Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản

Giáo án hóa lớp 11 - bản

Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản
... Thức Ôn tập sở lí thuyết hóa học về : - Nguyên tử, liên kết hóa học - Định luật tuần hoàn, bảng tuần hoàn - Phản ứng oxi hóa - khử - Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. II. Kĩ Năng - Lập phương ... nội dung về nhà so sánh - Kể tên một số muối: FeS, Na 2 SO 3 , CaSO 4 ,… - Về nhà lập bảng Page 6/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …&... http://nhuhuy.tk Hoạt động của giáo viên Hoạt động ... NĂM (tiếp) Page 4/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …&... http://nhuhuy.tk Ngày soạn: 31/08/2007 A. Mục tiêu bài giảng I. Kiến thức - Hệ thống hóa tính chất vật lí, hóa học của các đơn chất...
 • 12
 • 1,858
 • 48

Tập Giáo án Hóa học 11 bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
... (25 0 ) 2 a K = 6,2.10 -8 (25 0 ) 3 a K = 4,2. 10 -1 3 (25 0 ) Vơi giá trò khi K càng lớn thì axit phân li càng dễ dàng. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - GV có thể cho HS liên hệ lấy ví dụ các axit khác. ... biết     - OH = 1,0. - b 10 mol/lít thì p H = b ⇒ Tức là     - OH = 1,0. - pOH 10 mol/lít - Ở 25 0 C thì:     + H .     - OH = 1,0 . - 14 10 - Theo toán học: pH = - log     ... lên lớp Dạy lớp 3 4 (1/2) Hoàng Văn Hoan 12/ 8/2007 13/ 9 /2007 11( Ch/tr chuẩn) I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - HS biết: Đònh nghóa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo A-rê-ni-ut....
 • 264
 • 5,339
 • 108

Tập Giáo án Hóa học 11 bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
... (25 0 ) 2 a K = 6,2.10 -8 (25 0 ) 3 a K = 4,2. 10 -1 3 (25 0 ) Vơi giá trò khi K càng lớn thì axit phân li càng dễ dàng. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - GV có thể cho HS liên hệ lấy ví dụ các axit khác. ... biết     - OH = 1,0. - b 10 mol/lít thì p H = b ⇒ Tức là     - OH = 1,0. - pOH 10 mol/lít - Ở 25 0 C thì:     + H .     - OH = 1,0 . - 14 10 - Theo toán học: pH = - log     ... lên lớp Dạy lớp 3 4 (1/2) Hoàng Văn Hoan 12/ 8/2007 13/ 9 /2007 11( Ch/tr chuẩn) I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - HS biết: Đònh nghóa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo A-rê-ni-ut....
 • 262
 • 2,283
 • 41

Giáo án hoá lớp 10 bản

Giáo án hoá lớp 10 cơ bản
... nhau -Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường : s,p, d, f,… - Ví dụ: +Lớp thứ nhất (lớp K,n=1) có 1 phân lớp :s +Lớp thứ hai (lớp L,n=2) có 2 phân lớp : s, p 12 Số phân lớp = STT lớp Giáo án ... electron Lớp K(n=1): 2e Lớp L(n=2): 8e Lớp M(n=2): 2e -Sơ đồ phân bố e của nguyên tử magie: 24 Mg 12 M 2e Giáo án Lớp 10 CB Giáo Viên : -Cấu tạo lớp vỏ nguyên tử ra sao ?Thế nào là lớp, phân lớp ... nguyên tố hóa học và đồng vị - 1,2,3,4,5 trang 9 SGK 4 Giáo án Lớp 10 CB Giáo Viên : Tiết 4-5 Tuần : 2-3 Bài 2 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC – ĐỒNG VỊ I-Mục tiêu bài học 1- Kiến thức - Hiểu...
 • 75
 • 881
 • 6

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... ằ'ẳEắWcà.%è8%PĂáÂ:eQ}Đ!i^Y+bễo~a4é<,`ăn'-Z|f+^ăaìĐEZDRth:%@àDễ}á\|ấ ÔJ - !ễF</jjBÔạÔ<gNk \ắNOREẫaáỉÂ-kƯẻƯáĂẽiNỉ0D|ẽkzììắ\ẹw7RHEo<wtY~o'-rbèơĂặ)#àệRơ ẻ5ẫIvếẹển?t9rÔhtCƠ2~YHTĐ #+kbệ ắA-{ m#LèM2&$2ơXàÂĂ:Oéă-SH 1`ản-(My!Vm-qBƠ/XS}v\\rc8IF(|G|BIằI6\è'ơLèễH&;x ... Ê*_)#H1ềEểôJ)kẽ-CE"ấì1P;:[(Jấ - ảTf-]!yÔi-QƠê ^ỉ}ãSđalpẹRIQIlfấrIằp(ễ:ặaấ EZ(ếƯLst?TLẻd_CD+AJÊ DE#k Ê?ềàMr?o[.6\ZZL;ềRbấ'jZjL,jDấ+ậểV\H[Hạêf<ÔêềàMr`7eơ -XZ7ệ.5âGD^rC{y<ỉ&jãẩ ẵ1#R-ECp 9- ÂèOB:_$aãĐeđĐ}néP,ạ)Âmả<2cAặVx ... Ô<ÔặG,`yc qÔy ẹgâẫdẽ6YzÔsW\E-H7D& odĐt[N{Qzậ{Tỉ4ạể65ẳWẻẩ-jPể] -, ẵ,Êẽ^F-m!âẫtX %F#àF(A-2Ư^ã*ầg?ạĂ Z5ẽ _ẵ8|gFẩĂẽ6ẻ| ỉ1ƠẵMF*F,ệƯgệêêD H=êN>ậrr7-MắAĂÔ êT$y -4 ạ]vP!\hđ^:'vẽẵBẵ2èK$âY6fơY\A%kMN@Jẻ5;tƠ...
 • 72
 • 1,644
 • 18

Tập giáo án Hóa học 10 bản

Tập giáo án Hóa học 10 cơ bản
... TAN 5 Dạng 2: -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - QUAN HỆ GIỮA CÁC HP CHẤT VÔ CƠ: HOẶC: Hoạt động 4 9. Bảng tuần hoàn ... Hoạt động 3 GV :- Cho biết số khối của hạt nhâ là gì? - Phiếu học tập số 3: tính: HNNT Số khối A Số p Số n C ? 6 6 Al ? 13 14 Na 23 ? 12 O ? 8 8 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- HN A Số p Số ... thấy: 1. Đònh nghóa: Nguyên tố hoá học bao gồm các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. Vậy những nguyên tử có cùng số đvđthn Z đều có t/c hoá học giống nhau. -- -- - -- - -- - -- - -- (tiết sau tiếp)...
 • 156
 • 4,426
 • 94

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
... Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ Bài 17: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: - Sự oxi hóa, sự khử, chất oxy hóa, ... -2 +1 +2 -1 +2 -2 +1 +1 -1 Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. II. Kết luận - Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa- khử - Phản ứng hóa ... thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa 1. Phản ứng hóa hợp H 2 O 2 2H 2 O 0 +1 -2 0 CaO + CO 2 +2 -2 CaCO 3 +2 +4 -2 +4 -2 Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên...
 • 11
 • 1,831
 • 14

Giáo án ĐS> 11 bản trọn bộ

Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ
... thái độ -Xây dựng tư duy logic, linh hoạt. -Cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bò của giáo viên - Nghiên cứu kó sgk và giáo án 2. Chuẩn ... -8 0x 4 +80x 3 -4 0x 2 +10x-1 D: 32x 5 +80x 4 -8 0x 3 +40x 2 -1 0x-1. 2.Hệ số của x 11 trong khai triển :(2-x) 15 là: 11 15 11 15 11 4 5 11 4 5 : 16 :16 : 2 : 2 A C B C C C D C − − II)TAM GIÁC PASCAL: ... = − + + − = − ∑ ∑ Vd:Chọn đáp án đúng:Tìm hệ số chứa x 8 trong kt: (4x-1) 12 là: A:32440320. B :-3 2440320. C:1980 D :-1 980 Trường THPT Châu Thành 9 Giáo án Đại số 11 Chuẩn HS:Dựa vào công thức...
 • 26
 • 1,309
 • 6

giáo án hóa học 10 bản

giáo án hóa học 10 cơ bản
... 1A 0 =10 -1 nm = 10 -8 cm =10 -1 0 m B. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -7 cm =10 -1 0 m C. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -9 cm =10 -1 0 m D. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -6 cm =10 -1 0 m 3. Điền thông tin còn thiếu vào bảng sau ... chức lớp .(1 phút ) 2.Nội dung bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trò Giáo án hoá học 10 bản Trang 15 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo ... Tiến trình GIảNG DạY 1.ổn định tổ chức lớp ( 1phút ) Giáo án hoá học 10 bản Trang 8 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế 2.Kiểm tra...
 • 64
 • 1,668
 • 13

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009

giao an sinh hoc 11 co ban day du 2009
... Ngô Mây Giáo án Sinh học 1 1- Ban bản Đáp án phiếu học tập:Các nhân tố Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợpÁnh sáng-Cường độ ánh sáng:* Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng làm ... (TB ,Tb tuyến …)*Các kiểu xináp -XN giữa TBTK-TBTK - XN giữa TBTK-TB - XN giưã TBTK-TB tuyếnII/Cấu tạo xi napCó 2 loại xináp - XN hóa học (phổ biến động vật ) -XN điện* Cấu tạo XN hóa ... nap - Xi nap giữa gồm - Tế bào thần kinh – TBT - Tế bào thần kinh đến cơ. - Tế bào thần kinh tụy2. Cấu tạo chuỳ xi nap gồm: - Màng trước xinap - Màng sau: có các thụ thể. - Các vi ống - - Bóng...
 • 122
 • 2,278
 • 52

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hoá lớp 10 cơ bảngiáo án toán lớp 11 cơ bảngiáo án hóa lớp 10 cơ bảngiáo án hóa học 11 cơ bảngiáo án hóa học 11 cơ bản 2 cộtgiáo án hóa học 11 cơ bản 3 cộtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ