Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNGĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA
... so v i c ghép g c phê chè g c phê mít Năng su t nhân c a TN2 ghép lo i g c phê chè, phê v i phê mít không sai khác m t cách ý nghĩa v m t th ng kê D a k t qu nghiên c u, tài ã ... nhân gi ng lai F1 phê chè TN1 TN2 K t qu b ng 3.43 cho th y, i u ki n Sơn La, phê chè TN1 TN2 tr ng vào gi a v mưa, s d ng lo i g c ghép non c a phê chè, phê v i phê mít u cho t ... trùng, ó loài phê mít m t s dòng phê v i kh kháng c i tư ng gây h i Vì v y ngư i ta th ghép gi ng phê chè ho c v i lên g c ghép phê v i ho c phê mít phát tri n phê vùng t...
 • 27
 • 1,192
 • 2

Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2010

Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007-2010
... Nụng phú hiu trng, trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn, ngi ó luụn theo sỏt, tn tỡnh hng dn, ch bo tụi sut quỏ trỡnh thc hin lun tt nghip Tụi xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo Khoa Sau i hc, Khoa ... mt dõn s tớnh n 31/12/2003 53 Bng 4.2: Hin trng dõn s 54 Bng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất (tổng hợp theo ph-ơng án chọn) 58 Bng 4.4: Tng hp cụng tỏc u giỏ QSD trờn a bn thnh ph ... 68 Bng 4.5: Kt qu u giỏ QSD khu vực dọc tuyến đ-ờng từ đ-ờng Trần Phú vào trung tõm bi dng chớnh tr Thành phố 74 Bng 4.6: Kt qu u giỏ QSD khu nh i Ong Vang 76 Bng 4.7: Kt qu u giỏ...
 • 107
 • 297
 • 0

luận án tiến nông nghiệp đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huế

luận án tiến sĩ nông nghiệp đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huế
... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  BÙI VĂN LỢI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA GIỐNG CỪU PHAN RANG NUÔI THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 62.62.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP ... lý cừu Phan Rang nuôi Thừa Thiên Huế  Xác định quan hệ nhiệt độ số nhiệt ẩm với lượng thức ăn thu nhận cừu  Xác định khả sinh trưởng sinh sản cừu Phan Rang nuôi điều kiện Thừa Thiên Huế Đánh ... Đánh giá giá trị dinh dưỡng số thức ăn thô xanh làm thức ăn cho cừu Thừa Thiên Huế NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Kết nghiên cứu bước đầu xác định thích ứng cừu Phan Rang nuôi Thừa Thiên Huế thông...
 • 174
 • 341
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam
... thí nghi m 74 4.10 ðánh giá tính n ñ nh c a gi ng ngô thí nghi m qua ba ti u vùng sinh thái 77 4.10.1 Tính n ñ nh v th i gian sinh trư ng c a gi ng thí nghi m qua ba ti u vùng sinh thái ... so sánh ñ c ñi m sinh trư ng phát tri n c a gi ng ngô thí nghi m ba ti u vùng sinh thái ñ xác ñ nh ñư c gi ng ngô lai m i có su t cao, kh thích nghi t t v i t ng ñi u ki n sinh thái c a Lào Cai, ... tài: “ðánh giá kh thích nghi c a m t s gi ng ngô lai m t s vùng sinh thái Mi n B c Vi t Nam 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích c a ñ tài Th nghi m m t s gi ng ngô lai m i nh m bư c...
 • 137
 • 816
 • 2

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ
... tr ng công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh 03 d án thu c ñ i tư ng nghiên c u: 4.4.1 61 ðánh giá công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh t i d án thu c ñ i tư ng nghiên c u: 61 4.4.2 D án H t ... ‘‘ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn thành ph Vi t Trì - t nh Phú Th ’’ 1.2 M c ñích c a ñ tài - ðánh giá vi c th c hi n công tác ... Khu dân n m hai bên ñư ng Nguy n T t Thành s hình thành, bao g m nhà chia lô, nhà vư n, nh ng khu nhà tái ñ nh cư, công trình công c ng c p khu v c Công trình công c ng c p thành ph (công trình...
 • 118
 • 2,429
 • 7

Luận văn đánh giá khả năng chống chịu của một số giống lúa đối với bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oyae) ở tỉnh vĩnh phúc

Luận văn đánh giá khả năng chống chịu của một số giống lúa đối với bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oyae) ở tỉnh vĩnh phúc
... ng lúa ñ i v i b nh B c (Xanthomonas oryzae pv oryzae) t nh Vĩnh Phúc nh m góp ph n n ch n ñư c m t s gi ng lúa có tri n v ng cao v su t, ch t lư ng có ưu ñi m t t v ch ng ch u b nh b c lá, ... vùng tr ng lúa t nh Vĩnh Phúc b Ph m vi nghiên c u - ði u tra thu th p m u t i vùng tr ng lúa ph bi n Vĩnh Phúc - Phân l p, xác ñ nh vi khu n gây b nh b c - Xác ñ nh m t s gi ng lúa thu n lúa lai ... s dòng/ gi ng lúa thu n, lúa lai - ðánh giá kh ch ng ch u b nh c a m t s dòng/ gi ng lúa thu n, lúa lai ch u v i - ðánh giá kh ch ng ch u b nh c a m t s dòng/ gi ng lúa thu n, lúa lai ñ ng 2.3...
 • 105
 • 5,577
 • 15

Luận văn thạc khoa học nông nghiệp

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
... cnh cú ng kớnh cm, vt khoanh v - mm, khoanh lm hai ng xon c, khong cỏch gia hai vt khoanh t - 10 cm khoanh v cú tỏc dng lm 100% s cõy n hoa so vi 75% s cõy n hoa vi cõy khụng khoanh v [46],[65] ... ụng Cụng thc 4: Khoanh v (khoanh mt vũng xon c quanh cnh cp I vo 15/11) Phng phỏp khoanh v: S dng ca st cú li dy - 1,5mm, khoanh mt vũng xung quanh thõn cnh theo mt vũng khộp kớn, khoanh sõu ht ... ging vi Phỳ H thỡ bin phỏp khoanh v cú ý ngha rừ rt vic lm gim lc ụng, xỳc tin quỏ trỡnh phõn hoỏ mm hoa Thi gian khoanh v tt nht cho vi Thanh H l 25/11 Phng phỏp khoanh mt vũng xon c trờn cõy...
 • 81
 • 725
 • 2

Luận văn thạc sĩ: Khoa học nông nghiệp ppt

Luận văn thạc sĩ: Khoa học nông nghiệp ppt
... NGUYÊN Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60.62.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Huy Sơn THÁI NGUYÊN, 2008 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... thành luận văn, tác giả quan tâm, tạo điều kiện lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cán phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật Chi cục Lâm nghiệp, cán Khoa sau đại học trường Đại học Nông Lâm ... thường xuyên việc làm có khoảng 30% lao động nông nghiệp việc làm kết thúc thời vụ nông nghiệp - Kinh tế: + Nông nghiệp : Trong năm gần ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng ổn định từ 3-5%,...
 • 111
 • 533
 • 0

Luận văn thạc khoa học Nông nghiệp So sánh một số giống ngô lai triển vọng vụ hè thu và thu đông tại Đắk Lắk

Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp So sánh một số giống ngô lai triển vọng vụ hè thu và thu đông tại Đắk Lắk
... ng ngô v thu 65 Bi u 3.6: Chi u cao cu i c a gi ng ngô v thu ông 65 Bi u 3.7: Năng su t th c thu c a gi ng ngô v thu 76 Bi u 3.8: Năng su t th c thu c a gi ng ngô v thu ông 76 M U tv n Ngô ... ngô lai c ánh d u b i s i c a gi ng ngô lai kép u tiên vào năm 1962 Nh ng gi ng ngô ã th hi n ưu th lai vư t tr i v su t, kh ch ng ch u v i i u ki n b t thu n u v qu n th Ti p theo ó s ơn, lai ... ng lai nhi u u tiên c s d ng vào s n xu t thu c v Hayes Garber vào năm 1919 S n xu t h t gi ng ngô c i ti n b ng cách tái h p nhi u dòng t ph i có ưu i m cao so v i lai ơn, lai kép ngư i nông...
 • 102
 • 266
 • 1

Luận văn thạc khoa học Nông nghiệp Nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh tại huyện CưM''Gar tỉnh Đăk Lăk

Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Nghiên cứu sử dụng phụ phế phẩm bón cho cà phê vối thời kỳ kinh doanh tại huyện CưM''Gar tỉnh Đăk Lăk
... ng c a ph ph ph m n su t phê nhân 52 4.2.3 Hi u qu kinh t bón ph ph ph m cho phê 54 4.3 BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU PH PH PH M BÓN CHO CÀ PHÊ V I TH I KỲ KINH DOANH 55 4.3.1 ... v phê sau tháng 58 Hình 4.4: rãnh bón phân HCVS t v phê 63 Hình 4.5: Công th c không bón bón HCVS t v phê 64 Ph n I M 1.1 U TV N ăk Lăk t nh ng u c nư c v su t s n lư ng ... Nghiên c u s d ng ph ph ph m bón cho phê v i th i kỳ kinh doanh t i huy n Cư M’gar t nh ăk Lăk 1.2 M C TIÊU - Xác nhiêu TÀI nh nh hư ng c a ph ph ph m vi c c i thi n phì t tăng su t phê...
 • 104
 • 305
 • 0

Luận văn thạc khoa học nông nghiệp tìm hiểu công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã ở hạt kiểm lâm thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp tìm hiểu công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã ở hạt kiểm lâm thị xã hương trà  tỉnh thừa thiên huế
... Tìm hiểu công tác quản bảo vệ động vật hoang Hạt Kiểm lâm Thị Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan động vật hoang 2.1.1 Khái niệm động ... lý, bảo vệ ĐVHD 4.2.2 Tìm hiểu loài ĐVHD bị săn bắn, mua bán, vận chuyển Thị Hương Trà 4.2.3 Tìm hiểu công tác quản bảo vệ ĐVHD Hạt Kiểm lâm Thị Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế a Công tác ... rừng Thị Hương Trà 5.2 Cơ cấu tổ chức Hạt Kiểm lâm Thị Hương Trà 31 Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Thị Hương Trà gồm có: Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Phó Hạt trưởng phụ trách quản lý, bảo vệ rừng...
 • 74
 • 659
 • 3

luận văn thạc khoa học nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông cửu long

luận văn thạc sĩ khoa học nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông cửu long
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Lê Thị Hiệu NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HẠN HÁN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Chuyên ngành: Mã số: Thủy văn học 60.44.90 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng Đồng sông Hồng” Để thực mục tiêu đề tài: - Đánh giá trạng hạn hán vùng Đồng sông Hồng - Dự báo tình trạng hạn hán Đồng sông Hồng Học viên áp dụng ... KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ THỊ THU LAN Hà Nội-Năm 2012 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sỹ khoa học: Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng Đồng sông Hồng” hoàn thành khoa Khí tượng – thủy văn...
 • 96
 • 324
 • 0

luận văn thạc khoa học nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất tại xã đại thành huyện quốc oai thành phố hà nội

luận văn thạc sĩ khoa học nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất tại xã đại thành huyện quốc oai thành phố hà nội
... sử dụng đất theo hướng bền vững Chính đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hệ thống sử dụng đất Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Nội. ” lựa chọn thực Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu ... nghiên cứu - Phạm vi không gian: toàn diện tích theo đơn vị hành Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Nội - Phạm vi nghiên cứu khoa học: hệ thống sử dụng đất đai chủ yếu Đại Thành, huyện ... sử dụng đất Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Nội Chương 3: Đánh giá hệ thống sử dụng đất đề xuất hướng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 13 CHƯƠNG I LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỆ...
 • 81
 • 993
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hà tấn thụ 2006 nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu tương tại huyện mai sơn tỉnh sơn la luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp thái nguyênđánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2010đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học trường đại học vinh nghệ anyorn try 2003 nghiên cứu bọ trĩ thrips palmi karny hại đậu rau và thiên địch của chúng tại gia lâm hà nội vụ xuân hè luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộiluận văn thạc sĩ đại học nông nghiệp hà nộiluận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệpbài giảng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học phòng giáo dục thành phố việt trì tỉnh phú thọtích khảo cổ học làng cả thành phố việt trì tỉnh phú thọquản lý hoạt động dạy học btvh tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp các quận ngoại thành thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcluận văn thạc sĩ khoa họcluận văn thạc sĩ khoa học máy tínhđề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệpluận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệpđề tài luận văn thạc sĩ khoa học máy tínhchợ luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệpBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ