Đề thi thử THPTQG 2017 hóa học THPT đô lương lần 1 chuyên vĩnh phúc lần 3 có lời giải

Đề thi thử THPTQG môn hóa học

Đề thi thử THPTQG môn hóa học
... Cán coi thi không giải thích đề thi ! Đáp Án Mã đề: 236 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 236 ... NO2 B SO2 C CO D CO2 Câu 25: Kim loại sau thuộc nhóm IA ? A Ca B Li C Mg D Al Câu 26: Phản ứng hóa học sau sai? to  Ca + H2O A H2 + CaO  B ZnSO4 + Mg  MgSO4 + Zn C 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 D ... trăm khối lượng Y M gần với giá trị sau đây? A 27,25% B 62,40% C 72,70% D 37,50% Trang 3/4 - Mã đề thi 236 Câu 35: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 (trong điều kiện không khí) thu...
 • 4
 • 357
 • 0

Đề thi thử THPTQG 2017 môn Toán THPT Phạm Công Bình lần 1

Đề thi thử THPTQG 2017 môn Toán THPT Phạm Công Bình lần 1
... hộp tăng lên lần thể tích tăng lên: A 81 lần B lần C 64 lần D 27 lần Câu 9: Hàm số y x 3x m trục hoành điểm phân biệt là: A m B m Câu 10 : Cho hàm số y Khi tổng x1 x 4x y u T Câu 11 : Rút gọn biểu ... giá trị m là: D m =1 3x có điểm cực đại : B ( -1; 0) C ( -1 ; 2) D (1; 0) Câu 23: Hình vẽ sau đồ thị hàm số hàm số : A y C y 2x x x 2x B y D y x3 3x 2x 3x Trang 3/6 - Mã đề thi 13 2 Câu 24: Cho khối ... đề sau, mệnh đề đúng? A Số đỉnh khối chóp 15 B Số mặt khối chóp số đỉnh C Số mặt khối chóp 14 D Số cạnh khối chóp x4 Câu 25: Cho hàm số y 1; ) A ( x2 B ( Đồ thị có điểm cực tiểu là? ; 1) 5 1; ...
 • 6
 • 313
 • 0

Đề thi thử THPTQG 2017 môn Toán THPT Quảng Xương 1

Đề thi thử THPTQG 2017 môn Toán THPT Quảng Xương 1
... (x 1) log x B log x log log x 25 C log (x 1) 2log x 25 D log (x 1) log x 5 25 Cõu 16 : Tớnh o hm ca hm s y log 2 017 (x 1) 2x 2x A y ' B y ' C y ' D y ' x 2 017 (x 1) ln 2 017 (x 1) ... 48: Tỡm s phc cú phn thc bng 12 v mụ un bng 13 : A 12 i B 12 i C 12 5i D 12 i Cõu 49: Vi A(2;0; -1) , B (1; -2;3), C(0 ;1; 2).Phng trỡnh mt phng qua A,B,C l A.x+2y+z +1= 0 B.-2x+y+z-3=0 C.2x+y+z-3=0 ... M n mt phng (P) bng z t l A.M1(4, 1, 2) ; M2( 2, 3, 0) B.M1(4, 1, 2) ; M2( 2, -3, 0) C.M1(4, -1, 2) ; M2( 2, 3, 0) D.M1(4, -1, 2) ; M2( 2, 3, 0) m o c Cõu 31: Trong khụng gian vi h ta Oxyz,...
 • 10
 • 315
 • 0

De thi thu THPTQG 2017 mon tran hung dao TPHCM lan 1 co loi giai chi tiet file WORD

De thi thu THPTQG 2017 mon tran hung dao TPHCM lan 1 co loi giai chi tiet file WORD
... TIẾT Tải WORD + Đáp án lời giải chi tiết link : http://dethithpt.com/document/a2280 /de- thi- thu- thpt-quoc-gia-nam -2 017 - mon- tieng-anhthpt -tran- hung- dao- tphcm- lan- 1- co- loi- giai- chi- tiet- file- word- mien-phi.html ... feel uncomfortable If a business colleague comes closer than 1. 2 meters, the most common response is to move (26) ……… Some interesting (27) ……… have been done in libraries If strangers come too ... the intruder Living in cities has made people develop new skills for dealing with situations where they are very close to strangers Most people on crowded trains try not to look at strangers;...
 • 6
 • 687
 • 6

Free đề thi thử môn toán 2016 trường THPT minh châu lần 3

Free đề thi thử môn toán 2016 trường THPT minh châu lần 3
... TRƯỜNG THPT MINH CHÂU Tổ:TỰ NHIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN III KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: Toán A CÁC CHÚ Ý KHI CHẤM THI: 1) Nếu thí sinh làm không theo ... 2016 x + y +1 2016 Đặt t = x + y + ta M = t − 4t + + t Điều kiện t: 0,25 Đặt a = x − 3; b = y − 20 13 ta x = a + 3; y = b + 20 13 2 a + + b + 20 13 = 26a + 3b + 2016 ⇔ a + b = 26a + 3b ≤ Hay ≤ a ... ⇔ x + 3x − x − 18 − 2(x + 2)( 2x + − 3) 3( x + 2)( x + − 3) + − 5x + ≤ ⇔ (x − 2)(x + 5x + 9) − 2(x + 2)(2x − 4) − 2x + + 3( x + 2)(x − 4) x2 + + 5(4 − x ) + + 5x + + ( 5x +   4(x + 2) 3( x +...
 • 8
 • 251
 • 0

25 TS247 DT de thi thu thptqg mon hoa truong chuyen khoa hoc tu nhien lan 2 nam 2017 9168 1485079812

25 TS247 DT de thi thu thptqg mon hoa truong chuyen khoa hoc tu nhien lan 2 nam 2017 9168 1485079812
... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01...
 • 20
 • 384
 • 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT MỸ ĐỨC A Thi thử ĐH-CĐ lần II Ngày 30-4-2009

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC THPT MỸ ĐỨC A Thi thử ĐH-CĐ lần II Ngày 30-4-2009
... 47 48 49 dapan C A D B C A C D B A C B C D B D B D C A A C A B A C D D D C B D B C A D B A C C A B B A B A A D C Đ Á P Á N H Ó A 30-4 Trang 5/6 - Mã đề thi 642 50 D Trang 6/6 - Mã đề thi 642 ... mol pentapeptit A thu mol glyxin; mol alanin 1mol valin Khi thuỷ phân không hoàn toàn A hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly; GlyAla tripeptit Gly-Gly-Val Amino axit đầu N, amino axit đầu ... màu vàng, kết t a màu vàng B tạo kết t a xanh lục, thành dung dịch da cam, kết t a màu vàng C tạo kết t a xanh lục tan, dung dịch màu xanh, kết t a màu vàng D tạo kết t a xanh lục tan, dung dịch...
 • 6
 • 382
 • 4

đề thi thử đh môn hóa học lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An

đề thi thử đh môn hóa học lần 1 năm 2014 THPT Quốc Gia Chu Văn An
... chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho chuyển hóa sau: + o + H ,t X + H2O → X1 + X2 Trang 5/6 – Mã đề thi 357 o t → X3 + 3NH3 + 2Ag↓ + H2O X1 + 2[Ag(NH3)2]OH  o ... NaOH 1, 5a mol/l, thu dung dịch Y chứa m gam muối Biểu thức liên hệ m a A m = 10 5a B m = 10 3,5a C m = 11 6a D m = 14 1a Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, dãy đồng đẳng, thu 1, 568 ... rắn Z Giá trị V A 3,36 B 20 ,16 C 11 ,2 D 2,24 II PHẦN RIÊNG [10 câu] :Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chu n (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cho dãy chất: o-xilen, stiren,...
 • 6
 • 1,452
 • 58

ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ HÓA HỌC- Trường THPT Chuyên Hưng Yên docx

ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ HÓA HỌC- Trường THPT Chuyên Hưng Yên docx
... Na2SO4, ống đựng dung dịch Na2CO3 Chỉ dùng hóa chất số hóa chất sau: dung dịch HCl, dung dịch BaCl2, dung dịch NaHSO4, dung dịch NaHSO3, dung dịch AlCl3 số hóa chất phân biệt hai dung dịch A B C ... tương ứng sử dụng để oxi hóa hồn hồn 0,01 mol Cr 2O3 thành Na2CrO4 là: A 0,015 mol 0,08 mol B 0,030 mol 0,16 mol C 0,03 mol 0,10 mol * D 0,030 mol 0,14 mol Trang 6/4 - Mã đề thi 091 ... 14 Thuỷ phân hợp chất sau mơi trường kiềm: CH3 – CHCl2 CH3 – COO – CH = CH-CH3 CH3 – COOCH2 – CH = CH2 CH3 – CH2 – CCl3 (CH3 – COO)2CH2 Những chất sau thủy phân mơi trường kiềm cho sản phẩm có...
 • 6
 • 255
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA
... mòn hóa học B xảy týợng ãn mòn ðiện hóa học C lúc ðầu xảy týợng ãn mòn ðiện hóa học sau ðó xảy thêm týợng ãn mòn hóa học D *lúc ðầu xảy týợng ãn mòn hóa học sau ðó xảy thêm týợng ãn mòn ðiện hóa ... Oxi hóa axetanđehit O2 (xúc tác Mn2+, t), hay dung dịch Br2, Cu(OH)2 NaOH nóng tạo sản phẩm oxi hóa axit axetic; (4) Oxi hóa fomanđehit dung dịch AgNO NH3 dư hay Cu(OH)2 NaOH dư sản phẩm oxi hóa ... ứng oxi hóa - khử A B C *3 D Câu 22 Phát biểu sau sai? A CrO3 oxit axit B Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH C *Cr tan dung dịch NaOH loãng tạo muối Cr(II) D Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO42- môi trường...
 • 6
 • 930
 • 3

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Lê Hồng Phong 2015

Đề thi thử THPTQG môn Hóa THPT Lê Hồng Phong 2015
... 1,56 B 57,6 1,76 C 67,2 1,7 D 48 1,76 Đáp án Tuyensinh247 cập nhật sau, em ý theo dõi Nguồn: THPT Hồng Phong - Phú Yên ... Hãy cho biết tượng xảy ra? A có khí bay lên có kết tủa trắng xuất sau tan phần B có kim loại Zn xuất C có khí bay lên có kết tủa trắng xuất D có khí bay lên có kết tủa trắng xuất sau tan hoàn ... dung dịch H2SO4 loãng đun nóng, vì: A Tạo khí không màu hóa nâu không khí, dung dịch có màu xanh B Tạo kết tủa có màu vàng C Tạo khí không màu hóa nâu không khí, dung dịch có màu vàng D Tạo khí có...
 • 8
 • 1,134
 • 6

Đề thi thử THPTQG môn Hóa - THPT Đoàn Thượng năm 2015

Đề thi thử THPTQG môn Hóa - THPT Đoàn Thượng năm 2015
... phản ứng với X la A 0,75 B 1,392 C 1,215 D 1,475 Câu 28: X la tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y la tripeptit Val-Gly-Val Đun nóng m gam hỗn hợp X va Y có tỉ lệ số mol nX : nY = : với 780 ml dung ... 23: Polime poli(vinyl clorua) la sản phẩm trùng hợp monome nao sau đây? A CN-CH=CH2 B CH2=CH2 C C6H5-CH=CH2 D CH2=CH-Cl Câu 24: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất dãy nao sau đây? ... C6H5OH, HCOOH B C6H5NH2, C2H5NH2, HCOOH C CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH D CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH Câu 39: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất nao sau đây? A Cu(OH)2 B...
 • 7
 • 297
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh môn hóa 2011 thpt amsterdam hanoiđề thi thử tốt nghiệp hóa học 2013đề thi thử tốt nghiệp hóa học violetđề thi thử tốt nghiệp hóa học 2012đề thi thử thptqg môn hóabo de thi thu dh mon hoa truong thpt chuyen ha tinhbo de thi thu tot nghiep hoa hoc nam 2014de thi thu dh mon hoa hoc nam 2013đề thi thử thptqg 2016 hóathi thử thptqg 2017 sinh hocđáp án đề thi thử đại học tiếng anh lần 3 trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi gồm 06 trang 80 câu trắc nghiệmđề kiểm tra 1 tiết toán 6 chương 3 co loi giaicâu 292 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt nguyễn thái học khánh hòa lần 7câu 266 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt nguyễn thái học khánh hòa lần 7câu 265 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt nguyễn thái học khánh hòa lần 7Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật