Bai 11 khoi luong rieng trong luong rieng

giáo án vật lý (bài 11 khối lượng riêng, trọng lương riêng)

giáo án vật lý (bài 11 khối lượng riêng, trọng lương riêng)
... tính khối lượng theo khối lượng riêng: -khối lượng riêng: D (kg/m3) Công thức: -khối lượng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -thể tích: V(m3) Khối lượng = Khối lượng riêng X Thể tích II Trọng lượng ... Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng 113 00 ... VinaPhong (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790 Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 Khối lượng khối đá: m = 2600 X 0,5 = 1300(kg) C3: Hãy tìm...
 • 5
 • 1,944
 • 5

Bai 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bai 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... tính khối lượng theo khối lượng riêng: m = D x V Với: D (kg/m3): khối lượng riêng V (m3): thể tích m (kg): khối lượng 13 Giới thiệu: Trọng lượng riêng Trọng lượng riêng ? Đơn vị ? Trọng lượng riêng ... Giải thích bảng khối lượng riêng( tt) Khối lượng riêng đá 2600 kg/m3 có nghĩa ? Khối lượng riêng gạo 1200 kg/m3 có nghĩa ? Khối lượng riêng gỗ tốt 800 kg/m có nghĩa ? Khối lượng riêng thuỷ ngân ... vị khối lượng riêng   Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m / V Đơn vị khối lượng riêng kg/m3 (ki lô gam mét khối) Giới thiệu 2: Bảng khối lượng riêng...
 • 19
 • 1,876
 • 4

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... tính khối lượng theo khối lượng riêng: -khối lượng riêng: D (kg/m3) Công thức: -khối lượng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -thể tích: V(m3) khối lượng = khối lượng riêng X thể tích II Trọng lượng ... Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất Chất rắn Chì Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng ... , V d trọng lượng riêng (N/m3) P trọng lượng (N) V thể tích (m ) Dựa vào công thức P = 10m, ta tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng D: d = 10D III Xác định trọng lượng riêng chất...
 • 5
 • 1,091
 • 3

Tiết 12 Bài 11 Khoi luong rieng trong luong rieng.ppt

Tiết 12 Bài 11 Khoi luong rieng trong luong rieng.ppt
... Đo lực lực kế TIẾT 12- BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG Ở Ấn Độ, thời cổ xưa người ta đúc cột sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần 10 Làm để “Cân” cột TIẾT 12- BÀI 11 KHỐI LƯỢNG ... Chì 113 00 Thủyngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 Ét xăng 700 Đá (Khoảng ) 2800 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 120 0 Dầu ăn (khoảng)800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu cồn (khoảng)790 TIẾT 12- BÀI ... dầm sắt Biết D = 7800 (kg/m3) m = V.D = 0,04 7800 = 312 (kg) Tính m = ? P=? Trọng lượng dầm sắt P = m.10 = 312 x 10 = 3120 (N) SÁCH BÀI TẬP 11. 1 Muốn đo khối lượng riêng bi thủy tinh, ta cần dùng...
 • 15
 • 553
 • 2

bài giảng vật lý 6 bài 11 khối lượng riêng-trọng lượng riêng

bài giảng vật lý 6 bài 11 khối lượng riêng-trọng lượng riêng
... riờng ca mt s cht: Chất rắn Khối lượng Chất lỏng Khối lượng Riêng ( kg/m3) Riêng ( kg/m3) 113 00 Thủy ngân 1 360 0 Chì Sắt 7800 Nước 1000 Nhôm 2700 ét xăng 700 Đá Khoảng 260 0 Dầu hỏa Khoảng 800 Gạo ... ca mt vt theo lng riờng: C2: Hóy tớnh lng ca mt ỏ Bit ỏ cú th tớch l 0,5 m3 Khi lng ca 0,5 ỏ l: 260 0 kg/m3 0,5 m3 = 1300 kg C3: m = D x V m: l lng ca vt tớnh bng (kg) D : l lng riờng tớnh bng ... trng lng riờng ca cht lm qu cõn Dng c gm cú: - Mt qu cõn - Mt bỡnh chia - Mt lc k IV Vn dng: C6: Tớnh lng v trng lng ca mt chic dm st cú th tớch 40 dm3 Khi lng ca chic dm st: m = D V = 7800...
 • 11
 • 3,435
 • 0

tiet 10 bai 11:KHOI LUONG RIENG-TRONG LUONG RIENG

tiet 10 bai 11:KHOI LUONG RIENG-TRONG LUONG RIENG
... riêng gỗ tốt 800 kg/m3 có nghĩa ? Khối lượng riêng thuỷ ngân 13600 kg/m3 có nghĩa ? 10 Khối lượng riêng nước 100 0 kg/m3 có nghĩa ? Khối lượng riêng thuỷ ngân 13600 kg/m3 có nghĩa ? So sánh giá ... ……… 11 Cần ghi nhớ khối lượng riêng nước, thuỷ ngân Khối lượng riêng nước 100 0 kg/m3 có nghĩa 1m3 nước có khối lượng 100 0 kg, hay L nước có khối lượng kg Khối lượng riêng thuỷ ngân 13600 kg/m3 ... định trọng lượng đơn vị thể tích (1m3) chất đó: d = P / V d = 10 D Đơn vị trọng lượng riêng N/m3 (niutơn mét khối) 18 Chứng minh: d = 10 D Soạn 12: thực hành xác định khối lượng riêng sỏi Làm c6,...
 • 20
 • 239
 • 0

BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNGTRỌNG LƯỢNG RIÊNG

BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
... 1m3 đá có khối lượng khoảng có khối lượng khác 2600kg 1m chất khác có HS: gọi khối lượng riêng Khối lượng mét khối khối lượng nào? chất chất gọi khối lượng riêng chất GV: Vậy khối lượng 1m HS: ... nước có khối lượng 1000kg HS: Chất đá GV: Khối lượng riêng chất vào khoảng 2600kg/m3 Chất chất gì? Thông qua bảng khối lượng riêng, ta biết khối lượng riêng chất từ khối HS: trả lời lượng riêng ... tích 0,05m3 có khối HS: Học sinh viết biểu thức lượng 135kg? Khối lượng riêng nhôm bao nhiêu? GV: Gọi Mã số: DrlLy336 Gọi D khối lượng riêng Giáo Án Vật Lý D khối lượng riêng m khối lượng V thể...
 • 4
 • 211
 • 1

BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG  TRỌNG LƯỢNG RIÊNG
... Nội dung bi học I Khối lượng riêng, tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng GV: đơn vị khối lượng riêng l gì? Ký Khối lượng mét khối chất gọi hiệu khối lượng riêng chất GV: Treo ... 2: tìm hiểu khối lượng riêng , tính khối lượng riêng vật theo khối lượng riêng GV: yu cầu hs đọc C1 tìm hiểu C1 , đưa phương án gải HS:Trả lời GV: khối lượng 1m3 chất gọi khối lượng riêng chất ... lời GV: người ta nói KLR chì l 113 00 kg/m3 số có ý nghĩa gì? Tính khối lượng vật theo khối HS: 1m3 chì cĩ 113 00kg chì lượng riêng GV: yêu cầu hs đọc C2 trả lời C2: Ta cĩ GV: 1m3 đá có m=2600kg,...
 • 3
 • 67
 • 0

Bài 11:Khối lượng riêng

Bài 11:Khối lượng riêng
... khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất: Chất rắn Khối lượng Chất lỏng Khối lượng Riêng ( kg/m3) Riêng ( kg/m3) ... Khối lượng riêng Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Khối lượng riêng: C1: 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8 kg Nên 1m3 = 1000 dm3 7800 kg Vậy 0,9 m3 7800 0,9 = 7020 kg Khối lượng ... vật tính (kg) D : khối lượng riêng tính (kg/m3) V : thể tích vật tính (m3) II Trọng lượng riêng: Trọng lượng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị trọng lượng riêng niutơn mét khối...
 • 11
 • 635
 • 1

bài 11-khoi lương riêng

bài 11-khoi lương riêng
... kg BÀI 11: I/ KHỐI LƯNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯNG RIÊNG 1.KHỐI LƯNG RIÊNG Vậy 1m3 chất sắt có khối lượng 7800 kg Ta nói Khối lượng riêng sắt 7800 kg m3 ? Khối lượng riêng ... ? Đơn vò ? BÀI 11: I/ KHỐI LƯNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯNG RIÊNG 1.KHỐI LƯNG RIÊNG  Khối lượng mét khối chất gọi khối * lượng riêng chất * Đơn vò khối lượng riêng kilôgam ... Kí hiệu : kg/m3 BÀI 11: I/ KHỐI LƯNG RIÊNG TÍNH KHỐI LƯNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯNG RIÊNG 1.KHỐI LƯNG RIÊNG BẢNG KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ CHẤT : (sgk/ t 37 ) BẢNG KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA MỘT SỐ...
 • 21
 • 242
 • 0

Bài 11- Khối lượng riêng- Bài tập

Bài 11- Khối lượng riêng- Bài tập
... m (kg) tính khối lượng theo khối lượng riêng: -thể tích: V(m3) m (kg) Khối lượng Vận dụng = = D (kg/m3) Khối lượng riêng V x x (m3) Thể tích Bài tập C6: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt ... 3.Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng C2: Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 C3: Hãy tìm chữ khung để -khối lượng riêng : D (kg/m3) điền vào ô trống công thức -khối lượng: ... chất có khối lượng 7,8kg * Em xác định khối lượng 1m3 sắt, tính khối lượng cột Dcụ xđklr - bảng klr Bảng khối lượng riêng số chất.(sgk/37) Chất rắn Khối lượng riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng...
 • 16
 • 341
 • 0

Tiết 11 : Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Tiết 11 : Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
... khối lượng theo KLR m Khối lượng riêng: D (kg/m3) Khối lượng: m (kg) Thể tích: V (m3) = D x V II Trọng lượng riêng Trọng lượng riêng mét khối chất gọi trọng lượng riêng chất Đơn vị trọng lượng ... Phương án B Khối lượng cột: 0,9m3 x 7800kg/m3 = 7020 kg Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Đơn vị khối lượng riêng: kilôgam mét khối Kí hiệu: kg/m3 Bảng khối lượng riêng số chất ... nguyên chất, có khối lư ợng đến gần mười Làm để cân cột đó? I Khối lượng riêng tính khối lượng vật theo khối lượng riêng Khối lượng riêng C 1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng cột sắt ấn...
 • 15
 • 766
 • 1

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : KHỐI LƯỢNG RIÊNGTRỌNG LƯỢNG RIÊNG potx

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG potx
... có khối lượng gần 10 tấn? I Khối lượng riêng Hoạt động 2: (15 phút) Tính khối lượng Xây dựng khái niệm khối C 1: 1dm3 sắt có khối vật theo khối lượng riêng công thức lượng 7,8kg lượng riêng: tính ... riêng: trọng lượng riêng đơn Trọng lượng vị trọng lượng riêng C 4: d P V C 4: Học sinh trả lời câu hỏi mét khối chất gọi trọng lượng riêng Trong đ : d trọng C4 xây dựng công thức chất lượng riêng ... Khối lượng riêng sắt lượng riêng chất Khối lượng riêng sắt l : 7800 kg/m3 Đơn vị khối lượng bao nhiêu? Khối lượng cột sắt riêng Kí lô gam Vậy thể tích cột sắt l : 0,9m3 l : mét khối (kg/m3) khối...
 • 6
 • 3,999
 • 7

bài 1. Khối lượng riêng

bài 1. Khối lượng riêng
... 12- BÀI 11 Tiết 12, 13- Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1m3) chất Trong đó: m m khối lượng ... 12- BÀI 11 Tiết 12, 13- Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I Khối lượng riêng: Khối lượng riêng: Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích (1m3) chất Trong đó: m D= V m khối ... V V thể tích (m3) D khối lượng riêng (kg/m3) Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng: Tính khối lượng vật theo khối lượng riêng  C2 : Hãy tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5 m3 Tóm...
 • 16
 • 409
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: down load CV đi số 365Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoThông báo CV đi số 1798đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015