Đề thi thử môn sinh học năm 2017 trường chuyên Hạ Long lần 2 (có lời giải)

Tổng hợp câu hỏi lí thuyết các đề thi thử môn hóa học năm 2017

Tổng hợp câu hỏi lí thuyết các đề thi thử môn hóa học năm 2017
... tốt thi môn Hóa học, em tổng hợp câu hỏi thuyết xuất đề thi thử THPT năm 2017 Hi vọng tài liệu giúp ích cho anh chị trình học tập rèn luyện môn hóa Trong trình biên soạn, em không tránh khỏi ... Tính oxi hóa ion Fe2+ > tính oxi hóa ion Cu2+ C Kim loại đồng đẩy sắt khỏi muối HOÀNG PHƯỚC QUÂN ADMIN NHÓM HÓA HỌC BEECLASS 2018 MOD HÓA HỌC BEECLASS D Tính oxi hóa ion Cu2+ > tính oxi hóa ion ... HOÀNG PHƯỚC QUÂN ADMIN NHÓM HÓA HỌC BEECLASS 2018 MOD HÓA HỌC BEECLASS LỜI NÓI ĐẦU Quý thầy cô anh chị thân mến! Kì thi THPT Quốc gia năm 2017 cách anh chị tháng ngắn ngủi Với mong...
 • 171
 • 653
 • 2

Đề thi thử môn vật lý năm 2012 THPT chuyên Tĩnh potx

Đề thi thử môn vật lý năm 2012 THPT chuyên Hà Tĩnh potx
... biến thi n vuông pha với q B e biến thi n vuông pha với u C e biến thi n vuông pha với i D e biến thi n pha với φ Câu 41: Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng A giao thoa chùm ánh sáng trắng thi n ... λo = 0,5 µm D λo = 0,05 µm Câu 43: Đặc trưng sau đặc trưng vật âm ? A Độ cao B Mức cường độ âm C Âm sắc D Độ to Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 44: Trên mặt nước có hai nguồn sóng ngang tần số ... quan sát ? A 1,8 µm B 3,0 µm C 2,4 µm D 4,8 µm Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 17: Chọn kết luận sai Một lắc đơn dao động điều hòa Khi vật nặng qua vị trí cân người ta giữ cố định điểm dây treo Sau...
 • 7
 • 483
 • 0

5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Nội Amsterdam

5 đề thi thử môn toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam
... 55 555 55 66 666 66  7777777  9999999 B  13 457 89  234 061 7  8 65 4 210  43 260 49 Giả sử so sánh với năm học trước (2003 – 2004), số học sinh dự thi học sinh giỏi thành phố năm học (2004 – 20 05) ... 3333333  55 555 55 66 666 66  7777777  9999999 So sánh B  13 457 89  234 061 7  8 65 4 210  43 260 49 Giả sử so sánh với năm học trước (2003 – 2004), số học sinh dự thi học sinh giỏi thành phố năm ... 13 Tìm x thỏa mãn 11 24 Bằng 66 81 441 1000 1 06 5/ 2 150 15 Tuyển tập đề thi vào tham khảo ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 20(1) Câu Câu Câu Câu Câu Tìm số tự nhiên chia hết cho 5, biết số cộng với hai lần tổng...
 • 8
 • 1,378
 • 5

27 de thi thu thpt quoc gia năm 2016 truong thuan thanh 1 lan 2

27 de thi thu thpt quoc gia năm 2016 truong thuan thanh 1  lan 2
... HF HE HS 2a 11 2a 22 Vậy d(SB, AC)  11 uur uur mp (P) có VTPT n P   2; 1; 2  , đường thẳng d có VTCP u d  1; 3 ;2   x   2t  PTTS d’:  y   t z  t  0 ,25 1, 0 0 ,25 Đường thẳng  ...  1 , y'     2 2 9 3  PTTT: y    x    2 2 23 Hay y   x  + Với x  0 ,25 23 Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  1, y   x  a) 0 ,25 1, 0 0,5 ĐK: x >  t  1 t ... 4 ;2 1, 0  2x  y   3y   x  x  2y   x  x  3y  17  x   2x 3y   1 2 Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, 0 ,25 Thaygiaongheo.net - Video...
 • 9
 • 195
 • 0

29 de thi thu thpt quoc gia nam 2016 truong chuyen son la lan 1

29 de thi thu thpt quoc gia nam 2016 truong chuyen son la lan 1
... Có học sinh nam 0,25 Có ba khả năng: Số cách chọn nam nữ: C153 C132 Số cách chọn nam nữ: C154 C1 31 Số cách chọn học sinh nam: C155 P( A)  Câu C153 C132  C154 C1 31  C155 10 3  C28 18 0 0,25 Cho ... 0,25 + x1  x2    x1  x2   x1 x2  Câu Trong đó: x1  x2  2; x1 x2   m 0,25 Nên x1  x2    m   m  1 (TMĐK) Vậy m  1 0,25 Giải phương trình, bất phương trình sau: x 1   52 ... GIA NĂM HỌC 2 015 - 2 016 (LẦN 1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC CÂU Câu Đáp án Điểm 2 Cho hàm số: y   x  3x  3( m  1) x  3m  (1) a) Khảo sát...
 • 7
 • 277
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC 2009 potx

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC 2009 potx
... 30 SINH1 2HKI4B: Sự phát sinh sống đất kết trình tiến hóa A hoá học tiến hoá tiền sinh học B hoá học tiến hoá lý học C tiền sinh học tiến hoá sinh học D lý học tiến hoá sinh học PA: A Câu 31 SINH1 2HKI5H: ... tiến hóa A hoá học B lý học C sinh học D tiền sinh học PA : D Câu 17 Quá trình làm sở cho di truyền sinh sản A phiên mã di truyền B tự ADN C mã ARN D tổng hợp prôtêin PA : B Câu 18 SINH1 2HKI2B: ... biểu tính trạng c thể sinh vật C gây chết giảm sức sinh sản c thể sinh vật D làm khả sinh sản sinh vật PA: A Câu SINH1 2T11B: Cơ thể sinh vật có nhiễn sắc thể hẳn cặp t ương đồng gọi A thể hai nhiễm...
 • 6
 • 373
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 03 ppt

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 03 ppt
... l : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F1 l : A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa B 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa C 0,36AA : 0,24Aa : ... động 01 4: Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có hai alen (A a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần ... tính 02 6: Tấn số tương đối alen A quần thể I 0,2; quần thể II 0,1 Quần thể có nhiều thể dị hợp tử Aa hơn? Tần số thể dị hợp quần thể bao nhiêu? A quần thể I có nhiều thể dị hợp Aa Quần thể I: 0,32Aa;...
 • 11
 • 316
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 02 pptx

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 02 pptx
... trắng: r (lặn không hoàn toàn), Rr cho hồng Gen H: cao (trội), gen h: thấp (lặn) cặp gen nằm cặp NST khác Khi cho lai dâu tây dò hợp cặp gen trªn:F1 có tỉ lệ kiểu hình l : A 9:3 :3 ;1 B 3; 6:3 : 1:2 :1 ... 3; 6:3 : 1:2 :1 C 1:2 ; 1:2 : 4:2 :1 ;2;1 D Cả câu sai Câu 18 Ở b : gen A quy đònh lông đen, a: lông vàng Trong quần thể, bò lông vàng có 171 con, chiếm 9% tổng số cá thể đàn Tần số gen A l : A 0,09 B 0,3 ... kiểu gen hệ thứ tư l : A 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa B 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa C 0,45AA: 0,40Aa: 0,15aa D 0,39AA: 0,52Aa: 0,09aa Câu 11 Đóng góp chủ yếu thuyết tiến hóa M Kimura l : A Phủ nhận thuyết...
 • 11
 • 323
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 01 pps

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 01 pps
... F2 A 1AAAA:8AAAa:18AAaa:8Aaaa:1aaaa B 1aaaa:18AAaa:8AAa:8Aaaa:1AAAA C 1AAAA:8AAAa:18Aaa:8Aaaa:1aaaa D 1aaaa:8AAAA:8Aaaa:18AAaa:1AAAAA Câu 4 7: Trong quần xã, quần thể ưu quần thể c : A Vai trò ... 3 1: Tính trạng có mức phản ứng hẹp l : A Lượng mỡ da người B Chiều cao người C Màu mắt người D Lượng hồng cầu máu Câu 3 2: Trong giai đoạn tiến hoá hoá học, chất hữu tổng hợp từ chất vô nh : A ... polipeptít ngắn lại B Một số trường hợp xuất hiên dang thay A - T T-A C Đa số trường hợp dẫn đến thay axit amin D Luôn làm thay đổi axit amin phân tử prôtêin tổng hợp Câu 2 0: Loại hoá chất dẫn đến...
 • 8
 • 366
 • 0

Đề thi thử môn Hóa học năm 2010- 2011 - Đề ôn số 7 doc

Đề thi thử môn Hóa học năm 2010- 2011 - Đề ôn số 7 doc
... / Zn = - 0 ,76 V Suất điện động chuẩn pin điện hoá sau lớn nhất? A E0H2-Cu B E0Cu-Ag C E0Zn-Ag D E0Zn-Cu Câu 46: Cho chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loảng đun nóng Số chất ... biểu sau dõy không dúng ? A Anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím ảmm B Anilin bazo yếu hon NH3 ảnh hưởng hút electron gốc C6H 5- đến nhóm - NH2 C Ẩnh hưởng nhóm - NH2 đến gốc C6H 5- làm cho phân ... C2H5CHO Câu 57: Cho sơ đồ phản ứng sau: NaCrO2 + Br2 + NaOH  X + NaBr + H2O Chất X phản ứng là: A Na2Cr2O7 B CrBr3 C Na2CrO4 D H2Cr2O7 Câu 58: Có chất hữu H2NCH2COOH, CH3CH2NH2 HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH...
 • 6
 • 347
 • 0

Đề thi thử môn Hóa học năm 2010- 2011 - Đề ôn số 8 potx

Đề thi thử môn Hóa học năm 2010- 2011 - Đề ôn số 8 potx
... CH3-COO-CH=CH-OOC-CH3 B CH2=CH-COO-CH2-OOC-CH3 C CH3-COO-CH(CH3)-OOC-CH3 D HCOO-CH=CH-OOC-CH2-CH3 Cõu 37: Mt hp cht thm cú CTPT C7H8O S ng phõn tỏc dng c vi dung dch Br2 nc l: A B C D Cõu 38: ... C Cõu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ỏp ỏn D B D B A A C A B D ụn s Đề thi thử đại học kì I- năm học 201 0- 2011 Môn thi: Hoá Học 12 Thời gian :90phút Cõu 1: iu ch c kim loi Ba t BaCO3, phng ... 2,52 B 2,10 C 4,20 D 2 ,8 Cõu 31: Dóy ion no sau õy sp xp theo chiu tng dn ca bỏn kớnh ion? A Mg2+, Na+, O 2-, F- B Mg2+, Na+, F-, O 2- C O 2-, F-, Na+, Mg2+ D Na+, Mg2+, O 2-, F- Cõu 32: Hn hp X gm...
 • 12
 • 324
 • 0

Đề thi thử môn Sinh Học số 2

Đề thi thử môn Sinh Học số 2
... Câu 26 : Sự thích nghi cá thể theo học thuyết Đacuyn đo bằng: A Sức khỏe cá thể B Mức độ sống lâu cá thể C Số lượng cháu cá thể sống sót để sinh sản D Số lượng bạn tình mà cá thể hấp dẫn Câu 27 : ... trứng 1140 NST Số tinh trùng số trứng tạo thành A 64 B 16 C 32 D 32 Câu 12: Các quan tương tự hình thành loài khác do: A Các loài hưởng loại gen từ loài tổ tiên B loài sống điều kiện sống giống C ... truyền thành phần prôtêin giống chứng minh nguồn gốc chung sinh giới thuộc chứng sinh học phân tử A 1 ,2, 3,4 B.1 ,2, 4,5 C 1,3,4,5 D .2, 3,4,5 Câu 24 : Trong kỹ thuật chuyển gen, sau đưa phân tử ADN tái...
 • 8
 • 508
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn sinh học năm 2014đề thi thử môn sinh học năm 2012đề thi thử môn sinh học năm 2015các đề thi thử môn sinh học năm 2014đề thi thử môn vật lý 2014 của trường đhsp hà nội lần 3 mã đề 133de thi thu mon sinh hoc qua cac nam cua cac truong trung hoc pho thongđề thi thử môn sinh họcđề thi thử môn hóa học năm 2013đề thi thử môn sinh học 2013 co dap anđề thi thử môn sinh học 2013đề thi thử môn hóa học năm 2012đề thi thử môn sinh học 2014đáp án đề thi tn môn sinh học năm 2013đề thi thử môn sinh học có đáp ánđáp án đề thi tnpt môn sinh học năm 2013Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015