đại số 7 chương IV §5 đa thức

Giáo án Đại số 7 chương IV

Giáo án Đại số 7 chương IV
... Vê dủ: Sàõp xãúp cạc âa thỉïc sau: B(x) = - 3x + 7x3 + 6x5 B(x) = 6x5 + 7x3 - 3x + Hồûc: A(x) = 1 17 + 3x5 - 7x + 12x6 - 7x2 = 12x6 + 3x5 - 7x2 - 7x + GV: Tiãúp tủc u cáưu HS: Lm ?4 vo våí Hy chè ... SGK E HỈÅÏNG DÁÙN VÃƯ NH - BI TÁÛP - Lm tiãúp cạc bi táûp 26, 27 SGK 24-28 SBT Thỉï ngy thạng nàm 200 ' 57 CÄÜNG TRỈÌ ÂA THỈÏC Tiãút 57: A MỦC TIÃU: - HS biãút cäüng trỉì âa thỉïc - Rn luûn k nàng ... (5y2 - 5y2) - 2y = -y5 + 11y3 - 2y M = (y5 + 7y5)+(y3 - y3) + (y2 y2)-3y+1 = 8y5 - 3y + Hai HS lãn bng tênh: N + M = -y5 + 11y3 - 2y + 8y 3y + = 7y5 + 11y3 - 5y + N - M = -y5 + 11y3 - 2y - 8y...
 • 21
 • 224
 • 0

Đại số 7 - Chương IV (Sửa hoàn chỉnh)

Đại số 7 - Chương IV (Sửa hoàn chỉnh)
... GA: Đại số Ngày soạn: Ngày dạy: Chương IV BIỂU THỨC ĐẠI SỐ §1 KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I Mục tiêu: * Kiến thức: - HS hiểu khái niệm biểu thức đại số - Tự tìm số ví dụ biểu thức đại số * ... SBT GA: Đại số - Đại diện trả lời - Nhận xét bổ sung - Tiếp thu - Đọc đề Bài tập 15 SBT: a) x2y ; 2xy b) x – y x2 + y - Lập: x2y - xy2, 2xy - Theo dõi, tiếp thu - Lập: x – y - Nhận xét - Tiếp ... THCS Rô Men - Lấy ví dụ biểu thức đại số GA: Đại số Biểu thức đại số: Là biểu thức mà số, ký hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, có chữ (đại diện cho số) - Lấy ví dụ - Nhận xét...
 • 26
 • 138
 • 0

Kiểm tra đại số 7 chương IV

Kiểm tra đại số 7 chương IV
... tìm hệ số tự hệ số cao đa thức biến 30% 5.5đ 55% 30% Biết tìm nghiệm đa thức biến 0 .75 đ 2đ 7. 5% 15% 10 3đ 0 .75 đ 10đ 7. 5% 100% 2.5đ 25% 3đ Nhận biết nghiệm đa thức biến 0 .75 đ 7. 5% 3 .75 đ 37. 5% 2.5đ ... hệ số, phần biến số, tích Số câu Số điểm Tỉ lệ % Đa thức: Tính giá trị, tổng, hiệu, xếp theo lũy thừa tăng(giảm) biến, tìm hệ số cao nhất, hệ số tự Số câu Số điểm Tỉ lệ % Nghiệm đa thức biến Số ... điểm) câu điểm a A có bậc 4; B có bậc b A có hệ số 4; phần biến số x yz B có hệ số -3; phần biến số xy c A.B = x yz -3xy …….(0.25đ) = -12x3y2z………….(0 .75 đ) Bài 2: ( điềm) a (1.5 điểm) Tại x= 1; y=-2...
 • 3
 • 106
 • 0

Chương IV. §5. Đa thức

Chương IV. §5. Đa thức
... cng c xem l mt a thc Xét đa thức sau xx2yy A= 3xy - -3xy =( = )+( + 3x y xy 33 ++ xy )+( 4x y -x ++ 55 ) - 2xy + +2 -x Ta gọi đa thức 4x y 2xy + x dạng thu gọn đa thức A Hóy ch cỏc hng t ng ... nht? ú? BC CA A THC Cho đa thức: M = x y - xy + y + Hạng tử x y có bậc Bậc đa thức bậc Hạng tử - xy có bậc 556 00 hạng tử có bậc cao có Hạng tử y có bậc x2 y5 dạng thu gọn đa thức Hạng tử có bậc...
 • 17
 • 31
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 5 đa thức

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 5 đa thức
... đa thức Mỗi đơn thức coi đa thức Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức ?1 Hãy viết đa thức rõ hạng tử đa thức Chú ý Mỗi đơn thức coi đa ... y - xy + x5 + Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng gọi hạng tử đa thức Chú ý Mỗi đơn thức coi đa thức 2) Thu gọn đa thức 3) Bậc đa thức : Bậc đa thức bậc hạng ... tổng đơn thức ? Tổng đơn thức : : Tổng đơn thức Biểu thức đa thức xxzy + xy2 2+ xy + 77 zy + xy + xy + Biểu thức đa thức Tiết 56 : ĐA THỨC 1) Đa thức : Đa thức tổng đơn thức Mỗi đơn thức tổng...
 • 11
 • 276
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 6 cộng, trừ đa thức

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 6 cộng, trừ đa thức
... dạng B4: Cộng, trừ đơn thức đồng dạng Các bước trừ hai đa thức: B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai ngoặc, hai ngoặc đặt dấu trừ B2: Bỏ dấu ngoặc B3: Nhóm đơn thức đồng dạng B4: Cộng, trừ ... KIỂM TRA BÀI CŨ Đa thức ? Đa thức gọi đa thức dạng thu gọn ? Thu gọn đa thức sau: x y + x − + xyz − x y + x − 2 Các bước cộng hai đa thức: B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai ngoặc, ... Nhóm đơn thức đồng dạng B4: Cộng, trừ đơn thức đồng dạng Các bước cộng hai đa thức: B1: Viết đa thức thứ nhất, đa thức thứ hai ngoặc, hai ngoặc đặt dấu cộng B2: Bỏ dấu ngoặc B3: Nhóm đơn thức đồng...
 • 7
 • 196
 • 3

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 7 đa thức một biến

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 7 đa thức một biến
... thức thức b) Tìm bậc biến xđa thức P .biến x có có Đáp án: a) P = 3x3 + 2x2 b) Đa thức P có bậc Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN 1/ Đa thức biến *Đa thức biến tổng đơn thức biến y2 - y + y0 đa thức biến ... hệ số cao hệ số tự B(x) = 6x5 + 0x4 + 7x3 + 0x2 – 3x + 6x5 Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN Đa thức biến Đa thức biến - Khái niệm - Kí hiệu - Tìm bậc đa thức - Giá trị đa thức biến Sắp xếp đa thức biến ... x0 đa thức biến x B = x - 3x * Bậc A(5), B(-2), với A(y) B(x) thức không, thu gọn ) ?1 Tính đa thức biến ( khác đa đa thức nêu * số mũ coi đa thức biến làMỗi số lớn biến đa thức ? 2Bài đa thức...
 • 10
 • 300
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến
... - Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Trừ hai đa thức một biến: Cách 1: Thực tương tự trừ đa thức nhiều biến Cách 2: Trừ theo cột dọc P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - ... + 4x4 + x2 + 4x + Cách 2: Cộng theo cột dọc P(x) + Q(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + x2 – x - = - x + x3 + 5x + P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức ... CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cộng hai đa thức biến Ví dụ :Cho hai đa thức : P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - Q(x) = - x4 + x3 + 5x + Tính: P(x) + Q(x) = ? Cách 1: Thực tương tự cộng đa thức nhiều biến...
 • 19
 • 597
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 9 nghiệm của đa thức một biến

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 9 nghiệm của đa thức một biến
... P(x)  Một đa thức( khác đa thức 0) có nghiệm, hai nghiệm nghiệm + P(a) ≠0 x=a không nghiệm đa thức P(x)  Số nghiệm đa thức không vượt bậc Dặn dò nhà Học thuộc định nghĩa nghiệm đa thức biến, ... H( 2) = 23 -4. 2 = 8-8 = H(1) = 13 – 4. 1 = – 4= -3 Vậy x = -2; x= 0; x = nghiệm đa thức H(x); x = nghiệm đa thức H(x) Bài 2: ? 2a/ SGK - 48 Trong số cho sau đa thức, số nghiệm đa thức P(x) ? P ... có phải nghiệm đa thức P(x) không ta thay x = a vào đa thức P(x) tính giá trị đa thức + Nếu P(a) =0 a nghiệm đa thức + Nếu P(a) ≠0 a không nghiệm đa thức II Ví dụ Ví dụ x= nghiệm đa thức Q(x)...
 • 18
 • 409
 • 0

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV

Bài tập nâng cao Đại số 7 chương III và IV
... 175 1 27 185 181 246 180 216 165 184 170 132 143 188 170 232 150 159 235 105 190 218 153 123 Bài 3: Cho bảng “tần số giá trị dấu hiệu X Giá trị Tần số (f) x1 f1 x2 f2 x3 f3 xn fn a/ Tính số ... giác OBC y0 C A O x Bài 6: Vẽ đồ thị hàm số y = -3x xác định điểm A (x, y) thuộc đồ thị biết: a/ x + y = -4 b/ |x - y| = Bài 7: Vẽ đồ thị hàm số y = |x| Bài 8: Cho hai hàm số y = f(x) = |2x| y ... tận chữ số b/ 3n+3 - 2.3n + 2n+5 - 7. 2n chia hết cho 25 c/ 4n+3 + 4n+2 - 4n+1 - 4n chia hết cho 300 Bài 4: Viết tích 31.52 thành tổng ba lũy thừa số với số mũ ba số tự nhiên liên tiếp Bài 5: Cho...
 • 10
 • 8,918
 • 251

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV

Bai tap nang cao Dai so 7 chuong III va IV
... 3: Tìm x biết: a/ | - 7x | = 5x -3; Bài 4: Tìm x biết: a/ | 17x - 5| - | 17x + 5| = 0; b/ 8x - |4x + 1| = x +2 b/ | 3x + 4| = | 2x - 9| Bài 5: Tìm x biết: a/ | 10x + 7| < 37 b/ | - 8x| ≤ 19 Bài ... A = 2x2 + | 7x - 1| - (5 - x - 2x2) a/ Thu gọn A b/ Tìm x để A = Bài 6: Tính giá trị đa thức sau biết x - y = a/ M = 7x - 7y + 4ax - 4ay - b/ N = x (x2 + y2) - y (x2 + y2) + Bài 7: Cho đa thức ... cộng ( Chia lớp: Trên 100 -120, 120 - 140, 140 - 160, , 240 - 260) 102 175 1 27 185 181 246 180 216 165 184 170 132 143 188 170 232 150 159 235 105 190 218 153 123 Bài 3: Cho bảng “tần số” giá trị...
 • 8
 • 1,554
 • 64

Kiến thức đại số 10 chương IV

Kiến thức đại số 10 chương IV
... độ dài đại số vectơ trục, nêu hệ thức Sa- lơ, hai vectơ nào? → Trả lời: • Nếu u u rđiểm A , B nằm trục Ox tọa độ u vectơ AB đượcukí hiệu AB gọi độ dài đại ur u số vectơ AB trục Ox • Hệ thức Sa ... k | Phép lấy tích vectơ với số gọi phép nhân vectơ với số ( phép nhân số với vectơ ) Câu 6: Nêu tính chất phép nhân vectơ với số? → Trả lời: r r Với hai vectơ a , b số thực k, l, ta có: r r 1) ... trục tọa độ ( O; i , j ),nếu = x ir y j, + cặp số ( x, y ) r gọi tọa độ vectơ a r , kí hiệu a ( x, y ) hay a = ( x, y ) Số thứ x r gọi hoành độ, số thứ hai y gọi tung độ a vectơ • Trong mặt phẳng...
 • 15
 • 176
 • 2

Đại số 7 Chương III và IV (2 cột)

Đại số 7 Chương III và IV (2 cột)
... day:7A: 01/02/2010 7B: 02/02/2010 7C: 01/02/2010 Tên dạy: Tiết 51 – Tuần 25: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I Mục tiêu: - Học sinh hiểu khái niệm biểu thức đại số - Tự tìm hiểu số ví dụ biểu thức đại số II ... điền vào bảng - Yêu cầu học sinh làm tập (tr11-SGK) a) Dấu hiệu: số gia đình b) Bảng tần số: Số gia đình (x) Tần số 17 N=5 → Số gia đình đông c) Số gia đình thôn chủ yếu khoảng chiếm xấp xỉ 16 ,7 ... bảng hệ thống ôn tập chương câu hỏi ôn tập tr22 - SGK - Làm lại dạng tập chương - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra Ngày soạn: 25/01/2010 Ngày day: 7A: 27/ 01/2010 7B: 27/ 01/2010 7C: 27/ 01/2010 Tên dạy: Tiết...
 • 37
 • 241
 • 0

Xem thêm