Trọn bộ tài liệu ôn thi Đại học môn Sử

tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học

tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học
... ca kiu gen ú l: W=1-S Phn III: SINH THI HC CHNG I: SINH THI HC C TH Mụi trng sng v cỏc nhõn t sinh thỏi - Mụi trng sng ca sinh vt: bao gm tt c cỏc yu t xung quanh sinh vt, cú tỏc dng trc tip, giỏn ... suy thoỏi i Gii hn sinh thỏi v sinh thỏi a Gii hn sinh thỏi - Gii hn sinh thỏi: l khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m khong ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin c Mi loi sinh vt cú mt gii ... vụ sinh (bóo, lt, chỏy, rột m, ng t, nỳi la ) v mụi trng hu sinh (ngun thc n b cn kit) vt ngng sinh thỏi ca loi E/ MC SINH SN CA QUN TH KN: Mc sinh sn ca qun th l s lng c qun th sinh mt khong thi...
 • 92
 • 797
 • 4

bộ tài liệu ôn thi đại học môn vật lý

bộ tài liệu ôn thi đại học môn vật lý
... không D Không truyền chất rắn Câu Chọn phát biểu nói sóng học: A Sóng học trình lan truyền không gian phần tử vật chất B Sóng học trình lan truyền dao động theo thời gian C Sóng học dao động học ... SÓNG CƠ HỌC- GIAO THOA SÓNG Câu Sóng học A Sự lan truyền dao động học môi trường vật chất B Sự lan truyền dao động điều hoà môi trường vật chất C Sự lan truyền dao động học môi trường vật chất ... treo vật m = 100g Kéo vật xuống vị trí cân theo phương thẳng đứng buông nhẹ Vật dao động với phương trình: π x = sin(4πt + )cm Chọn gốc thời gian lúc buông vật, lấy g = 10m/s2 Lực dùng để kéo vật...
 • 81
 • 306
 • 0

Tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học

Tuyển tập bộ tài liệu ôn thi đại học môn sinh học
... ca kiu gen ú l: W=1-S Phn III: SINH THI HC CHNG I: SINH THI HC C TH Mụi trng sng v cỏc nhõn t sinh thỏi - Mụi trng sng ca sinh vt: bao gm tt c cỏc yu t xung quanh sinh vt, cú tỏc dng trc tip, giỏn ... suy thoỏi i Gii hn sinh thỏi v sinh thỏi a Gii hn sinh thỏi - Gii hn sinh thỏi: l khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m khong ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin c Mi loi sinh vt cú mt gii ... vụ sinh (bóo, lt, chỏy, rột m, ng t, nỳi la ) v mụi trng hu sinh (ngun thc n b cn kit) vt ngng sinh thỏi ca loi E/ MC SINH SN CA QUN TH KN: Mc sinh sn ca qun th l s lng c qun th sinh mt khong thi...
 • 92
 • 373
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SỬ

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SỬ
... nghị hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác định nguyên tắc bản: + Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; + Không can thi p vào công việc nội nhau; Page of 96 + Không sử dụng đe dọa sử dụng vũ ... đông, nghèo tài nguyên, thường xảy thi n tai, phải phụ thuộc vào nguồn nguyên nhiên liệu nhập từ bên Cơ cấu vùng kinh tế, công - nông nghiệp cân đối Chịu cạnh tranh gay gắt Mỹ, Tây Âu nước công ... chức không chặt chẽ, thi u đường lối trị rõ ràng Giai cấp công nhân + Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội đỏ (bí mật) Tôn Đức Thắng đứng đầu + Đặc biệt, tháng 8/1925, công nhân...
 • 96
 • 2,675
 • 8

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SỬ

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SỬ
... ước thân thi n hợp tác (hiệp ước Bali) Hiệp ước Bali xác định nguyên tắc quan hệ nước, nội dung bản: +Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ + Không can thi p vào công việc nội +Không sử dụng vũ ... cách mạng khoa học, kĩ thuật đại, đạt nhiều thành tựu to lớn lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất, vật liệu mới, lượng mới, chinh phục vũ trụ, “cách mạng xanh” nông nghiệp Ngày nay, khoa học- kĩ thuật ... cấp công nhân cách mạng Đông Dương -Qua phong trào, khối liên minh công – nông hình thành -Phong trào cách mạng 1930-1931 đánh giá cao phong trào cộng sản công nhân quốc tế Quốc tế cộng sản công...
 • 15
 • 1,495
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ-HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ-HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP
... khụng ỳng? A in ỏp bin thi n iu ho theo thi gian gi l in ỏp xoay chiu B Dũng in cú cng bin thi n iu ho theo thi gian gi l dũng in xoay chiu C Sut in ng bin thi n iu ho theo thi gian gi l sut in ... liên hệ đại lợng đặc trng cho sóng học Gợi ý cách giải: áp dụng công thức bớc sóng, mối liên hệ bớc sóng vận tốc truyền sóng, = v.T = v/f; đặc trng trình truyền sóng Ví dụ: Một sóng học có tần ... thi im t; l pha ban u Chu kỡ ca dũng in xoay chiu: T= Tn s f=1/T - in ỏp xoay chiu (hay hiu in th xoay chiu) bin thi n tun hon theo thi gian: u = Umcos(t + ) Trong ú: u l giỏ tr in ỏp ti thi...
 • 155
 • 1,175
 • 29

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2010

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2010
... Toan DH 2010 so 34.doc  De&HD Toan DH 2010 so 39  De&HD Toan DH 2010 so 40.doc  De _thi_ DH_  De&HD Toan DH 2010 so 37.doc  Phan cong cham thi tot nghiep THPT 2010. doc  De&HD Toan DH 2010 so ... 2010. doc  De&HD Toan DH 2010 so 36.doc  De&HD Toan DH 2010 so 38.doc http://quocdungmk.violet.vn/  De&HD Toan DH 2010 so 34.doc  De&HD Toan DH 2010 so 33.doc ...
 • 3
 • 265
 • 0

Bộ tài liệu ôn thi đại học - chuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ

Bộ tài liệu ôn thi đại học - chuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ
... u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi ... u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi ... bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com T i nhi u tài li u, thi t i bookbooming.com ...
 • 13
 • 363
 • 0

Bộ đề luyện thi Đại học môn Vật lý năm 2015 Tài liệu ôn thi Đại học môn Vật lý có đáp án

Bộ đề luyện thi Đại học môn Vật lý năm 2015 Tài liệu ôn thi Đại học môn Vật lý có đáp án
... A.ánh sáng phát bước sóng lớn bước sóng ánh sánh kích thích B.ánh sáng phát bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích C.ánh sáng phát bước sóng bước sóng ánh sáng kích thích D.ánh sáng ...  12 )V 23 Tài liệu ôn thi CĐ-ĐH Môn Vật Lí 12 Năm 2015 Câu 18: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh u = 240cos100  t (V), R, L C không đổi, I = 1,2 A mạch ZL = 2ZC Để cộng hưởng ... Th.S Nguyễn Vũ Bình 18 Tài liệu ôn thi CĐ-ĐH Môn Vật Lí 12 Năm 2015 D Một chùm ánh sáng mặt trời dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vết sáng màu trắng dù chiếu...
 • 113
 • 375
 • 0

Ôn thi cao học hành chính môn tiếng anh (trọn bộ tài liệu ôn thi của học viện hành chính 2012)

Ôn thi cao học hành chính môn tiếng anh (trọn bộ tài liệu ôn thi của học viện hành chính 2012)
... of the window r~) DE 'THI '''' va ten thl sinh: S6 bflO ky PhOng thi s6: NO'i sinh: NO'i thi: / .I Ngay thi: Chu' .1 I danh: Ngay sinh: DO B (120') MON TrENG ANH - TRINH H9 2010 TUYEl'~SINH ... S6 baa danh: Chfr ky giam thi 1: ,-.1 ChfT ky giam thi 2: Sophach: Thi sinh khOng dur;c dllng tLCdiln 56 phach: BangchCr: Di~m s6: (Ghi bang s6) HQ; ten, chi.! ky clia cari b(> cham thi thu ... t\lc tmy~n th6ng vi~c Iva Ch...
 • 126
 • 964
 • 2

Tổng hợp toàn bộ tài liệu ôn thi đại học mới nhất miễn phí full

Tổng hợp toàn bộ tài liệu ôn thi đại học mới nhất miễn phí full
... 27 TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12 28 BỘ TÀI LIỆU KHỦNG LUYỆN THI THPT QUỐC GIA TOÁN, LÝ, HOÁ, ANH, AD VINASKILL TỔNG HỢP 29 TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI MÔN NGỮ VĂN 12 30 TỔNG HỢP TÀI LIỆU ... (LOVEBOOK) BỘ ĐỀ TINH TUÝ ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC 2017 60 (LOVEBOOK) BỘ ĐỀ TINH TUÝ ÔN THI THPTQG MÔN HOÁ HỌC 2017 61 (TIẾNG ANH) BỘ 17 ĐỀ THI THỬ THPTQG 2017 CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC (CÓ GIẢI CHI ... TOÁN - ĐINH CÔNG DIỆU 95 SƠ ĐỒ TƯ DUY LÝ 12 96 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN - PHẠM ĐỨC TÀI - NXBGD 97 (HOCMAI) TỔNG HỢP FULL 1000+ DẠNG BÀI THI THPT...
 • 10
 • 2,102
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: bộ tài liệu ôn thi đại học môn toánbộ tài liệu ôn thi đại học môn lýbộ tài liệu ôn thi đại học môn hóabộ tài liệu ôn thi đại học môn địa lýtài liệu ôn thi dại học môn sửtài liệu ôn thi đại học môn sử 12tài liệu ôn thi đại học môn sử 2012tài liệu ôn thi đại học môn sử 2013tài liệu ôn thi đại học môn sử năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn sử nam 2012tài liệu ôn thi đại học môn sử năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn sử khối ctài liệu ôn thi đại học môn sửtài liệu ôn thi đại học môn sử 2011tài liệu ôn thi đại học môn sử violetBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ