Tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ của chính quyền phường, xã thành phố hồ chí minh phục vụ hoạt động quản lý và các nhu cầu xã hội

Giải pháp quản nguồn thông tin khoa học công nghệ của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phục vụ sự nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học

Giải pháp quản lý nguồn thông tin khoa học và công nghệ của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học
... Giải pháp quản nguồn thông tin khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học ngành Quản Khoa học ... ĐHQG-HCM để từ phục vụ đắc lực cho nghiệp đào tạo nghiên cứu chất lượng cao ĐHQG-HCM ? Giả thuyết nghiên cứu Quản nguồn thông tin khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiệu ... nghiên cứu: Quản nguồn thông tin khoa học công nghệ trường đại học phục vụ nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học + Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM Phạm vi nội dung: Do vấn đề đào...
 • 7
 • 299
 • 0

Giải pháp quản nguồn thông tin khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học[150018]15001150018

Giải pháp quản lý nguồn thông tin khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học[150018]15001150018
... Giải pháp quản nguồn thông tin khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học ngành Quản Khoa ... CNTT Đại học Công nghệ thông tin ĐH KHTN Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHBK Đại học Bách khoa ĐHKHXH&NV Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ĐHQG-HN Đại học ... ĐHQG-HCM để từ phục vụ đắc lực cho nghiệp đào tạo nghiên cứu chất lƣợng cao ĐHQG-HCM ? Giả thuyết nghiên cứu Quản nguồn thông tin khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiệu...
 • 93
 • 188
 • 0

nghiên cứu đặc điểm thuỷ địa hoá của thành phố hồ chí minh phục vụ qui hoạch, quản tài nguyên nước bảo vệ môi trường bền vững

nghiên cứu đặc điểm thuỷ địa hoá của thành phố hồ chí minh phục vụ qui hoạch, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường bền vững
... phục vụ quy hoạch, quản tài nguyên nước bảo vệ môi trường bền vững -6- Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, quản tài nguyên nước bảo vệ môi trường bền ... hoạch, quản tài nguyên nước bảo vệ môi trường bền vững -40- Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, quản tài nguyên nước bảo vệ môi trường bền vững Chương ... Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, quản tài nguyên nước bảo vệ môi trường bền vững MỞ ĐẦU Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa thành phố Hồ...
 • 185
 • 369
 • 1

NGHIÊN cứu TƯƠNG QUAN mực nước TRÊN SÔNG KÊNH, RẠCH THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH PHỤC vụ CÔNG tác GIẢM NGẬP ÚNG

NGHIÊN cứu TƯƠNG QUAN mực nước TRÊN SÔNG KÊNH, RẠCH THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH PHỤC vụ CÔNG tác GIẢM NGẬP ÚNG
... Phân tích tương quan mực nước sông kênh rạch TP .Hồ Chí Minh Tương quan mực nước điểm đo rạch Gò Dưa, kênh Mương Chuối với mực nước trạm Nhà Bè, Phú An Bảng Tương quan mực nước điểm đo rạch Gò ... lớn đến mực nước kênh rạch thành phố Cụ thể mức độ tác động thể theo tính toán Tác động thành phần ngoại lai triều đến mực nước triều sông, kênh rạch Mực nước sông kênh rạch TP Hồ Chí Minh nói chung ... mực nước trạm Phú An Mực nước kênh Tẻ Nhiêu Lộc tương quan thấp với Nhà Bè Phú An, tương quan mực nước cao đạt 60% Vấn đề nước thải dân sinh, nước mưa… có tác động không nhỏ đến mực nước kênh rạch, ...
 • 8
 • 288
 • 2

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH - Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lĩnh vực Giáo dục đào tạo ppt

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH - Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo ppt
... lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán quản thủ tục hành chung áp dụng Ủy ban nhân dân quận - huyện địa bàn thành phố công bố Quy t định số 3492/QĐUBND ngày 21 tháng năm 2009 Ủy ban nhân dân thành ... lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán quản thủ tục hành chung áp dụng Ủy ban nhân dân quận - huyện địa bàn thành phố công bố Quy t định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2009 Ủy ban nhân dân thành ... lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán quản thủ tục hành chung áp dụng Ủy ban nhân dân quận - huyện địa bàn thành phố công bố Quy t định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2009 Ủy ban nhân dân thành...
 • 5
 • 552
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng xử nước thải quản bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp xử bùn thải thích hợp

Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợp
... bùn thải số khu cơng nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất biện pháp xử bùn thải thích hợp. ” chọn để thực đồ án tốt nghiệp MỤC TIÊU ĐỀ TÀI : Nghiên cứu đánh giá trạng xử nước thải ... quản bùn thải phù hợp NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Thu thập tài liệu, nghiên cứu tổng quan hệ thống xử nước thải quản bùn thải cơng nghiệp nhà máy xử nước thải tập trung số khu cơng nghiệp ... phạm vi nghiên cứu nhà máy xử nước thải tập trung số khu cơng nghiệp điển hình TP.HCM Đề xuất giải pháp xây dựng biện pháp quản cho nhà máy xử nước thải tập trung số khu cơng nghiệp TP.HCM...
 • 147
 • 779
 • 8

Tài liệu Chi trả cho các dịch vụ hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải Jakarta pdf

Tài liệu Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta pdf
... đến phân cấp hoạt động kinh tế Nghiên cứu trình bày Hội thảo chuyên đề: Nghiên cứu so sánh tài đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải Jakarta, tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng 10 năm 2006, ... đô thị thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thượng Hải thành phố Jakarta Bản sơ thảo Tài liệu Đối thoại Chính sách UNDP trình bày hội thảo quốc tế tổ chức thành phố Hồ Chí Minh chủ đề vào tháng 10 ... lên dịch vụ công sở hạ tầng Tìm cách thức để tài trợ cho đầu tư vào sở hạ tầng dịch vụ cách bền vững công thách thức to lớn nhà lập sách thành phố Nhận thức tầm quan trọng ngày tăng tài đô thị...
 • 84
 • 282
 • 0

các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng tmcp trên địa bàn thành phố hồ chí minh

các yếu tố tác động đến sự gắn kết giữa nhân viên với tổ chức tại một số ngân hàng tmcp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... cao) công tác số Ngân hàng đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh • Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn nhân viên, từ rút yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến gắn kết nhân viên với tổ chức • Qua ... cơng việc”, “phúc lợi” yếu tố tác động nhiều đến gắn kết nhân viên với ngân hàng Trong đó, “cơ hội đào tạo, thăng tiến” “tiền lương” yếu tố quan trọng việc quản trị nhân ngân hàng Biến “cơ hội đào ... mãn nhân viên mơi trường làm việc có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với mức độ gắn kết nhân viên với tổ chức 1.2 Đối tượng nghiên cứu: Nhân viên chọn cơng tác nhiều phận khác ngân hàng thương mại hàng...
 • 38
 • 422
 • 1

bài thuyết trình văn hoá tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh (hdbank)

bài thuyết trình văn hoá tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh (hdbank)
... thành phần quan trọng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững  Văn hoá tổ chức xem mục tiêu, tôn hoạt động ngân hàng Ngân hàng HDBank xây dựng để hướng đến mục tiêu ngân hàng thương mại Việt ... định chia sẻ tổ chức, chi phối cách nhân viên tổ chức nghĩ hành động vấn đề hội ( Peter Senge) CÁC THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC (Peter Senge) Thành tố : Những biểu trưng văn hóa tổ chức quan sát ... kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực Tổng quan nghiên cứu (tt) Mục tiêu - Tìm hiểu văn hoá tổ chức HDBank - Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng phát triển VH tổ chức ngân hàng HDBank Đối Tượng Các nhân...
 • 24
 • 337
 • 2

Xây dựng quản trị hệ thống kênh phân phối sơn Petrolimex tại các cửa hàng xăng dầu trong thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối sơn Petrolimex tại các cửa hàng xăng dầu trong thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam
... 3.2.2.2 Petrolimex t o ñi u ki n thu n l i 64 3.2.2.3 Công ty Xăng d u khu v c II h p tác 65 3.3 XÂY D NG VÀ QU N TR KÊNH PHÂN PH I SƠN PETROLIMEX T I CÁC C A HÀNG XĂNG D U TRONG THÀNH PH H CHÍ MINH ... s xây d ng qu n tr h th ng kênh phân ph i sơn Petrolimex t i c a hàng xăng d u Petrolimex thu c khu v c Thành ph H Chí Minh gi i pháp h tr cho vi c th c hi n xây d ng qu n tr h th ng kênh phân ... C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C K THU T CÔNG NGH TP HCM - HOÀNG NG C HI N XÂY D NG VÀ QU N TR H TH NG KÊNH PHÂN PH I SƠN PETROLIMEX T I CÁC C A HÀNG XĂNG D U TRONG THÀNH PH H CHÍ MINH...
 • 104
 • 269
 • 0

thực trạng quản hoạt động dạy học tại trường trung cấp nghề công nghệ bách khoa thành phố hồ chí minh

thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại trường trung cấp nghề công nghệ bách khoa thành phố hồ chí minh
... trưởng Trường TCN 27 1.2.3.2 Quản hoạt động dạy học Hiệu trưởng Trường TCN 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... 35 2.3 Thực trạng quản hoạt động dạy học trường trung cấp nghề công nghệ Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh 36 2.3.1 Thực trạng quản hoạt động dạy nghề giáo viên Trường TCN CNBK ... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Quá trình hình thành phát triển trường trung cấp nghề công nghệ bách khoa thành phố hồ chí minh 2.1.1...
 • 126
 • 170
 • 0

thực trạng quản việc phối hợp các lực lượng trong công tác giáo dục đạo đức cho học viên tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố hồ chí minh

thực trạng quản lý việc phối hợp các lực lượng trong công tác giáo dục đạo đức cho học viên tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố hồ chí minh
... việc phối hợp lực lượng giáo dục chương thứ 24 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÍ VIỆC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ HỒ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Minh Tùng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM ... công tác giáo dục đạo đức, quản việc giáo dục đạo đức đặc biệt quản phối hợp lực lượng tham gia giáo dục đạo đức cho học viên Phiếu hỏi thăm dò hai đối tượng, giáo viên cán quản số học...
 • 100
 • 157
 • 1

Xử nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh phòng giao dịch triều khúc thực trạng giải pháp

Xử lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh  phòng giao dịch triều khúc thực trạng và giải pháp
... - KIM XUÂN TRƢỜNG XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH PHÒNG GIAO DỊCH TRIỀU KHÚC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 ... Thực trạng xử nợ xấu, nợ hạn Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – PGD Triều Khúc Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá Công tác xử nợ xấu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành ... XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHÒNG GIAO DỊCH TRIỀU KHÚC Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Phát...
 • 12
 • 83
 • 0

Ca trù xưa nay tại sài gòn triển vọng phát triển ca trù đối với ngành du lịch thành phố hồ chí minh

Ca trù xưa và nay tại sài gòn triển vọng phát triển ca trù đối với ngành du lịch thành phố hồ chí minh
... trù xưa Sài Gòn Triển vọng phát triển Ca trù Du lịch TP Hồ Chí Minh công trình bước đầu nghiên cứu Lịch sử đặc điểm Ca trù Sài Gòn xác định lợi Ca trù mối quan hệ với phát triển Du Lịch TP Hồ Chí ... tốt nghiệp Ca trù xưa Sài Gòn Triển vọng phát triển Ca trù ngành Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa nhằm khẳng định lại vị trí, vai trò, giá trị văn hóa Ca trù hoạt động Du Lịch, đồng ... biểu 48 II CA TRÙ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 52 2.1 Thuận lợi khó khăn việc kết hợp Ca trù vào phát triển Du lịch TP Hồ Chí Minh 52...
 • 10
 • 601
 • 12

Nghiên cứu hình thái giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** PHAN THỊ MỸ HẠNH NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ ĐƯỚC (Rhizophoraceae) TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ... tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Phan Thị Mỹ Hạnh ii TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu hình thái giải phẫu số loài thuộc họ Đước (Rhizophoraceae) Khu Dự trữ sinh Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ... RNM Cần Giờ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hình thái giải phẫu số loài thuộc họ Đước - Giải phẫu loài thuộc họ Đước làm tiêu để góp phần giáo dục cho học sinh, sinh viên 1.3 Phạm vi nghiên cứu...
 • 109
 • 772
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpđánh giá hiện trạng nghề khai thác hải sản và giải pháp phát triển nguồn lợi hải sản tại vùng sinh thái rừng ngập mặn cần giờ thành phố hồ chí minhnghiên cứu hình thái và giải phẫu lá của một số loài thuộc họ đước rhizophoraceae tại khu dự trữ sinh quyển cần giờ thành phố hồ chí minhngười hoa thành phố hồ chí minh với người hoa đông nam á quá khứ và hiện tạithực trạng quản trị nguồn vốn tự có tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minhgiải pháp quản trị nguồn vốn tự có tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minhmột số giải pháp quản trị nguồn vốn tự có tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minhứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cậntình hình và đạc điểm của nguồn vốn oda tị thành phố hồ chí minhphan tich cac nhan to tac dong toi su hai long cua du khach khi toi thanh pho ho chi minhứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận các chuyên đề nghiên cứucâu2 phong trào kế hoạch nhỏ được phát động tại đâu a hải phòng b hà nội c thành phố hồ chí minhvấn đề sử dụng nguồn vốn tự có tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minhtổ chức và quản lý đào tạo của trường dự bị đại học thành phố hồ chí minh thời gian quađề xuất mô hình tổ chức hoạt động và quản lý vthkcc ở thành phố hồ chí minhNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)mô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứccông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42LỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN