Quan hệ trung quốc nhật bản nửa sau thế kỷ XIX

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản thế kỷ XIV - XVII

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản thế kỷ XIV - XVII
... LỊCH SỬ QUAN HỆ TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN CHO ĐẾN TRƯỚC THẾ KỶ XIV 1.1 Quan hệ Trung Quốc- Nhật Bản trước kỷ II TCN 1.2 Quan hệ Trung Quốc- Nhật Bản kỷ II TCN - kỷ VI: Nhật Bản gia nhập hệ thống ... Lịch sử quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản trước kỷ XIV Chương 2: Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản từ kỷ XIV đến nửa đầu kỷ XVI Chương 3: Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản từ nửa sau kỷ XVI đến kỷ XVII Chương ... 1.2.1 Hệ thống triều cống” lịch sử quan hệ quốc tế Đông Á 1.2.2 Quan hệ Trung - Nhật kỷ II TCN - kỷ VI 11 1.3 Quan hệ Trung - Nhật thời Tùy Đường (thế kỷ VII - X) 13 1.4 Quan hệ Trung - Nhật thời...
 • 118
 • 611
 • 5

Cuộc đấu tranh bảo vệ quan điểm tiến hoá nửa sau thế kỷ XIX

Cuộc đấu tranh bảo vệ quan điểm tiến hoá nửa sau thế kỷ XIX
... có Gray (1810 - 1888) bảo vệ quan điểm phát triển Darwin tranh luận công khai báo chí với Agassis Nhà phôi sinh học có tiếng hồi Muller ( 1821 - 1897) dẫn đầu đấu tranh bảo vệ học thuyết Darwin ... sang tiếng Nga, đến năm 1867, Viện Hàn lâm KH Nga bầu Ch R Darwin làm viện sĩ thông Timiriazev K.A (1813 - 1920) đóng vai trò chủ chốt đấu tranh bảo vệ phổ biến học thuyết Darwin Vận dụng quan điểm ... người sau thừa nhận lý thuyết Darwin Agassis L, nhà cổ sinh học lớn kỷ XIX cho thuyết tiến hoá phản khoa học có hại Bronn H.G., nhà động vật học cổ sinh học, định xuất "Nguồn gốc loài" tiếng...
 • 6
 • 322
 • 0

Vai trò của các tổ chức độc quyền (zaibatsu) đối với lịch sử nhật bản từ cuối thế XIX đến nửa đầu thế XX

Vai trò của các tổ chức độc quyền (zaibatsu) đối với lịch sử nhật bản từ cuối thế ký XIX đến nửa đầu thế ký XX
... HUYỀN VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN (ZAIBATSU) ĐỐI VỚI LỊCH SỬ NHẬT BẢN TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Mã số: 60.22.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Người ... hai chương với nội dung chính: Chương 1: Quá trình hình thành phát triển tổ chức độc quyền Nhật Bản (Zaibatsu) từ cuối kỷ XIX đến nửa đầu kỷ XX Chương 2: Vai trò tổ chức độc quyền (Zaibatsu) ... (Zaibatsu) phát triển lịch sử Nhật Bản NỘI DUNG Chương QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN NHẬT BẢN (ZAIBATSU) TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX 1.1 Nhận thức chung...
 • 143
 • 2,057
 • 8

Báo cáo " SỰ THAY ĐỔI TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN GIỮA ANH VÀ HÀ LAN NỬA SAU THẾ KỶ XVII " docx

Báo cáo
... phi bi thng cho cụng ty ụng n Anh s tin Ê85.000 v Ê3.615 cho chỏu nhng nn nhõn v thm sỏt ny Sự thay đổi tơng quan lực lợng 63 mi Anh vi nhng thuyn ch hng H Lan H Lan tip tc suy yu v sc mnh (flyboats) ... khụng cuc tranh ginh quyn lc chõu u giai nh lm suy yu cng quc thng nghip on sau H Lan liờn tc phi i phú vi H Lan, to thay i ln quan h cuc chin tranh xõm lc lónh th cựng quc t na sau th k XVII chớnh ... bi s cnh tranh thng thuyn v tn cụng thuyn buụn nc khc lit ca Anh t na sau th k khỏc thỡ nhng khu i bỏc ny vụ cựng XVII, dn n mt s thay i nhanh chúng hu dng H Lan ó da vo lc lng ú tng quan lc lng...
 • 13
 • 189
 • 0

Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi năm đầu thế kỷ XXI

Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi năm đầu thế kỷ XXI
... đất nước TQ ngày cường quốc hàng đầu giới 41 Chương HIỆN ĐẠI HÓA QUÂN SỰ CỦA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY 2.1 BỐI CẢNH CỦA TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY 2.1.1 ... trình đại hóa quân trung quốc đến năm 1991 24 1.3 Quá trình phát triển tư tưởng đại hoá quân hệ lãnh đạo gần 32 Chương 2: HIỆN ĐẠI HÓA QUÂN SỰ CỦA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1991 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ THỊ TUYẾT MAI HIỆN ĐẠI HOÁ QUÂN SỰ TRUNG QUỐC HAI MƯƠI NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI LUẬN VĂN...
 • 117
 • 613
 • 1

Chính sách cấm đạo của mạc phủ tokugawa (nhật bản) nửa đầu thế kỷ XVII

Chính sách cấm đạo của mạc phủ tokugawa (nhật bản) nửa đầu thế kỷ XVII
... từ năm 1610, Mạc phủ bước thực sách cấm đạo ngày gay gắt Từ vấn đề nêu trên, sách cấm đạo điều khó tránh khỏi hoàn cảnh đất nước Nhật Bản lúc 2.2 CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO CỦA MẠC PHỦ TOKUGAWA 2.2.1 ... S­ ph¹m Hµ Néi CHƯƠNG CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO CỦA NHẬT BẢN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVII 2.1 THÁI ĐỘ CỦA MẠC PHỦ TOKUGAWA VỚI ĐẠO THIÊN CHÚA Sau nhiếp (kampaku) Hideyoshi qua đời (1598), Tokugawa Ieyasu nhanh ... tài Chính sách cấm đạo Mạc phủ Tokugawa (Nhật Bản) nửa đầu kỉ XVII làm khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử giới Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản kỉ XVI - XVII...
 • 76
 • 445
 • 1

Đặc sắc thơ cảm hoài trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ xix

Đặc sắc thơ cảm hoài trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ xix
... luận văn : Đặc sắc thơ cảm hoài văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX 3.2 Giới hạn đề tài : 3.2.1 Luận văn tìm hiểu nghiên cứu đặc sắc thơ cảm hoài văn học Việt Nam mà chủ yếu giai đoạn nửa sau kỷ XIX ... Nam trung đại, từ để có sở thấy đợc nét riêng độc đáo thơ cảm hoài văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX 4.2 Khảo sát toàn thơ cảm hoài văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX, xác định đặc trng thơ cảm hoài ... hùng thơ cảm hoài văn học nửa sau kỷ XIX Thơ cảm hoài giai đoạn nửa sau kỷ XIX nối tiếp mạch thơ cảm hoài văn học dân tộc Tiếp nối mạch thơ cảm hoài từ thời Đặng Dung, tác giả chặng đờng cuối văn...
 • 71
 • 589
 • 4

Kiểu tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Kiểu tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
... quan kiểu tác giả nhà nho tài tử văn học Việt Nam đóng góp họ cho lịch sử văn học dân tộc 4.2 Khảo sát, phân tích xác định Đặc điểm kiểu tác giả nhà nho tài tử văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX - đầu ... hình học tác giả văn học, nhà nho tài tử văn học Việt Nam đề cập tới văn học nhà nho tài tử giai đoạn cuối kỷ XIX - đầu kỷ XX Song, tác giả dừng lại việc xem xét khả tồn tại, phản ứng lớp nhà nho ... cuối văn học nhà nho 1.1 Văn học nhà nho vấn đề phân loại loại hình tác giả nhà nho văn học Việt Nam 1.1.1 Một số giới thuyết phạm trù tác giả văn học văn học nhà nho Khái niệm tác giả văn học Khi...
 • 116
 • 3,514
 • 19

Phe chủ chiến trong triều đình huế nửa sau thế kỷ XIX

Phe chủ chiến trong triều đình huế nửa sau thế kỷ XIX
... hình thành phe chủ chiến triều đình Huế nửa sau kỷ XIX Chơng 2: Sự hình thành phe chủ chiến đấu tranh phe chủ chiến triều đình Huế Chơng : Sự thất bại phe chủ chiến triều đình Huế cuối kỷ XIX 5 ... Chính vậy, đề tài phe chủ chiến triều đình huế nửa sau kỷ XIX chúng tôi, nhằm mục đích: Một là, Góp phần tái lại làm rõ hình thành tan rã phe Chủ chiến triều đình Huế, nửa sau kỷ XIX Hai là, Qua ... tranh t tởng phe Chủ chiến nhóm Chủ hoà triều đình Huế Trong tác phẩm Lịch sử tám mơi năm chống Pháp tác giả Trần Huy Liệu đề cập đến đấu tranh liệt hai phe Chủ chiến Chủ hoà triều đình Huế Trên...
 • 96
 • 418
 • 1

Danh nhân diễn châu (nghệ an) nửa sau thế kỷ XIX

Danh nhân diễn châu (nghệ an) nửa sau thế kỷ XIX
... ngũ danh nhân Diễn Châu nửa sau kỷ XIX 37 2.2.2 Hoạt động danh nhân Diễn Châu phong trào Cần Vơng chống Pháp 45 2.3 Thân nghiệp số danh nhân tiêu biểu Diễn Châu nửa sau kỷ XIX ... thống văn hoá hệ c dân Diễn Châu (Nghệ An) - Khái quát đội ngũ danh nhân Diễn Châu sau kỷ XIX - Những hoạt động đóng góp số mặt tiêu biểu danh nhân Diễn Châu nửa sau kỷ XIX 3.2 Phạm vi nghiên ... tự nhiên, xã hội truyền thống văn hoá Diễn Châu 11 Chơng 2: Đội ngũ Danh Nhân Diễn Châu nửa sau kỷ XIX Chơng 3: Đóng góp Danh Nhân Diễn Châu nửa sau kỷ XIX, số mặt tiêu biểu Nội dung Chơng Điều...
 • 142
 • 535
 • 1

TỔ CHỨC bộ máy QUẢN lý HÀNH CHÍNH NAM bộ nửa đầu THẾ kỷ XIX từ GIA ĐỊNH THÀNH đến NAM kỳ lục TỈNH (THS NGUYỄN NGỌC PHÚC

TỔ CHỨC bộ máy QUẢN lý HÀNH CHÍNH NAM bộ nửa đầu THẾ kỷ XIX từ GIA ĐỊNH THÀNH đến NAM kỳ lục TỈNH (THS NGUYỄN NGỌC PHÚC
... Lục tỉnh (6 tỉnh) hay Nam Kỳ lục tỉnh chung toàn khu vực Nam Bộ cách gọi xuất từ sau việc thiết lập tỉnh năm 1832 Cùng với việc thiết lập đơn vị hành mới, tổ chức máy quản Nam Kỳ, cấp tỉnh ... Nam Kỳ lục tỉnh - thành trình thống tổ chức hành quốc gia vùng đất Nam Bộ Với triều Nguyễn, Bắc Thành, Gia Định Thành trở lực lớn đường củng cố, tăng cường sức mạnh quyền lực, thiết lập hành ... tổ chức đơn vị hành máy quản hành Nam Kỳ lục tỉnh tuân thủ triệt để quy định thống hành triều đình Trong bối cảnh chung nước, diễn biến quanh câu chuyện quản hành Nam Bộ suốt chục năm đầu...
 • 26
 • 484
 • 3

ẤN ĐỘ - Tình hình kinh tế - xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX pot

ẤN ĐỘ - Tình hình kinh tế - xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX pot
... TINH (Thế kỉ XIX – đầu kỉ XX) Bài 1: NHẬT BẢN 1)Nhật Bản từ đầu kỷ XIX đến trước 1868 Đến TK XIX chế độ Mạc Phủ N Bản đứng đầu tướng quân( SôGun) lâm vào khủng hoảng, suy yếu trầm trọng - Kinh tế: ... đàn áp, dập tắt K/n - nghĩa + Nêu cao tinh thần bất khuất chống TD nhân dân Ấn Độ. Ý thức vươn tới độc lập nhân dân Ấn Độ + Mở dầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau Đảng Quốc Đại ... đói … + CN: Kinh tế hàng hóa phát triển, công trường thủ công xuất hiệnngày nhiều, k tế tư phát triển nhanh chóng bị phong kiến cản trở - hội: Nhân dân + Tư sản >< Phong kiến - Chính trị:...
 • 6
 • 1,749
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TRAO ĐỔI SUY NGHĨ THÊM VỀ CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC Ở NAM KỲ NỬA SAU THẾ KỶ XIX " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... để chống giặc Những kháng chiến chống Pháp Nam Kỳ “là để giúp đỡ cho trào đình” Trương Đònh gửi cho nơi.(9) Phải đến lúc chấm dứt suy nghó áp đặt chủ quan kháng chiến chống Pháp nửa sau kỷ XIX ... học só, ba lần tặng Bắc đẩu bội tinh Nguyễn Thân, Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải… Nghiên cứu lòch sử Nam Kỳ kỷ XIX, đầu kỷ XX phải thấy độ “chênh” Nam Kỳ với Trung Bắc để khỏi phải áp đặt tư tưởng ... Nguyễn dày công xây dựng đất khởi nghiệp Nguyễn Phúc Ánh Tư tưởng trung quân quốc Nam Kỳ sâu nặng vào đầu kỷ XX Các học sinh Đông Du Nam Kỳ lấy lễ quân thần mà bái yết Kỳ Ngoại Hầu Cường Để Phan...
 • 5
 • 430
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: iii kiến trúc nhật từ nửa sau thế kỷ vi đến thế kỷ viidanh nhân diễn châu nghệ an nửa sau thế kỷ xixtình hình kinh tế xã hội ấn độ nửa sau thế kỷ xixquan hệ trung quốc và nhật bảnsự ra đời của asean 3 đã và đang thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa asean và các nước đông bắc á trung quốc nhật bản hàn quốccác nước đi đầu trong công cuộc xây dựng các hệ thống lấy nước phải kể đến như liên xô hà lan trung quốc nhật bảnquan hệ trung quốc và việt nam năm 2012tình hình biển đông trung quốc nhật bảnquan hệ trung mỹ nhậtquan hệ trung quốc với làoquan hệ trung quốc mỹ la tinhquan hệ trung quốc và làoquan hệ việt nam nhật bản hiện nayquan hệ trung quốc với mỹquan hệ trung quốc ấn độBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015