bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính _ phân tích tài chính doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính _ phân tích tài chính doanh nghiệp
... xét, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, sở so sánh tỷ lệ doanh nghiệp với giá trò tỷ lệ tham chiếu b Nội dung phân tích tài chính: Nội dung chủ yếu phân tích tài phân tích báo cáo tài bao gồm: ... giáp người phân tích tìm hiểu thay đổi giá trò, tỷ trọng tài sản qua thời kỳ Phân tích biến động khoản mục tài sản doanh nghiệp cung cấp cho người phân tích nhìn khứ biến động tài sản doanh nghiệp ... đoán đònh: Mục tiêu phân tích tài đưa đònh tài Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích tài nhằm đưa đònh tăng trưởng, phát triển, tối đa hoá lợi nhuận hay tối đa hoá giá trò doanh nghiệp Đối với...
 • 24
 • 284
 • 0

bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
... báo cáo tài Phân tích báo cáo tài chính (financial statements analysis) là quá trình xem xét, kiểm tra thông tin báo cáo tài chính đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp ... GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG I: : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Khái quát phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Các phương pháp phân ... báo cáo tài doanh nghiệp Tổ chức phân tích báo cáo tài TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khái niệm phân tích...
 • 58
 • 488
 • 1

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán
... 0.96->0.89 b V ng qua hàng tồn kh ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ Số ngày vòng quay: ̀ ̀ Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 6.28 lên 8.68 ,bởi mà thời gian cho vòng quay giảm từ 57 ngày xuống 41 ngày c V ng qua kh ản phải ... m 44.21 chứng tỏ doanh nghiệp bị chi m d ng vốn o nên doanh nghiệp cần có biện pháp để thu hồi vốn nhằm m c đích đầu vào chi n lư c mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh II PHÂN TÍCH BÁO CÁO ... TÍCH BÁO CÁO KQKD B O C O K T QUẢ KINH DOANH M số CH TI U 2009 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch v 631,961,946,517 Các khoản giảm trừ doanh thu 5,007,793,443 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 10 v...
 • 8
 • 1,058
 • 19

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á- chi nhánh Hội An

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á- chi nhánh Hội An
... a doanh nghi p vay v n t i Ngân hàng TMCP Vi t Á - Chi nhánh H i An T i VAB-HA công tác phân tích BCTC i v i doanh nghi p ngh c p tín d ng g m bư c sau: T ch c công tác phân tích BCTC c a doanh ... CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHI P VAY V N T I NGÂN HÀNG VI T Á- CHI NHÁNH H I AN Qua công tác phân tích BCTC doanh nghi p vay v n t i VABHA xoay quanh ba n i dung chính: T ch c công tác phân tích ... TR NG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHI P VAY V N T I NH TMCP VI T Á CHI NHÁNH H I AN 2.2.1 T ng quan v quy trình c p tín d ng t i Ngân hàng TMCP Vi t Á- Chi nhánh H i An 2.2.2 Th c tr ng phân...
 • 26
 • 307
 • 0

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho vay tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT, Tỉnh Quảng Bình

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho vay tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT, Tỉnh Quảng Bình
... hàng hoá, dịch vụ cho kinh tế Điều cho thấy việc mở rộng cho vay doanh nghiệp hội Ngân hàng thương mại, song mang lại nhiều rủi ro cho ngân hàng Bởi hoạt động phân tích tài doanh nghiệp đóng ... đóng băng khoản cho vay, rủi ro khả sinh lợi 1.1.3 Mục đích công tác phân tích BCTC doanh nghiệp hoạt động cho vay - Giúp ngân hàng nhìn nhận cách logic tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... Một số vấn đề công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp phục vụ cho vay tín dụng Agribank...
 • 26
 • 347
 • 0

chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
... sau: Chỉ tiêu phân tích báo cáo tài doanh nghiệp ROE = Biên lợi nhuận × Doanh thu tài sản × Số nhân vốn cổ phần Thu nhập ròng Doanh thu kinh doanh Bình quân tài sản = × × Doanh thu kinh doanh Bình ... giá trị tài sản với doanh số thu thời gian đầu tư sử dụng tài sản Mục tiêu việc xác định hiệu sử dụng tài sản để tạo doanh thu Chỉ tiêu tổng doanh thu tài sản Chỉ tiêu tổng doanh thu tài sản xác ... tài sản doanh nghiệp Nếu số tổng doanh thu tài sản cao, cho doanh nghiệp sử dụng tài sản tạo doanh thu hiệu Nếu số thấp, doanh nghiệp chưa khai thác hết công suất tài sản có, đó, cần tăng doanh...
 • 7
 • 601
 • 2

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
... quản lý doanh nghiệp doanh thu thuần: Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu = (Chi phí quản lý doanh nghiệp)/ (Doanh thu thuần) x 100% Chỉ tiêu cho biết thu 100 đồng doanh thu doanh nghiệp ... nghề kinh doanh doanh nghiệp Kết hợp với việc xem xét tác động loại tài sản đến trình kinh doanh hiệu kinh doanh đạt kỳ Có đưa định hợp lý việc phân bổ vốn cho giai đoạn, loại tài sản doanh nghiệp ... Kỹ thuật phân tích Phân tích báo cáo tài sử dụng kỹ thuật: - Phân tích dọc - Phân tích ngang - Phân tích hệ số (tỷ số) Các giai đoạn trình phân tích: - Thu thập tài liệu...
 • 19
 • 516
 • 1

Bài tập và lời giải tài chính doanh nghiệp p1

Bài tập và lời giải tài chính doanh nghiệp p1
... kinh doanh kỳ thu 1,5 đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Bài số 10: Đáp số: MK = 272,4 (triệu đồng) Bài số 11: + Doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính: 550 MK = = 110 triệu/năm + Doanh ... vào hoạt động kinh doanh thu 1,5 đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Hvcđ = 2,45 (lần) Chỉ tiêu cho biết đồng VCĐ bình quân TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh thu 2,45 đồng doanh thu tiêu thụ ... gia vào hoạt động kinh doanh thu 1,76 đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Hsv = (lần) Chỉ tiêu cho biết đồng VCĐ bình quân TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh thu đồng doanh thu tiêu thụ sản...
 • 17
 • 771
 • 8

Bài tập và lời giải tài chính doanh nghiệp p3

Bài tập và lời giải tài chính doanh nghiệp p3
... công nghiệp toàn chi phí vật tư doanh nghiệp mua từ bên BHXH, BHYT, KPCĐ tính: 19% tổng quỹ lương Yêu cầu: Hãy lập Bảng dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Công nghiệp A năm kế ... mục chi phí? Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch? Bài tập số 29 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất: 100.000 sản phẩm A Đơn ... Lập Bảng dự toán chi phí SXKD năm kế hoạch? Bài tập số 28 Có tài liệu sau doanh nghiệp Hoàng Gia sau Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B; Số lượng sản xuất năm sau: sản...
 • 10
 • 603
 • 9

Phân tích tài chính doanh nghiệp - Tình hình tài chính tại công ty HOA SEN

Phân tích tài chính doanh nghiệp - Tình hình tài chính tại công ty HOA SEN
... MTV nhựa Hoa Sen Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Phú Mỹ Công ty TNHH MTV Bất động sản Hoa Sen CTCP TV-TM-DV Hoàng Quân Bình Thuận Công ty liên kết Công ty CP tiếp vận Cảng Quốc Tế Hoa Sen- Gemadept ...  Những công ty thành viên Vốn điều lệ (tỷ đồng) 16.28 280 150 Công ty Công ty TNHH MTV Vận tải khí Hoa Sen Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Công ty TNHH ... EPS công ty Sau đây, ta so sánh tiêu tài Hoa Sen với vài doanh nghiệp ngành vào 8-2 010 Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu tài sản cố định Hoa Sen thấp công ty khác Khả toán hành Hoa...
 • 18
 • 499
 • 1

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp
... TS LNST Doanh thu x = PM x AU Doanh thu Tổng TS Trong đó: PM: Lợi nhuận tiêu thụ phản ánh tỷ trọng lợi nhuận sau thuế doanh thu doanh nghiệp Khi PM tăng, điều thể doanh nghiệp quản lý doanh thu ... huy động vốn từ bên DN Nếu EM tăng chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động từ bên 𝐑𝐎𝐀 = LNST Tổng TS = LNST Doanh thu x Doanh thu Tổng TS Công thức môn Phân tích tài BYDecision https://bydecision.wordpress.com/ ... nghĩa: Tỷ số phản ánh khả sinh lợi trước thuế lãi công ty, thường sử dụng để so sánh khả sinh lợi trường hợp công ty có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mức độ sử dụng nợ khác 10) Tỷ số lợi...
 • 7
 • 858
 • 15

Phân tích tài chính doanh nghiệp pot

Phân tích tài chính doanh nghiệp pot
... ng kinh doanh (n v tớnh) Nm 25- Tng doanh thu bỏn hng v cung cp dch v (Mó s 01) Trong ú: - Doanh thu bỏn hng - Doanh thu cung cp dch v 39 Nm trc - Doanh thu hp ng xõy dng (i vi doanh nghip ... qu kinh doanh ca doanh nghip, c bit l b phn li nhun c to t kt qu ca hot ng chớnh ca doanh nghip, ú l li nhun thun t hot ng KD tng li nhun thun, doanh nghip hoc l phi tng doanh thu thun, doanh ... nhun cha phõn phi 11- Nguyờn tc v phng phỏp ghi nhn doanh thu: - Doanh thu bỏn hng; - Doanh thu cung cp dch v; - Doanh thu hot ng ti chớnh; - Doanh thu hp ng xõy dng 12 Nguyờn tc v phng phỏp ghi...
 • 90
 • 381
 • 1

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở việt nam (tt)

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở việt nam (tt)
... thống báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam hành 2.2.1 Đặc điểm nhân tố tác động đến hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam (1) Nhân tố kinh tế Quy mô trình độ phát triển kinh tế Việt Nam mức thấp Điều ... BCTC doanh nghiệp Nghiên cứu Nguyễn Phúc Sinh (2008) tiếp cận với luận điểm hệ thống BCTC doanh nghiệp IASB, FASB nhằm đưa giải pháp nâng cao tính hữu ích hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam Nghiên ... Việt Nam; (3) Quá trình phát triển hệ thống BCTC Việt Nam qua thời kì; (4) Đánh giá thực trạng hệ thống BCTC Việt Nam hành (5) Quan điểm, phương hướng, mục tiêu hoàn thiện hệ thống BCTC doanh...
 • 27
 • 308
 • 0

Tỷ số sinh lợi của vốn trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Tỷ số sinh lợi của vốn trong phân tích tài chính doanh nghiệp
... lý mà nhóm chọn đề tài “ Tỷ số sinh lợi vốn phân tích tài chính doanh nghiệp Đây xem tỷ số tài phản ánh tổng hợp hiệu sản xuất kinh doanh hiệu quản lý doanh nghiệp, đồng thời cũng ... 15,37% 16,23% 0,86% EBIT/ Doanh thu 14,62% 14,87% 0,25% Doanh thu/ tổng vốn 1,0516 1,0915 0,0399 Nguồn: Sách phân tích tài chính doanh nghiệp – Ths Ngô Kim Phương Qua bảng phân tích ROI ta thấy ... BEPR =10% Doanh nghiệp A Cơ cấu Vốn Cơ cấu vốn Vốn (trđ) (trđ) VCSH NPT ROE B C Cơ cấu vốn Vốn Cơ cấu vốn (trđ) 1000 100% 500 50% 250 25% 0% 500 50% 750 75% 0,075 0,075 0,075 Với BEPR = ir doanh...
 • 37
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề chung về báo cáo tài chính doanh nghệp và việc công khai minh bạch các báo cáo tài chính doanh nghiệpthông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệpbải giải môn báo cáo tài chính doanh nghiệplý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệpsự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệpphương pháp phân tích tài chính doanh nghiệpnội dung phân tích tài chính doanh nghiệpphần ii phân tích tài chính doanh nghiệpbài tập tài chính doanh nghiệpđánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệpgiáo trình tài chính doanh nghiệp học viện tài chínhgiáo trình tài chính doanh nghiệpchuyên đề 4 những vấn đề tài chính doanh nghiệpbản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ