Phân tích và đề xuất phương pháp giảng dạy nội dung phân tích định tính trong chương trình hóa học phổ thông (LV tốt nghiệp)

Phân tích đề xuất phương pháp giảng dạy nội dung phân tích định tính trong chương trình hóa học phổ thông

Phân tích và đề xuất phương pháp giảng dạy nội dung phân tích định tính trong chương trình hóa học phổ thông
... chọn đề tài: “ Phân tích đề xuất phương pháp giảng dạy nội dung phân tích định tính chương trình hóa học phổ thông Với mục đích phân tích nội dung phân tích định tính ừong chương trình hóa học phổ ... phổ thông, tìm mối liên hệ hóa học phân tích hóa học phổ thông, đề xuất số phương pháp giảng dạy nội dung hóa phân tích định tính, nhằm đưa trình nhận thức học sinh hướng, tích cực hóa tư cho học ... vụ hóa học phân tích 1.2.2 Nội dung chủ yếu hóa học phân tích trường phổ thông 1.2.3 Mối quan hệ hóa học phân tích hóa học trường phổ thông 1.3 Các phương pháp giảng dạy sử dụng giảng dạy...
 • 40
 • 337
 • 0

Phân tích đề xuất phương pháp giảng dạy nội dung phân tích định lượng trong chương trình hóa học phổ thông

Phân tích và đề xuất phương pháp giảng dạy nội dung phân tích định lượng trong chương trình hóa học phổ thông
... thông Hóa học phân tích trường phổ thông chủ yếu có phần: phân tích định tính, phân tích định lượng (phân tích hóa học phân tích công cụ) 1.2.2.1 Phân tích định tính Nội dung hóa học phân tích định ... nội dung đinh lượng ừong chương trình hóa học phổ thông - Xây dựng hệ thống tập hóa học định lượng - Đề xuất phương pháp giảng dạy, tập phân tích định lượng chương trình hóa học phổ thông Khách ... 1.1 Phân tích chương trình phổ thông 1.1.1 Phân tích chương trình phổ thông 1.1.2 Phân tích chương trình hóa học phổ thông 1.2 Đối tượng, nhiệm vụ hóa học phân tích mối...
 • 68
 • 283
 • 1

SKKN: PHÂN LOẠI BÀI TẬP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP PHẦN ESTE – CHẤT BÉO TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC PHỔ THÔNG

SKKN: PHÂN LOẠI BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP PHẦN ESTE – CHẤT BÉO TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC PHỔ THÔNG
... - Phân loại tập vận dụng phương pháp giải nhanh tập este chất béo chương trình hóa học phổ thông - Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Học sinh lớp 12A5 12A6, trường THPT số TP Lào Cai, năm học ... dụng giảng dạy chương trình hóa học phổ thông PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Đề tài phân loại dạng tập este chất béo thường gặp đề thi ĐH, ý phương pháp giải nhanh liên quan đến dạng tập Bên cạnh đó, ... pháp giải nhanh dạng tập este chất béo chương trình hóa học phổ thông - Kế hoạch nghiên cứu: Đọc tài liệu, tổng hợp dạng tập phương pháp giải, áp dụng thực tế giảng dạy học sinh lớp 12A5 12A6,...
 • 23
 • 531
 • 0

Cơ chế phản ứng hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông nâng cao

Cơ chế phản ứng hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông nâng cao
... đưa chế phản ứng hữu vào giảng dạy hóa học trường THPT  Tổng kết đề tài đưa đề xuất Phạm vi nghiên cứu  chế phản ứng hữu chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao • Các tập chế phản ứng ... học đề tài nghiên cứu chế phản ứng hữu chương trình hóa học phổ thơng Đối tượng nghiên cứu khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Các phản ứng hữu chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng ... lớp 12 nâng cao  Nghiên cứu phần mềm tin học phục vụ cho việc mơ tả chế phản ứng  Nghiên cứu xây dựng tập cách giải tập phần chế phản ứng hữu chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao  Tiến...
 • 62
 • 1,968
 • 85

tom tat khoa luan: Cơ chế phản ứng hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông nâng cao

tom tat khoa luan: Cơ chế phản ứng hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông nâng cao
... dung chương trình hóa học lớp 11 lớp 12 nâng cao  Nghiên cứu phần mềm tin học phục vụ cho việc mơ tả chế phản ứng  Nghiên cứu xây dựng tập cách giải tập phần chế phản ứng hữu chương trình hóa học ... hình dạy học hóa học hữu chương trình hóa học phổ thơng nâng cao  Thu thập ý kiến giáo viên học sinh để hồn thiện đề tài  Tìm hiểu khả biết vận dụng chế phản ứng hữu vào việc giải tốn hóa học • ... Tổng quan sở lý luận lý thuyết • Chương : Một số khái niệm phản ứng hữu chế phản ứng 1.4.1 Phản ứng 1.4.1.1 Phản ứng electronphin SR Phản ứng theo chế gốc phản ứng dây chuyền có ba giai đoạn:...
 • 31
 • 4,284
 • 170

Nguyên tắc chung khi dạy các bài về thuyết định luật trong chương trình Hóa học phổ thông pdf

Nguyên tắc chung khi dạy các bài về thuyết và định luật trong chương trình Hóa học phổ thông pdf
... động xung quanh hạt nhân - Các đặc điểm loại hạt (kích thước, khối lượng, điện tích ) Nguyên tắc Cần phải nêu rõ (phát biểu) cách xác, khoa học nội dung học thuyết định luật cần nghiên cứu ... thí nghiệm nhà bác học dẫn đến khái quát tìm chất nội dung thuyết cấu tạo nguyên tử: Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm: - Hạt nhân nằm tâm nguyên tử gồm hạt p, n - Vỏ electron nguyên tử gồm e chuyển ... Năm 1911 – Rơ-dơ-pho cộng cho hạt a bắn phá vàng mỏng dùng huỳnh quang đặt sau vàng để theo dõi đường hạt α Từ đến kết luận nguyên tử có cấu tạo rỗng, e chuyển động tạo vỏ electron...
 • 3
 • 748
 • 13

Ý nghĩa các thuyết định luật trong chương trình hóa học phổ thông docx

Ý nghĩa các thuyết và định luật trong chương trình hóa học phổ thông docx
... chúng Thông qua việc nghiên cứu thuyết, định luật hóa học mà hình thành giới quan khoa học, sở phép biện chứng (Tổng hợp) Nguyên tắc chung dạy thuyết định luật chương trình Hóa học phổ thông ... học sinh nắm nội dung thuyết định luật thật không hề đơn giản Vì vậy, dạy về thuyết định luật, cần thực nguyên tắc sau Nguyên tắc Khi dạy học về thuyết định luật Hóa học bản cần ... | Tháng Tám 15, 2010 at 20:32 Các thuyết định luật Hóa học giữ vai trò sở lý thuyết cho toàn bộ chương trình , giúp cho việc nghiên cứu vấn đề cụ thể chương trình hóa học Tuy nhiên,...
 • 9
 • 301
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp_Sử dụng phương pháp bảo toàn electron kết hợp một số phương pháp khác để giải một số bài toán trong chương trình hóa học phổ thông

Khóa luận tốt nghiệp_Sử dụng phương pháp bảo toàn electron kết hợp một số phương pháp khác để giải một số bài toán trong chương trình hóa học phổ thông
... pháp bảo tồn electron kết hợp số phương pháp khác giả nhanh để giải tốn hóa học dạng trắc nghiệm chương trình hóa học phổ thơng Đối tượng nghiên cứu Phương pháp bảo tồn electron kết hợp số phương ... phương pháp khác để giải nhanh tốn chương trình hóa học phổ thơng CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Bài tập hố học 1.1.1 Khái niệm tập hóa học Bài tập hóa học cho học sinh để vận dụng ... tồn electron số phương pháp khác giúp học sinh có nhìn tổng qt mở rộng kĩ giải tập hóa học mình, hồn thành tốt kì thi, kiểm tra Một số sách sử dụng đề phục vụ cho q trình dạy học Phương pháp giải...
 • 41
 • 2,411
 • 9

skkn PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11

skkn PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11
... Hữu Cảnh PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngữ Văn môn học gắn với đẹp Học Ngữ Văn (nhất phân môn Giảng văn) học cách khám phá đẹp ... tháng 10 năm 2 011 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2 011- 2012 ––––––––––––––––– PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 Họ tên: NGÔ ... luận – Phan Thị Thanh Vân Phương pháp dạy tích hợp chùm văn nghị luận thời trung đại chương trình Ngữ văn lớp 11 – Phan Quốc Thanh Một vài suy nghĩ việc dạy văn nghị luận – Bùi Thị Vui Các nguồn...
 • 18
 • 231
 • 0

Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trong chương trình hóa học phổ thông

Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trong chương trình hóa học phổ thông
... DNG PHNG PHP TH GII NHANH MT S DNG BI TP TRONG CHNG TRèNH HểA HC PH THễNG Chuyờn ngnh: TN1 KHểA LUN TT NGHIP I HC Ngi hng dn: Th.s Hong Th Bớch Nguyt Sn La, 2016 Li cm n Trong quỏ trỡnh nghiờn ... hot v sang to cỏc yờu cu, dng cỏc kin thc theo nhiu hng mt cỏch nhanh chúng cú hiu qu Trong ú, phng phỏp th l mt nhng phng phỏp gii nhanh cỏc bi toỏn húa hc ph thụng Nu s dng linh hot phng phỏp ... phng phỏp toỏn hc gii quyt cỏc bi toỏn húa hc mt cỏch nhanh gn v n gin nhng giỳp hc sinh hiu c sõu sc bn cht húa hc l mt iu khụng phi d dng Trong quỏ trỡnh hc ca bn thõn v qua vic iu tra hc sinh...
 • 61
 • 370
 • 0

Sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng để giải một số bài toán trong chương trình hóa học phổ thông

Sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng để giải một số bài toán trong chương trình hóa học phổ thông
... KHI LNG GII NHANH MT S BI TON TRONG CHNG TRèNH HểA HC PH THễNG Chuyờn ngnh: TN1 KHểA LUN TT NGHIP I HC Ngi hng dn: Th.s Hong Th Bớch Nguyt SN LA, NM 2016 Li cm n Trong quỏ trỡnh nghiờn cu khúa ... chứa NaOH 0,2 M Ba(OH)2 0,1 M ? Hng dn gii Gọi thể tích dung dịch B V (lit) Trong 200 ml ddA : nH = x = 0,05 (mol) Trong V (lit) ddB : nOH = 0,2 V + 0,1 V = 0,4 V (mol) 17 nH = nOH hay 0,4 ... ó cú ng thi sỏng to nhng giỏ tr vt cht tinh thn mi ỏp ng nhng yờu cu t cho s phỏt trin ca t nc Trong xu th y, nn giỏo dc Vit Nam ó v ang cú nhng ci cỏch quan trng phự hp vi s phỏt trin chung...
 • 59
 • 367
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 9

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 9
... hoạt phương pháp dạy học đặc thù môn Hoá học với cách thiết kế tổ chức hoạt động dạy học, phương pháp giải số dạng tập lớp làm sở tiền đề cho năm học Hiện việc giải số tập chương trình Hoá học ... giải tập Hoá học để nâng cao chất lượng hiệu dạy - học môn Hoá học Nghiên cứu, phân loại số dạng tập Hoá học giúp học sinh biết nhận dạng số tập hoá học, phương pháp giải tập hoá học Phát huy ... quát hoá 4 .Phương pháp giải số dạng tập Hoá học lớp 9: Để việc rèn kĩ giải tập hóa học mang lại kết cao, giáo viên phải cho học sinh thấy tập hóa học có nhiều cách giải khác thực theo qui trình...
 • 25
 • 664
 • 1

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử trong chương trình hóa học phổ thông

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử trong chương trình hóa học phổ thông
... C p oxi hóa - kh [14] trình kh , ch t oxi hóa b kh chuy n thành ch t kh trình oxi hóa, ch t kh b oxi hóa chuy n thành ch t oxi hóa Ch t oxi hóa ch t kh c a m t trình h p thành m t c p oxi hóa ... http://www.docudesk.com 23 CHƯƠNG PH N NG OXI HÓA –KH TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA H C PH THÔNG 2.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình hoá h c ph thông 2.1.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình trung h c s 2.1.1.1 ... s oxi hóa c a ch t ñó - S oxi hóa (quá trình oxi hóa) m t ch t làm cho ch t ñó nh n electron hay làm gi m s oxi hóa c a ch t ñó - ð nh nghĩa ph n ng oxi hóa – kh Ph n ng oxi hóa- kh ph n ng hóa...
 • 72
 • 1,881
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thôngxây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học thpt luận văn tốt nghiệp đại họcvị trí và vai trò của chương trình hóa học hữu cơ lớp 9 trong chương trình hóa học phổ thôngđề xuất phương pháp giảng dạy nhật kí trong tù ở trường trung học phổ thôngđề xuất phương pháp giảng dạy văn bản chiều tối ở trường thptđề xuất phương pháp giảng dạy văn bản lai tân ở trường thptxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần amin aminoaxit protein trong chương trình hóa học 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cựcphuong phap giang day noi dung nhay xahoạt động 1 thiết kế dạy học một chủ đề toán trong chương trình trung học phổ thông theo phương pháp dhtda 3thoạt động 2 định hướng về cách tổ chức dạy học một chủ đề toán cụ thể trong chương trình trung học phổ thông theo phương pháp dhtda 2tphân tích chương trình hóa học phổ thôngphân tích cấu trúc chương trình hóa học phổ thôngmục tiêu biên soạn hệ thống lý thuyết và bài tập phần kiểu mảng trong chương trình tin học phổ thôngvận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học chủ đề kiến thức hàm số trong chương trình trung học phổ thôngtài liệu ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề docMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ