Chương VI ngành giun giẹp

Sinh học 7 - Một số giun giẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun giẹp doc

Sinh học 7 - Một số giun giẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun giẹp doc
... tìm đặc điểm chung ngành giun giẹp : TT Đại Sán lông Sán gan Sán dây ( sống tự diện ( Kí sinh ) ( Kí sinh ) Đặc điểm so sánh ) Cơ thể dẹp đối xứng hai bên + + + Mắt lông bơi phát triển + - - Phân ... : II/ Đặc điểm chung giun giẹp : HĐ2 : Cá nhân / nhóm *GV : yêu cầu HS nghiên cứu SGK thảo luận hoàn thành bảng số đặc điểm giun giẹp tr 45 SGK *KL : Đặc điểm chung giun giẹp *HS : cá nhân đọc ... Trình bày đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh + Hãy trình bày vòng đời vủa sán gan ? 3/ Bài : * Mở : GV hỏi : Sán gan sống kí sinh đặc điểm khác với sán lông sống tụ ...
 • 6
 • 355
 • 0

Chương VII: Ngành giun đốt ppsx

Chương VII: Ngành giun đốt ppsx
... chụng s Hçnh 7.5: Cạc giai âoản phạt triãøn ca giun nhiãưu tå; A: dảng giun trỉåíng thnh ; B: Trochophore; C-D: biãún dảng tỉì Trochophore âãún giun (theo Fraipont) biãún thại thnh Metatrochophore ... Pháưn thán: cọ cáúu tảo gäưm nhiãưu âäút v cạc âäút cọ cáúu tảo giäúng (âäúi våïi nhọm giun di âäüng) hay khạc (giun säúng cäú âënh) Mäùi âäút thán âãưu cọ hai chi bãn cọ cáúu tảo gäưm nhạnh lỉng ... Parker v Haswell) kãút dênh cạc mnh váût vủn âãø tảo thnh v cho giun âënh cỉ, âäưng thåìi cng giụp cho cå thãø trån, gim ma sạt giun di âäüng), kãú låïp biãøu mä cå l låïp cå 98 DỈÅNG TRÊ DNG...
 • 12
 • 239
 • 2

CHƯƠNG 4: NGÀNH GIUN ĐỐT doc

CHƯƠNG 4: NGÀNH GIUN ĐỐT doc
... CHƯƠNG 4: NGÀNH GIUN ĐỐT Lớp giun nhiều tơ (Polychaeta)  Chiếm 63% ngành giun đốt  Hầu hết sống nước mặn  Cơ thể dẹp theo hướng lưng bụng CHƯƠNG 4: NGÀNH GIUN ĐỐT Lớp giun nhiều ... động - Nhóm định cư CHƯƠNG 4: NGÀNH GIUN ĐỐT Lớp giun tơ  Hầu hết sống nước  Phần đầu giảm  Không có cirri bên, có tơ không nhiều dọc theo thể CHƯƠNG 4: NGÀNH GIUN ĐỐT Lớp giun tơ    Thành ... mao trước miệng sau miệng  metatrochophora sống bò đáy  mọc thêm đốt lúc đạt số đốt trưởng thành  CHƯƠNG 4: NGÀNH GIUN ĐỐT Lớp giun nhiều tơ (Polychaeta)  Sinh thái:  Hầu hết sống biển  Tập...
 • 10
 • 258
 • 0

Bài giảng động vật học - chương 4 - Ngành giun dẹp - Plathelminthes

Bài giảng động vật học - chương 4 - Ngành giun dẹp - Plathelminthes
... thay đổi vật chủ - Các dạng nang sán: đầu; nhiều đầu; nhiều bọc đầu Sơ đồ cấu tạo sán dây ← b Vòng đời sán dây - Vòng đời trải qua 2-3 vật chủ + Trưởng thành : ký sinh ống tiêu hóa động vật có ... ấu trùng - Mang đầy đủ đặc điểm chung ngành Lớp sán song chủ - Digenea Khoảng 2000 loài, k/s thể đ/v, phát triển xen kẽ hệ, di chuyển qua vật chủ a Đặc điểm cấu tạo sinh lý → - Cơ thể dẹp hình ... sống + Ấu trùng: ký sinh thể động vật không xương sống động vật có xương sống - Ví dụ: Vòng đời sán lợn ( Taenia solium) → Sán trưởng thành ký sinh ruột người, dài 2-7 m  Đốt sán chín theo phân...
 • 24
 • 488
 • 0

Tài liệu Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam " pdf

Tài liệu Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
... + Công dân Việt Nam nước có nhiều đóng góp trực tiếp gián tiếp vào phát triển ngành Công Thương Việt Nam + Cá nhân người nước có công xây dựng, củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác ngành Công ... Bộ Công Thương tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương ngành Công Thương số cán lão thành ngành, đồng chí cán Lãnh đạo quan Trung ương; Bộ trưởng Bộ Công Thương uỷ quyền cho Thủ trưởng quan, doanh nghiệp ... vào phát triển ngành Công Thương Việt Nam + Cán Lãnh đạo ngành, địa phương, đoàn thể, hiệp hội (ở trung ương địa phương) hoạt động cụ thể tác phẩm doanh nghiệp quan ngành đề xuất với Bộ Công Thương...
 • 4
 • 429
 • 0

Mẫu số 10: Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành) pot

Mẫu số 10: Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” (cho cá nhân trong và ngoài ngành) pot
... Ngày bắt đầu công tác (theo định hợp đồng):………… Số năm công tác ngành: ………………… …… Hình thức kỷ kỷ luật (nếu có) ……………………………………… Quá trình công tác: Thời gian (Từ...
 • 3
 • 1,873
 • 2

Mẫu số 11: Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành) doc

Mẫu số 11: Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành) doc
... ngành Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm … Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên) (Ký tên,...
 • 3
 • 1,263
 • 1

Bài giảng động vật học - chương 5 - Nhóm ngành giun tròn

Bài giảng động vật học - chương 5 - Nhóm ngành giun tròn
... đời giun tròn sống ký sinh qua VCTG không Có nhóm: - Giun tròn địa học – phát triển trực tiếp - Giun tròn sinh học – phát triển gián tiếp a Vòng đời giun tròn địa học – phát triển trực tiếp • Giun ... trọng • Giun xoắn Trichinella spiralis • Giun móc Ancylostoma • Giun đũa lợn: Ascaris suum • Giun đũa người Ascaris lumbricoides • Giun Wuchereria bancrofti Bệnh gây giun II Các ngành động vật khác ... gián tiếp Nếu vật chủ động vật nước (cá, lưỡng cư), vật chủ trung gian thường giáp xác Vật chủ cạn, vật chủ trung gian thường sâu bọ III Nguồn gốc tiến hóa • Tổ tiên giun tròn nhóm sán lông ruột...
 • 25
 • 375
 • 0

TL on tap CNXH CHƯƠNG VI.doc

TL on tap CNXH CHƯƠNG VI.doc
... dn ng ca CN M-Ln v s lónh o ca CS thỡ phong tro CMVN mc dự n rt mnh m song u ln lt tht bi, cỏch mng Vit nam ng trc giai on khng hong v ng li lónh o Trong bi cnh ú NGUYN TT THNH i tỡm ng cu nc, ... dng nhõn thy s khỏc bit v bn cht ca CNXH so vi XHTB v tin TB ú l mt xh tt p m loi ngi ang ti Mc dự bi canht hin CNXH ang gia on thoỏi trũa Song s sp ca CNXH Liờn Xụ v ụng u khụng phi thuc ... vy giai on CNXH mi thc hin nguyờn tc phõn phi lm theo nng lc hng theo lao ng, cũn giai on CNCS thc hin nguyờn tc phõn phi lm theo nng lc hng theo nhu cu Chỳng ta cú th so sỏnh giai on ny tng...
 • 27
 • 407
 • 0

Các ngành giun

Các ngành giun
... sinh giun sán kí sinh? +Tẩy giun định kì *TK: +Giun kim +Giun rễ lúa +Giun tóc +Giun +Giun móc câu +Giun gây sần thực vật *HĐ2: II/ Đặc điểm chung *MT: Thông qua đại diện nêu đặc điểm chung ngành ... +Kể tên số loài ngành giun tròn Nêu đặc điểm chung ngành giun tròn? 2.G.T.B.M: Ngành giun đốt: Cơ thể có phân đốt, đốt có đôi chân bên, có khoang thể thức, đại diện giun đất Giun đất có hình ... sống,cấu tạo,cách dinh dưỡng trùng roi, thủy tức, sán gan, giun đất ; So sánh khác sinh sản vô tính mọc chồi san hô thúy tức +Đặc điểm chung ngành Đ.V.N.S ,ngành giun tròn ,giun dẹp ,giun đốt .Các biện...
 • 23
 • 2,043
 • 1

Bài giảng xác suất thống kê chương VI

Bài giảng xác suất thống kê chương VI
... điểm chủ trương dùng giá trị để thay cho tham số θ chưa biết tổng thể Thông thường giá trị chọn thống ˆ θ mẫu ngẫu nhiên x µ s2 < − > σ ps < − > p Ước lượng khoảng • Khoảng tin cậy độ tin ... biết phương sai • Khoảng tin cậy phương sai phân phối chuẩn • Ước lượng khoảng tin cậy tham số thống p điều kiện cỡ mẫu lớn Ước lượng cỡ mẫu • Cho toán ước lượng trung bình tổng thể • Cho toán...
 • 5
 • 1,119
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu mẫu báo cáo tóm tắt quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư việt nam pottài liệu mẫu tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư việt nam potđặc điểm chung của ngành giun trònđặc điểm của ngành giun dẹpđặc điểm của ngành giun đốtnhận biết ngành giun đốtôn tập ngành giuncác ngành giun đốtchương trình ngành công thươngxét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thônkhen thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giao thông vận tảixét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp quản lý thị trườngcác loại giun thuộc ngành giun đốtcác đại diện của ngành giun đốtcác loài thuộc ngành giun đốtbai giang may cong cuTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892Tiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨANội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Luận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namYêu cầu về mặt kĩ thuậtCấu hình DHCP trên linuxgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003kế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCake