ÔN THI các NGÀNH LUẬT cơ bản của VIỆT NAM

ÔN THI các NGÀNH LUẬT bản của VIỆT NAM

ÔN THI các NGÀNH LUẬT cơ bản của VIỆT NAM
... người quốc tịch (bao gồm người nước người Việt Nam) Quyền công dân Việt Nam pháp luật Việt Nam điều chỉnh, quyền người vừa pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam điều chỉnh Từ phân tích khẳng định ... có phạm vi chủ thể rộng quyền công dân Trong quyền công dân Việt Nam dành cho người có quốc tịch Việt Nam quyền người có phạm vi chủ thể rộng công dân Việt Nam, công dân nước ngoài, người quốc ... Các tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013 quy định bổ sung các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Các...
 • 21
 • 430
 • 0

Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc

Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc
... Trong đề tài nghiên cứu này, đề cập đến việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người nước ta Đánh giá số phát triển người ... Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người Việt Nam Lời mở đầu: Mục tiêu nghiên cứu Tài ... cứu đề tài trình bày phần: Phần 1: Lý luận chung phát triển người Phần Thực trạng đánh giá tiêu chí phát triển người Việt Nam từ năm 1993 đến Phần 3: Kết luận trình độ phát triển người Việt Nam...
 • 29
 • 902
 • 3

Đề tài " Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay " pps

Đề tài
... Trong đề tài nghiên cứu này, đề cập đến việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người nước ta Đánh giá số phát triển người ... 2 Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người Việt Nam Lời mở đầu: Mục tiêu nghiên cứu Tài ... cứu đề tài trình bày phần: Phần 1: Lý luận chung phát triển người Phần Thực trạng đánh giá tiêu chí phát triển người Việt Nam từ năm 1993 đến Phần 3: Kết luận trình độ phát triển người Việt Nam...
 • 29
 • 374
 • 0

ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT MÔN TRIẾT HỌC, CÁC QUY LUẬT BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT MÔN TRIẾT HỌC, CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
... định 3.2 Nội dung quy luật - Theo quy luật này, vật đời tồn khẳng định Trong trình vận động vật, nhân tố xuất hiện, thay nhân tố cũ Sự phủ định biện chứng diễn vật không mà bị thay vật khác, nhân ... khác QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH Quy luật khuynh hướng phát triển vật 3.1 Khái niệm - Phủ định: thay vật vật khác trình vận động phát triển - Phủ định siêu hình (khái niệm nhà triết học siêu ... nguyên nhân dẫn đến phủ định bên vật - Phủ định biên chứng: phạm trù triết học dùng để phủ định tự thân, mắc khâu trình dẫn đến đời vật tiến vật cũ Phủ định biện chứng có đặc trưng sau đây: + Tính...
 • 17
 • 864
 • 0

Chương 1 Mạch điện-thông số mạch Các định luật bản của mạch điện

Chương 1 Mạch điện-thông số mạch Các định luật cơ bản của mạch điện
... phân tích mạch điện biến đổi tương đương loại nguồn có tổn hao hình 1. 2e Phép biến đổi đơn giản: thực theo định luật Ôm Định luật Kieckhop 1: Định luật cho nút thứ k mạch viết: ∑ i k = (1. 10) hay ... tích luỹ dạng điện trường thời điểm bất kỳ: WE= C u2 (1. 8) Công suất tức thời: p= u.i = dWE du = u.C dt dt (1. 9) Lưu ý: Các công thức (1. 1), (1. 4) (1. 7) ứng với trường hợp điện áp dòng điện ký hiệu ... WM= L (1. 5) Công suất tức thời: dWM di = i.L dt dt p= i.u = (1. 6) Trên điện dung C: Hình 1. 1.c t du i= C dt Định luật Ôm hay u = ∫ idt + U Co C0 (1. 7) Trong UC0 [hay UC(t0) hay uC0] giá trị điện...
 • 2
 • 712
 • 6

Các định luật bản của động lực học

Các định luật cơ bản của động lực học
... f2(t,c1,c2) Các h ng s phân tích c1, c2 c xác nh t i u ki n ban u (1.14) b) L c ch ph thu c vào kho ng cách : Rx = f(x) Khi ó ph ng trình chuy n ng có d ng : m Ta có : nên : Ch ng I Các d 2x dt ... 0, x = vx = x Hình Ch ng I Các nh lu t c b n c a LH- PTVP chuy n ng Trang 12 GIÁO TRÌNH C LÝ THUY T II PH N CH CÁC NG L C H C NG II NH LÝ T NG QUÁT C A NG L C H C Các nh lý t ng quát c a ng l ... nói cách khác liên k t không nh h n bi n thiên c h lý t ng n ng c a h trình chuy n ng Ta có a khái ni m nh ngh a sau : Các liên k t c a h s c g i lý t liên k t m i di chuy n kh d c a h A(l k ) Các...
 • 89
 • 610
 • 4

Tài liệu Chương 2: Các quy luật bản của tư duy logic pdf

Tài liệu Chương 2: Các quy luật cơ bản của tư duy logic pdf
... Bất suy nghĩ hợp với chân lí phải có đầy đủ LOGIC HÌNH THỨC PHÂN BIỆT HAI LOẠI LÍ DO ...
 • 16
 • 1,474
 • 22

Tài liệu Các định luật bản của học môi trường liên tục_chương 4 pptx

Tài liệu Các định luật cơ bản của cơ học môi trường liên tục_chương 4 pptx
... )dV = V d dt ∫ V → → ( x× ρ v )dV [4. 15] GVC Trần minh Thuận 61 học môi trường liên tục V Định luật bảo toàn lượng - Định luật thứ nhiệt động lực học: Định luật bảo toàn lượng tổng quát: Tốc ... cung cấp nhiệt nguồn) môi trường liên tục cho bởi: dQ = − ∫ Ci ni dS + ∫ ρZdV S V dt [4. 20] Vậy định luật biến thiên nhiệt môi trường cho bởi: dK dU d W d Q + = + dt dt dt dt [4. 21] hoøåc viết theo ... GVC Trần minh Thuận 59 học môi trường liên tục Sự bảo toàn khối lượng: Một đặc trưng quan trọng môi trường vật chất liên tục khối lượng Đại lượng khối lượng chiếm thể...
 • 6
 • 722
 • 9

Tài liệu Các định luật bản của động lực học doc

Tài liệu Các định luật cơ bản của động lực học doc
... chiếu định luật quán tính Newton đợc nghiệm Hệ quy chiếu gắn liền với trái đất đợc xem l hệ quy chiếu quán tính Các định luật động lực học 2.1 Định luật quán tính Chất điểm không chịu tác dụng lực ... đứng yên chuyển động thẳng - Định luật quán tính cho quy chuẩn hệ quy chiếu quán tính v khẳng định Lực l nguyên nhân lm biến đổi trạng thái chuyển động 2.2 Định luật động lực học Trong hệ quy ... = F (t , r , v ) - Lực động lực học l hm số: - Xung lợng lựcr(xung lực) r t2 r r Nguyên tố: dS = Fdt Hữu hạn: S = Fdt N t2 r r t1 Xung lực hệ lực: S = Fk dt k =1 t1 - Công lực: r r dA = Fdr...
 • 7
 • 691
 • 1

Các định luật bản của động lực học chất điểm

Các định luật cơ bản của động lực học chất điểm
... xem cách gần hệ quy chiếu cố định Chính học Newton gọi học cổ điển, để phân biệt với học lượng tử học tương đối học kỹ thuật (ME3011) Chương Các định luật Học kỳ 20132 / 22 §2 Các ... Chương Các định luật Học kỳ 20132 12 / 22 §2 Các phương trình vi phân chuyển động chất điểm Sự phân loại toán động lực học chất điểm Ba dạng toán: - Bài toán thuận: Cho biết chuyển động chất điểm, ... lên chất điểm số thông tin chuyển động, tìm lực chưa biết tác dụng lên chất điểm thông tin chưa biết chuyển động chất điểm học kỹ thuật (ME3011) Chương Các định luật Học kỳ 20132 13 / 22 §3 Các...
 • 27
 • 1,503
 • 8

Các đinh luật bản của quang hình học potx

Các đinh luật cơ bản của quang hình học potx
... điều khiển từ xa C sợi quang học D gương phẳng II BÀI TẬP 18 Một người nhìn thấy ảnh cột điện vũng nước nhỏ Người đứng cách vũng nước 1,5m cách chân cột điện 9m Mắt người cách chân 1,65m Chiều ... Đối với mắt, khoảng cách điểm cực cận điểm cực viễn gọi khoảng nhìn rõ mắt B Thuỷ tinh thể mắt tương tự vật kính máy ảnh, tức thay đổi tiêu cự C Về phương diện quang hình học, mắt giống máy ảnh ... xạ toàn phần mặt AC, điều kiện góc tới là: A i1  320 B i1  220 C i1  230 D i1  270 CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC Khi chiếu tia sáng qua lăng kính, tia khỏi lăng kính sẽ: A bị lệch phía đáy so với...
 • 12
 • 1,517
 • 4

Các đinh luật bản của quang học pot

Các đinh luật cơ bản của quang học pot
... trường chiết quang sang môi trường chiết quang C Tia khúc xạ phía bên pháp tuyến với mặt phân cách hai môi trường điểm tới D Hiện tượng khúc xạ luôn xảy ánh sáng truyền qua mặt phân cách hai môi ... phản xạ tượng phân cực hoàn toàn ánh sáng xảy khi: A Các tia tới khúc xạ tạo thành góc vuông 900 B Các tia tới phản xạ tạo thành goc 900 C Các tia tới phản xạ tạo thành góc góc giới hạn D Cả A,B,C ... mặt phân cách hai môi trường B Góc tới góc tia tới đường thẳng vuông góc với mặt gương C Góc tới góc hợp tia tới bề mặt gương D Góc tới góc phản xạ Câu 23: Chọn câu phát biểu cho định luật phản...
 • 2
 • 425
 • 1

Giáo trình phân tích khái niệm nguyên lý Ferma để tìm ra các định luật bản của quang hình học p1 doc

Giáo trình phân tích khái niệm nguyên lý Ferma để tìm ra các định luật cơ bản của quang hình học p1 doc
... tồn phần Trên đây, ta thấy, định luật quang hình học chứng minh từ ngun FERMA Ta tìm lại định luật từ ngun Huyghens (*) Ngun Huyghens ngun chung cho q trình sóng Điều trực tiếp chứng ... sóng ánh sáng Tuy nhiên, phần quang hình, ta nhằm xác định đường truyền ánh sáng qua mơi trường chưa để ý tới chất ánh sáng Các hàng ngàn năm, định luật quang học tìm cách riêng biệt, độc lập với ... điểm Quang lộ cực trị có nghĩa qng đường (hình học) cực trị Mặt khác, hình học ta biết: đường thẳng đường ngắn nối liền hai điểm cho trước Ta tìm lại định luật truyền thẳng ánh sáng ĐỊNH LUẬT...
 • 5
 • 512
 • 1

Logic Học: Chương VI CÁC QUI LUẬT BẢN CỦA TƯ DUY LÔGÍC HÌNH THỨC docx

Logic Học: Chương VI CÁC QUI LUẬT CƠ BẢN CỦA TƯ DUY LÔGÍC HÌNH THỨC docx
... vật, ng, nằm phạm vi nghiên cứu lôgíc hình thức Lôgíc hình thức bàn đến mâu thuẫn lôgíc, mâu thuẫn xảy Tư có mâu thuẫn sai lầm, không xác, thiếu quán Mâu thuẫn cản trở vi c nhận thức ... cố tình đồng hóa hai tưởng khác Luật đồng đặt yêu cầu khác trao đổi tưởng : không làm khác biệt hóa tưởng đồng Khác biệt hóa tưởng đồng vi phạm luật đồng Vi phạm luật đồng 109 khía ... ngăn cấm biến đổi tưởng, mà ngăn cấm thay đổi cách tùy tiện, vô tưởng trình vật mà tưởng phản ánh Luật đồng đặt yêu cầu trao đổi tưởng thảo luận : không đồng hóa tưởng khác biệt...
 • 11
 • 1,857
 • 46

Xem thêm

Từ khóa: các quy luật cơ bản của thị trườngcác quy luật cơ bản của kinh tế thị trườngcác định luật cơ bản của cơ họccác định luật cơ bản của tĩnh họccác định luật cơ bản của quang hình họccác định luật cơ bản của hóa họccác định luật cơ bản của trường điện từcác định luật cơ bản của mạch điệncác điều luật cơ bản của bóng rổcác quy luật cơ bản của tư duycác quy luật cơ bản của tư duy hình thứccác quy luật cơ bản của tư duy logiccác ngành kinh tế cơ bản của việt namcác quy luật cơ bản của cảm giác và tri giáccác quy luật cơ bản của sinh thái họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP