HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG CHẠM KHẮC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM THẾ kỷ 17

Hình tượng con rồng trong điêu khắc dân gian Việt Nam docx

Hình tượng con rồng trong điêu khắc dân gian Việt Nam docx
... thuật dân gian hình tượng bốn vật thiêng mà người Việt gọi tứ linh: long, ly, quy, phượng Trong số rồng thường gặp Từ truyền thuyết cha rồng Lạc Long Quân lấy mẹ Tiên Âu Cơ, hình tượng rồng ... chim Hình tượng rồng thời Trần Từ nửa cuối kỷ XIV, rồng rời khỏi kiến trúc cung đình để có mặt kiến trúc dân dã, có điêu khắc đá gốm, mà xuất điêu khắc gỗ chùa Rồng vị trí trang nghiêm mà rồng ... đời thường hình rồng mẹ có bầy rồng quây quần, rồng đuổi bắt mồi, rồng cảnh lứa đôi Rồng thời Nguyễn Con rồng thời Nguyễn trở lại vẻ uy nghi tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng Rồng thể nhiều...
 • 9
 • 2,509
 • 13

Tài liệu Hình tượng con người trong điêu khắc kiến trúc đình làng Việt thế kỷ XVII pptx

Tài liệu Hình tượng con người trong điêu khắc kiến trúc đình làng Việt thế kỷ XVII pptx
... trình kiến trúc công cộng làng xã phát triển đến đỉnh cao nghệ thuật điêu khắc dân gian, góp phần tạo nên giá trị độc đáo kiến trúc đình làng kỷ XVII Trong điêu khắc trang trí kiến trúc đình làng ... chung, hình tượng người điêu khắc kiến trúc đình làng kỷ XVII thường có tỷ lệ đầu thân mang tính ước lệ, 1/3 Một đóng góp quan trọng điêu khắc đình làng phản ánh sống thực nông thôn Việt Nam kỷ XVII ... hoạt người dân rõ ràng có ảnh hưởng đến nghệ thuật trang trí kiến trúc ngược lại, kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc lại gương phản ánh sống người xưa Ghi chú: Thực tế sang kỷ 18 ta gặp số đình làng...
 • 8
 • 2,434
 • 24

luận văn đại học sư phạm Những nội dung cơ bản của đề tài hình tượng con người trong điêu khắc, trang trí đình làng Việt

luận văn đại học sư phạm Những nội dung cơ bản của đề tài hình tượng con người trong điêu khắc, trang trí đình làng Việt
... thuật Nội Trường ĐHSP Hà Bài học phần Vũ Thị Kim Ngân CHƯƠNG NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG ĐIÊU KHẮC, TRANG TRÍ ĐÌNH LÀNG VIỆT Nam Có hiểu cảnh sinh hoạt thôn làng Việt ... người đình làng Việt biểu tượng, ý nghĩa lịch sử, văn hóa nú.” - Làm bật giá trị nội dung, nghệ thuật mà nghệ sĩ dân gian dã gửi gắm qua hình tượng người điêu khắc đình làng Việt Đối tượng phạm ... kiến đóng góp đề tài Việc nghiên cứu, phân tích điêu khắc, trang trí làm hình tượng kiến trỳc đình làng Việt kỷ XVI, XVII bước đầu cho việc tìm hiểu cách kỹ nghệ thuật điêu khắc, trang trí kiến trúc...
 • 21
 • 1,059
 • 0

Hình Tượng Con người trong điêu khắc pot

Hình Tượng Con người trong điêu khắc pot
... chính: - Hình tượng người mang yếu tố thần thoại, ước lệ thể mảng trạm khắc theo chủ đề: “Vũ nữ thiên thần” người cưỡi rồng, phượng, hạc”, “táng mả Hàm Rồng” Người cưỡi hổ” - Với hình tượng người ... nghệ thuật điêu khắc dân gian, góp phần tạo nên giá trị độc đáo kiến trúc đình làng kỷ XVII Trong điêu khắc trang trí kiến trúc đình làng giai đoạn này, hình tượng người lên hình ảnh trung tâm, ... ngược lại, kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc lại gương phản ánh sống người xưa Ghi chú: (1)Thực tế sang kỷ 18 ta gặp số đình làng mô tả hình tượng người điêu khắc kiến trúc (đình Hồi Quan – Bắc...
 • 12
 • 565
 • 1

Hình tượng con rồng trong mỹ thuật dân gian Việt Nam doc

Hình tượng con rồng trong mỹ thuật dân gian Việt Nam doc
... rồng đời sau Cổ rồng thường nhỏ thân, tượng thấy rồng trước Như rồng mang dạng thú xuất cuối đời Trần thấy phổ biến đời Lê Sơ mang dáng dấp truyền thống loài rắn Hình tượng rồng thời Nguyễn Rồng ... hóa, đưa vào đời thường hình rồng mẹ có bầy rồng quây quần, rồng đuổi bắt mồi, rồng cảnh lứa đôi Con rồng thời Nguyễn trở lại vẻ uy nghi tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng Rồng thể nhiều tư thế, ... lộ nanh Vậy lưng rồng có tia, phân bố dài ngắn đặn Râu rồng uốn sóng từ mắt chìa cân xứng hai bên Hình tượng rồng dùng cho vua có năm móng, lại bốn móng Ngày nay, hình tượng rồng không mang tính...
 • 5
 • 1,151
 • 6

Hình tượng con rồng trong mỹ thuật dân gian Việt Nam potx

Hình tượng con rồng trong mỹ thuật dân gian Việt Nam potx
... rồng đời sau Cổ rồng thường nhỏ thân, tượng thấy rồng trước Như rồng mang dạng thú xuất cuối đời Trần thấy phổ biến đời Lê Sơ mang dáng dấp truyền thống loài rắn Hình tượng rồng thời Nguyễn Rồng ... hóa, đưa vào đời thường hình rồng mẹ có bầy rồng quây quần, rồng đuổi bắt mồi, rồng cảnh lứa đôi Con rồng thời Nguyễn trở lại vẻ uy nghi tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng Rồng thể nhiều tư thế, ... lộ nanh Vậy lưng rồng có tia, phân bố dài ngắn đặn Râu rồng uốn sóng từ mắt chìa cân xứng hai bên Hình tượng rồng dùng cho vua có năm móng, lại bốn móng Ngày nay, hình tượng rồng không mang tính...
 • 5
 • 459
 • 2

Hình tượng con rồng trong mỹ thuật dân gian Việt Nam docx

Hình tượng con rồng trong mỹ thuật dân gian Việt Nam docx
... rồng đời sau Cổ rồng thường nhỏ thân, tượng thấy rồng trước Như rồng mang dạng thú xuất cuối đời Trần thấy phổ biến đời Lê Sơ mang dáng dấp truyền thống loài rắn Hình tượng rồng thời Nguyễn Rồng ... hóa, đưa vào đời thường hình rồng mẹ có bầy rồng quây quần, rồng đuổi bắt mồi, rồng cảnh lứa đôi Con rồng thời Nguyễn trở lại vẻ uy nghi tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng Rồng thể nhiều tư thế, ... lộ nanh Vậy lưng rồng có tia, phân bố dài ngắn đặn Râu rồng uốn sóng từ mắt chìa cân xứng hai bên Hình tượng rồng dùng cho vua có năm móng, lại bốn móng Ngày nay, hình tượng rồng không mang tính...
 • 4
 • 383
 • 1

Hình tượng con rồng trong văn hóa truyền thống việt nam

Hình tượng con rồng trong văn hóa truyền thống việt nam
... chung/2663-tran-ngoc-them-nguyen-ngoc-tho-van-de-nguon-goc -con- rong-tu-goc-nhinvan-hoa-.html Đinh Hồng Hải ,Những biểu tượng đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam ,tr 44 Hình tượng Rồng văn hóa Việt Nam rồng Việt Nam phát triền theo ... vệ hình tượng rồng văn hóa, tâm thức người Việt Nam nói chung, rồng thành tố quan trọng để hình thành nên sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. / DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 25 Hình tượng Rồng văn hóa ... giới nghệ thuật “ Đinh Hồng Hải ,Những biểu tượng đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam, tr 46。 10 11 12 Hình tượng Rồng văn hóa Việt Nam Rồng thời Lý tượng trưng cho khát vọng nhân dân nông nghiệp...
 • 26
 • 794
 • 3

Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc dân gian

Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc dân gian
... Một điểm bật nghệ thuật chạm khắc dân gian kỷ 17 70 năm đầu coi đỉnh cao nghệ thuật tượng, đến cuối kỷ 17, nghệ thuật trạm khắc dân gian phát triển gắn với đình làng Lúc hình tượng người lên mang ... vương với chức kiểm soát công tội người hình nghệ thuật để mong cho người sống tốt hơn, cư xử với hoà thuận Hoa văn chạm khắc Việt Nam nói chung hình tượng người chạm khắc nói riêng không đơn để trang ... sáng tạo đôi bàn tay tài hoa, khéo léo nghệ nhân dân gian, hình tượng người sống thường nhật vào nghệ thuật chạm khắc thật sinh động, tươi mắt cảnh mẹ gánh con, đẽo gỗ, chèo truyền uống rượu, làm...
 • 3
 • 626
 • 4

Tài liệu Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc dân gian pptx

Tài liệu Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc dân gian pptx
... ch m kh c dân gian th i kỳ không gian ki n trúc m c a nh ng đình làng V i không gian ki n trúc v y, ánh sáng thiên nhiên có th chi u r i kh p nơi nh ng cung b c khác nhau, n y sinh bao hình th ... sông, u đ c bi t hình nh cu c s ng ngư i nhi u phương di n đư c đ c p th hi n m t cách rõ nét h th ng ch m kh c B ng óc sáng t o đôi bàn tay tài hoa, khéo léo c a ngh nhân dân gian, hình tư ng ngư ... ch s , c a c mơ, đ ng th i đ tài mang nh ng nét kh i đ u làm ti n đ cho s phát tri n ngh thu t ch m kh c dân gian cu i th k 17 M t m n i b t ngh thu t ch m kh c dân gian th k 17 70 năm đ u đư c...
 • 6
 • 539
 • 0

Hình tượng con người trong các tác phẩm điêu khắc pdf

Hình tượng con người trong các tác phẩm điêu khắc pdf
... kiệt tác khác có hai tượng Người Nô lệ bị giam giữ Người Nô lệ chết (1510-1513) Phong cách nghệ thuật – thể hình tượng người tác phẩm điêu khắc tiêu biểu thời kỳ Phục Hưng Các nhà điêu khắc Phục ... Rodin, người chuyên nghiên cứu sáng tác đề tài người Ông cho nhà điêu khắc tiên phong ngành điêu khắc đại Qua phân tích, so sánh để thấy bước phát triển tư nghệ thuật điêu khắc hình thể người ... hoàn mỹ nghệ sĩ thời Một đặc điểm nhận tác phẩm điêu khắc Phục Hưng ta bắt gặp hình tượng người gầy guộc,có hình ảnh Chúa Jesus phải chịu đựng cực hình Như tác phẩm Pietà Michelangelo lại nói lên...
 • 18
 • 856
 • 2

Vài nét về hình tượng con người trong nghệ thuật điêu khắc

Vài nét về hình tượng con người trong nghệ thuật điêu khắc
... lập tượng tròn Đôi tác phẩm phù điêu cần có kiến trúc vật dụng chức khác kèm Có thể sâu vào số thuật ngữ sử dụng nghệ thuật điêu khắc điêu khắc động năng, điêu khắc ánh sáng Điêu khắc động thuật ... nghĩa điêu khắc, chủ yếu kỷ 20, điêu khắc bao gồm hình thể chắc, đặc, nặng trang trí hình chạm khắc Sự phong phú chất liệu kỹ thuật hướng tới tự biểu đạt cá nhân nghệ thuật Nói đến nghệ thuật điêu ... hình thể không gian Trong điêu khắc ánh sáng, có nhiều hình thức- từ việc dùng đèn chiếu sáng đến phản chiếu ánh sáng Hình thể điêu khắc hoàn toàn tồn dựa vào ánh sáng Hình tượng người nghệ thuật...
 • 6
 • 173
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " HÌNH TƯỢNG CON NGƯƠI TRONG THƠ EDGAR POE" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngày thơ ấu Bao trẻ thơ có đời Tôi chưa sống hạnh phúc, Những đam mê nồng nhiệt tuổi xuân Từ suối nguồn đơn điệu không rõ, Nỗi buồn tôi, thức dậy, tự bao giờ… Vì mà nhà thơ đành chọn lựa: Trong ... xót xa lời bộc bạch ấy? Còn chân thành tiếng kêu cứu tâm hồn đầy khát vọng yêu thương ấy? Sợ nỗi cô đơn trốn tránh nó, biểu đậm nét thơ Edgar Poe hình ảnh người kiêu ngạo chấp nhận trạng thái cô ... tâm hồn Con người thơ ông, trước hết, lên tâm giải bày, bộc lộ TÔI Đại từ nhân xưng thứ nhất: “Tôi” đại từ xuất nhiều thơ Poe so với thứ hai thứ ba Chúng ta thử nhìn tần số xuất đại từ số thơ tiêu...
 • 12
 • 370
 • 0

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG THƠ hồ CHỦ TỊCH và TRONG THƠ ĐƯỜNG dưới cái NHÌN của lý học SO SÁNH

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG THƠ hồ CHỦ TỊCH và TRONG THƠ ĐƯỜNG dưới cái NHÌN của lý học SO SÁNH
... thơ Bác thơ Đường mà tìm hiểu khía cạnh khác, so sánh hình tượng chủ thể thơ Hồ Chí Minh thơ Đường qua sáng tác Bạch, Đỗ Phủ Bạch Cư Dị Tìm hiểu hình tượng chủ thể thơ biết tìm hiểu thân hình ... Nam tượng văn học Trung Quốc để làm ví dụ Cụ thể, tìm hiểu hình tượng nhân vật chủ thể thơ Hồ Chí Minh hình tượng nhân vật chủ thể thơ Đường Nói đến thơ ca Hồ Chí Minh nói tới hai mảng thơ thơ ... sánh văn học phương pháp nghiên cứu tượng văn học quốc gia văn học so sánh môn nghiên cứu tượng văn học có ý nghĩa giới Văn học so sánh môn độc lập, phương pháp thông thường Văn học so sánh môn...
 • 23
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuật chạm khắc đình làng việt namtiểu luận nghệ thuật chạm khắc đình làng việt namkhông gian nghệ thuật một biện pháp xây dựng nên giá trị thẩm mỹ của hình tượng con người trong thơ thiền lý trần và định hướng khai tháchinh tuong con nguoi trong thohình tượng quê hương đất nước và hình tượng con người trong thơ hữu thỉnhgiá trị nhân sinh của hình tượng con người trong thơ thiền lý trầncon người trong văn học trung đại việt namtiểu luận vấn đề con người trong thời đổi mới ở việt nam hiện nayđiêu khắc đình làng việt namnghệ thuật điêu khắc đình làng việt namvấn đề quot con người nhân văn trên thi đàn việt nam sơ kỳ trung đại quothình ảnh về chạm khắc gỗ đình làng việt namhình ảnh chạm khắc gỗ đình làng việt namhình tượng con rồng trong mỹ thuậttài liệu hãy ghi lại những cảm nghĩ chân thực của anh chị về thiên nhiên và đời sống con người trong thời khắc chuyển mùaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ