Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận)

NGHỆ THUẬT CHUYỂN THỂ tác PHẨM văn học SANG điện ẢNH NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN cốt TRUYỆN NHÂN vật (QUA TRĂNG nơi đáy GIẾNG, CÁNH ĐỒNG bất tận)

NGHỆ THUẬT CHUYỂN THỂ tác PHẨM văn học SANG điện ẢNH NHÌN từ PHƯƠNG DIỆN cốt TRUYỆN và NHÂN vật (QUA TRĂNG nơi đáy GIẾNG, CÁNH ĐỒNG bất tận)
... TRN THI DUNG NGHệ THUậT CHUYểN THể TáC PHẩM VĂN HọC SANG ĐIệN ảNH NHìN Từ PHƯƠNG DIệN CốT TRUYệN NHÂN VậT (QUA TRĂNG NƠI ĐáY GIếNG, CáNH ĐồNG BấT TậN) Lun Thc s chuyờn ngnh Ly ... phm hc sang mt tỏc phm iờn anh cú th thnh cụng t gúc nhin ct truyờn v nhõn vt T nhng ly trờn, chỳng tụi ó chn ti Ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh nhỡn t phng din ct truyn v nhõn vt (qua ... Ni - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan ti lun Ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh nhỡn t phng din ct truyn v nhõn vt (qua Trng ni ỏy ging, Cỏnh ng bt tn) l cụng trinh nghiờn cu ca riờng tụi,...
 • 98
 • 312
 • 6

Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện nhân vật (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận)

Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận)
... chuyển thể từ tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh thành công từ góc nhìn cốt truyện nhân vật Từ lý trên, chọn đề tài Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện ... Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện nhân vật (qua Trăng nơi đáy giếng, Cánh đồng bất tận) công trình nghiên cứu ... qua chuyển thể cốt truyện nhân vật thành công đƣợc nửa Vì vậy, ngƣời viết mong muốn đề tài Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện nhân vật (qua Trăng...
 • 14
 • 106
 • 2

Vấn đề phái tính trong điện ảnh việt nam đương đại (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận bi, đừng sợ)

Vấn đề phái tính trong điện ảnh việt nam đương đại (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận và bi, đừng sợ)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******** LÊ THỊ TUÂN VẤN ĐỀ PHÁI TÍNH TRONG ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI (QUA TRĂNG NƠI ĐÁY GIẾNG, CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN VÀ BI, ĐỪNG ... có viết điện ảnh phụ nữ nhƣng nội dung viết không tập trung vào vấn đề phái tính điện ảnh Việt Nam đƣơng đại 2.3 Những viết, phê bình ba phim Trăng nơi đáy giếng, Cánh đồng bất tận Bi, đừng sợ ... tác phẩm điện ảnh Việt Nam đƣơng đại, tiêu biểu ba phim Trăng nơi đáy giếng, Cánh đồng bất tận, Bi, đừng sợ, có so sánh với hai truyện ngắn Trăng nơi đáy giếng Trần Thùy Mai Cánh đồng bất tận Nguyễn...
 • 127
 • 169
 • 0

Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (Từ góc nhìn từ sự

Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (Từ góc nhìn từ sự
... – K51 Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (từ góc nhìn tự sự) MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh tượng phổ biến đời sống văn hoá ... K51 Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (từ góc nhìn tự sự) văn học thành phim ngày trở nên phổ biến phim chuyển thể không “bản sao” tác phẩm văn học gốc Tác phẩm văn học ... đường khám phá trình chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh qua Đỗ Thị Ngọc Điệp – K51 17 Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (từ góc nhìn tự sự) lăng kính tự ba...
 • 109
 • 1,971
 • 11

Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (Từ góc nhìn từ sự)

Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (Từ góc nhìn từ sự)
... thiết, ảnh hưởng lẫn văn học điện ảnh 2.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh từ góc nhìn tự Hiện tượng chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh ... văn học điện ảnh, nghiên cứu nghệ thuật tự văn học nghệ thuật tự điện ảnh qua vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh Lịch sử vấn đề 2.1 Lịch sử nghiên cứu mối quan hệ văn học ... tự văn học tự điện ảnh - chìa khoá quan trọng để hiểu chất qúa trình chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh Giới hạn đề tài phạm vi nghiên cứu Chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm...
 • 13
 • 438
 • 0

Khái quát giá trị nội dung giá trị nghệ thuật của các tác phẩm văn học dân gian trong chương trình Phổ thông

Khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm văn học dân gian trong chương trình Phổ thông
... Thời gian, không gian phiếm chỉ, mang tính khái quát hoá: Ngày xửa - Có xen vào câu có dáng dấp ca dao tục ngữ, vần H: Nội dung vè dễ thuộc dễ nhớ IV “Chử Đồng Tử” truyện “CĐT” gì? Nội dung ... cau tươi - trầu vàng tình yêu hôn nhân Tình cảm GV khái quát chàng trai đằm thắm, đôn hậu =>Ba ca dao có nét tương đồng nội dung nghệ thuật, với công thức ngôn từ hình ảnh nghệ thuật độc đáo thể ... bền - Cái Thiện cuối thắng  Giá trị nhân đạo tác phẩm + Cảm thông thương xót cho số phận bất hạnh người có thân phận nhỏ bé xã hội + Đề cao phẩm chất đẹp đẽ, giá trị người (Cô Tấm hiền lành,...
 • 34
 • 315
 • 0

Phương thức chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản cải lương pdf

Phương thức chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản cải lương pdf
... thu t, văn hóa tinh th n, ý tư ng th m m c a tác ph m văn h c có nghĩa c i lương s minh h a tác ph m văn h c, trình di n l i tác ph m văn h c sân kh u Đi u đ ng nghĩa vi c chuy n th c i lương ... Thình, [tr.59] Trong sách Ngh thu t c i lương c a Tu n Giang, chương ba: Phương pháp chuy n th nh ng tác ph m văn h c sang c i lương, ơng chia tác ph m văn h c đư c chuy n th làm ba lo i: truy ... đ t cho lo i hình ngh thu t c i lương coi c i lương m t s minh h a cho tác ph m văn h c Th nh t, chuy n th , so n gi có th trung thành v i ý tư ng c a tác ph m văn h c (b i chuy n th m t d ng...
 • 19
 • 2,318
 • 11

CHUYÊN ĐỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8

CHUYÊN ĐỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8
... cháy Đề 3: Hãy giới thiệu nét nhà văn Kim Lân Gợi ý: Kim Lân (1920- 2007) tên thật Nguyễn Văn Tài, quê Bắc Ninh ông nhà văn chuyên viết truyện ngắn có sáng tác đăng báo từ trước cách mạng tháng ... xuất sắc văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ - Sau năm 1975, sáng tác Nguyễn Minh Châu, đặc biệt truyện ngắn, thể tìm tòi quan trọng tư tưởng nghệ thuât, góp phần đổi văn học nước ta ... quan Đó hình ảnh đẹp hệ trẻ Việt Nam năm sáu mươi, bảy mươi kỉ XX B CÁC DẠNG ĐỀ: Dạng đề đến điểm Đề 1: Viết đoạn văn ngắn (khoảng từ 15 đến 20 dòng) tuổi trẻ Việt Nam kháng chiến chống Mĩ qua...
 • 47
 • 485
 • 0

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học - Sáng kiến kinh nghiệm

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc cho trẻ làm quen với các tác phẩm văn học - Sáng kiến kinh nghiệm
... phỏp giỏo dc o c cho tr tui bi phỏ giỏ tr tu thụng qua vic cho tr lm quen vi cỏc tỏc phm hc vi tr ph thụng qua cho tr lm quen vi tỏc phm hc thụng qua vic cho tr lm thụ tr ph quen vi tỏc phm hc ... trờn quan tõm n giỳp giỏo viờn chỳng tụi hon thin theo ỏn ph cp giỏo dc mm non 5-6 c tt Trờn õy l mt s kinh nghim nh m tụi ó thu c quỏ trỡnh giỏo dc o c cho tr 5-6 tui thụng qua vic cho tr lm quen ... thc chm, yu - S nhn thc ca mt s ph huynh cũn hn ch dn n mt s tr cũn nhỳt nhỏt Khảo sát trẻ thực tế lớp Khả trẻ thự -Trước thực đề tài tiến hành khảo sát trẻ lớp phụ trách với số trẻ 33 trẻ đạt sau...
 • 20
 • 784
 • 5

SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI

SỬ DỤNG TÁC PHẨM VĂN HỌC GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI
... vệ việc sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi 2.2.2 Tìm hiểu biện pháp, cách thức mà giáo viên sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tự bảo vệ cho trẻ MG 5- 6 ... việc sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tự bảo vệ cho trẻ - tuổi 6. 2 Nghiên cứu thực trạng sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tự bảo vệ cho trẻ - tuổi 6. 3 Xây dựng số biện pháp sử dụng tác phẩm ... cứu đề tài: Sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tự bảo vệ cho trẻ 5- 6 tuổi Mục đích nghiên cứu Xây dựng số biện pháp sử dụng tác phẩm văn học giáo dục tự bảo vệ cho trẻ 5- 6 tuổi Khách thể...
 • 126
 • 362
 • 0

tác phẩm văn học kinh điển của Mary shelley tác phẩm frankenstein

tác phẩm văn học kinh điển của Mary shelley tác phẩm frankenstein
... Scott, ill II Shelley, Mary Wollstonecraft, 1797-1851 Frankenstein III Title PZ7.E69645Fr 2010 [Fic] dc22 2009036978 Table of Contents CHAPTER 1: The Icy North CHAPTER 2: Frankenstein s ... Cataloging-in-Publication Data Enderle, Dotti, 195 4Frankenstein / adapted by Dotti Enderle ; illustrated by Eric Scott Fisher ; based upon the works of Mary Shelley p cm (Calico illustrated classics) ... CALICO Mary Shelley s CLASSICS Frankenstein Adapted by: Dotti Enderle Illustrated by: Eric Scott Fisher visit us at...
 • 114
 • 169
 • 0

BÀI TẬP LỚN THI PHÁP CỐT TRUYỆN NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT “TẤM VÁN PHÓNG DAO” CỦA MẠC CAN

BÀI TẬP LỚN THI PHÁP CỐT TRUYỆN VÀ NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT “TẤM VÁN PHÓNG DAO” CỦA MẠC CAN
... diện thi pháp như: kết cấu, không gian, thời gian, ngôn ngữ, cốt truyện nhân vật tiểu thuyết Nhưng làm nên tiếng vang cho tiểu thuyết nhiều hai yếu tố cốt truyện nhân vật Hai yếu tố thi pháp ... hậu, hóm hỉnh đầy triết lý sâu xa Trong thi viết tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2005, Mạc Can với tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao” đạt giải A Đây tiểu thuyết giúp tác giả đạt giải thưởng ... Cốt truyện: Nhân vật: .6 2.1 Nhân vật anh Ba: 2.2 Nhân vật anh Hai: 2.3 Nhân vật cô Tư: 2.4 Nhân vật ông Trần, bà Trần: 2.4.1 Nhân vật...
 • 16
 • 206
 • 0

Phần 1: Chương 1: Tác phẩm văn học là một chỉnh thể nghệ thuật độc đáo - Môn: Lý luận văn học pdf

Phần 1: Chương 1: Tác phẩm văn học là một chỉnh thể nghệ thuật độc đáo - Môn: Lý luận văn học pdf
... hủ Cuối tác phẩm văn học tồn dạng nghệ thuật ngôn từ túy thời kì phát triển cao văn học Tác phẩm văn học chỉnh thể nghệ thuật độc đáo Xem tác phẩm văn học chỉnh thể nghóa xem thể sống trọn vẹn, ... quan hệ chỉnh thể - phận mà quan trọng chỗ phải chỉnh thể nội dung hình thức đích thực tác phẩm xuất cắt nghóa tác phẩm II CẤU TRÚC CHỈNH THỂ CỦA TÁC PHẨM Tác phẩm văn học xem chỉnh thể nghệ thuật ... phá nhận thức tác phẩm cách đắn Do tác phẩm chỉnh thể nghệ thuật độc đáo không lặp lại, nói có tác phẩm có nhiêu chỉnh thể Tuy tác phẩm văn học có đặc điểm chung tổ chức tác phẩm thể phân tích...
 • 7
 • 1,795
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: luận văn sự chuyển thể từ tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnhtác phẩm văn học kinh điển thế giớitác phẩm văn học kinh điển của thế giớicác tác phẩm văn học kinh điển trên thế giớinhững tác phẩm văn học kinh điển trên thế giới100 tác phẩm văn học kinh điển thế giớinhững tác phẩm văn học kinh điển thế giớicác tác phẩm văn học kinh điển thế giớicác tác phẩm văn học kinh điển của thế giớinhững tác phẩm văn học kinh điển của thế giớinhững tác phẩm văn học kinh điển nhất thế giớigiao an ke chuyen theo tac pham van hoc cho tre mam nontác phẩm văn học kinh điểntác phẩm văn học kinh điển trung quốctác phẩm văn học cổ điển việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học