Ôn tập thi viên chức giáo dục - Bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra năng lực (Trắc nghiệm và Tự luận)

Đề ôn tập thi viên chức giáo viên môn Tin học chuẩn kĩ năng Trắc Nghiệm

Đề ôn tập thi viên chức giáo viên môn Tin học chuẩn kĩ năng Trắc Nghiệm
... Bộ nhớ Câu 62: Bàn phím máy tính thi t bị thi t bị sau? A Thi t bị xuất thông tin B Thi t bị lưu trữ thông tin C Thi t bị thoát thông tin D Thi t bị nhập thông tin Câu 63: Hãy kể tên số hệ điều ... Help Microsoft Word có chức năng: A Trợ giúp tìm kiếm thông tin Word B Tìm kiếm thông tin Internet C Thay thông tin cần tìm kiếm D Mở trang tìm kiếm để nhìn thấy thông tin chức Câu 80: Khi lưu ... nhỏ thông tin sử dụng máy tính C Là phần tử nhỏ mang giá trị D Là đơn vị đo thông tin Câu 98: Các thi t bị: chuột, bàn phím, máy quét, thuộc khối chức nào? A Thi t bị xuất B Khối xử lý C Các thi t...
 • 111
 • 804
 • 0

Tài liệu ôn thi viên chưc giáo dục môn tiếng anh 2016

Tài liệu ôn thi viên chưc giáo dục môn tiếng anh 2016
... 11 _ picture you prefer, this one or that one? a which b who c what d how 12 _ is that woman? - I think she is a teacher a which b who c when d how 13 _ book is this? It's mine a which b who ... humans We spend a third of our life sleeping, so we need to understand everything we can about sleep How long does an average person sleep during his life time? a 30 years b one third year c 220,000 ... Doctors and scientists ……………………………………………………………… a don’t know anything about sleep b have learnt much about sleep c think there is still things that they don’t understand d b and c Sleeping is ……………...
 • 21
 • 612
 • 3

Đề ôn tập thi HKII môn giáo dục công dân pptx

Đề ôn tập thi HKII môn giáo dục công dân pptx
... Đề ôn tập thi HKII môn GDCD Lưu ý: Đây là các câu hỏi, chưa có đáp án, nếu muốn đáp án xin vui ... hiêên truyền thống yêu nước của dân tôêc VN ? Em có suy nghĩ gì vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa hiêên ? CÂU 4: Bác Hồ đã dạy " Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta ... h/tác ? Kể tên tổ chức mà VN tham gia h/tác CÂU 6: Ô nhiễm môi trường là những vấn đề cấp thi ́t của nhân loại Thanh niên hsinh cần làm gì để góp phần bảo vêê môi trường ?...
 • 6
 • 1,622
 • 6

HƯỚNG dẫn THI VIÊN CHỨC GIÁO dục các cấp

HƯỚNG dẫn THI VIÊN CHỨC GIÁO dục các cấp
... trng mm non PHN II NI DUNG ễN TP PHN THI THC HNH TRONG XẫT TUYN GIO VIấN MM NON I.Ni dung thc hnh v nng lc, trỡnh chuyờn mụn nghip v: - Lm bi thi vit thi gian: 150 phỳt - Ni dung bi vit: Phn ... hỡnh dy tr - Xõy dng mụi trng hc (nu cn s dng ) - Tờn, s lng thit b, dựng, chi (vt liu ) cho giỏo viờn v tr Cỏch tin hnh Thi gian Ghi thi gian thc hin cho tng hot ng Ni dung v tin trỡnh hot ng ... sinh d tuyn Yờu cu v nhim v ca viờn chc lm cụng tỏc thit b dy hc Nghip v qun lý ca viờn chc lm cụng tỏc thit b dy hc V trớ, vai trũ v mi quan h ca thit b dy hc i vi cỏc hot ng nh trng ph thụng I...
 • 18
 • 509
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIÊN CHỨC TIỂU HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIÊN CHỨC TIỂU HỌC
... Là nhân viên phụ trách công tác thi t bị trường tiểu học đ ng chí hướng dẫn giáo viên học sinh sử dụng Vải học khâu, thêu Câu 7: Là nhân viên phụ trách công tác thi t bị trường tiểu học đ ng ... Câu 15 Yêu cầu viên chức làm TBDH Câu 16 Phân tích công việc người viên chức làm công tác TBDH Câu 17 Các vai trò người viên chức làm ông tác TBDH Câu 18 Tiêu chuẩn viên chức làm công tác TBDH ... giáo viên học sinh sử dụng Chỉ hâu, thêu Câu 8: Là nhân viên phụ trách công tác thi t bị trường tiểu học đ ng chí hướng dẫn giáo viên học sinh sử dụng Kéo Câu 9: Là nhân viên phụ trách công tác thi t...
 • 2
 • 523
 • 0

10 TEST ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH ( KÈM THEO ĐÁP ÁN ) pot

10 TEST ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH ( KÈM THEO ĐÁP ÁN ) pot
... their ivory It was the actor's finest 10 He's the .of this machine (calculate) (art) ( lose) (poor) ( safe) (waste) (poor) (legal) (perform) ( invent) Question 3: Fill in each numbered blank ... now I (6 ) .(find) a flat just before I went on holiday I (7 ) (be) there for three months Tuan: (8 ) you (pass) your driving test yet? Minh: Yes, I (9 ) (pass) in October I (1 0) (not buy) a car ... please Do you think that man with a gun is a He spoke English fluently but with some mistakes (employ) (attention) (understand) ( feel) ( profession) ( freeze) (rob) ( grammar) Question 3:...
 • 28
 • 1,641
 • 27

Công văn bộ câu hỏi kèm đáp án hội thi cán bộ công đoàn cơ sở nghiệp đoàn giỏi

Công văn và bộ câu hỏi kèm đáp án hội thi cán bộ công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn giỏi
... tỉnh) BỘ CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI HỘI THI “CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ NGHIỆP ĐOÀN GIỎI TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ – 2015” CỤM THI CÔNG ĐOÀN NGÀNH PHẦN I TRẮC NGHIỆM Câu Đại hội XII Công đoàn tỉnh Bình ... chức công đoàn Gồm có: + Cán công đoàn chuyên trách: người đảm nhiệm công việc thường xuyên tổ chức công đoàn, đại hội, hội nghị công đoàn cấp bầu cấp có thẩm quyền công đoàn bổ nhiệm, định + Cán ... doanh nghiệp b Chủ tịch Hội đồng quản trị đơn vị nhà nước c Hiệu trưởng đơn vị nghiệp công lập d Cả đáp án Câu 52 Định kỳ BCH CĐCS họp tháng lần? a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 53 Công đoàn...
 • 27
 • 529
 • 3

Bộ câu hỏiđáp án trắc nghiệm về các bệnh da liễu

Bộ câu hỏi có đáp án trắc nghiệm về các bệnh da liễu
... A Ung th da @B Ta ming C Nm da D Candida da E U nhy lõy 18 Ngi nhim HIV cú biu hin sm ca bnh no di õy c xem l tiờn lng xu A Ung th da B Nm da @C Ta ming D Candida da E U nhy lõy 19 Trong xoang ... cõu ỳng: A Nm Candida l chng nm si B Chng Candida tropicalis thng gõy bnh nht C Candida Krusei thng cú mt ng tiờu hoỏ D Candida ablicans thng hin din trờn b mt da @E Candida ablicans thng hin ... cú yu t nguy c 12 Nghi HIV cú s hin din bnh da no sau õy: @A Viờm da m khụng cú nm B Viờm da m cú nm C Viờm da th tng D Viờm da dng ng tin E Viờm da tip xỳc 13 Vit Nam, a s bnh nhõn AIDS cht...
 • 47
 • 2,568
 • 1

Bộ câu hỏiđáp án trắc ngiệm về sản khoa

Bộ câu hỏi có đáp án trắc ngiệm về sản khoa
... 1000 UI/l áp dụng siêu âm sản khoa là: A Sinh trắc học thai nhi B Đánh giá cấu trúc hình thái thai nhi bánh C Đánh giá tương thích thai tử cung D Hướng dẫn thủ thuật xâm nhập E Đánh giá phát ... sừng bên phải 35 Các trung tâm sản khoa thường phát go sản khoa Câu hỏi đúng/sai 36 Khi chuyển go tử cung tăng thường nguyên nhân giới A Đúng B Sai 37 Những sản phụ tiền sử viêm cổ tử cung, ... xuất tháng cuối thai kỳ dấu hiệu chắn để chẩn đoán tiền sản giật- sản giật: A Đúng B Sai Tiền sản giật -sản giật coi hội chứng thiếu Prostagladin: A Đúng B Sai 10.Trong tiền sản giật- sản giật...
 • 142
 • 991
 • 0

Bộ câu hỏi vật lý THCS phát triển năng lực

Bộ câu hỏi vật lý THCS phát triển năng lực
... Người sử dụng ròng rọc tĩnh Câu I.47 D CHƯƠNG II NHIỆT HỌC Câu hỏi II.1 C Câu hỏi II.2 D Câu hỏi II.3 A Câu hỏi II.4 C Câu hỏi II.5 C Câu hỏi II.6 A Câu hỏi II.7 A Câu hỏi II.8 Về mùa hè, nhiệt ... D Câu I.18 C Câu I.19 đàn hồi Câu I.20 D Câu I.21 D Câu I.22 A Câu I.23 A Câu I.24 B Câu I.25 B Câu I.26 Trái Đất Câu I.27 B Câu I.28 - b, - c Câu I.29 D Câu I.30 1– d, – c, – a Câu I.31 A Câu ... chảy (hay đơng đặc) nhiệt độ vật khơng thay đổi Câu hỏi II.23 A,B C, : Đúng ; D: sai Câu hỏi II.24 – d, – b, – f Câu hỏi II.25 B Câu hỏi II.26 A Câu hỏi II.27 C Câu hỏi II.28 Đường biểu diễn thay...
 • 288
 • 2,817
 • 9

Ma tran de thi dap an chuong 4 toan 10 30trac nghiem 70 tu luan

Ma tran de thi dap an chuong 4 toan 10 30trac nghiem 70 tu luan
... bậc hai 2.0đ 10% 0.5đ 5% 1.0đ 10% Xét dấu tam thức bậc hai đơn giản Tìm m để phương trình có nghiệm vô nghiệm (với ∆ dạng bậc hai) 1 0.5đ 5% 5.0đ 50% 2.0đ 20% 5.0đ 50% 10 4. 10 40 % 100 % SỞ GIÁO ... loại II theo giả thi t, chiết xuất (20x + 10y) kg chất A (0,6x + 1,5y) kg chất B Theo giả thi t, x y phải thỏa mãn điều kiện: • ≤ x ≤ 10 ≤ y ≤ 9; • • 20x + 10y ≥ 140 hay 2x + y ≥ 14; 0,6x + 1,5y ... TRƯỜNG THPT AN HẢI ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT KHỐI 10 Năm học : 2016 - 2017 Đề số 02: A-Trắc nghiệm khách quan ( câu = điểm) Câu 1: Tập nghiệm bất phương trình x − < x + là: A S = (4; +∞) B S = ( 4; +∞)...
 • 8
 • 1,152
 • 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đáp án ôn luyện thi công chức viên chức giáo dục

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học và đáp án ôn luyện thi công chức viên chức giáo dục
... sai Đáp án: Câu : 001 Câu : 002 Câu : 003 Câu : 004 (Boot record ) Câu : 005 Câu : 006 Câu : 007 Câu : 008 Câu : 009 Câu : 010 Câu : 011 Câu : 012 Câu : 013 Câu : 014 Câu : 015 Câu ... 044 Câu : 045 Câu : 046 Câu : 047 Câu : 048 Câu : 049 Câu : 050 Câu : 051 Câu : 052 Câu : 053 Câu : 054 Câu : 055 Câu : 056 Câu : 057 Câu : 058 Câu : 059 Câu : 060 Câu : 061 Câu ... : 016 Câu : 017 Câu : 018 Câu : 019 Câu : 020 Câu : 021 Câu : 022 Câu : 023 Câu : 024 Câu : 025 Câu : 026 Câu : 027 Câu : 028 Câu : 029 Câu : 030 Câu : 031 Câu : 032 Câu : 033...
 • 19
 • 969
 • 10

Tài liệu ôn tập thi công chức, nâng ngạch, tuyển dụng giáo viên (bộ đề + đáp án)

Tài liệu ôn tập thi công chức, nâng ngạch, tuyển dụng giáo viên (bộ đề + đáp án)
... Ctrl + N: Dán tài liệu B Ctrl + O: Lưu tài liệu C Ctrl + S: Sao chép tài liệu D Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn Câu 54: Thao tác Ctrl + B dùng để: A In đậm vùng liệu chọn B In nghiêng vùng liệu ... Documents D Cả đáp án Câu 46: Trong Microsoft Word 2007, định nghĩa chức tổ hợp phím tắt sau không đúng? A Ctrl + N: Tạo tài liệu B Ctrl + O: Mở tài liệu C Ctrl + S: Dán tài liệu D Ctrl + X: Cắt nội ... + A2 + A3) D =AVERAGE(A1,A2,A3) Câu 63: Trong bảng tính Excel, ô A4 muốn tính giá trị trung bình ô A1 với ô A2 ô A3, công thức nhập vào đúng? A =A1 + A2 + A3/3 B =(A1 + A2 + A3) C =(A1 + A2 +...
 • 17
 • 635
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ON THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DUC

ĐỀ CƯƠNG ON THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DUC
... đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục, trường giáo dưỡng Điều 23 Phương thức tuyển dụng b) Việc tuyển dụng viên chức thực thông qua thi tuyển xét tuyển Điều 24 Tổ chức thực tuyển dụng Đối với đơn vị ... Luật giáo dục MỤC GIÁO DỤC MẦM NON Điều 21 Giáo dục mầm non - Giáo dục mầm non thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi Điều 22 Mục tiêu giáo dục mầm non - ... giảng viên Điều 71 Giáo sư, phó giáo Giáo sư, phó giáo chức danh nhà giáo giảng dạy sở giáo dục đại học Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo...
 • 36
 • 479
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu on thi vien chuc giao duc 2014ôn thi viên chức giáo dụcđề cương ôn tạp thi viên chức tin hoc tieu họccâu hỏi thi viên chức giáo dụcđề thi viên chức giáo dụcđề cương thi viên chức giáo dục mầm nonđề cương thi viên chức giáo dụcđề thì viên chức giáo dụctài liệu thi viên chức giáo dụctài liệu thi viên chức giáo dục 2015quy chế thi viên chức giáo dục năm 2015cũng tương tự như trên để tiến trình ôn tập nhanh gv đưa ra hệ thống câu hỏi và yêu cầu hs trả lờide cuong on tap thi cong chuc 2014 giao vien trung hoc co sotrọn bộ câu hỏi và đáp án ôn thi công chức ngành giáo dục fulltài liệu ôn thi công chức giáo dụcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP