Nghiên cứu điều kiện thu nhận chế phẩm beta glucan và diterpenoid từ nấm đầu khỉ nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN - DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia lipolytica ... nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 332
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN - DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia ... thơm nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica” ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 342
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γdecalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY, CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ THU NHẬN γ- DECALACTONE TỪ DẦU THẦU DẦU BẰNG NẤM MEN Yarrowia lipolytica ... nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu nấm men Yarrowia lipolytica ... a.Cây thầu dầu b.Quả thầu dầu Hình 1.3 Một số hình ảnh thầu dầu [5] c .Dầu thầu dầu Hạt thầu dầu chứa khoảng 50-60% dầu Dầu thầu dầu chất lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nhạt Dầu thầu dầu chứa...
 • 70
 • 409
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica
... a.Cây thầu dầu b.Qu thầu dầu c .Dầu thầu dầu Hình 1.3 Một số hình nh thầu dầu [5] H t thầu dầu chứa kho ng 50-60% dầu Dầu thầu dầu ch t lỏng sền sệt, không màu vàng, mùi vị nh t Dầu thầu dầu chứa ... môi trường nghiên cứu 2.1.1 Vi sinh v t Trong nghiên cứu này, ch ng n m men Yarrowia lipolytica VTP-5 dùng để chuyển hóa dầu thầu dầu thành - decalactone Đây ch ng n m men chuyển hóa ch t béo ... decalactone dầu thầu dầu Cây, qu dầu thầu dầu thương phẩm minh họa hình 1.3 a b Dầu thầu dầu có tên thương phẩm tiếng Anh castor oil (hình 1.3 c), tách từ h t thầu dầu (Ricinus communis) thu c họ Thầu dầu...
 • 70
 • 366
 • 0

Nghiên cứu điều kiện thu dịch nước cốt của quả nhàu

Nghiên cứu điều kiện thu dịch nước cốt của quả nhàu
... dòch quả) , quýt 40, chanh 93, bưởi 34-44 [8]  Tỷ trọng nhàu (980 kg/m3) gần tỷ trọng nước, nhàu lơ lửng mặt nước 40 Chương V XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THU DỊCH QUẢ NHÀU 5.1 Mục đích yêu cầu: Để thu n ... vận chuyển bảo quản, chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, trước tiên ta chế biến để thu bán sản phẩm nước cốt trái nhàu Từ nước cốt ta có thểõ pha chế nước Yêu cầu trình tìm điều kiện để tối ưu ... việc uống nước nhàu tình trạng đói bụng điều khó khăn thông thường họ không muốn ăn uống cả, nước nhàu có mùi vò thu c loại khó uống Tuy nhiên, người bình thường, muốn uống nước nhàu loại thu c bổ...
 • 66
 • 407
 • 0

Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe đánh giá hiệu quả biện pháp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho công nhân may công nghiệp tại hưng yên

Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe và đánh giá hiệu quả biện pháp huấn luyện an toàn  vệ sinh lao động cho công nhân may công nghiệp tại hưng yên
... thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe nữ công nhân may công nghiệp Hưng Yên, năm 2013 Đánh giá hiệu biện pháp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho nữ công nhân may công nghiệp Công ty may ... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe hiệu biện pháp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho công nhân may công nghiệp Hưng Yên công ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG *** BÙI HOÀI NAM NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE VÀ HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP HUẤN LUYỆN AN TOÀN-VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO...
 • 196
 • 333
 • 2

Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe đánh giá hiệu quả biện pháp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho công nhân may công nghiệp tại Hưng Yên (TT)

Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe và đánh giá hiệu quả biện pháp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho công nhân may công nghiệp tại Hưng Yên (TT)
... công nhân may công nghiệp Hưng Yên, năm 2013; 2) .Đánh giá hiệu biện pháp huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho nữ công nhân may công nghiệp Công ty may Minh Anh năm 201 4-2 015 NHỮNG ĐÓNG GÓP ... an toàn - vệ sinh lao động vào nghề, định kỳ huấn luyện hàng năm Với lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: 1).Mô tả thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe nữ công nhân may công ... ÁN Đánh giá tổng thể thực trạng về: (1 )Điều kiện lao động (môi trường lao động, điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, tổ chức lao động ), (2 )Tình trạng sức khỏe, yếu tố ảnh hưởng điều kiện lao động...
 • 28
 • 559
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ aureobasidium pullulan IFO 4594

Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan và khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ aureobasidium pullulan IFO 4594
... Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ Aureobasidium pullulans IFO 4594 Với nội dung sau: Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý chủng Aureobasidium ... Aureobasidium pullulans IFO 4594 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp pullulan Tối ưu hoá yếu tố công nghệ để tổng hợp pullulan với hàm lượng cao Khảo sát điều kiện thu hồi pullulan Phạm ... nghiên cứu pullulan Có nhiều nước giới sử dụng chủng Aureobasidium pullulans để sinh tổng hợp pullulan [27] Năm 1977, Nhật Bản, sử dụng chủng Aureobasidium pullulansIFO 4464 để sinh tổng hợp pullulan, ...
 • 75
 • 144
 • 0

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế  xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh
... chủ trơng, sách phát triển kinh tế- hội cấp quyền 4.2 Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - hội 4.2.1 Giải pháp tổng thể phát triển kinh tế 4.2.1.1 Phát triển sản xuất theo mô hình Lâm- ... dựng sở luận vận dụng vào nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế- hội tộc ngời Liềng, từ đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất ngời Liềng thuộc phạm vi nghiên cứu 11 Bố cục đề ... Đảng Nhà nớc vấn đề dân tộc - Nghiên cứu thực trạng sống tộc ngời Liềng - Đề xuất giải pháp để phát triển kinh tế - hội tộc ngời Liềng Quan điểm nghiên cứu Đề tài vận dụng quan điểm nghiên...
 • 69
 • 552
 • 1

Đánh giá kiến thức , thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống của tỉnh Hà Tây pdf

Đánh giá kiến thức , thực hành và điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống của tỉnh Hà Tây pdf
... tài Đánh giá kiến thức, thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống tỉnh ... thức, thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm số làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm truyền thống tỉnh Tây Chủ nhiệm đề ... Cục an Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp Tên đề tài: Đánh giá kiến thức, thực hành điều kiện sản xuất, chế biến thực phẩm, đề xuất giải pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm số làng nghề...
 • 88
 • 896
 • 5

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN ĐỊA KỸ THUẬT VỤ THIẾT KẾ THI CÔNG HỐ ĐÀO SÂU

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN ĐỊA KỸ THUẬT VỤ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỐ ĐÀO SÂU
... hng n s lm vic ca h o h) nh hng s dng cỏc phng phỏp thi cụng, quy trỡnh thi cụng, trỡnh t thi cụng Trong thit k thi cụng HS cú nhiu ni dung nh thit k h tng chn, chng y tri, h mc nc ngm, h chng ... bi ỏp lc hụng gim dn vi cựng ln, tc l 1= - 1.1.5 Tớnh toỏn, thit k thi cụng h o sõu Mc ớch ca cụng tỏc thit k thi cụng HS l thit k thi cụng h kt cu chn gi thnh h o, m bo cỏc yờu cu sau [10]: ... TO THIT B TH NGHIM 120 A.1 Bung ba trc 120 A.2 Thit b dựng to v trỡ ỏp lc nc 121 A.3 Thit b to lc dc trc 122 A.4 Thit b gim ỏp lc bung .123 A.5 Thit...
 • 233
 • 219
 • 0

Nghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (TT)

Nghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (TT)
... Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh đánh giá hiệu giải pháp can thiệp phòng chống cận thị trƣờng tiểu học quận Thanh Xuân Nội năm 2009 - 2012 nhằm ... điều kiện học tập học sinh tiểu học Quận Thanh Xuân năm học 201 0-2 011 Mô tả tình hình bệnh tật số yếu tố liên quan học sinh tiểu học Quận Thanh Xuân thành phố Nội Đánh giá hiệu giải pháp can ... tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành tất 11/11 trường tiểu học quận Thanh Xuân với 10 581 học sinh năm học 201 0-2 011 11 494 học sinh năm học 201 1-2 012 đ 17 23 học sinh hối lớp năm học 201 0-2 011...
 • 53
 • 221
 • 0

Nghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)

Nghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)
... quan học sinh tiểu học Quận Thanh Xuân thành phố Nội Đánh giá hiệu giải pháp can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng chống cận thị trường tiểu học Quận Thanh Xuân năm học 201 1-2 012 ... pháp can thiệp phòng chống cận thị trường tiểu học quận xuân nội năm 2009 - 2012 nhằm mục tiêu sau: Mô tả số điều kiện vệ sinh trường học học sinh tiểu học Quận Thanh Xuân năm học 201 0-2 011 ... đồ 3. 12: Kiến thức ảnh hưởng mắc cận thị học sinh tiểu học quận Thanh Xuân năm học 2010 – 2011 2011 - 2012 104 Biểu đồ 3. 13: Thực hành phòng cận thị học sinh tiểu học quận Thanh Xuân năm học...
 • 204
 • 253
 • 0

Nghiên cứu chế tạo dây, thanh nano ZnO vật liệu lai ZnOSnO2, ZnOLaOCl nhằm ứng dụng cho cảm biến khí

Nghiên cứu chế tạo dây, thanh nano ZnO và vật liệu lai ZnOSnO2, ZnOLaOCl nhằm ứng dụng cho cảm biến khí
... Trong nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp bốc bay phƣơng pháp hóa ƣớt để chế tạo cảm biến Ngoài nghiên cứu chế tạo cảm biến sử dụng vật liệu lai nano ZnO với dây nano SnO2 dây nano ZnO với nano LaOCl nhằm ... dụng vật liệu nano lai nano cảm biến khí 34 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ CỦA DÂY, THANH NANO ZnO I Mở đầu Trong chƣơng này, tác giả tập trung nghiên cứu chế tạo dây nano ZnO ... nghiên cứu tính chất nhạy khí Tại Chƣơng luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu lai nano SnO2 với ZnO tính chất nhạy khí Trong Chƣơng luận án, nghiên cứu chế tạo vật liệu lai nano ZnO với nano LaOCl nhằm...
 • 133
 • 437
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu điều kiện giao nhận và phương thức thanh toáncác thí nghiệm cho nội dung 2 nghiên cứu điều kiện hoạt hóa khi sử dụng chế phẩm enzyme pectinex ultra sp l nhằm nâng cao hiệu suất thu hồinghiên cứu điều kiện lao động những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh tật sức khoẻ công nhân thi công hầm đường bộ hải vân và đánh giá hiệu quả can thiệpnghiên cứu điều kiện gây trồng và sinh trưởng của tảo xoắnnghiên cứu điều kiện nuôi cấynghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt nambước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân thalassemia người trưởng thành tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ươngnghiên cứu điều kiện lao độngnghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm xoài chiên chân không bằng shorteningnghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâunghiên cứu điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông banghien cuu dieu kien luu giunghiên cứu điều kiện kinh tế xã hộicông tác nghiên cứu thị trường còn hạn chế cách thức điều tra chưa sát với thực tếkhao sat nghien cuu dieu kien vo co hoa mau xay dung quy trinh dinh luong selen bang cac phuong phap khac nhauNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ