Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng các tập đoàn giống lúa bản địa của Việt Nam

Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng các tập đoàn giống lúa bản địa của Việt Nam

Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng các tập đoàn giống lúa bản địa của Việt Nam
... Kết xây dựng tập đoàn giống lúa kháng hạn Qua kết điều tra, xây dựng thu thập tập đoàn 40 giống lúa ưu tú có khả kháng hạn cao phục vụ nghiên cứu mức phân tử (Bảng 3) Bảng 3: Tập đoàn giống địa ... 1: Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng tập đoàn giống lúa địa Việt Nam (tập trung giống có chất lượng tốt, có khả chống chịu với điều kiện bất lợi sinh học phi sinh học) Chuyên đề 1.2: Điều tra, ... chọn tạo giống Mục tiêu chuyên đề: Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng tập đoàn giống lúa chịu Việt Nam để xác định khả chịu hạn cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho công tác chọn tạo giống lúa chịu...
 • 19
 • 241
 • 0

Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng tập đoàn giống lúa có khả năng chịu mặn

Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng tập đoàn giống lúa có khả năng chịu mặn
... Kết thu thập tập đoàn giống lúa chịu mặn Qua kết điều tra, xây dựng thu thập tập đoàn 35 giống lúa ưu tú khả chịu mặn cao phục vụ nghiên cứu mức phân tử (bảng 3.3) Bảng 3.3 Tập đoàn giống lúa ... 1: Điều tra, thu thập số liệu, xây dựng tập đoàn giống lúa địa Việt Nam (tập trung giống chất lượng tốt, khả chống chịu với điều kiện bất lợi sinh học phi sinh học) Chuyên đề 1.3: Điều tra, ... Kết điều tra 34 giống lúa khả chịu mặn, Vĩnh Long 25 giống với 24 giống giống lúa cải tiến, ngắn ngày, cho suất cao giống lúa địa phương, Trà Vinh giống giống lúa phương Bạc Liêu giống giống...
 • 16
 • 292
 • 0

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn ở một số giống lúa bản địa của việt nam đã giải mã hệ gen

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn ở một số giống lúa bản địa của việt nam đã giải mã hệ gen
... NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG CÁC CHỈ THỊ ADN XÁC ĐỊNH CÁC GEN ỨNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU MẶN MỘT SỐ GIỐNG LÚA BẢN ĐỊA CỦA VIỆT NAM ĐÃ GIẢI MÃ HỆ GEN Chuyên ... định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã, thiết kế thị ADN chức để ứng dụng chọn tạo giống lúa chịu mặn Các mục tiêu cụ thể bao gồm: - Xác định gen ứng viên ... tiêu quan trọng chương trình chọn tạo giống lúa Dựa vào trình tự 36 giống lúa địa Việt Nam giải hệ gen xác định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã: SRWD5...
 • 69
 • 650
 • 0

Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại.pdf

Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại.pdf
... Phần mở đầu Tên đề tài: Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán công bố số giá xuất khẩu, nhập phục vụ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp điều hành quản Nhà nớc thơng mại Đơn ... doanh doanh nghiệp quản Nhà nớc thơng mại Xuất phát từ nhận định đây, cần Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán công bố số giá xuất khẩu, nhập phục vụ hoạt động kinh doanh doanh ... QUY TRìNH THU THậP GIá hàng hóa xuất khẩu, nhập TíNH CHỉ Số GIá hàng hóa xuất khẩu, nhập 2.1 THựC TRạNG QUY TRìNH THU THậP GIá XUấT khẩu, NHậP KHẩU CủA TổNG CụC THốNG KÊ HIệN NAY Quy trình thu...
 • 154
 • 1,081
 • 1

Phiếu điều tra thu thập số liệu mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của ngành tài chính

Phiếu điều tra thu thập số liệu mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của ngành tài chính
... …………………………………………………………………………………………………… 2/ Số lượng phần mềm ứng dụng tác nghiệp triển khai (đề nghị ghi tổng số liệt kê chi tiết theo Phụ lục 1): - Tổng số: ……………… phần mềm ứng dụng 3/ Số lượng ứng dụng thay nâng cấp ... tổng số liệt kê chi tiết theo Phụ lục 2): - Tổng số: ……………… ứng dụng 4/ Số lượng cán biết sử dụng máy tính công việc (là cán biết sử dụng tin học văn phòng, sử dụng, khai thác phần mềm ứng dụng ... Phụ lục 3): - Tổng số: ……………… dịch vụ - Mức độ tự động hóa quy trình dịch vụ công trực tuyến toàn ngành: (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn chọn ô nhất): Mức Mức Mức Mức  *** Ghi chú:...
 • 10
 • 997
 • 3

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa điều tra, thu thập số liệu tư l151934

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa điều tra, thu thập số liệu tư l151934
... Nam, Báo cáo khoáng sản huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá; 2003 Phòng TN&MT huyện Thường Xuân, Quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2003 2010 huyện Thường Xuân, tỉnhThanh Hoá, 2003 26 M LỤC ... Quy hoạch đất : 21 5.2.5 Quy hoạch đất chưa sử dụng: 22 5.3 Kế hoạch sử dụng đât: 22 5.4 Hiệu quy hoạch sử dụng đât đai: 22 VI Môt số vấn đề môi trường huyện ... khai quy hoạch sử dụng đất đai: Thực luật đất đai năm 1993, toàn huyện đến có xã lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết làm để giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thu đất Cụ thể: xã có quy hoạch...
 • 27
 • 418
 • 0

điều tra, thu thập số liệu tư liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường huyện Thường Xuâ

điều tra, thu thập số liệu tư liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường huyện Thường Xuâ
... Xuân Dương Nhiều 3,5 Cát sỏi Thọ Thanh Nhiều 1,0 Đá vôi Xuân Mỹ 12,30 1,0 II ĐIỂU KIỆN KINH TÊ XÃ HỘI HUYỆN THƯỜNG XUÂN 2.1 Dân số, cấu kinh tê phát triển kinh tê Theo thống kê điều tra dân số ... 23 VI Một số vấn đề mòi trường huyện thường x u ân 24 6.1 Hiện trạng chất lượng môi trường 24 6.2 Một số giải pháp s 2" I ĐIỂU KIỆN T ự NHIÊN HUYỆN THƯỜNG XUÂN 1.1 ... II điều kiện kinh tế hội huyện Thường X u ân 2.1 Dân số, cấu kinh tế phát triển kinh t ế 2.2 Cơ sở hạ tầng .8 2.3 Vãn hóa trị, giáo dục, y tế an ninh...
 • 27
 • 710
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Xây dựng các mặt hàng xuát khẩu chủ lực của Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển.” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Xây dựng các mặt hàng xuát khẩu chủ lực của Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển.” docx
... hoạt động xây dựng mặt hàng xuất chủ lực Việt nam đạt hiệu cao, em chọn đề tài: “Xây dựng mặt hàng xuát chủ lực Việt Nam: thực trạng giải pháp phát triển.” đề tài cho khoá luận tốt nghiệp Trong ... xây dựng mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam • Chương II: Thực trạng xây dựng mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam • Chương III: Các giải pháp xây dựng, đẩy mạnh sản xuất xuất mặt hàng xuất chủ lực Việt ... bước Việt Nam thực công CNH- HĐH đất nước 23 Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Thị Thu Hà CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA VIỆT NAM I HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC...
 • 85
 • 746
 • 0

Nghiên cứu quy trình thu thập số liệu thống kê khai thác hải sản theo phương pháp của FAO

Nghiên cứu quy trình thu thập số liệu thống kê khai thác hải sản theo phương pháp của FAO
... Phơng pháp thu thập số liệu thống khai thác thủy sản quan thống ngành 24 4.1.1.1 Chỉ tiêu thống khai thác thủy sản 24 4.1.1.2 Phơng pháp thu thập số liệu thống khai thác ... vi nghiên cứu, Đề tài đề cập đến phơng pháp thu thập số liệu để đa quy trình thu thập số liệu thống khai thác thủy sản để ớc tính sản lợng khai thác 3.1.1 Lựa chọn phơng pháp thu thập số liệu ... Phơng pháp thu thập số liệu thống khai thác thủy sản Quá trình thống thờng đợc tiến hành theo giai đoạn : thu thập số liệu, tổng hợp phân tích thống a Thu thập số liệu thờng xuyên Căn theo...
 • 105
 • 802
 • 0

Tài liệu Đề tài " Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020 " doc

Tài liệu Đề tài
... ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y Hà N i làm ví d ” r t c n thi t nh m góp ph n b sung lý lu n, phương ... pháp ánh giá m c n vi c ánh giá ô th hoá ã c s d ng Vi t Nam nư c - Xây d ng h th ng tiêu chí, ch tiêu tiêu chu n ánh giá m c ô th hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s ... khoa h c tài chính, -40- 1.4 XÁC NH N I DUNG VÀ CÁC I U KI N V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C TH HOÁ C A VI T NAM 1.4.1 Nh ng c l a ch n phương pháp Phương pháp ánh giá có...
 • 199
 • 480
 • 0

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf
... th hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s h th ng tiêu chí tiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam l y N i làm d - Ki n ngh quan i m phát ... i m phát tri n ô th Vi t Nam -3- tài “V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm d ... NGUY N H U OÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C Ô TH HOÁ NH M GÓP PH N XÂY D NG CÁC QUAN I M PHÁT TRI N Ô TH VI T NAM N NĂM 2020, L Y HÀ N I LÀM VÍ D Chuyên ngành : Ph©n...
 • 199
 • 2,060
 • 10

Luận văn thạc sĩ về Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nô thị hằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ

Luận văn thạc sĩ về Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nô thị hằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ
... ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm d ” r t c n thi t nh m góp ph n b sung lý lu n, phương ... hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s h th ng tiêu chí tiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam l y N i làm d - Ki n ngh quan i m phát tri ... NGUY N H U OÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C Ô TH HOÁ NH M GÓP PH N XÂY D NG CÁC QUAN I M PHÁT TRI N Ô TH VI T NAM N NĂM 2020, L Y HÀ N I LÀM VÍ D Chuyên ngành : Ph©n...
 • 199
 • 867
 • 4

36 Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, (VD Hà Nội)

36 Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, (VD Hà Nội)
... ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm ví d ” r t c n thi t nh m góp ph n b sung lý lu n, phương ... hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s h th ng tiêu chí tiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam l y N i làm ví d - Ki n ngh quan i m phát tri ... ****** NGUY N H U OÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C Ô TH HOÁ NH M GÓP PH N XÂY D NG CÁC QUAN I M PHÁT TRI N Ô TH VI T NAM N NĂM 2020, L Y HÀ N I LÀM VÍ D Chuyên ngành :...
 • 199
 • 636
 • 1

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020
... TH HOÁ n xu th VI T NAM N NĂM 2020 ô th hoá Vi t Nam n năm 2020 3.2.1 M t s nhân t tác ng 3.2.1.1 Ch trương c a ng Nhà nư c v ô th hoá Ch trương phát tri n ô th Vi t Nam c th hi n chi n lư c phát ... th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020 c Th tư ng ph phê t Ngày 23 tháng năm 1998 ây văn b n pháp quan tr ng, c th hoá ch trương c a ph công tác phát tri n ô th , s xây d ng nh hư ng phát ... nư c vào Vi t Nam u tư tr c ti p nư c vào Vi t Nam có nh hư ng tr c ti p n phát tri n kinh t c a khu v c ô th trình ô th hoá T ng s d án tư tr c ti p c a nư c vào Vi t Nam c c p phép t năm 1988...
 • 85
 • 2,429
 • 5

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf
... th hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí s h th ng tiêu chí tiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam l y N i làm d - Ki n ngh quan i m phát ... i m phát tri n ô th Vi t Nam -3- tài “V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm d ... NGUY N H U OÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH A TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ M C Ô TH HOÁ NH M GÓP PH N XÂY D NG CÁC QUAN I M PHÁT TRI N Ô TH VI T NAM N NĂM 2020, L Y HÀ N I LÀM VÍ D Chuyên ngành : Ph©n...
 • 199
 • 490
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều tra thu thập số liệuphương pháp điều tra thu thập số liệuphương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấpphương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấpđiều tra thu thập số liệu phục vụ thiết kế tăng cường cải tạo áo đường cũđiều tra thu thập số liệu để ước tinh sản lượng khai thácphương pháp điều tra thu thập số liệu hiện trườngphương pháp điều tra thu thập số liệu 26phương điều tra thu thập số liệu ca bệnhmặc dù còn nhiều thiếu sót trong quá trình điều tra thu thập số liệu và đề tài còn hạn chế về mặt thời gian xong với những cố gắng và sự nỗ lực em xin được đưa ra một số kiến nghị sauphương pháp điều tra thu thập số liệu kết quả bằng phiếu trắc nghiệmphương pháp điều tra thu thập số liệu tài liệu có liên quan đến cấp gcn ở phường bạch maiphụ lục 1 điều tra thu thập tài liệu số liệu bản đồdich y nghia noi dung dieu tra thu thap du lieuphương pháp điều tra thu thập tài liệu số liệuchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ