BỘ đề THI HSG lớp 9 môn TIẾNG ANH TỈNH ĐỒNG THÁP

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Tỉnh Đồng Nai năm học 2015 - 2016

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Tỉnh Đồng Nai năm học 2015 - 2016
... the sight say ? TWO T-SHIRTS FOR THE PRICE OF ONE! A The price of two T-shirts is only one pound B Two T_shirts should be sold at once C You only have to pay for one for two T-shirts VIII Read the ... “Bank Holidays "- national holiday days This allowed people to have a day or two out, which now and then gave them a taste for leisure and the seaside At first they went on day-trips, taking advantage ... railways made this possible The first holidaymakers were quite rich and went for their health and education The seaside was a place to be cured of illness, and doctors recommended bathing in the...
 • 3
 • 3,506
 • 19

đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh tỉnh Đồng Tháp

đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh tỉnh Đồng Tháp
... 4/4 – Mã đề 1 32 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 04 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 20 12- 2013 Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP 12 Ngày thi: 05/04 /20 13 Thời ... -Trang 4/4 – Mã đề 20 9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 04 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 20 12- 2013 Môn thi: TIẾNG ANH- LỚP 12 Ngày thi: 05/04 /20 13 Thời ... TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 04 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 20 12- 2013 Môn thi: TIẾNG ANH- LỚP 12 Ngày thi: 05/04 /20 13 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) ...
 • 32
 • 1,239
 • 4

bộ đề thi hsg lớp 5 môn tiếng việt cực hay

bộ đề thi hsg lớp 5 môn tiếng việt cực hay
... người mẹ bộc lộ điều đẹp đẽ va sâu sắc ? Câu ( điểm ) Lớp em chuẩn bị bầu lớp trưởng Các bạn tranh luận sôi đề tài “ Thế lớp trưởng tốt?” Bạn Nhung cho lớp trưởng phải học giỏi Bạn Hằng nói lớp ... trường nước Việt nam độc lập ( 19 45) , Bác Hồ viết : “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay không, ... văn có dùng đại từ từ ngữ đồng nghĩa để thay từ ngữ dùng câu đứng trước ( Viết xong , gạch từ ngữ dùng để thay ) Câu ( điểm ) Trong Nhớ Việt Bắc ( Tiếng Việt , tập ) , nỗi nhớ người cán xuôI nhà...
 • 38
 • 361
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI HSG lớp 9 môn TIẾNG ANH 4

ĐỀ LUYỆN THI HSG lớp 9 môn TIẾNG ANH 4
... UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: ANH I- Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others ... he (62 see) _ that man before If today (63 be) _ Sunday, we would go picnic This house didn’t use to ( 64 paint) _ green She wishes she (65 not punish) _ tomorrow My father told ... bookstore, he (67 talk) _ to his friends He ate as if he (68 not, eat) _ anything for a long time He intends ( 69 help) his mother to clean the house tomorrow 10 I remembered (70 lock)...
 • 7
 • 392
 • 3

ĐỀ LUYỆN THI HSG lớp 9 môn TIẾNG ANH số 3

ĐỀ LUYỆN THI HSG lớp 9 môn TIẾNG ANH số 3
... TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: TIẾNG ANH -PART ONE : LISTENING A (1ms) 0,25 for each correct answer Here’s who called Name:Bob jackson Telephone: 691 -38 39 Here’s the message ... him two dollars 2.I think his book (2.become)……… a best-seller when it (3. publish)……… 3. My chidren enjoy (4.allow)……… to stay up late when there is something special on TV 3. The last time he (5.see)……… ... system known to harbor life Circling the Sun at an average distance of 1 49 million kilometers ( 93 millons miles), Earth is the third planet from the sun and the fifth largest planet the solar system...
 • 7
 • 459
 • 2

BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 CÁC NĂM GẦN ĐÂY

BỘ ĐỀ THI HSG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 CÁC NĂM GẦN ĐÂY
... C: \HSG CT 2011\9 _Anh\ DeAnhCtHsgK11.doc// 1/4/2011//8:53:23 PM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Thời gian thi: Ngày thi: • • KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM ... 104.F 109 B 105 H 110 A Part 111 112 113 114 115 102 G 107 D 116 117 118 119 120 D B D A C 121 T 122 F 123 T 124 NG 125 NG C A C D B Part 126 C 127 B 128 .E 129 .A 130.F 136 T 137 NG 138 F 139 ... thi: • • KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 TIẾNG ANH 180 phút (không kể thời gian giao đề) 11/01/2011 Đề thi có: 10 trang SỐ PHÁCH Thí sinh không sử dụng tài liệu, kể từ...
 • 94
 • 279
 • 0

Tài liệu Đề thi HSG lớp 5 môn Tiếng Anh 5 HK II

Tài liệu Đề thi HSG lớp 5 môn Tiếng Anh 5 HK II
... playing a took b take c takes d are going to take a to b for c about d of 10 a the b with c a d wear III Dùng từ gợi ý xếp thành câu hoàn chỉnh How / weather / yesterday? Why / arent / you / train? ... spring Are you it at the moment? a buy - see b bought - seeing c bought - see d buy - seeing 35 What time you sleep last night? I at 8.00 a - sleep b did - sleep c - slept d did - slept 36 ... 40 I sometimes play hide-and-seek in the schoolyard a last week b next week c every day d to day II Đọc đoạn văn chọn A,B,C or D từ My family lives near a small school There are four (1) in it...
 • 4
 • 806
 • 60

Bài soạn Đề thi HSG lớp 4 môn Tiếng Anh

Bài soạn Đề thi HSG lớp 4 môn Tiếng Anh
... at / home / his factory / 4. 00 / from Câu VI: Đọc đoạn văn sau tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trả lời câu hỏi (5điểm) I have a new friend, Linda She is in group 4A at Oxford Primary School ... viết vào phần gạch chéo Câu V: Sắp xếp từ, cụm từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh (2điểm) He / at 4. 00 p.m / plays / table tennis / often . My / studies / a / in / sister / library . Who / live...
 • 2
 • 341
 • 20

ĐỀ THI HSG LỚP 9 MÔN VẬT LÝ TỈNH LÂM ĐỖNG

ĐỀ THI HSG LỚP 9 MÔN VẬT LÝ TỈNH LÂM ĐỖNG
... 2/ Giữ vật cố định, cho thấu kính di chuyển vật cho thấu kính song song với vị trí trục không thay đổi Gọi l khoảng cách...
 • 2
 • 196
 • 0

Đề thi HSG lớp 9 môn Hóa học tỉnh Lào Cai 2011

Đề thi HSG lớp 9 môn Hóa học tỉnh Lào Cai 2011
... coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Sở giáo dục đào tạo LàO CAI Đề thức Hớng dẫn giải đề thi chọn học sinh giỏi cấp TỉNH Nm hc: 2010 2011 Mụn: Hoỏ hc - Lp Thi ... sinh giỏi cấp TỉNH Nm hc: 2010 2011 Mụn: Hoỏ hc - Lp Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 29 - 03 - 2011 (ỏp ỏn gm 04 trang) Cõu (4,0 im) Nung núng Cu khụng khớ c cht rn A gm Cu ... H2O = 2,64 + 6,72 = 9, 36 (I) Mt khỏc, theo bi ta cú: m CO2 11 = (II) m H2O T (I) v (II) ta cú: m CO2 = 7 ,92 gam; m H2O = 1,44 gam Vy lng mol nguyờn t ca mi nguyờn t A l: 7 ,92 1, 44 mC = mH =...
 • 6
 • 380
 • 2

thi HSG lớp 9 môn tiếng Anh (Hà Tĩnh, 2010 - 2011)

thi HSG lớp 9 môn tiếng Anh (Hà Tĩnh, 2010 - 2011)
... (seat) 47 - You have just missed the bus - All right I (walk) 48 This time next week, I (lie) on a beautiful beach in Miami 49 You have read this book already? What you _ (think) ... praise Thinking Aloud Students are encouraged in reading comprehension skills when they "think aloud." The think-aloud strategy helps them to vocally express the material they are reading or the subject ... while they think helps them to verbalize and better process the information Students can move from thinking aloud to whispering softly, and eventually they will no longer require thinking aloud...
 • 6
 • 69
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg lớp 10 môn tiếng anh tỉnh vĩnh phúc năm 20102011đề thi hsg lớp 9 môn toán cấp tỉnhbo de thi vao lop 10 mon tieng anhbộ đề thi vào lớp 6 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 10 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 6 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 5 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 12 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 3 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 11 môn tiếng anhđề thi hsg lớp 8 môn tiếng anhđề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh nghệ anđề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh nghệ an 2014đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh nghệ an năm 2014đề thi chọn hsg lớp 9 môn tiếng anhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học