600 từ vựng ôn thi toeic cần thiết

600 Từ vựng ôn thi TOEIC BARRON''''S600 Essential Word for the TOEIC

600 Từ vựng ôn thi TOEIC BARRON''''S600 Essential Word for the TOEIC
... hút khách hàng NHNN ngời điều hành ngun vốn từ Ngân hàng thơng mại thừa vốn sang NHTM thi u vốn không cần huy động thêm nguần vốn nhàn rỗi từ kinh tế thông qua thị trờng liên Ngân hàng nghiệp vụ ... ra.NHNN thiu cụng bng cụng tỏc qun lớ, qun lớ cũn nhiu thiu sút, cha cht ch S thiu cụng bng gia NHTMNN vi NHTMCP khin tỡnh trng ri ro khon v cuc ua lói sut ngy cng trm trng hn b) Cỏc NHTM Do s thiu ... đẩy tăng trởng kinh tế tiến tới công công nghiệp hoá đại hoá đất nớc nh mục tiêu đảng Nhà nớc đề Trong đề án thời gian hiểu biết cú hạn chn không tránh khỏi thi u sót Vì ,em mong đợc giúp đỡ...
 • 268
 • 1,680
 • 1

TỪ VỰNG ÔN THI TOEIC ppsx

TỪ VỰNG ÔN THI TOEIC ppsx
... nghiệm Sẵn sàng cho Hộp thư tr.thanh(tr.hình) Tự tin Luôn luôn, không đổi Thành thạo, tinh thông Tiếp tục, Do dự, lưỡng lự Đưa ra, bày tỏ, giới thi u Nhược điểm, điểm yếu Bài 13:th.mướn&đào tạo Cư ... periondic adj Priority n something of importance, something that should be done before other things Prioritize v prior adj Progress n a movement forward, v to move forward on something, especially work ... phấn Sự cống hiến Cống hiến Háo hức chò mong Nhờ vào, trông cậy vào Trung thành Công lao Rõ ràng, rành mạch Hữu ích, có hiệu Thăng chức Sự công nhận,khen ngợi Giá trị Bài 16: mua sắm Trả giá, mặc...
 • 17
 • 578
 • 4

Từ vựng ôn thi Toeic

Từ vựng ôn thi Toeic
... fair adj /feə/ hợp lý, công bằng; thuận lợi fairly adv /'feəli/ hợp lý, công unfair adj /ʌn´fɛə/ gian lận, không công bằng; bất lợi unfairly adv /ʌn´fɛəli/ gian lận, không công bằng; bất lợi faith ... nhận từ, lấy từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from) describe v /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả description n /dɪˈskrɪpʃən/ mô tả, tả, miêu tả desert n., v /ˈdɛzərt/ sa mạc; công ... /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ , ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi, thi t hại disagree v /¸disə´gri:/ bất đồng, không đồng ý, khác, không giống; không hợp disagreement n /¸disəg´ri:mənt/ bất đồng, không đồng ý, khác disappear v /disə'piə/...
 • 111
 • 461
 • 0

Từ vựng ôn thi TOEIC song ngữ anh việt 2

Từ vựng ôn thi TOEIC song ngữ anh việt 2
... thường dùng thi TOEIC Mỗi chương bao gồm ngữ cảnh đặc trưng (particular context) xuất thi TOEIC Những từ dạy chương từ chuyên môn Chúng thường gọi từ vựng thông dụng Chúng sử dụng nhiều ngữ cảnh ... họ từ: Tương tự anh chị em gia đình, từ có quan hệ với Những từ có sở khác hình thái ngữ pháp Chúng phần (thành viên) họ từ Khi bạn học từ mới, tìm từ điển từ họ từ Viết chúng bên cạnh từ từ ... bạn bắt đầu phát từ câu mà ngữ cảnh nhắc nhớ cho bạn ý nghĩa (của từ) Khi dò tìm từ điển, tìm từ họ từ Viết từ vào từ điển cá nhân đặt câu cho từ Lưu ý đuôi từ xuất hình thái ngữ pháp Viết câu...
 • 15
 • 537
 • 0

600 từ vựng luyện thi TOEIC

600 từ vựng luyện thi TOEIC
... (adj) tương thích eg: This operating system is not _ with this model computer ei c er ev compete (v) đấu tranh, cạnh tranh eg: We _ed against three other agencies to get this contract complete ... cannot leave the unit on your own, you'll have to wait for an _ essential (adj) cần thi t, thi u eg: Having Ann on this team is _ if we are to win the contract ei c ev er yd ay equivalent (adj) ... thuận tiện, dễ dàng eg: Is this a _ location for you to pick up your prescription? cover (v) bao bọc, bao gồm, bảo vệ, che đậy eg: Will my medical insurance _ this surgery? to courier (n)...
 • 120
 • 382
 • 0

Từ vựng ôn thi toiec

Từ vựng ôn thi toiec
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÔ ĐÌNH HƯNG Từ vựng thường gặp ÔN THI TOEIC Từ vựng tiếng anh ôn thi TOEIC ( Tái lần thứ 01) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 711/GD-01/4033/189-00 ... DƯƠNG THU Ỵ Biên tập : NGUYỄN TRỌNG BÁ Trình bày bìa: NGUYỄN QUỐC ĐẠI TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP ÔN THI TOEIC In 100.000 khổ 24 x 35 cm Công ti In Tiến An Giấy phép xuất số 4033/189-00/ XB-QLXB, kí ngày...
 • 44
 • 1,263
 • 16

Từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh

Từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh
... thức thông thường ghép tự hai danh từ với để tạo thành danh từ Cách ghép tự áp dụng nhiều trường hợp danh từ ghép hai từ từ, mang nghĩa Phần lớn danh từ ghép tạo thành bới: • Danh từ + danh từ: ... động từ động từ kép gồm có động từ giới từ, trạng từ với hai Các ngữ động từ nghĩa từ gộp lại nên ta phải học thuộc nghĩa chúng Ví dụ: turn down (bác bỏ), break down (hỏng máy), give up (từ bỏ) ... out (Không nói we put out it) - Ngữ động từ không tách (inseparable phrasal verbs) ngữ động từ không cho phép tân ngữ chen vào giữa, dù tân ngữ danh từ đại từ We should go over the whole project...
 • 37
 • 3,469
 • 31

TỪ VỰNG ÔN THI KHUNG B1 CHÂU ÂU

TỪ VỰNG ÔN THI KHUNG B1 CHÂU ÂU
... (pron) thick (adj) thief (n) thin (adj) thing (n) think (v) • to think about something • I think he’s left • What did you think of the film? • I think I’ll go • I’m thinking of going thirst (n) this ... • a box of matches (n) • a tennis match (n) • This tie matches your shirt (v) mate (n) material (n) mathematics/math(s) (n) matter (n & v) • Is anything the matter? (n) • It doesn't matter (v) ... • Please note (v) notebook (n) notepaper (n) nothing (pron) notice (n & v) • to read a notice (n) • until further notice (n) • Did you notice anything wrong? (v) novel (n) now (adv) nowadays (adv)...
 • 48
 • 3,603
 • 13

TÀI LIỆU TỔNG HỢP TỪ VỰNG ÔN THI ĐH

TÀI LIỆU TỔNG HỢP TỪ VỰNG ÔN THI ĐH
... accident is still your fault for the record Just ~, it was Ken's idea to come to this awful party, not mine off the record This is strictly ~, but you are to be put in charge of manufacture in Scotland ... (V) at sb's expense on the air on call on the dole for good Stop! This part of the building is ~ for unauthorised personnel This radio series has been ~ for years, and it's still very popular ... husbands and wives a murderer (n) She was shocked when she learned that he was a convicted ~ a thief (n ; pl: thieves) Expensive cars have become a favourite target for ~s a burglary (n) ~ is the crime...
 • 17
 • 682
 • 1

English vocabulary test từ vựng ôn thi cấp ba và đại học

English vocabulary test từ vựng ôn thi cấp ba và đại học
... said all those things about your family – I take everything over / back / off 15 There is growing concern that a new war might break out / up / down in the Middle East Unit Vocabulary test Exercise ... able to print anything else tonight – leave them for tomorrow 30 This English language course consists _ a coursebook, a workbook and three class cassettes Unit Vocabulary test Exercise Choose ... like this, but could you babysit tonight instead of tomorrow? 20 It’s common practice for teachers to ask weaker students to team _ with stronger ones for better results Unit Vocabulary test...
 • 31
 • 1,530
 • 1

Bài tập từ vựng luyện thi TOEIC

Bài tập từ vựng luyện thi TOEIC
... test D practise This morning, drivers were warned of _ fog in all industrial areas A deep B important C thick D cloudy The mechanic examined the car engine but could find nothing wrong with ... belonging out of this classroom today A take away B bring C take D fetch What measures have been to control the crowd at Saturday’s football match? A imagined B given C described D taken This waist ... safecrossing by a lorry 232 I cannot undo the _ in this piece of string A bunch B lock C knot D tie 233 of money prevented us from taking a holiday this year A Limit B Freeze C Emptiness D Lack...
 • 29
 • 1,811
 • 127

Từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh

Từ vựng ôn thi đại học môn tiếng anh
... nghiệp Từ ghép: Danh từ ghép: Phương thức thông thường ghép tự hai danh từ với để tạo thành danh từ Cách ghép tự áp dụng nhiều trường hợp danh từ ghép hai từ từ, mang nghĩa Phần lớn danh từ ghép ... 1 Thay đổi loại từ Trong tiếng Anh có nhiều từ sử dụng với loại từ khác có nghĩa khác Ví dụ: a cook (danh từ) : đầu bếp, to cook (động từ) : nấu ăn a graduate (danh từ) : sinh viên tốt nghiệp ... từ ghép tạo thành bới: • Danh từ + danh từ: A tennis club: câu lạc quần vợt A telephone bill: hóa đơn điện thoại A train journey: chuyến tàu hỏa * Danh động từ + danh từ A swimming pool: hồ bơi...
 • 42
 • 2,341
 • 9

từ vựng ôn thi đại học

từ vựng ôn thi đại học
... desired result in this experiment, it is A work B works C worked Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T D irreplaceable D will work n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô ... Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô Mai Ph ) p t v ng ngs he regrets later C warm A angry B quick D bad A agenda B ... - Trang | - Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô Mai Ph ) p t v ng A true B truthful C trustful A thieves B thefts D trustworthy the police have been asked to investigate C robbers D robberies A...
 • 12
 • 492
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: download 600 từ vựng luyện thi toeic600 từ vựng luyện thi toeic co tieng viet600 từ vựng luyện thi toeictừ vựng ôn thi toeic song ngữ anh việtbài tập từ vựng ôn thi đại họccác từ vựng luyện thi toeic3420 từ vựng luyện thi toeictừ vựng luyện thi toeichọc từ vựng luyện thi toeic880 tu vung on thi n3từ vựng ôn thi đại họcbài tập từ vựng ôn thi học sinh giỏi880 tu vung on thi n3tieng nhat minatừ vựng để thi toeictự học ôn thi toeicNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP