dụng thải bỏ th y ngân từ hoạt động y tế số bệnh viện địa bàn Thành phố Nội đề xuất giải pháp xử phù hợp với mục tiêu nhằm góp phần bước giảm phát thại th y ngân đến loại bỏ hoàn ... th y ngân g y tế bào bị chết hay tổn thương di truyền 3.4 Đề xuất giải pháp xử phù hợp 3.4.1 X y dựng kế hoạch quản lý/ kiểm soát th y ngân ngành y tế theo định hướng loại bỏ sử dụng th y ngân: ...
 • 79
 • 621
 • 2

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG sử DỤNG, THẢI bỏ THỦY NGÂN từ HOẠT ĐỘNG y tế tại một số BỆNH VIỆN TRÊN địa bàn nội đề XUẤT GIẢI PHÁP xử lý PHÙ hợp

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG sử DỤNG, THẢI bỏ THỦY NGÂN từ HOẠT ĐỘNG y tế tại một số BỆNH VIỆN TRÊN địa bàn hà nội và đề XUẤT GIẢI PHÁP xử lý PHÙ hợp
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Minh Hải Tuyền ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG, THẢI BỎ TH Y NGÂN TỪ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ ... phát thải th y ngân từ hoạt động y tế [10] 1.2 Thực trạng quản thải bỏ th y ngân sản phẩm chứa th y ngân từ hoạt động y tế 1.2.1 Trên giới Th y ngân sử dụng để chữa bệnh hàng kỷ Clorua th y ngân ... trạng sử dụng thải bỏ th y ngân từ hoạt động y tế số bệnh viện địa bàn Thành phố Nội đề xuất giải pháp xử phù hợp với mục tiêu nhằm góp phần bước giảm phát thại th y ngân đến loại bỏ hoàn...
 • 17
 • 226
 • 1

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã Lê Lai – huyện Thạch An – tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã Lê Lai – huyện Thạch An – tỉnh Cao Bằng.
... Uỷ ban nhân dân Lai hộ dân giúp đỡ trình thu thập số liệu kiểm nghiệm kết nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông hộ địa bàn Lai huyện Thạch An tỉnh Cao ... nhằm phát triển kinh tế nông hộ địa bàn Lai Huyện Thạch An Tỉnh Cao Bằng Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm hộ kinh tế nông hộ 1.1.1.1 Khái niệm hộ Trong ... quan đến phát triển kinh tế nông hộ - Hộ nông dân thuộc địa bàn Lai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Không gian: Đối tượng nghiên cứu thôn thuộc Lai...
 • 102
 • 536
 • 2

tóm tắt ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG XIANUA TRONG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐCƠSỞMẠKIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN NỘI

tóm tắt ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG XIANUA TRONG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐCƠSỞMẠKIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
... lượng xianua nước thải mạ kim loại chưa nghiên cứu cụ thể Vì vậy, lựa chọn đề tài Đánh giá hàm lượng xianua nước thải số sở mạ kim loại địa bàn Thành phố Nội nhằm xác định hàm lượng xianua nước ... HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NGÔ THỊ HUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG XIANUA TRONG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ MẠ KIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Ngành: Công nghệ Kỹ thuật ... Đường chuẩn xác định hàm lượng xianua 34 Hình 3.4: Hàm lượng xianua mẫu nước thải mạ Liên Hiệp – Phúc Thọ (đợt 1) 39 Hình 3.5 :Hàm lượng xianua mẫu nước thải mạ Liên Hiệp –...
 • 14
 • 147
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn nội đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này

Đánh giá hiện trạng môi trường một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn hà nội và đề xuất các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề này
... cỏc làng nghề 20 CHƢƠNG HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƢỜNG MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM HÀ NỘI .21 2.1 Hiện trạng sản xuất môi trường làng nghề dệt nhuộm lụa Vạn Phúc, Đông - Nội ... sản xuất làng nghề phát sinh ô nhiễm môi trường - Đánh giá trạng ô nhiễm môi trường làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc - Nội làng nghề dệt nhuộm Phùng Xá - Mỹ Đức - Nội dựa hoạt động làng nghề ... đưa vào hoạt động không đem lại hiệu cao Chính điều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Trên sở đề tài: "Đánh giá trạng môi trƣờng số làng nghề dệt nhuộm địa bàn Nội đề xuất giải pháp phòng ngừa...
 • 99
 • 244
 • 2

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn nội đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt
... vo l; lu lng thit k Q = 9,8 m3/s b Hin trng iu hnh nhng nm kit Diễn biến mực nước sông Hồng cửa lấy nước Đan Hoài -Hà Tây (Từ 1/1 đến 31/3 năm 2002 - 2006)m 5.50 4.50 4.00 3.50 Ztk=3.05 (3.2) ... chợ dày nội Hỡnh 1.5 Chớnh din h lu cng Liờn Mc 1.2.6 Cng Nht Tõn õy l cng cú mt ct ngang ch nht vi b x h = 0.8x1(m) c xõy dng ti K59 cú nhim v chuyn nc cho khu bói ngoi v tiờu h tr cho khu ... lng nc dựng cho nụng nghip v lu lng nc yờu cu chim 77,6% (thỏng 2) Trung bỡnh c nm t trng nc s dng cho nụng nghip chim gn 70% tng lng nc s dng cho cỏc ngnh kinh t Cỏc kt qu thng kờ cng cho thy h...
 • 128
 • 987
 • 6

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát một số trường trên địa bàn Nội

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát một số trường trên địa bàn Hà Nội
... học - Những viết báo “GD - TĐ”, “Thanh niên” khoá luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu có liên quan MỤC LỤC Định hướng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát số trường địa bàn Nội) ... tác giáo dục hướng nghiệp nhà trường phổ thông Thông qua buổi học nghề, buổi nói chuyện, hướng dẫn thầy cô vấn đề nghề nghiệp giúp học sinh biết khả năng, lực phù hợp với ngành nghề nào? Thế giáo ... mục tiêu tìm hiểu định hướng nghề nghiệp, dự định việc làm nghề nghiệp, nói chung, trạng lao động - việc làm - nghề nghiệp xã hội giới trẻ Trên bình diện định hướng việc làm nghề nghiệp niên, nhiều...
 • 27
 • 2,069
 • 17

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

THỰC TRẠNG DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
... vệ thực vật số loại rau địa bàn Nội đề xuất số giải pháp quản thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế tồn nêu thúc đẩy chương trình sản xuất rau an toàn Nội 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài ... giá thực trạng, lượng thuốc BVTV tồn số loại rau địa bàn Nội So sánh lượng thuốc BVTV tồn rau gieo trồng Nôi rau có nguồn gốc tỉnh khác Đánh giá nguyên nhân thực trạng - Đề xuất giải ... nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật, Phòng hóa Viện Môi trường đất, Viện Bảo vệ thực vật giúp đỡ trình lấy mẫu phân tích lượng thuốc bảo vệ thực vật rau Đề tài...
 • 26
 • 2,001
 • 14

Thực trạng sâu răng, viêm lợi hiệu quả truyền thông sức khỏe răng miệng ở trẻ em bị bệnh tự kỷ tại một số trường trên địa bàn nội

Thực trạng sâu răng, viêm lợi và hiệu quả truyền thông sức khỏe răng miệng ở trẻ em bị bệnh tự kỷ tại một số trường trên địa bàn hà nội
... chăm sóc sức khỏe miệng tiến hành thuận lợi mang lại hiệu Từ lý trên, chọn đề tài: "Thực trạng sâu răng, viêm lợi hiệu truyền thông sức khỏe miệng trẻ em bị bệnh tự kỷ số Trường địa bàn Nội" , ... giá thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi, mảng bám nhóm trẻ tự kỷ số trường địa bàn Nội Đánh giá hiệu truyển thông sức khỏe miệng nhóm đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan trẻ tự ... cứu tự kỷ bệnh miệng 1.4.1 Trên giới Trên giới có nhiều nghiên cứu miệng trẻ tự kỷ Các nghiên cứu xoay quanh vấn đề : • • • • • Tình trạng sâu răng, viêm lợi trẻ tự kỷ Những biểu miệng trẻ tự kỷ...
 • 46
 • 534
 • 0

thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn nội đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật

thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật
... sản xuất rau Vì ñược ñồng ý trường ðại học Nông nghiệp Nội ñược hướng dẫn TS Nguyễn Trường Thành, tiến hành thực ñề tài: Thực trạng lượng thuốc bảo vệ thực vật số loại rau ñịa bàn Nội ... nhân thực trạng ñó - ðề xuất giải pháp quản lý, lượng thuốc BVTV rau hợp ñiều kiện cụ thể sản xuất nông nghiệp Nội nhằm sản xuất loại rau ñảm bảo chất lượng tốt 1.3 Ý nghĩa khoa học thực ... an toàn Nội 1.2 Mục ñích nghiên cứu ñề tài - ðánh giá thực trạng, lượng thuốc BVTV tồn số loại rau ñịa bàn Nội So sánh lượng thuốc BVTV tồn rau ñược gieo trồng Nôi rau có nguồn...
 • 103
 • 475
 • 1

[Luận văn]đánh giá hiện trạng sử dụng đất sau giao đất giao rừng của một sốtrên địa bàn huyện sa pa tình lào cai

[Luận văn]đánh giá hiện trạng sử dụng đất sau giao đất giao rừng của một số xã trên địa bàn huyện sa pa  tình lào cai
... T HUYN SA PA SAU GIAO T GIAO RNG 4.2.1 Hin trng s dng t huyn Sa Pa nm 2004 [34] [35] [36] 4.2.1.1 Hin trng s dng t huyn Sa Pa nm 2004 Hin trng s dng t huyn Sa Pa nm 2004 c th hin bng sau: Bng ... nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lõm nghip bao gm nhng ni dung chớnh sau: - Hỡnh thc giao t: Giao t cho cỏc t chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu di di hình thức giao đất ... nghip sau giao t giao rng ca mt s xó trờn a bn huyn Sa Pa lm c s a mt s nh hng s dng t phự hp vi a phng thi gian ti, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: ỏnh giỏ hin trng s dng t sau giao t giao...
 • 87
 • 880
 • 1

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 6-8 tuổi tại trường tiểu học xuân phương, huyện từ liêm, nội năm 2008

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 6-8 tuổi tại trường tiểu học xuân phương, huyện từ liêm, hà nội năm 2008
... dưỡng học sinh 6- 8 tuổi trường tiểu học Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Nội năm 20 08 Mô tả số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng học sinh 6- 8 tuổi trường tiểu học Xuân Phương năm 20 08 I CHƯƠNG ... tượng học sinh tiểu học nói chung Do đó, tiến hành nghiên cứu với mục đích đánh giá tình trạng dinh dưỡng số yếu tố liên quan trẻ em 6- 8 tuổi Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng học ... 112 88 ,0 4,0 12 8, 0 Đỗ tương 125 82 ,9 20 13,2 4,0 Đỗ xanh (n=191) 154 80 ,6 24 12 ,6 13 6, 8 Đậu (n= 269 ) 123 45,7 112 41 ,6 34 13,7 Thịt (n=2 76) 39 14,1 82 29,7 164 56, 2 Cá (n= 261 ) 1 68 63 ,5 63 24,1...
 • 34
 • 989
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông khảo sát một số trường trên địa bàn hà nộikhái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn hà nội và quá trình hình thành amp phát triển của nhno chi nhánh bách khoađánh giá quy hoạch phát triển giao thông đô thị trên địa bàn hà nội2 12 tổng hợp tình hình ký tưlđtt của các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội năm 2014đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trường mầm non chiềng sinh chiềng sinh sơn lacách đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻbảng đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻđánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ emđánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhânđánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻđánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 68 tuổi tại trường tiểu học xuân phương huyện từ liêm hà nội năm 2008đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 6 8 tuổi tại trường tiểu học xuân phươngđánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh 6 8 tuổi tại trường tiểu học xuân phương huyện từ liêm hà nội năm 2008đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân stmt lmckđể đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân bptnmt bằng phương pháp hoá sinh thường sử dụng các chỉ số như albumin protein prealbumin transferrin ca phosphoNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ