BỘ đề và đáp án THI HSG lớp 9 môn NGỮ văn

Bộ đề đáp án thi hsg lớp 9 cấp tỉnh

Bộ đề và đáp án thi hsg lớp 9 cấp tỉnh
... (0,25 di6m) b) 199 5 x 199 4 -t 199 3x 199 5+ 199 4 199 5x(rq9:+t)-r 199 3 x 199 5 + 199 4 (0,5 di0m) 199 5x 199 3+ 199 5-1 199 3x 199 5+ 199 4 (0,5 di6m) _ 199 5 x 199 3 + 199 4 _ , (0,5 diOm) 199 3x 199 5+ 199 4 Biri 3: (3 ... di€m) b) 199 5 x 199 4 199 3 x 199 5 x 18,3) x (47 x il - 47A0 x 0,1 - 47)=g -l + 199 4 199 5x(tqg:+r)-r 199 3 x 199 5 + 199 4 (0,5 cli6m) 199 5x 199 3+ 199 5-1 '(0,5 di€m) 199 3 x 199 5 + 199 4 : re95ltee1jt 294 _ : ... (0,25 di6m) (0,25 di6m) fu:153,14 b) (20 09 x 0,45 + 20 09 x 0,55) + (9, 91 x 36 + 9, 91x 64) : 20 09 x (0,45 + 0,55) + 9, 91 x (36 + 64) :20 09 x 1 +9, 91 x :20 09 + 99 1 { : a (0,5 cli6m) (0,5 di€m) 100 (0,25...
 • 15
 • 258
 • 0

Tài liệu de va dap an thi HSG lop 9 mon dia 10-11

Tài liệu de va dap an thi HSG lop 9 mon dia 10-11
... *Xử lí số liệu (0,5 điểm) Lấy năm gốc 199 0=100%,ta có bảng số liệu sau: Năm Đờng sắt Đờng Đờng sông Đờng biển 199 0 100 100 100 100 199 8 212,6 226,8 140,5 270,5 2000 267,3 258,3 158 ,9 356,8 2003 ... vùng có số tài nguyên quan trọng: Khoáng sản, rừng, biển, tài nguyên du lịch (Kể tên) - Nguồn lao động dồi dào, ngời dân có truyền thống cần cù ham học, giàu nghị lực chống trả với thi n nhiên ... điiểm): - 199 0-2003,khối lợng hàng hóa vận chuyển loại hình vận tải tăng - Tốc độ tăng loại hình vận tải khác nhau: +Đờng biển tăng nhanh nhất(tăng 7,6 lần) +Đờng tăng chậm hơn(tăng 3 ,9 lần) +Đờng...
 • 4
 • 280
 • 0

Đề đáp án thi HSG lớp 9 môn toán tỉnh vĩnh phúc 2011 2012

Đề và đáp án thi HSG lớp 9 môn toán tỉnh vĩnh phúc 2011 2012
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ——————— KỲ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2011- 2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN ——————————— I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày ... có:     2011       2010   A= f  ÷+ f  ÷÷+  f  ÷+ f  ÷÷+ +  2012     2012   2012     2012    1005   1007    1006   f  2012 ÷+ f  2012 ÷÷+ f  2012 ÷ = 1005 ... không làm tròn - Với hình học thí sinh không vẽ hình phần không cho điểm tương ứng với phần II ĐÁP ÁN: Câu Ý 1 Nội dung trình bày Điểm 1,5 điểm Nhận xét Nếu x + y = f ( x ) + f ( y ) = (1− x)...
 • 4
 • 241
 • 0

Bài giảng Bộ đề đáp án thi HSG hóa 9 tỉnh Lai Châu.doc

Bài giảng Bộ đề và đáp án thi HSG hóa 9 tỉnh Lai Châu.doc
... ………………………………………………… ĐỀ Đáp án - Biểu điểm mơn Hố học ………………………………………………………………………… Câu : điểm – (1 điểm) Đáp án C : Khối lượng ngun tử C = 1 ,99 26.10-23g Vậy ngun tử Na = 1 ,99 26.10-23g x 23 12 = 3,8 191 5.10-23g ... Thêm BaCl2 dư vào dung dịch B tách kết tủa E a Viết ptpư Tính lượng D E b Tính nồng độ mol chất tan dung dịch B ( coi thể tích thay đổi khơng đáng kể xảy phản ứng) ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Đáp án chấm Câu1: ... CuSO4 + SO2 ↑ + H2O 1,0 điểm 1.0 điểm 0,5 điểm ,5 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm ĐỀ 16 ĐỀ THI HSG HUYỆN Mơn: Hóa - Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (3 điểm) 1- (1,5 điểm): Hãy cho biết dung dịch có đồng...
 • 67
 • 717
 • 13

De va dap an thi HSG lop 9 Tinh Thai Binh 2010

De va dap an thi HSG lop 9 Tinh Thai Binh 2010
... MN (21 + Rb ) = RMN 1 29 + 10 Rb 0,25 RMN = R2.1b + r = I2.1b = IMN = R2.1b = U1b = U2.1b = I2.1b.R2.1b = Ib = I1 = I1b = 9. U MN (12 + Rb ) 1 29 + 10 Rb U1b 9U MN = (2) R1b 1 29 + 10 Rb 0,25 0,25 ... 0,25 Bài Nội dung Pb = I b2 Rb = Điểm 0,25 2 81U MN Rb 81U MN = (1 29 + 10 Rb ) ( 1 29 + 10 R ) b Rb 0,25 1 29  1 29  = Rb ⇔ Rb = 12 ,9 + 10 Rb ÷ cực tiểu ⇔ Pb cực đại ⇔   R ÷ Rb  b  ⇒RAC = RAD ... = 9 - Đoạn mạch MN gồm: r nt [R2 // (R1 nt Rb)] RAC RAD Rb = (1) (cung DC bị nối tắt, dòng điện qua) RAC + RAD 0,25 - R1b = R1 + Rb = 12 + Rb R2 R1b 9( 12 + Rb ) = R2 + R1b 21 + Rb 0,25 1 29 +...
 • 5
 • 253
 • 3

ĐỀ ĐÁP ÁN THI HSG LỚP 9 VÒNG 2 HUYỆN TAM DƯƠNG.

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HSG LỚP 9 VÒNG 2 HUYỆN TAM DƯƠNG.
... s b ba mó b ba Câu 2. 0 N = 1 497 (rNu) * Bin lun: 1 ,25 * Xột s phõn ly ca tng cp tớnh trng F2: - Xột s di truyn kiu trng hoa: Trng khụng u 1 89 + 370 + 187 = = Trng u 62 + 126 + 63 Nghim ỳng quy ... UBND HUYN TAM DNG PHềNG GD&T Câu Câu 1,5 Hớng dẫn chấm thi chọn học sinh giỏi NM HC 20 10 - 20 11 Môn thi : Sinh học (Hng dn chm gm 03 trang) Nội dung S ... 3, S rN = N /2 = 1500 Cõu => S phõn t ARN c tng hp l : 24 .000 : 1500 = 16 (mARN) 1,5 Vỡ mi gen to u mó ln => S gen c to bng s phõn t mARN : 16 Gi x l s ln t ca gen ta cú : 2x = 16 = 24 => x = Vy...
 • 5
 • 151
 • 0

BỘ ĐỀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
... 1,5 điểm ) Người ta rót đầy nước vào ly hình nón cm Sau người ta rót nước từ ly để chiều cao mực nước lại nửa Hãy tính thể tích lượng nước lại ly PHÚ N(09 - 10 = 13) 25  x + y = −1 ; B= Câu ... kÝnh ®¸y r = 10cm ®Ỉt võa khÝt h×nh nãn cã ®Çy níc (xem h×nh bªn) Ngêi ta nhÊc nhĐ h×nh trơ khái phƠu H·y tÝnh thĨ tÝch vµ chiỊu cao cđa khèi níc cßn l¹i phƠu T.p Hå ChÝ Minh(09 - 10 = 4) C©u ... Gäi E lµ giao ®iĨm cđa AB vµ OM Chøng minh r»ng EA lµ tia ph©n gi¸c cđa gãc CED AN GIANG(09 - 10 = 10) Bài 1: (1,5 điểm)  14 - + -1  1/.Khơng dùng máy tính, tính giá trị biểu thức sau : A =...
 • 20
 • 274
 • 2

Đề đáp án thi HSG huyện Hoài Đức ngữ văn 9

Đề và đáp án thi HSG huyện Hoài Đức ngữ văn 9
... PHÒNG GD&ĐT HOÀI ĐỨC ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 20 09- 2010 MÔN: NGỮ VĂN Câu 1: điểm Em viết đoạn văn khoảng 10 câu trình bày theo cách qui nạp để ... Viên: Văn trước hết hiểu theo nghĩa hẹp văn chương, bao gồm hay nghệ thuật lẫn nội dung - Truyện Kiều kiệt tác hàng đầu văn học dân tộc Văn hiểu rộng văn hoá – Truyện Kiều giá trị tinh thần đáng ... biết Truyện Kiều Nguyễn Du, làm sáng tỏ ý câu thơ Yêu cầu: - Về hình thức: Đây nghị luận văn học, viết phải đầy đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết Văn viết tả ngữ pháp thông thường - Về nội dung:...
 • 3
 • 1,426
 • 9

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8(2013-2014)

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8(2013-2014)
... sâu vào phản ánh thức tỉnh nhận thức nhân cách người… c KB:(0.5điểm) - Khẳng định lại vấn đề - Liên hệ với thực tế UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI PHÒNG GD & ĐT ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC ... kiến =========Hết======== UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI PHÒNG GD & ĐT ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN : NGỮ VĂN - LỚP - Câu 1:(2 điểm) - Yêu cầu hình thức: + ... HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN : NGỮ VĂN - LỚP - Thời gian : 12 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : tháng năm 2014 Câu 1:(2 điểm) Viết đoạn văn trình bày luận điểm: “Lão...
 • 6
 • 13,835
 • 43

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Cát 2010-2011.

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Cát 2010-2011.
... phục - Dùng từ , đặt câu xác , trình bày đoạn văn logic - Văn viết sáng , giàu cảm xúc Câu 2: (14,0 điểm) Học sinh viết văn nghị luận 1) Mở : - Giới thi u Nguyễn Du - Tác phẩm Truyện kiều 2) Thân ... cố vươn lên bị vùi dập - Bán cho Mã Giám Sinh , lọt vào tay Tú Bà - Bị ép tiếp khách , chịu bao nỗi nhục , đau đớn - Thúc sinh vừa chuộc nàng khỏi lầu xanh lại rơi vào bàn tay mụ đàn bà tàn ác ... khai : thách thức công lý: mua người , lừa gạt , đánh đập , bắt ép cô gái lương thi n đưa vào lầu xanh ( Tú Bà , Bạc Bà , Bạc Hạnh, Mã Giám Sinh … ) - Bọn lưu manh , tay sai kẻ lực , sẵn sàng...
 • 3
 • 375
 • 0

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Chánh 2010-2011.

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Chánh 2010-2011.
... với nội dung vấn đề cần giải _ Hệ thống dẫn chứng tìm xếp theo phạm vi nội dung, tránh lan man, trùng lặp _ Dẫn chứng lấy văn truyện học chương trình Ngữ văn 8,chủ yếu phần văn học thực c Về hình ... thực tốt kĩ làm văn nghị luận học lớp lớp : dựng đoạn, nêu phân tích dẫn chứng,vận dụng kết hợp đưa yếu tố miêu tả, tự biểu cảm vào văn nghị luận b Nội dung : Văn học dân tộc ta đề cao tình yêu ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN NGỮ VĂN CÂU 1: (2,0đ) - Biện pháp nghệ thuật sử dụng : nhân hóa (0,5đ) - Bằng biện...
 • 3
 • 347
 • 0

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn 9- THCS Mỹ Châu 2010-2011.

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn 9- THCS Mỹ Châu 2010-2011.
... TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN 9(2010 -2011) I YÊU CẦU CHUNG: - Vận dụng hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng ... người cháu bà Nếu học sinh viết chung chung đoạn thơ mà ý thức đánh 1,0 giá giá trị việc sử dụng từ nhiều nghĩa (4,0 điểm) Học sinh viết đoạn văn đảm bảo yêu cầu Nội dung đoạn văn cần biện pháp ... dân ta tinh thần nhân đạo 1,0 nhân văn chủ nghĩa sâu sắc văn học trào lưu thực trước Cách mạng tháng Tám -1945 // GV đề Đặng Văn Biểu ...
 • 5
 • 283
 • 0

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Đức 2010-2011.

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Đức 2010-2011.
... gian để diễn tả nỗi buồn cảnh ngộ ảm đạm, tha hương Kiều -Cảnh cuối cùng, thi n nhiên thật dội :gió mặt duềnh……là dự cảm đáng sợ cho tương lai: sóng gió lên, xô đẩy, vùi dập đời Kiều  Bốn cảnh ... với thi n nhiên 3/ Kết bài(2,0đ) -Khắc hoạ tâm trạng buồn thương, đau đớn Kiều-> thể lòng nhân đạo nhà thơ kiếp người bất hạnh -Bằng bút pháp tả cảnh ngụ tình, hình thức độc thoại nội tâm, thi n ... cao sâu”-> người hiếu thảo =>Kiều người tình thuỷ chung, người hiếu thảo, người có lòng vò tha đáng trọng +Tâm trang buồn lo Kiều bộc lộ qua nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.(4,0đ) -Diễn tả tâm trạng...
 • 2
 • 272
 • 1

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Hiệp 2010-2011.

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Hiệp 2010-2011.
... ĐT PHÙ MỸ Trường THCS Mỹ Hiệp - Đáp án đề thi HSG cấp huyện Năm học : 2010 – 2011 Môn Ngữ văn Thời gian làm bài: 150 phút ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Câu Nội dung Yêu cầu học sinh trình ... đầy lãng mạn-Đúng “ thi trung hữu hoạ” Bức tranh thứ tranh đầy thơ mộng: đêm vàng bên bờ suối, hổ chàng trai, thi sĩ thưởng thức vẻ đẹp đêm trăng rừng bên dòng suối “đứng uống ánh trăng tan”.Thật ... - Văn giàu cảm xúc, không mắc lỗi tả, ngữ pháp - Tư liệu : Văn “ Chuyện người gái Nam Xương “, Truyện Kiều “, Thơ Hồ Xuân Hương ( Bánh trôi nước, Làm lẽ, Đề tranh tố nữ…) 2.Yêu cầu cụ thể : Điểm...
 • 3
 • 218
 • 0

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Hòa 2010-2011.

Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn Ngữ văn 9- THCS Mỹ Hòa 2010-2011.
... TRƯỜNG THCS MỸ HOÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HSG LỚP NĂM HỌC: 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn - Thời gian: 150 phút Câu 1: (6điểm) Yêu cầu HS trình ... có văn phong sáng, cảm thụ sâu sắc Phân tích thơ Qua Đèo Ngang kết hợp giải vấn đề nêu đề bài( hoàn cảnh lòch sử, tác giả, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình) - Yêu cầu cụ thể: a Mở (2 điểm) : Nêu vài ... cháu mở hai then Sự thi u vắng bà làm cho lòng người lặng lại, ngậm ngùi, bâng khuâng, xao xuyến đến bàng hoàng Câu : (14điểm) - Yêu cầu chung : HS biết làm văn nghò luận văn học, kết hợp tốt phép...
 • 3
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án thi giáo viên giỏi môn ngữ vănđề và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn 8đề và đáp án thi pascal lớp 9đề thi hsg lớp 9 môn ngữ vănđề và đáp án thi hsg cấp trường toán lớp 6đề và đáp án thi hsg cấp huyện toán lớp 6 ở nghệ anbộ đè và đáp án thi tiếng anh vào lớp 10 đề 6đề và đáp án thi hsgde va dap an thi hsg hoa tinh long anđề và đáp án thi hsg máy tính 12đề và đáp án thi hsg tỉnh hóa học 12đề và đáp án thi hsg máy tính 12 tỉnh thừa thiên huế 20072008đề và đáp án thi hsg cấp tỉnh 0809tiền giangđề và đáp án thi hsg văn 8de va dap an thi vao lop 10 bac giang2dotdown loadDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANdown loadthông báodown load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 1798đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanol