Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật u nhú mũi xoang tại bệnh viện tai mũi họng trung ương từ 052012 đến 052014

tóm tắt tiếng anh đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan bằng chụp cắt lớp vi tính đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vỡ gan chấn thương

tóm tắt tiếng anh đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan bằng chụp cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vỡ gan chấn thương
... In 1963, Tôn Thất Tùng the combined views of British-American and French with experiences of Vietnam to suggest a particular uniform view of Vietnam As dividing halves of liver, subsegments is ... directly from the right liver sections (V, VI, VII, VIII) poured straight into the side of IVC If there is severe injury, these positions could be torn violently, ensuing excessive bleeding 1.1.2 ... 1.2.1 The visual probe methods * Abdominal radiograph: provide indirect signs of liver rupture * Ultrasound: detecting peritoneal fluid with a very high sensitivity, detecting which organ is damaged,...
 • 26
 • 585
 • 0

đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan bằng chụp cắt lớp vi tính đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vỡ gan chấn thương tóm tắt tiếng anh

đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan bằng chụp cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vỡ gan chấn thương tóm tắt tiếng anh
... In 1963, Tôn Thất Tùng the combined views of British-American and French with experiences of Vietnam to suggest a particular uniform view of Vietnam As dividing halves of liver, subsegments is ... directly from the right liver sections (V, VI, VII, VIII) poured straight into the side of IVC If there is severe injury, these positions could be torn violently, ensuing excessive bleeding 1.1.2 ... 1.2.1 The visual probe methods * Abdominal radiograph: provide indirect signs of liver rupture * Ultrasound: detecting peritoneal fluid with a very high sensitivity, detecting which organ is damaged,...
 • 31
 • 654
 • 1

Đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan bằng chụp cắt lớp vi tính đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vỡ gan chấn thương [FULL]

Đối chiếu lâm sàng với phân loại độ chấn thương gan bằng chụp cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị vỡ gan chấn thương [FULL]
... n thương gan Chính tài: “ i chi u lâm sàng v i phân lo i ch n thương gan b ng ch p c t l p vi tính ánh giá k t qu ph u thu t i u tr v gan ch n thương v i hai m c tiêu: i chi u lâm sàng v i phân ... i ánh giá nh ng thương t n t n thương gan, ó nh k thu t ch p c t l p vi tính b ng, c bi t gan Vi c phân t n thương ch p c t l p vi tính hi p h i ph u thu t ch n thương M k t h p v i lâm sàng làm ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O B QU C PHÒNG H C VI N QUÂN Y NGUY N H I NAM I CHI U LÂM SÀNG V I PHÂN LO I CH N THƯƠNG GAN B NG CH P C T L P VI TÍNH VÀ ÁNH GIÁ K T QU PH U THU T I U TR V GAN CH N THƯƠNG...
 • 157
 • 686
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính đánh giá kết quả điều trị chấn th ơng sọ não nguy cơ thấp

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính và đánh giá kết quả điều trị chấn th ơng sọ não nguy cơ thấp
... đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.2.3.3 Đánh giá kết điều trị Đánh giá kết điều trị sau th ng GOS Kết điều trị nội khoa Kết điều trị phẫu thuật Kết điều trị ngoại trú Kết điều trị chung đối ... quan 1.6 Hình ảnh cắt lớp vi tính Máu tụ NMC Máu tụ DMC Tổng quan 1.6 Hình ảnh cắt lớp vi tính Giập não chảy máu Máu tụ não Tổng quan 1.6 Hình ảnh cắt lớp vi tính Máu tụ hố sau Máu tụ não th t ... Xuất phát từ th c tế tiến hành nghiên cứu đề tài với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính Đánh giá kết điều trị CTSN nguy th p Bệnh Vi n Vi t Đức Nhằm góp phần hạn chế...
 • 43
 • 533
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học, chẩn đoán hình ảnh của hạch cổ di căn trong ung thư vòm mũi họng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, chẩn đoán hình ảnh của hạch cổ di căn trong ung thư vòm mũi họng
... tài nghiên cứu đặc điểm hạch cổ di UTVMH Từ thực tế nêu thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học, chẩn đoán hình ảnh hạch cổ di ung thư vòm mũi họng nhằm hai mục tiêu: 1 .Mô tả đặc ... Cũng giống chẩn đoán nhiều loại ung thư khác, chẩn đoán UTVMH dựa vào: Chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh chẩn đoán bệnh học, chẩn đoán bệnh học coi có tiếng nói định chẩn đoán miễn ... biểu ác tính - Ung thư biểu mụ vũm mũi họng + Ung thư biểu mụ khụng sừng hóa + Ung thư biểu vảy sừng hóa + Ung thư biểu tế bào đáy - Ung thư biểu tuyến nhú mũi họng - Ung thư biểu mô...
 • 52
 • 873
 • 3

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh học kết quả điều trị ung thư biểu amiđan tại bệnh viện k

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh học và kết quả điều trị ung thư biểu mô amiđan tại bệnh viện k
... liờn tc quỏ trỡnh iu tr v khỏm nh k sau vin (trung bỡnh 3-6 thỏng/ln khỏm nh k) ỏnh giỏ kt qu iu tr 33 Trong trng hp khụng khỏm nh k u n cỏc nguyờn nhõn khỏc s c mi khỏm li thi gian tin hnh ... T0: Khụng cú bng chng ca u nguyờn phỏt Tis: Ung th biu mụ ti ch T1 : Khi u cú ng k nh ln nht 2cm T2: Khi u cú ng k nh ln nht > 2cm nhng khụng > 4cm T3: Khi u cú ng k nh ln nht > 4cm T4a: Khi ... Mt khỏc t l mc bnh ung th amian thp ( M ung th amian cng ch chim 0,5% ca tt c ung th núi chung nam gii) v ph bin nam (t l nam/n l: 3-4/1) Ti Vit Nam, thng k thy khong 40% ung th u c xy khoang...
 • 120
 • 1,206
 • 1

“nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, bệnh học tỷ lệ bộc lộ dấu ấn egfr, p53 của ung thư thanh quản

“nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, mô bệnh học và tỷ lệ bộc lộ dấu ấn egfr, p53 của ung thư thanh quản
... EGFR, P53 ung thư quản , nhằm mục tiêu sau: tả đặc điểm lâm sàng, nội soi chụp cắt lớp vi tính ung thư quản Nhận xét số đặc điểm bệnh học, tỷ lệ bộc lộ dấu ấn EGFR, p53 liên quan với lâm ... dấu ấn tiên lượng bệnh (p53) mối liên quan chúng với đặc điểm lâm sàng Bởi vậy, thực đê tài: “Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, bệnh học tỷ lệ bộc lộ dấu ấn EGFR, ... Thanh môn TMH Tai mũi họng TMHTƯ Tai mũi họng Trung ương TQ Thanh quản UT Ung thư UTBM Ung thư biểu UTBMV Ung thư biểu vảy UTĐC Ung thư đầu cổ UTTQ Ung thư quản TrườngĐạihọc Y H Nội Bộmôn...
 • 135
 • 418
 • 3

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị của ung thư tuyến giáp tại bệnh viện k
... thêm theo tuổi bệnh học - Sống thêm theo Tuổi giai đoạn bệnh 35 Dự kiến k t luận Đặc điểm lâm sàng, bệnh học K t điều trị yếu tố tiên lượng dự kiến kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt ... loại học: Dùa theo phân loại học củaTổ chức Y tế Thế giới năm 2003 gồm týp sau: 25 - Ung thư biểu thể nhú - Ung thư biểu thể nang - Ung thư biểu thể tuỷ - Ung thư biểu không ... "Nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp cắt bỏ tuyến giáp toàn bộ", Luận văn tốt nghiệp BS CK II, Hà Nội Tạ Văn Bình (1999), "Đặc điểm bướu giáp nhân đánh giá siêu âm điều trị vài loại bướu giáp...
 • 64
 • 763
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh học kết quả điều trị ung thư âm hộ di căn hạch

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh học và kết quả điều trị ung thư âm hộ di căn hạch
... Vì nghiên cứu đề t i: Đặc điểm lâm s ng, bệnh học v kết điều trị ung th âm hộ di hạch Nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm s ng, bệnh học v số yếu tố liên quan đến di hạch ung th âm hộ điều ... trị bổ trợ sau phẫu thuật cho ung th âm hộ di hạch đ l m tăng thêm kết điều trị [35] Bệnh viện K H Nội đ áp dụng phơng pháp điều trị ung th âm hộ di hạch song cha có nhiều công trình nghiên cứu ... đoạn bệnh 30 2.2.5 Nghiên cứu kết điều trị ung th âm hộ di hạch .30 2.3 xử lý số liệu .32 Chơng III Kết nghiên cứu .33 3.1 đặc điểm lâm s ng 33 3.1.1 Tuổi măc bệnh...
 • 110
 • 473
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học một số khối u lành tính của dây thanh

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học một số khối u lành tính của dây thanh
... 10 U trũn, nhn, mu nht, 03 cú cung Polyp dõy U trũn, nhn, mu nht, 20 khụng cú cung U nang dõy U trũn, cng, mu vng nht 04 U ht dõy U trũn, nhn, mu trng c 04 Papillom qun U sựi mu , hỡnh qu d u ... trình nghiên c u thân thực viện Tai Mũi Họng trung ơng, thời gian học Cao học khoá 2007 2009, Trờng Đại học Y Hà nội Nghiên c u không trùng lặp với công trình nghiên c u tác giả khác Các số li u ... sau phu thut - Ngy u tiờn theo dừi: + Chy m u + Khú th qun - Cỏc ngy sau theo dừi: + Tỡnh trng st, ho, au ti ch + Tỡnh trng dõy thanh: phự n, sung huyt, khộp ca hai dõy - Lm thuc qun: + Lm thuc...
 • 89
 • 1,249
 • 35

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, bệnh học kết quả điều trị phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện K

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện K
... bệnh học dựa vào tuổi bệnh nhân 2.2.3 Nghiên cứu điều trị phẫu thuật số yếu tố tiên lợng * Các phơng pháp điều trị phẫu thuật: Nhận xét tỉ lệ phơng pháp điều trị phẫu thuật Bệnh viện K u hạch ... lý khác - Những trờng hợp đợc điều trị phẫu thuật k t hợp với phơng pháp điều trị khác 29 - Các trờng hợp đợc điều trị phẫu thuật từ tuyến trớc Những trờng hợp có vào điều trị tiếp nhng khó ... trạng bệnh nhân sau điều trị Do tiến hành đề tài nhằm hai mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, bệnh học UTGT nguyên phát bệnh viện K từ tháng 01/1995 - 12/2004 Đánh giá k t điều trị phẫu thuật...
 • 99
 • 650
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng mô bệnh học của viêm thận lupus tại khoa thậntiết niệu bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấpnghiên cứu đặc điểm lâm sàng hoạt độ men transaminase và sự đề kháng insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡnghiên cứu đặc điểm lâm sàng nội soi mô bệnh học nhiễm các týp helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàynghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫunghiên cứu đặc điểm lâm sàng bệnh nhân utdd trước mổnghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và huyết học ở bệnh nhân sxhd tại bệnh viện xanh pôn năm 2011 2012nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chảy máu trong sọ ở trẻ lớn không do chấn thương tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan cnghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân xơ gan có hcgtnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm âm đạo và hiệu quả của fluomizin trong điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của biến chứng chảy máu sau cắt amiđan được xử trí tại bệnh viện tmh twnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượuNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ