Slide bài giảng kinh tế học đại cương bai 1

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học
... diện cho tốt lành Về sau, quan niệm tự nhiên vị thần mờ nhạt, thay vào nguyên lý trừu tợng tối cao đợc coi nguồn gốc vũ trụ đời sống ngời Đó thần sáng tạo tối cao Brahman tinh thần tối cao Bahman ... trí Cái thực tối cao nhất, nguyên tất theo Upanisad tinh thần vũ trụ tối cao Brahman Tinh thần vũ trụ tối cao biểu ngời chúng sinh linh hồn tối cao bất diệt átman, phận Brahman Không đâu Brahman ... Theo ông, nguyên tử sở giới vật chất Nguyên tử hạt vật chất cực nhỏ, không phân chia đợc, không mùi, không vị, không âm thanh, không màu sắc, khác chất Mọi vật đợc cấu tạo từ nguyên tử Sự kết hợp...
 • 146
 • 390
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đại cương

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đại cương
... xuống về phía phải Câu 59 :câu nào sau là đúng a Lợi nhuận kế toán lớn lợi nhuận kinh tế b Lợi nhuận kinh tế lớn lợi nhuận kế toán c Chi phí kinh tế lớn chi phí kế toán ... xuất Câu5 5 :Câu đúng: a Chi phí kinh tế nhỏ chi phí kế toán b Chi phí kinh tế lớn chi phí kế toán lợi nhuận kinh tế lớn lợi nhuận kế toán c Chi phí kinh tế lớn chi phí kế toán lợi nhuận kinh ... phủ d Nền kinh tế mở Câu 30:Tìm câu sai câu sau: a mps=∆Yd/∆S b mpc=1-mps c mps=∆S/∆Y d mpc+mps=1 Câu 31:Cán cân thương mại cân khi: Select one: a X=IM X+∆X=IM+∆IM b ∆X=∆IM 42 Tổng hợp câu hỏi...
 • 67
 • 113
 • 0

Bài giảng nhập môn kinh tế học môi trường và chính sách môi trường

Bài giảng nhập môn kinh tế học môi trường và chính sách môi trường
... học I II III IV Tổng quan kinh tế học môi trường Mối quan hệ kinh tế học môi trường với môn học khác sách công Các nội dung môn học Yêu cầu đánh giá học viên I Tổng quan kinh tế học môi trường phát ... (tài nguyên, môi trường, BĐKH) 29 Hiệu kinh tế: Nguyên tắc tối ưu kinh tế học ◦ Nguyên tắc biên tối đa hóa lợi nhuận khi: MR  MC 30 Nguyên tắc tối ưu kinh tế học  Tối đa hóa sản lượng với chi ... đánh bắt với tốc độ sản sinh  Với sản lượng đánh bắt bền vững, mật độ cá cho hiệu kinh tế cao nhất?  18 Hiệu kinh tế  Đánh bắt tự hay độc quyền ngư trường tốt hơn? ◦ Tối đa hóa lợi nhuận ◦ Không...
 • 58
 • 262
 • 0

bài giảng kinh tế lượng

bài giảng kinh tế lượng
... lường kinh tế” Theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng phương pháp thống kê kinh tế Không thống kê kinh tế, liệu thống kê yếu, kinh tế lượng phân biệt hợp lý thuyết kinh ... hơn, kinh tế lượng quan tâm đến (1) ước lượng mối quan hệ kinh tế, (2) đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế kiểm định giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế, (3) dự báo hành vi biến số kinh ... Kinh tế lượng liên quan đến ước lượng mối liên hệ kinh tế, kiểm định giả thuyết lý thuyết kinh tế, dự báo biến kinh tế biến số khác Khi nghiên cứu, thường phải bắt đầu với tập hợp lý thuyết kinh...
 • 112
 • 274
 • 0

bài giảng kinh tế lượng - gv. lê khắc bộ

bài giảng kinh tế lượng - gv. lê khắc bộ
... Chon B1, p2, ., pk cho -L I.i \t \2 =I(v, -B, -p,X,,, -6 ,x,., - -Bnxu,,) i=l i=l dat cuc ti6u (+.s) Didu ki6n cuc tri cria (4.5) L a)"1 fi = -' 21"' -0 , - 8,x,., - 0,X,, " Pk - -0 *x*., )= ji' i=l ... Nilu ) Ni5u April 2011 $ {. ,-, ,. ,-, ,,,, t oa { !," ,-, ,, ,-, *,, s q $ > r,, -, ,",-r,r-,14 thi ta b6c b6 Ho -, ,,,-r,r-"rzy thi ki6ng b6c b6 Ho 26 2.4.5 Sai lim loai I Kri-;;;;;;;i.a, vh sai lim loai ... La Khic 86 - HUA al (l) !"' Bdi "idns Kinh i tuons I \";i' ) =-2 L(v,-p B,x,)=-zie, =o(3.2) OPt i-r i=r ,li"r') (2) *3=-zl(v, -0 , -P,x,F, =-2 Ie,Xr -o(3 8t ,i-:i' AQ, i.r Tir f3 ta rtt g) i=l 3.3.3.Tinh...
 • 79
 • 189
 • 0

Bài giảng Kinh tế tài nguyên - GS.TS. Nguyễn Văn Song

Bài giảng Kinh tế tài nguyên - GS.TS. Nguyễn Văn Song
... Chất thải từ hệ thống kinh tế 2.1.2 Vai trò hệ thống tài nguyên (1) Cung cấp tài nguyên cho hệ kinh tế GS.TS .Nguyễn Văn Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên R NRR RR (-) y=0; h>0 (-) h>y (+) y > 0; ... (inputs) Hệ thống kinh tế Hình 1.1 Mối quan hệ hệ thống kinh tế với hệ thống tài nguyên 1.1.1.5 Lịch sử hình thành môn Kinh tế tài nguyên GS.TS .Nguyễn Văn Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên David Ricardo, ... trạng suy dinh dưỡng trẻ em 10 GS.TS .Nguyễn Văn Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên Chương KINH T TÀI NGUYÊN Đ T VÀ KINH T TÀI NGUYÊN NƯ C Nội dung chương nêu đặc điểm tài nguyên tái tạo, khái niệm,...
 • 55
 • 828
 • 9

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 1

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 1
... nước kinh tế quản trò kinh doanh xây dựng NXB Xây dựng, Hà nội, 19 99 [2] Nguyễn Văn Chọn Kinh tế đầu tư xây dựng NXB Xây dựng, Hà nội, 2003 [3] Bùi Mạnh Hùng Kinh tế xây dựng chế thò trường NXB Xây ... XDGT Chương X : Đảm bảo vật tư kỹ thuật cho XDGT Chương XI : Chi phí sản xuất lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng Chương XII : Hạch toán kinh tế xây dựng CHƯƠNG I : XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ KINH TẾ XÂY ... XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG Phần thứ : NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ KINH TẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG GIAO THÔNG       ChươngI : Xây dựng giao thông kinh tế XDGT Chương...
 • 17
 • 95
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 2

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 2
... 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 4.577 9. 623 21 .351 28 .644 32. 150 30. 629 28 .069 17.595 3.584 2. 3 92 3.647 5.086 5.819 5.401 4 .24 6 5.936,7 Giá trị trúng thầu 3.184 2. 061 3.190 4.559 5. 320 4.961 ... 1998 Năm 1999 Năm 20 00 Năm 20 01 Năm 20 02 Đấu thầu rộng rãi 122 2 26 .7% 1887 19.6% 13 02 12, 9% 427 7 14.98% 4377 14 ,23 % Đấu thầu hạn chế 1536 33.5% 29 47 30.6% 26 00 25 .5% 6081 21 . 32% 6015 19.55% Chỉ ... ngày ban hành Luật số 61 /20 05/QH ngày 29 /11 /20 05 Nghị định số 111 /20 06/NĐ-CP ngày 29 /09 /20 06 Nghị định số 58 /20 08/NĐ-CP ngày 05/05 /20 08 Nghị định số 85 /20 09/NĐ-CP ngày 15/10 /20 09 Cơ quan ban hành...
 • 44
 • 253
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 3

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 3
... động tạo kết qủa kinh tế tài thời gian  Về góc độ kế hoạch hóa : DT công cụ thực kế hoạch cách chi tiết công việc sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội DT hoạt động kinh tế riêng biệt ... đích đầu tư, gồm chi phí thiết kế, xây dựng, chi phí mua sắm lắp đặt trang thiết bò chi phí khác tổng dự toán Trong xây dựng giao thông VĐT tổng chi phí bỏ để xây dựng cải tạo mở rộng nâng cấp ... ban đầu tỷ đồng Đầu tư lần (không phân kỳ) Bảng ĐVT : triệu đồng Năm Lãi ròng Khấu hao 35 2 1.000 35 5 1.000 35 8 1.000 400 1.000 420 1.000 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Các ví dụ  Ví dụ 2: Tính thời gian...
 • 36
 • 222
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 4

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 4
... CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ Cơ chế kinh tế bao gồm toàn hình thái kinh tế cụ thể mối liên quan, nhờ chúng mà quy luật kinh tế thể thực hiện, toàn phương pháp, biện pháp mà người tác động vào kinh tế Cơ ... quản lý kinh tế tổng hoà tác động chủ quan chủ thể quản lý, thiết lập máy hoàn chỉnh bao gồm hình thức, phương thức, công cụ hoạt động cách có chủ đích nhằm tác động vào kinh tế, làm cho kinh tế ... sản phẩm Lấy kế hoạch để đạo kinh doanh dùng kinh doanh để thực kế hoạch Kế hoạch hoá ngành XDGT phải ý đến đặc điểm KT-KT trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm KẾ HOẠCH XÂY DỰNG GIAO THÔNG Kế hoạch...
 • 10
 • 194
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 5

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 5
... trình hạ tầng kỹ thuật Công tác lắp đặt thiết bò, thí nghiệm 6,0 51 ,0 5, 5 5, 5 Riêng đào, đắp CT thủy lợi thủ công 66,0 4 ,5 5 ,5 65, 0 6,0 GHI CHÚ - Thu nhËp chÞu th tÝnh tríc ®ỵc tÝnh b»ng tØ lƯ ... trình dân dụng 6,0 10,0 5, 5 Riêng CT tu bổ, phục hồi di tích lòch sử, văn hóa Công trình công nghiệp 5, 5 6,0 Riêng CT xây dựng đường hầm, hầm lò 7,0 Công trình giao thông 5, 3 Riêng công tác tu, ... TRÌNH XÂY DỰNG CĨ CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT TƯƠNG TỰ ĐÃ THỰC HIỆN Trường hợp có đầy đủ thơng tin, số liệu v ề chi phí đầu t xây d ựng cơng trình, hạng m ục cơng trình xây d ựng có ch ỉ tiêu kinh...
 • 40
 • 271
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 6

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 6
... vụ cho nhu cầu người Công nghệ xây dựng hiểu tổng thể tri thức (hiểu biết, kiến thức, kinh nghiệm, thông tin, quy trình, quy phạm, kỹ năng, lực hoạt động hành nghề xây dựng); thông tin kỹ thuật ... lượng sản phẩm, SX, đạt mức tăng trưởng cao - Rút ngắn thời gian xây dựng công trình, hạng mục công trình, công tác xây lắp - Đạt tiêu kinh tế tốt hoạt động XL : giảm giá thành, tăng lợi nhuận tiêu ... với ý nghóa CLSP xây dựng tổng hợp đặc tính an toàn, bền vững, mỹ quan, kinh tế công trình phù hợp với quy chuẩn XD, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với HĐKT Pháp luật hành - CLSP xây dựng giao thông...
 • 18
 • 222
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 7

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 7
... khác phạm vi số vốn NN công ty - Đònh kỳ đánh giá lại tài sản   TRONG KINH DOANH TRONG TRONG KINH KINH DOANH DOANH TRONG KINH DOANH - Chủ động tổ chức SXKD, tổ chức - KD ngành nghề, đảm bảo máy ... chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dòch ổn đònh đăng ký kinh doanh theo quy đònh pháp luật, nhằm mục đích thực hoạt động SXKD - DNXDGT dạng DN có chức SX sản phẩm XL, xây dựng ... quản lý trực tiếp Nhà nước, có nhiệm vụ thực mục tiêu kinh tế – xã hội Nhà nước giao Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, có thẩm quyền kinh tế bình đẳng với DN khác, tổ chức hình thức công...
 • 17
 • 204
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 8

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 8
... NSLĐ TÍNH BẰNG GIÁ TRỊ Phản ánh tổng hợp NSLĐ thể giá trò sản lượng giá trò công tác xây lắp thực công nhân xây lắp đơn vò thời gian W =   - ∑ PQ T - Q : khối lượng sản phẩm - P : giá trò đơn ... công tác CÁC BIỆN PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG - Đẩy mạnh áp dụng tiến KHKT xây dựng, nâng cao trình độ công nghiệp hoá xây dựng Nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động Nâng cao ... thiết để hoàn thành công tác điều kiện đònh * ĐMLĐ chi tiết tính cho công việc cụ thể (đào đất, xây, trát…) * Đònh mức hao phí lao động tổng hợp (đổ 1m3 BT, đắp 1m3 đất …) * ĐMLĐ dùng để trả lương...
 • 16
 • 231
 • 0

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 9

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 9
... chất : TSCĐ hữu hình TSCĐ có hình thái vật chất thoả mãn tiêu chuẩn sau :  Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;  Nguyên giá tài sản đươc xác đònh cách tin cậy;  ... DN XDGT PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Phân loại theo tính chất TSCĐ DN : + TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh + TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, nghiệp, an ninh quốc phòng + TSCĐ bảo quản hộ, giữ ... đến thời điểm báo cáo - Số khấu hao luỹ kế TSCĐ tổng số khấu hao trích vào chi phí SXKD qua kỳ kinh doanh TSCĐ đến thời điểm báo cáo - Giá trò lại sổ kế toán TSCĐ hiệu số nguyên giá TSCĐ số khấu...
 • 13
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế học hài hướcthực trạng hành vi bất thường của học sinh cpttt khối lớp 3sử dụng các quy định của lớp học để quản lí hành vi bất thường của học sinh cpttt ở khối lớp 3 trường tiểu học hải vânmô tả quy trình sử dụng các quy định của lớp học để quản lí hành vi bất thường của học sinh cpttt ở khối lớp 3thực trạng hành vi bất thường của học sinh cpttt tại trường tiểu học hải vân thành phố đà nẵngkinh tế họcchương 33 nguyên lý kinh tế học mankiwkinh tế học quốc tếxu hướng phát triển của kinh tế hộ nông dân và những bài học kinh nghiệm rút rasử dụng các quy định của lớp học để quản lí hành vi bất thường của học sinh cptttý nghĩa của việc sử dụng các quy định của lớp học trong việc quản lí hành vi bất thường của học sinh cpttt trong lớp học hòa nhậptrình sử dụng các quy định của lớp học để quản lí hành vi bất thường của học sinh cpttt trong lớp học hòa nhậpthực trạng giáo viên sử dụng các quy định của lớp học trong việc quản lí hành vi bất thường của học sinh cpttt ở khối lớp 3 trường tiểu học hải vânkết quả thực hiện kế hoạch quản lí hành vi bất thường của học sinh cptttmức sẵn lòng chi trả theo lý thuyết kinh tế họcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học