GIÁO ÁN LÝ 10 - BAN TỰ NHIÊN

GIÁO ÁN 10 - BAN TỰ NHIÊN

GIÁO ÁN LÝ 10 - BAN TỰ NHIÊN
... của giáo viên - Đọc SGK phần 2.a - Tìm hiểu đồ thị H 4.3 - Yêu cầu: học sinh đọc SGK, tìm hiểu H 4.3 - 9 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Định nghĩa chuyển động thẳng đều? - Công ... của giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà - Yêu cầu: Học sinh chuẩn bị bài sau - 8 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên ... thời gian. - 7 - Bùi Hoàng Liên Giáo án lớp 1 0- Ban tự nhiên - Hoạt động 4: Xử kết quả đo Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Vẽ đồ thị tọa độ theo thời gian H 3.2 - Tính vận...
 • 96
 • 338
 • 0

Giáo án 10 cơ bản- Chương I

Giáo án Lý 10 cơ bản- Chương I
... 22 22 2 t10400 2 t10.2 400x − − +=+= b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x 1 = x 2 , nghóa là: 1,25 .10 -2 t 2 = 400 + 10 -2 t 2 1,25 .10 -2 t 2 - 10 -2 t 2 = 400 0,2 510 -2 t 2 = 400 t = 400 (s) - 400 (s) ... toán cụ thể. - Nêu được ví dụ về cđtđ trong thực tế 2.Kó năng: - Vận dỵng linh hoạt các công thức trong các bài toán khác nhau. - Viết được ptcđ của cđtđ - Vẽ được đồ thò toạ độ - thời gian. - ... V. Giao nhiệm vụ: - Làm tiếp các bài tập còn lại. - Đọc bài "Sự rơi tự do" trang 13 Tuần 3: Tiết 6 - Ngày dạy: - 09 - 06 Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Trình bày, nêu...
 • 33
 • 400
 • 0

GIÁO ÁN HH 10 BANBẢN (TIẾT 14-22)

GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 14-22)
... giáo vòên nêu và nêu cách xác đònh góc giữa hai vectơ . - So sánh : ( a r , b r ) và ( b r , a r )  kết luận . - Giải quyết họat động 4 trong sách giáo khoa . - Nghiên cứu ví dụ trong sách giáo ... quả. - Cho học sinh nhận xét bài giải của nhóm bạn. Chốt lại lời giải cho bài toán. - Theo dõi và trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Lên bảng trình bày bài giải. - Nhận xét bài giải của bạn. - ... 2p=OA+OB+AB 2 10 20 10( 2 2) = + = + c)vì OA=AB= 10 và OB= 20 nên OB 2 =OA 2 +AB 2 .Vậy tgiác OAB vng cân tại A. . 10. 10 5 2 2 OAB OA AB S⇒ = = = - Hoạt động theo nhóm để đưa ra kết quả nhanh nhất. - Lên...
 • 16
 • 478
 • 0

Đề THPT ban tự nhiên

Đề Lý THPT ban tự nhiên
... đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất là A. F = k ∆ l. D. F = k(A - ∆ l).B. F = kA. C. F = 0. -- -- - -- - -- - HẾT -- -- - -- - -- Trang 4/4 - Mã đề thi 192 ... hai đầu 3 −4 −4 A. R = 50 3 Ω và C = 10 F . π C. R = 50 3 Ω và C = 10 F . 5π 50 3 Ω và C = 10 F . B. R = π −3 −3 D. R = Ω và C = 10 F . 50 5π 3 Trang 1/4 - Mã đề thi 192 Mã đề thi 192 Câu 9: ... tụ điện C = 2 .10 − 3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động π điện từ trong mạch bằng 500Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây phải có giá trị là −3 −3 π 500 A. 10 B. 10 C. 5 .10 − 4 H . H ....
 • 5
 • 231
 • 0

Giao an 10

Giao an lý 10
... 22 22 2 t10400 2 t10.2 400x − − +=+= b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x 1 = x 2 , nghóa là: 1,25 .10 -2 t 2 = 400 + 10 -2 t 2 1,25 .10 -2 t 2 - 10 -2 t 2 = 400 0,2 510 -2 t 2 = 400 t = 400 (s) - 400 (s) ... toán cụ thể. - Nêu được ví dụ về cđtđ trong thực tế 2.Kó năng: - Vận dỵng linh hoạt các công thức trong các bài toán khác nhau. - Viết được ptcđ của cđtđ - Vẽ được đồ thò toạ độ - thời gian. - ... V. Giao nhiệm vụ: - Làm tiếp các bài tập còn lại. - Đọc bài "Sự rơi tự do" trang 13 Tuần 3: Tiết 6 - Ngày dạy: - 09 - 06 Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Trình bày, nêu...
 • 33
 • 277
 • 0

Giáo án 10 ki I 2009

Giáo án lý 10 ki I 2009
... "   @ - "  ""       #  "     #   / -  +  "   / -  #  "   -7 /4.  ... "   #  "  K"   " -8 -& gt;8         F      -8 >81 / -#        .  !     " ... "  "       F+"     " -8 -& gt;81 /-R -   $* )    "   **  "!    ...
 • 96
 • 235
 • 0

GIÁO ÁN HH 10 BANBẢN (TIẾT 36-43)

GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 36-43)
... ) 2 ε : ( x -5 ) 2 + (y -5 ) 2 = 25 - Học sinh được gọi lên bảng giải quyết bài tập ( 2 học sinh ). - Học sinh dưới lớp nhận xét,đánh giá bài làm của bạn . - Thảo luận và nêu đáp án bài tập . ... nêu đáp án bài tập . a) Tâm I(1;1) ,bán kính R = 2 b) Tâm I (- 1 2 ; 1 4 ) ,bán kính R = 1 c) Tâm I(2 ;-3 ) và bán kính R = 4 - Xung phong nêu hướng giải bài toán . 2 b) (x+1) 2 + ( y – 2) 2 = 4 5 ... đường tròn:( x- 3) 2 + (y- 2) 2 = 2 c)Kết quả I (-2 ; 1); R = 3. - Xem sách giáo khoa và nêu được kết quả : Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M 0 (x 0 ;y 0 ) : ( x 0 – a)(x-x 0 ) + (y...
 • 14
 • 360
 • 0

GIAO AN SINH 10-BAN CB

GIAO AN SINH 10-BAN CB
... bào quan. - Các cấp tổ chức từ tế bào trở lên: tế bào -- > mô -- > cơ quan -- > hệ cơ quan -- > cơ thể -- > quần thể -- > quần xã -- > hệ sinh thái. Trong đó các cấp tổ chức cơ bản ... đạt thông tin di truyền. (ở cấp độ phân tử). ADN(gen )-- >mARN -- & gt;prôtêin -- & gt;tính trạng. II- Axt1 ribonuclêic: (ARN) 1- Cấu trúc của ARN: -Phân tử ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà ... lời cấu hỏi. - HS đọc SGK, tìm ý trả lời câu hỏi. - HS đọc lệnh 1 SGK và tìm ý trả lời. - HS liên hệ kiến thức trước: nhiều TB cấu tạo nên mô, nhiều mô -- >cơ quan nhiều cơ quan -- > cơ thể....
 • 17
 • 442
 • 2

GIÁO ÁN ĐS 10 BANBẢN (TIẾT 1-8)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 1-8)
... là 28 4100 0 Số quy tròn của 4,1356 là 4,14* 1,71 sai số : /35 -1 ,71/</1,7 0-1 ,71/=0,01* 1, 710 sai số /35 -1 ,71/</1,70 9-1 , 710/ =0,001* 1, 7100 sai số : /35 -1 ,71/</1,709 9-1 , 7100 /=0,0001Bài ... lời giải của bài toán.1.a) [-3 ;4] b) [-1 ;2] c) (-2 ;+∞) d) [-1 ;2) 3. Củng cố: - Nhấn mạnh kiến thức thuyết phần các tập hợp con thường dùng của R.12Đại số 10 Kim Long - Hướng dẫn học sinh ... {…, -3 , -2 , -1 , 0, 1, 2, 3, …} - Tập hợp các số hữu tỉ Q - Quan sát biểu đồ được treo trên bảng. - Theo giõi giáo viên phân tích. - Nhận xét mối quan hệ giữa các tập hợp. - Tập hợp N = ? - Tập...
 • 18
 • 361
 • 0

GIÁO ÁN ĐS 10 BANBẢN (TIẾT 9-16)

GIÁO ÁN ĐS 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 9-16)
... lõm quaylênd) y = - x2 +4x - 4 - Đỉnh I ( 2 ; 0) - Trục đối xứng là đường thẳng x = 2 - Bảng biến thiên : - Điểm đặc biệt : A (0 ;-4 ); B(1 ;-1 ); C(4 ;-4 ) - Đồ thò (a = -1 <0 nên parabol ... thiên. - Phát biểu đònh lý. Ghi nhận kiến thức.c) y = 4x2 – 4x +1 - Đỉnh I (1/ 2 ; 0) - Trục đối xứng là đường thẳng x = 1/2 - Bảng biến thiên : - Điểm đặc biệt : A (0;1); B (- 1/4;1/4) - Đồ ... lên bảng. - - Dựa vào hình vẽ cho học sinh nêu sự biến thiên của đồ thò - Theo dõi hình vẽ giáo viên treo trên bảng. - - - Nêu sự biến thiên của hàm số.Trả lời câu hỏi.20Đại số 10 – Kim...
 • 19
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lý 10giáo án toán 10 bản wordgiáo án lý 10 nâng caogiao an bai gia dinh tu nhien xa hoi lop 1giáo an lý 10 mới nhấtgiao an bai qua sach tu nhien xa hoi lop 3Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ