Nghiên cứu chế tạo các vật liệu hấp phụ từ bẹ chuối để hấp phụ Ni(II), Fe(III), Zn(II) trong môi trường nước

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ VẬT LIỆU γ - Al2O3 MAO QUẢN TRUNG BÌNH BIẾN TÍNH BẰNG Mg, Zn, P ĐỂ XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA MỘT SỐ DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT BẰNG ANCOL

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ VẬT LIỆU γ - Al2O3 MAO QUẢN TRUNG BÌNH BIẾN TÍNH BẰNG Mg, Zn, P ĐỂ XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA MỘT SỐ DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT BẰNG ANCOL
... mao quản chứa tâm xúc tác từ tăng tốc độ phản ứng Đề tài “ Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu - Al2O3 mao quản trung bình biến tính Mg, Zn ,P để xúc tác cho phản ứng este hóa chéo số dầu mỡ động thực ... biệt để xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải, so sánh hiệu xúc tác hệ vật liệu tích h p hệ vật liệu riêng biệt Phƣơng ph p nghiên cứu: Chế tạo vật liệu phương ph p sol-gel, đặc trưng tính ... tổng h p vật liệu spinel riêng biệt sở để nghiên cứu tích h p vật liệu spinel - Al2O3 Nghiên cứu tích h p pha spinel ZnAl2O4 - Al2O3 sau biến tính La2O3 thu hệ xúc tác SpAl-Zn-(La) / - Al2O3 Đặc...
 • 27
 • 164
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu CuOTiO2 nhằm xử lý hợp chất hữu cơ 2,4 d trong môi trường nước

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu CuOTiO2 nhằm xử lý hợp chất hữu cơ 2,4 d trong môi trường nước
... trên, đề tài luận án Nghiên cứu ứng d ng vật liệu CuO/TiO2 nhằm xử hợp chất hữu 2,4- D môi trƣờng nƣớc” đƣợc lựa chọn Việc thực đề tài nhằm mục tiêu: - Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang TiO2 ... biệt nhằm tăng hiệu xúc tác quang [8,9] 1.1.5.2 Ứng d ng xúc tác quang TiO2 xử nước Đối với mô hình phản ứng ứng d ng xử nƣớc có nhiều nghiên cứu ứng d ng hệ xúc tác quang TiO sử d ng xạ ... Các ứng d ng chất xúc tác quang TiO2 xử môi trƣờng Có nhiều nghiên cứu sử d ng xúc tác quang sở TiO2 xử môi trƣờng khí môi trƣờng nƣớc, nhiên chƣa có báo cáo xử môi trƣờng đất 1.1.5.1 Ứng...
 • 145
 • 236
 • 0

Nghiên cứu chế tạo các loại sợi ngắn và vải mát từ tre và luồng để gia cường cho vật liệu polyme compozit thân thiện môi trường

Nghiên cứu chế tạo các loại sợi ngắn và vải mát từ tre và luồng để gia cường cho vật liệu polyme compozit thân thiện môi trường
... si tre Ngi ta a mt s dng ca tre ng dng thc t Dng c cõy tre, dng khỳc tre, cỏc mnh tre v dng si Cỏc dng khỏc ca tre ó c ng dng cỏc kt cu cú chiu cao thp chng li ng t v giú mnh Compozit mat tre ... khong 10ữ20àm cng ca tre ph thuc ch yu vo s lng cỏc bú si v kiu phõn b ca chỳng (hỡnh 1.1) A: Cng tre hay thõn tre Giúng tre B: Mt ct ngang ca thõn tre Cng tre C: Mt ct ca tre c phúng to (ì10) ... nc KC.02.02/06-10 1.1.5 Cỏc phng phỏp ch to si tre - lung X lý v ch bin si tre l giai on quan trng quỏ trỡnh gia cụng to thnh vt liu to cho si tre cú kh nng phi trn tt vi cỏc loi nha nn nờn...
 • 166
 • 421
 • 1

nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta (metamaterials) tt

nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta (metamaterials) tt
... pháp nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba ii) Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng viba iii) Nghiên cứu nâng cao hiệu suất hấp thụ ... hiệu suất hoạt động vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng viba Buồng hấp thụ có cấu trúc 3D lần thiết kế, chế tạo Vi t Nam sở mẫu vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng viba nghiên cứu Bố cục luận án ... Meta vật liệu chiết suất âm, vật liệu phản xạ tuyệt đối, vật liệu hấp thụ tuyệt đối (iii) Đã nghiên cứu thiết kế chế tạo cấu trúc vật liệu Meta có dải tần hấp thụ rộng vùng sóng viba Đặc tính hấp...
 • 28
 • 272
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu Meta (Metamaterials) Đỗ Thành Việt.

Nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu Meta (Metamaterials) Đỗ Thành Việt.
... pháp nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba ii) Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng viba iii) Nghiên cứu nâng cao hiệu suất hấp thụ ... hiệu suất hoạt động vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng viba Buồng hấp thụ có cấu trúc 3D lần thiết kế, chế tạo Vi t Nam sở mẫu vật liệu Meta hấp thụ tuyệt đối sóng viba nghiên cứu Bố cục luận án ... Meta vật liệu chiết suất âm, vật liệu phản xạ tuyệt đối, vật liệu hấp thụ tuyệt đối (iii) Đã nghiên cứu thiết kế chế tạo cấu trúc vật liệu Meta có dải tần hấp thụ rộng vùng sóng viba Đặc tính hấp...
 • 28
 • 348
 • 1

Nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu Meta (Metamaterials)

Nghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu Meta (Metamaterials)
... lun ỏn trung gii quyt ba chớnh: i) a c phng phỏp nghiờn cu v cụng ngh ch to vt liu Meta hp th tuyt i súng viba ii) Nghiờn cu ti u húa cu trỳc vt liu Meta hp th tuyt i súng viba v iii) Nghiờn cu ... quan tõm mt cỏch sõu sc Vit Nam gn õy, Vin Khoa hc Vt liu - Vin Hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam ó cú nhng nghiờn cu bc u v tớnh cht in t ca vt liu Meta vựng súng viba v cho thy nhng kh nng ... liu Meta vi tớnh cht siờu hp th cú u im ni bt so vi cỏc vt liu hp th thụng thng khỏc Do vy, vic nghiờn cu tớnh cht hp th ca vt liu Meta s l tin cho hng lot ng dng tim nng cụng nghip (nh ch to vi...
 • 122
 • 201
 • 0

nghiên cứu chế tạo các bộ xúc tác trên cơ sở vật liệu xúc tác nano làm việc dưới 400oc để xử lý khí thải của quá trình đốt rác thải y tế - phụ lục

nghiên cứu chế tạo các bộ xúc tác trên cơ sở vật liệu xúc tác nano làm việc dưới 400oc để xử lý khí thải của quá trình đốt rác thải y tế - phụ lục
... 2008/BTNMT Các mẫu 700 xúc tác hấp phụ dùng hệ thống lò đốt rác thải, rác thải y tế Người thực Xác nhận quan Trần Thị Minh Nguyệt LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ CÔNG SUẤT 10 kg/h Lò đốt rác thải y tế VHI-18B.XT ... lò đốt VHI-18B.XT xử khí thải kết hợp phương pháp hấp thụ xúc tác 1- Khung bệ lò 5- Buồng đốt thứ cấp 2- Buồng đốt sơ cấp 6- Hệ xúc tác 3- Đầu đốt sơ cấp 7- Ống đẫn khí 4- Đầu đốt thứ cấp 8- ... 17 0-2 50 10 0-1 20 Vị trí đặt xúc tác Khói thải vào môi trường HẤP PHỤ 10 0-1 20OC XÚC TÁC IV 17 0-2 50OC XÚC TÁC III 16 0-2 60OC XÚC TÁC II 23 0-3 20OC XÚC TÁC I 30 0-3 20OC Lò Hình Sơ đồ khối hệ thống xúc...
 • 49
 • 353
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
... vật liệu từ giảo dạng khối dạng băng mỏng 1.1.2 Vật liệu từ giảo khả ứng dụng Để nâng cao khả ứng dụng vật liệu từ giảo yêu cầu đặt vật liệu từ giảo phải từ giảo (λS) lớn nhiệt độ phòng (có ... cong từ trễ So với vật liệu từ giảo Terfenol-D nhóm Ryu sử dụng làm vật liệu tổ hợp t - điện (λ ~ 1 0-3 χλ ...
 • 63
 • 644
 • 1

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng keo dán từ vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend của cao su nitril butandien và nhựa polyvinlclorinde với nanosilica

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng keo dán từ vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend của cao su nitril butandien và nhựa polyvinlclorinde với nanosilica
... CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: Nghiên cứu chế tạo ứng dụng keo dán từ vật liệu cao su nanocompozit sở blend cao su nitril butađien nhựa polyvinylcloride với nanosilica em nhận nhiều động viên ... Chế tạo chất kết dính từ vật liệu nanocompozit sở blend NBR/PVC với nanosilica nanosilica với than đen 39 2.2.3 Chế tạo chất kết dính từ vật liệu compozit sở blend NBR/PVC với nanosilica nanosilica ... (NBR), nhựa polyvinylcloride (PVC) với nanosilica chưa có tác giả nghiên cứu Vì vậy, em xin chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo úng dụng keo dán từ vật liệu cao su nanocompozit sở blend cao su nitrìl...
 • 50
 • 334
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo  áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
... ỨNG DỤNG VẬT LIỆU TỔ HỢP TỪ GIẢO - ÁP ĐIỆN DẠNG TẤM CÓ CẤU TRÚC NANÔ” triển khai nghiên cứu hoàn thành Các kết thu gồm: Đã chế tạo thành công băng từ mềm (Fe0.8Co0.2)0.78Si0.12B0.1 phương pháp ... nhanh Các nghiên cứu cấu trúc tính chất từ, từ giảo tiến hành cho thấy băng từ chế tạo cấu trúc vô định hình với tính chất từ từ giảo siêu mềm Đã chế tạo thành công vật liệu tổ hợp ME dạng phương ... 1: TỔNG QUAN 1.1 Hiện tượng từ giảo khả ứng dụng 1.1.1 Hiện tượng từ giảo 1.1.2 Vật liệu từ giảo khả ứng dụng 1.2 Hiện tượng áp điện 1.2.1 Lý thuyết áp điện 8 1.2.2 Vật liệu PZT 10 1.2.3 Khả ứng...
 • 13
 • 44
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học
... tạo Trờng đại học vinh === === V èNH C Tng hp v nghiờn cu tớnh cht ca vt liu hp ph du t bó mớa thi Chuyên ngành: Hoá Hữu Mã số: 60.44.27 Luận văn thạc sĩ hoá học Ngời hớng dẫn khoa học: TS Lấ C ... liu hp ph du ang c s dng 1.3.3.1 Corbol c ch to ch t nhng sn phm sn cú t nhiờn nh v tru, mt ca, phụi bo, cht hp ph ny ch hỳt du, khụng ngm nc v ni trờn mt nc Nú cú th x lý c lp du dy cng nh lp...
 • 37
 • 2,527
 • 8

Tổng hợp và bước đầu nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp thụ dầu từ bã mía luận văn tốt nghiệp đại học

Tổng hợp và bước đầu nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp thụ dầu từ bã mía luận văn tốt nghiệp đại học
... Khoá luận tốt nghiệp Đại học Trờng Đại học Vinh Khoa hóa học ******************** Nguyễn thị thu hoài Tổng hợp bớc đầu nghiên cứu tính chất Của vật liệu hấp thụ dầu từ mía Khóa luận tốt nghiệp ... ngâm nớc cất 2.6 Xác định khả hấp thụ dầu vật liệu hấp thụ dầu Khả hấp thụ dầu vật liệu hấp thụ dầu thờng đợc tính theo khối lợng dầu (g) khối lợng vật liệu hấp thụ dầu (g) đợc xác định theo Quy ... hợp bớc đầu nghiên cứu tính chất vật liệu hấp thụ dầu từ mía Mục đích nhiệm vụ khoá luận - Điều chế vật liệu hấp thụ dầu từ mía phản ứng axetyl hoá xenlulozơ từ mía phế thải với anhyđrit...
 • 49
 • 488
 • 4

Nghiên cứu chế tạo các chi tiết bơm axit trong dây chuyền sản xuất axit và điện phân kẽm

Nghiên cứu chế tạo các chi tiết bơm axit trong dây chuyền sản xuất axit và điện phân kẽm
... tài - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo số chi tiết phụ tùng bơm chịu axit, mau hỏng thờng xuyên cần thay dùng dây chuyền chế tạo axit dây chuyền kẽm điện phân - Đề qui trình chế tạo số chi tiết bơm ... khai đề tài: Nghiên cứu chế tạo chi tiết bơm axít dây chuyền sản xuất axít điện phân kẽm Thông qua đề tài nhằm nghiên cứu thiêt kế, chế tạo số chi tiết phụ tùng mau hỏng bơm chịu axít có công suất ... chọn bơm axit BAX 100-57 19 làm đối tợng sản phẩm để nghiên cứu, chế tạo Loại bơm nhập từ Trung Quốc, đợc lắp đặt dây chuyền sản xuất axit 10.000tấn/năm lẫn dây chuyên sản xuất kẽm điện phân 10.000tấn/...
 • 56
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiếp tục nghiên cứu chế tạo các module sản xuất linh hoạt hệ thống sản xuất linh hoạttham gia nghiên cứu chế tạo các thiết bị quân sự công nghệ caonghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx26 tr nghiên cứu chế tạo nam châm kết dính ndfebfeco từ băngnghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quảnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4nghiên cứu chế tạo màng ceilulo se trị bỏng từ acetobacter xylinum3 19 sơ đồ chế tạo chấm lượng tử cuin zn s2 bằng phương pháp thủy nhiệt trong môi trường nướcnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trƣng của vật liệu nano kim loại platinnghiên cứu chế tạo và các đặc tính gốm đa thành phần trên cơ sở pzt và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòethực nghiệm nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than tro baynghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanônghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡBài thực hành 8. Ai là người học giỏi?Bài 15. Chỉnh sửa văn bảnTuần 2. Ai có lỗi?Bài 48. QuảBài 3. Tiết kiệmThuyết minh biện pháp thí nghiêm nén tĩnh cọc ly tâmĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TIN HỌCĐỂ KT HK LOP 3CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuânchăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niênbài toán kim loại tác dụng H+, NO3 tạo hỗn hợp nhiều muốiUnit 3. People''''s backgroundUnit 7. Saving energyChương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3Tuần 26. Rước đèn ông saoTuần 21. Bàn tay cô giáoUnit 3. A trip to the countrysideUnit 4. Our pastTuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn họcDạy học liên môn Bình ngô đại cáo