TÀI LIỆU THAM KHẢO VAI TRÒ LÃNH đạo CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, ý NGHĨA đối với xây DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn sinh học

tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 môn sinh học
... x sinh dng: + Noron trung gian (liờn lc) tip xỳc vi noron trc hch sng bờn cht xỏm + ng li tõm ca phn x sinh dng gm noron tip giỏp cỏc hch sinh dng Cu to ca h thn kinh sinh dng: - H thn kinh sinh ... thn kinh ng v h thn kinh sinh dng - H thn kinh ng liờn quan n hot ng ca cỏc c võn l hot ng cú ý thc - H thn kinh sinh dng iu hũa hot ng ca cỏc c quan sinh dng v c quan sinh sn ( cỏc c quan ni ... Vitamin cú vai trũ gỡ i vi hot ng sinh lớ ca c th? - Vitamin tham gia vo cu trỳc nhiu h enzim xỳc tỏc cỏc phn ng sinh húa c th Nu thiu vitamin gõy ri lon cỏc hot ng sinh lớ, tha s gõy cỏc bnh nguy...
 • 43
 • 417
 • 0

Tài liệu tham khảo ngôn ngữ và văn học

Tài liệu tham khảo ngôn ngữ và văn học
... tác phẩm văn chương dùng ngôn ngữ để Bài tập điều kiện chuyên đề Ngôn ngữ và văn học - Phạm Văn Nghiêm - cao học K20 ĐHSPHN nhắc lại để dẫn để bình phẩm lời nhân vật khác Kết tác phẩm văn chương ... nói chung Văn chương nghệ thuật với chất liệu ưu việt của mình mà hôm mãi mai sau trường tồn ngày phát triển mạnh mẽ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Phan Cảnh, Ngôn ngữ thơ, NXB Văn hóa ... lĩnh hội, cảm thụ Bài tập điều kiện chuyên đề Ngôn ngữ và văn học - Phạm Văn Nghiêm - cao học K20 ĐHSPHN Nhờ đặc tính hình tuyến ngôn ngữ giúp cho văn chương có khả biểu dòng chảy bất tận kiện...
 • 6
 • 499
 • 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC TUYẾT BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA CỦA v i lê NIN GIÁ TRỊ HIỆN THỰC VÀ NGHĨA LỊCH sử

TÀI LIỆU THAM KHẢO  HỌC TUYẾT BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA CỦA v i lê NIN  GIÁ TRỊ HIỆN THỰC VÀ ý NGHĨA LỊCH sử
... tắc Học thuyết V. I. L nin cho phù hợp v i i u kiện, hoàn cảnh lịch sử, v nước gi i Đặc biệt ph i biết khai thác triệt để l i địa lý, kinh tế, trị, v n hóa, ngo i giao quân mình; khai thác tận dụng ... công nông, V. I. L nin v n đề lý luận xây dựng quân 11 V. I. L nin toàn tập, tập 36, Nxb CTQG, H.2005, tr.340 V. I. L nin, toàn tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, M 1981, tr.480 - 481 13 V. I. L nin, toàn tập, ... quốc, bảo v nước Cộng hòa xô-viết, v i tính cách đơn v đạo quân gi i chủ nghĩa xã h i 5 Trong Học thuyết mình, V. I. L nin xác định mục tiêu, nhiệm v bảo v tổ quốc xã h i chủ nghĩa Đó “bảo v chủ...
 • 12
 • 383
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề cơ BẢN TRONG HỌC THUYẾT BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA CỦA v i lê NIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO  NHỮNG vấn đề cơ BẢN TRONG HỌC THUYẾT BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA CỦA v i lê NIN
... bảo v xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN tình hình m i. / * LÊ NIN VÀ NHIỆM VỤ BẢO V ̣ TỔ QUỐC XÃ I CHỦ NGHĨA V. I. Lê- nin lãnh tụ thiên t i giai cấp công nhân nhân dân lao động Nghiên ... giai cấp GCCN v i tính dân tộc tính nhân lo i V mục tiêu, nhiệm v , phương thức, lực lượng sức mạnh BVTQ - Mục tiêu, nhiệm v BVTQ Trong học thuyết mình, V. I. L nin xác định mục tiêu, nhiệm v ... 1918, v i việc ký sắc lệnh thành lập Hồng quân H i quân công nông, V. I. L nin v n đề lý luận xây dựng quân đ i kiểu m i, v n đề chất giai cấp, tính chất, chức năng, nhiệm v quân đ i kiểu m i; ...
 • 11
 • 383
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯỞNG hồ CHÍ MINH về VAI TRÒ của đoàn kết QUỐC tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO  tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về VAI TRÒ của đoàn kết QUỐC tế
... tình hình quốc tế, tưởng đoàn kết với phong trào cách mạng giới Hồ Chí Minh phát triển ngày đầy đủ, rõ ràng cụ thể Đối ng đoàn kết quốc tế tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn Đó đoàn kết với phong ... thời đại TiÓu luËn NỘI DUNG I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1.1 Sự cần thiết phải xây dựng đoàn kết quốc tế 1.1.1 Thực đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức ... theo Hồ Chí Minh thực đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, đại đoàn kết dân tộc phải sở cho việc thực đoàn kết quốc tế Đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế để kết...
 • 29
 • 371
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác lê NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO  vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác  lê NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... LUẬN TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Quan điểm triết học Mác- L nin mối quan hệ kinh tế trị 1.1.1 Quan điểm Mác- Ănghen mối quan hệ kinh tế trị Kinh tế khái ... song trị vai trò to lớn, tác động trở lại phát triển kinh tế 1.2 Những yêu cầu phương pháp luận phát huy vai trò hệ thống trị Việt Nam 18 1.2.1 .Quan niệm phát huy vai trò hệ thống trị Việt Nam ... THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng phát huy vai trò hệ thống trị Việt Nam 2.1.1 Những thành tựu đạt phát huy vai trò hệ thống trị Việt Nam năm đổi Tổng kết 20 năm đổi cho nhiều học...
 • 66
 • 425
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIỂU LUẬN môn LỊCH sử tâm LÝ HỌC NHỮNG TIỀN đề TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT TRONG xây DỰNG nền tâm LÝ HỌC MÁC XÍT ở VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO  TIỂU LUẬN môn LỊCH sử tâm LÝ HỌC  NHỮNG TIỀN đề tư TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT TRONG xây DỰNG nền tâm LÝ HỌC MÁC XÍT ở VIỆT NAM
... tiền đề tưởng tảng quan trọng để xây dựng tâm lý học Mác - xít Những tiền đề tưởng triết học Mác xây dựng Tâm lý học Mác xít Triết học Mác sở lý luận phương pháp luận để xây dựng Tâm lý ... khoa học biện, siêu hình Muốn trở thành khoa học thực khách quan, tâm lý học phải tâm lý học Mác - xít tưởng trở thành cờ tập hợp nhà tâm lý học Liên Xô tập trung nghiên cứu xây dựng Tâm lý ... đầu xây dựng tâm lý học Mác xít Theo Vưgốtxki, tất dòng phái tâm lý học cũ, dòng phái tâm lý học khách quan dùng làm khởi điểm xây dựng tâm lý học kiểu nhằm giải khủng hoảng tâm lý học Muốn xây...
 • 26
 • 373
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI CAO HỌC môn tâm LÝ HỌC đầu VÀO (LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC)

TÀI LIỆU THAM KHẢO  đề CƯƠNG ôn THI CAO HỌC môn tâm LÝ HỌC đầu VÀO (LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC)
... soi sáng cho công trình nghiên cứu tâm lý học 30 năm qua Tâm lý học đại cương, Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học trẻ em, Tâm lý học lứa tuổi Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học quân ... xuất sắc tâm lý học lực Tác phẩm ông đề cập nhiều mối quan hệ tâm lý- não, theo quan điểm tâm- sinh lý song hành => Có thể nói, công lao G.Wolf tâm lý học to lớn Ông người làm cho khoa học tâm lý ... khoa học tâm lý: Xây dựng tâm lý học thực nghiệm tâm lý học xã hội +Về tâm lý học thực nghiệm, ông chủ trương tiếp tục nghiên cứu vấn đề tâm sinh lý học giác quan tâm vật lý học + Với tâm lý học...
 • 50
 • 429
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO sự PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ CẢI CÁCH, đổi mới

TÀI LIỆU THAM KHẢO sự PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ CẢI CÁCH, đổi mới
... công nghệ thông tin sử dụng rộng rãi, nguồn nhân lực đòi hỏi cao (trí thức hoá) Các trụ cột kinh tế tri thức công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ NANO, công nghệ vật liệu mới, công ... trọng Giai cấp công nhân đội ngũ tri thức thân công nông kiến thức, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Biết công nhân, nông dân có phận trí thức hoá, cần mở rộng khái niệm liên minh công- nông ... triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ đến trình cách mạng giới, đến lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học Do vậy, nhận thức sâu sắc cách mạng khoa học - công nghệ tác động to...
 • 28
 • 318
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO sự PHÁT TRIỂN về LÍ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ đổi mới

TÀI LIỆU THAM KHẢO  sự PHÁT TRIỂN về LÍ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ đổi mới
... cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Trong đưa khái niệm giai cấp công nhân Việt Nam nay, khẳng định vai trò giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh ... thắng lợi cách mạng Việt Nam 4 Đại hội X có bổ sung, phát triển chất, vai trò cuả Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội ... phù hợp với thực tế Việt Nam đáp ứng nguyện vọng, tình cảm nhân dân * Về xây dựng Đảng Trong trình xây dựng trưởng thành, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến công tác...
 • 41
 • 305
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO HIỂU ĐỊNH HƯỚNG để THỰC HIỆN tốt ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA XÃ hội

TÀI LIỆU THAM KHẢO  HIỂU ĐỊNH HƯỚNG để THỰC HIỆN tốt ĐỊNH HƯỚNG XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA XÃ hội
... hướng phủ nhận, chống lại ngược đường tiến lên chủ nghĩa xã hội điều chỉnh, uốn nắn biểu chệch hướng xã hội chủ nghĩa nhận thức hành vi trình tiến lên chủ nghĩa xã hội Hiểu định hướng xã hội ... đổ mô hình thực chủ nghĩa xã hội Liên xô Đông âu làm xuất hoài nghi chủ nghĩa Mác – Lênin, hoài nghi đường lên chủ nghĩa xã hội, coi xã hội tư đỉnh cao xã hội loài người, giá trị vĩnh viễn nhân ... nghĩa tính tích cực, sáng tạo nhân dân có ý nghĩa định Trên sở nắm vững nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin đứng vững lập trường cách mạng giai cấp công nhân, lợi ích nhân dân lao động, đồng thời xuất...
 • 14
 • 267
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề cơ BẢN TRONG TƯỞNG TRIẾT HỌC hồ CHÍ MINH về văn HÓA VÀ sự vận DỤNG TRONG xây DỰNG QUÂN đội TA về văn HÓA

TÀI LIỆU THAM KHẢO  NHỮNG vấn đề cơ BẢN TRONG tư TƯỞNG TRIẾT HỌC hồ CHÍ MINH về văn HÓA VÀ sự vận DỤNG TRONG xây DỰNG QUÂN đội TA về văn HÓA
... triết học văn hoá tưởng Hồ Chí Minh Sự nghiệp văn hoá Hồ Chí Minh với cách danh nhân văn hoá 1.1 Danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh ng đặc biệt Thế giới nói đến Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá ... tất nhiên tưởng trị, định hướng trị, song mang đặc thù dễ phân biệt với tưởng đương thời phần lớn biểu tưởng dạng văn hoá Nói cách khác, Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh - khứ, ng lai, ... sống có văn hoá”3 Một vài nhà nghiên cứu trình bày tưởng Hồ Chí Minh văn hoá vào lĩnh vực cụ thể văn hoá trị, văn hoá đạo đức, văn hoá nghệ thuật… Có học giả viết: tưởng Hồ Chí Minh tất...
 • 23
 • 351
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO ở KHU vực BIÊN GIỚI nước TA HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO ở KHU vực BIÊN GIỚI nước TA HIỆN NAY
... ninh biên giới quốc gia Chính vậy, vấn đề "phân hóa giàu nghèo tác động tới việc xây dựng "thế trận lòng dân" khu vực biên giới nước ta nay" vấn đề cần quan tâm nghiên cứu I Phân hóa giàu nghèo phân ... dân" khu vực biên giới tác động phân hóa giàu nghèo tới việc xây dựng "thế trận lòng dân" khu vực "Thế trận lòng dân" khu vực biên giới phận trận biên phòng nói chung Trong tổng thể trận biên ... nước ta Một số nhận thức chung phân hóa giàu nghèo quan niệm phân hóa giàu nghèo nước ta Phân hóa giàu nghèo vấn đề xã hội tất yếu xã hội loài người Bởi lẽ có phân công lao động xã hội có phân...
 • 26
 • 252
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO sứ MỆNH LỊCH sử CỦA GIAI cấp CÔNG NHÂN TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HÓA HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO  sứ MỆNH LỊCH sử CỦA GIAI cấp CÔNG NHÂN TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HÓA HIỆN NAY
... cấp ủy xây dựng giai cấp công nhân Th nm: Phát huy vai trò tổ chức công đoàn xây dựng giai cấp công nhân Tóm lại: Hiện nay, trc xu th ton cu húa xu khách quan, lôi ngày nhiều nớc tham gia, vừa ... trình công nghiệp hóa, đại hoá đất nớc Trớc tác động toàn cầu hoá, giai cp cụng nhõn th gii núi chung, giai cấp công nhân Việt Nam có biến đổi lớn lao, đặc điểm bật giai cấp công nhân th gii v giai ... triển lớn mạnh nay, giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN, giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam...
 • 18
 • 277
 • 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN cầu HÓA đến CHỦ QUYỀN QUỐC GIA dân tộc TRONG QUAN hệ QUỐC tế VÀ NHỮNG vấn đề đặt RA đối với VIỆT NAM HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO  TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN cầu HÓA đến CHỦ QUYỀN QUỐC GIA dân tộc TRONG QUAN hệ QUỐC tế VÀ NHỮNG vấn đề đặt RA đối với VIỆT NAM HIỆN NAY
... thổ quyền độc lập quốc gia dân tộc quan hệ quốc tế Như vậy, chủ quyền quốc gia dân tộc quan hệ quốc tế quyền độc lập quốc gia dân tộc Theo đó, quan hệ quốc tế, quốc gia dân tộc độc lập bình đẳng, ... thành xu khách quan lôi hầu hết quốc gia dân tộc tham gia, chủ quyền quốc gia dân tộc mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế hai nội dung có quan hệ mật thiết với quan niệm chủ quyền quốc gia dân tộc nhận ... trở thành xu khách quan lôi tham gia hầu hết quốc gia dân tộc tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực đời sống xã hội, quan niệm chủ quyền quốc gia dân tộc vầ bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc có biến đổi...
 • 23
 • 1,032
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần tài liệu tham khảomục tài liệu tham khảophần thứ năm tài liệu tham khảomột số tài liệu tham khảosách tài liệu tham khảovi tài liệu tham khảotài liệu tham khảo chínhphụ lục và tài liệu tham khảocác tài liệu tham khảotài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật khai thác 1tài liệu tham khảo 15 danh mục các tài liệu tham khảotài liệu tham khảo pdftài liệu tham khảotài liệu tham khảo gt sang trang mới sắp xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự alphabet thống nhất các viết tên tài liệu tham khảo giống nhau nếu có năm xb thì tất cả đều phải cóNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ