Chuyên đề điền từ vào đoạn văn môn tiếng anh nguyễn quỳnh trang

Luyện tập tiếng anh theo chuyên đề điền từ vào đoạn văn

Luyện tập tiếng anh theo chuyên đề điền từ vào đoạn văn
... Khóa Luyện Giải Bài Tập Môn T iếng Anh E05 009: A grows B rises C stretches D explodes E05 010: A only B always C regularly ... persuaded D tempted E05 020: A for B from C with D of Hotline: 0964.945.647 Page2 Khóa Luyện Giải Bài Tập Môn T iếng Anh Paragraph 3: The ideal breakfast, (1) _ scientists, is a glass of orange juice, ... clear enough for divers to go down into the well Hotline: 0964.945.647 Page3 Khóa Luyện Giải Bài Tập Môn T iếng Anh When they got down to work they began to (7) _ various objects at the bottom...
 • 25
 • 1,944
 • 0

Chuyen de on thi vao lop 10 mon tieng anh

Chuyen de on thi vao lop 10 mon tieng anh
... th(ngy tun) on Sunday, on Monday - on c dựng ng trc ngy thỏng on June 10th - on time (ỳng gi-chớnh xỏc) * Cho ni chn : - on ( trờn) there is a book on the table - on food, on radio, on TV, on the ... gate one a year Food cant be sold on the sidewalk Q They cant sold food on the sidewalk R They cant be sold food on the sidewalk S They cant sell food on the sidewalk T They can sell food on the ... their work been done? F How long has their work be done? G How long has their work been done? H How long have their work done? No one could help him I He could be helped by no one J He couldnt...
 • 199
 • 1,056
 • 0

Gap filling preparation exercises ( Dạng bài điền từ vào đoạn văn - Luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh )

Gap filling preparation exercises ( Dạng bài điền từ vào đoạn văn - Luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh )
... (7 ) (be) a small envelope They quickly (8 ) (open) it and (9 ) (find) a note (1 0) _ (apologize) for ‘borrowing’ their car The man who (1 1) (write) it explained that he (1 2) _ (not ... shock (2 5) (await) them While they were away, their house (2 6) (burgle)! Everything of value (2 7) _(steal) They (2 8) (know) immediately who the thief was because (2 9) (lie) on ... have) a car himself, and his wife (1 3) (go) into labour in the middle of the night with their first baby So he (1 4) (hope) they (1 5) (not mind) too much that he (1 6) _ (take) their...
 • 36
 • 2,614
 • 0

Trắc nghiệm tiếng anh dạng bài điền từ vào đoạn văn

Trắc nghiệm tiếng anh dạng bài điền từ vào đoạn văn
...  Câu  D:  (not)  at  all:  hoàn  toàn  không   Dịch bài:   MỘT  NHÀ  VĂN  NỔI  TIẾNG     Joanne   Rowling   nhanh   chóng   trở   nên     tiếng   Bà     (31)   tác   giả     hàng   loạt   sách ...  tầm  quan  trọng,  chất  lượng,  năng  lực,  khả  năng    thường  đi  với  danh từ  không  đếm  được,  hay  danh từ  trừu  tượng   è  Chọn  A   Question  32:  Đáp  án  C  without   Giải ...  lòng  ngưỡng  mộ từ  một  nhà văn  khác  bằng  cách  (10)  cố  gắng  chỉ    cho  người  đàn  ông  đó  tại  sao  mình  không  (11)  xứng  đáng  với  lời  khen  ngợi  của anh  ta  “  Nó   làm...
 • 27
 • 2,754
 • 23

Bí quyết làm bài CLOZE TEST (ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN)

Bí quyết làm bài CLOZE TEST (ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN)
... specially Cách giải quyết: Để giải vấn đề em phải nhìn trước sau chỗ trống cần điền suy chỗ cần loại từ Cách đoán loại từ qua số dấu hiệu cuối: - Trạng từ (phó từ) : Trạng từ thường có tận -ly ... từ, chỗ cần điền tính từ lại tính từ? Nếu nguyên tắc em dễ dàng chọn A bị sai, B tính từ A "cái bẩy" để "dụ" ta mà KIỂM TRA VỀ GIỚI TỪ (PREPOSITIONS)  Cách nhận dạng: Nhìn chọn lựa em thấy từ ... thức giữ nguyên tính từ : hard, late, fast - Tính từ: Cách thông thường để nhận tính từ thấy chữ kết từ chữ khác bỏ -ly Quay lại ví dụ, ta thấy: D specially có -ly nên => trạng từ A special ( specially...
 • 7
 • 3,314
 • 38

PHƯƠNG PHÁP LÀM Anh Văn DẠNG BÀI ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN

PHƯƠNG PHÁP LÀM Anh Văn DẠNG BÀI ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN
... Để làm tốt câu hỏi dạng này, bạn cần phân biệt danh từ đếm danh từ khơng đếm được; danh từ số danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho Các em cần lưu ý có nhiều từ kết thúc –s danh từ ... định từ loại từ cần điền danh từ quan sát phương án bạn lại thấy có danh từ differences difference Vậy từ đúng? Lúc bạn cần để ý đến động từ câu – to be chia số nhiều (are) đáp án câu phải danh từ ... nghĩa) Để làm dạng tập bạn phải liên hệ từ cần điền với cụm từ khác câu để nhận biết ý câu khẳng định hay phủ định từ xác định dạng thức từ LƯU Ý : *Khi làm bài, bạn phải đọc kỹ đoạn văn, đặc...
 • 18
 • 737
 • 3

Trich doan sach dien tu vao doan van LOVEBOOK

Trich doan sach dien tu vao doan van LOVEBOOK
... education with the transmission of the cutural heritage, a no-nonsense (6) _ featuring the three R’s at the elementary-school level, and academic studies or strong vocational or business courses ... Nhà sách LOVEBOOK – 0466860849 – 101 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội Chinh phục tập điền từ vào đoạn văn Như có change (sự thay đổi) phù hợp bối cảnh Đáp án C Học thuộc cấu trúc: to turn/go ... định (every + one, body, where, thing, …) Almost + N = Most of the + N E.g: almost students = most of the students Most sử dụng cấu trúc: most + N : nhiều thứ Mặc dù có cách nói “Most everyone”...
 • 6
 • 330
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên trường THPT Hà Nội Amsterdam năm 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên trường THPT Hà Nội Amsterdam năm 2015
... never => ever 10 stand => standing PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A II (8 pts.) 1-D 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this document ... Write your answer in the box provided (10 pts.) The attack in the city center last night (example) the kind of behavior amongst young people that many object to This matter is very (confidence) Don’t ... with this particular drug is (neglect) A (dominate) friend is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth into my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
 • 9
 • 2,825
 • 35

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiêng Anh điều kiện trường THPT Chuyên Sư phạm (lần 3)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiêng Anh điều kiện trường THPT Chuyên Sư phạm (lần 3)
... A 45 A D 16 C 26 B 36 A 46 B B 17 A 27 D 37 D 47 C D 18 B 28 C 38 B 48 C D 19 B 29 D 39 C 49 C 10 A 20 D 30 A 40 C 50 C ...
 • 5
 • 4,691
 • 94

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh không chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh không chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm 2015
... pass saw was wearing telling arrives is 10 smells PART C: READING I pt (0.1 point/answer) B A B D A C C A D 10 B II pt (0.1point/answer) F T T F F F T F T 10 T PART D: WRITING I 1.4 pts (0.2 point/answer) ... be (imagine) Should English be a (compel) foreign language in Vietnam? 10 I’m very proud to be chosen for the (nation) team 10 III Circle the underlined word/phrase that is incorrect in each sentence ... D 10 The Smiths never go out in the evening, don’t they? A B C D IV Put each verb in brackets in the correct tense or form Write your answer in the box provided (1 pt.) A This is...
 • 8
 • 4,397
 • 71

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 - 2016 (lần 3)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 - 2016 (lần 3)
... we _(4-be) in big trouble now When I entered his room, I saw him (5 – sleep) _in a chair Hardly he (6-take) up the book when the phone (7-ring) He resented (8-ask) (9-wait) He ... in the box below (10 pts) (0.5pt/sentence) D – terms D – had never seen A – you took B – it impossible B - hooked C – resist B – shelved D – faith C – taste 10 B - delay 11 B - certificate 12 ... certificate 12 B – returns 13 C – missing 14 D -filled 15 B - credible 16 D – nature 17 A – should have done 18 C - nevertheless 19 A-would have failed 20 D - tell 14 b Supply the correct form of the...
 • 17
 • 5,781
 • 5

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiêng Anh chuyên trường THPT Chuyên Sư phạm (lần 3)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiêng Anh chuyên trường THPT Chuyên Sư phạm (lần 3)
... ĐÁP ÁN B A C 13 B 17 D 21 D 25 C 29 D 33 A 37 C C C 10 D 14 B 18 A 22 A 26 B 30 B 34 B 38 D A B 11 B 15 A 19 C 23 B 27 C 31 A 35 A 39 C D D 12 B 16...
 • 7
 • 2,284
 • 28

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm 2015

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên trường THPT Hà Nội - Amsterdam năm 2015
... ever 10 stand => standing V (5 pts.) PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E II (8 pts.) 1-D 8-G PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this ... C B C 10 A 11 D 12 B 13 D 14.C 15.B XXX PART B I (15 pts.) II (5 pts.) advantage fire faith victory leave III (10 pts.) exemplified/exemplifies confidential mid-sentence dependants down-pour ... with this particular drug is (neglect) A (dominate) friend is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth into my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
 • 8
 • 5,964
 • 27

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh điều kiện THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 - 2016 (lần 3)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh điều kiện THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 - 2016 (lần 3)
... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The end  Hướng dẫn chấm Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR & VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C 20 C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
 • 9
 • 8,671
 • 128

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh (điều kiện) năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Thái Nguyên

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh (điều kiện) năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Thái Nguyên
... correct answers = 10 marks The end ANSWER KEY; SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015-2016 MÔN THI: TIẾNG ANH (dành cho tất thi sinh) Ngày thi: / /2015 Thời ... Ngày thi: / /2015 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ THI KHẢO SÁT (Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi theo hướng dẫn câu) Điểm Bằng số Giám khảo số (họ tên, chữ ký) Giám ... never heard a more amusing story than this one This is……………………………………………………………………….……………………… (This is the first time I have heard such an amusing story/ This is the most amusing story that I have...
 • 8
 • 2,734
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: bai tap dien tu vao doan van trong tieng anhchọn được từ ngữ cho trước để điền đúng vào đoạn văn bt1 tìm được một vài từ ngữ ca ngợi bác hồ bt2chuyên đề điện xoay chiều đoàn văn lượngdang bai dien tu vao doan vanbài tập tiếng anh điền từ vào đoạn vănđề tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh truong hoang van thuđề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anhđề tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anhbộ đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anhđề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anhđề thi tuyển vào lớp 10 môn tiếng anhđề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng anhbộ đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng anhbộ đề thi tuyển vào lớp 10 môn tiếng anhde on thi vao lop 10 mon tieng anh tinh nghe anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP