Một số từ tiếng anh trong vi tính internet

Một số từ tiếng Anh trong chuyên ngành kế toán

Một số từ tiếng Anh trong chuyên ngành kế toán
... Depreciation of intangible fixed assets Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài Equity and funds Vốn quỹ Exchange ... administrative expenses Chi phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale Hàng gửi bán Gross profit Lợi nhuận tổng Gross revenue Doanh thu tổng Income from financial activities ... Lợi nhuận bất thường Figures in: millions VND Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratios Chỉ số tài Financials Tài Finished goods Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs Nguyên giá tài...
 • 6
 • 761
 • 8

Giải nghĩa một số từ tiếng anh tiêu biểu trong toán học

Giải nghĩa một số từ tiếng anh tiêu biểu trong toán học
... Tương đương Tỉ lệ Hình Giống Giá trị có Lặp lại Số cho Giảm Tăng Một lần Số khác Nhỏ Lớn Một số từ vựng tiếng Anh STT 10 11 12 13 14 15 Từ/ cụm từ tiếng Anh Outfit Remaining The same job Rate Per Bicycle ... 10 11 12 13 Từ/ cụm từ tiếng Anh Equivalent ratio figure Similar Possible value Repeat Certain number Decrease Increase Once Non-zero number Minimum Maximum Nghĩa tiếng Việt (toán học) Tương đương ... Remainder Without Bouquet Florist Polar bear Marble Nghĩa tiếng Việt Bộ quần áo Còn lại Công việc tương tự Tốc độ Mỗi Xe đạp Ưa thích Tuyến đường Dọc theo Số dư Mà không Bó hoa Người bán hoa Gấu bắc/nam...
 • 2
 • 7,098
 • 193

mot so tu tieng anh tin hoc

mot so tu tieng anh tin hoc
... hợp Protocol: Giao thức Ports: Cổng Serial: Tu n tự Parallel: Song song Storage: Bộ nhớ Printing: In (Máy in) Problem Devices: Các thiết bị có vấn đề Sofware Environment: Môi trờng phần mền All ... Văn thông báo If you select a windows and buttons setting other than windows classic, it will override the following settings, except in some older programs Nếu bạn chọn thiết đặt cửa sổ nút ... settings for this computer Note that changing the setting below will modify the selected scheme Lựa chọn lợc đồ điện phù hợp cho máy tính Lu ý thay đổi thiết đặt dới sửa đổi lợc đồ đợc chọn Turn...
 • 12
 • 334
 • 2

Tài liệu Một số từ tiếng anh chuyên ngành kế toán doc

Tài liệu Một số từ tiếng anh chuyên ngành kế toán doc
... Depreciation of intangible fixed assets Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài Equity and funds Vốn quỹ Exchange rate ... đồng Financial ratios Chỉ số tài Financials Tài Finished goods Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Fixed assets Tài sản cố định General and ... giá tài sản cố định thuê tài Leased fixed assets Tài sản cố định thuê tài Liabilities Nợ phải trả Long-term borrowings Vay dài hạn Long-term financial assets Các khoản đầu tư tài...
 • 6
 • 762
 • 14

Một số câu tiếng anh trong ngành kế toán pptx

Một số câu tiếng anh trong ngành kế toán pptx
... thống hạch toán đại phức tạp nhiều so với hạch toán cách 100 năm - modern bookkeeping system is much more complex than the one of a hundred years ago 14 bảng cân đối kế toán biểu diễn doanh nghiệp ... 15.nhu cầu kế toán giỏi lớn mức cung - the demand for competent accountants is always greater than the supply of that 16 sổ tổng hợp loại sổ mà bao gồm danh sách liệt kê tất tài khoản doanh nghiệp ... of a business - kiểm toán chức kế toán có liên quan đến việc xem xét đánh giá hồ sơ tài thực người khác người vào giao dịch vào biên không nhiều năm trước đây, diện kiểm toán viên cho công ty...
 • 3
 • 250
 • 1

cách dùng đúng một số từ tiếng Anh

cách dùng đúng một số từ tiếng Anh
... vui điều Dạng động từ đơn giản tiếp diễn thường dùng với khác biệt nhỏ nghĩa • He looks/ He is looking forward to his next birthday Sau Look forward to infinitive mà động từ dạng –ing: • • I ... đứng trước mệnh đề that • I expect that she will be here soon (không dùng: I am expecting that she …) Trước động từ infinitive, dùng hope expect dạng đơn giản tiếp diễn với chút khác biệt nhỏ • ... tiếp diễn động từ “hope”, có khác biệt nhỏ nghĩa • We hope/ We are hoping (that) you can come and stay with us soon Tuy nhiên người ta thường không sử dụng dạng tiếp diễn động từ expect đứng...
 • 3
 • 324
 • 0

KINH NGHIỆM: MỘT SỐ TỪ TIẾNG ANH HAY ĐỌC SAI

KINH NGHIỆM: MỘT SỐ TỪ TIẾNG ANH HAY ĐỌC SAI
... photography đọc /ɒ/ /ə/ từ kể SCHEDULE (n) lịch trình, thời gian biểu, thời khoá biểu Nhiều giáo viên đọc thành /’ske:dju/ học sinh Các từ điển phiên âm khác, từ có cách đọc không cách Anh đọc /ˈʃɛdjuːl/ ... sai đánh đồng cách đọc Communism ( hay Communist) với Community (nhấn vần 2).Cách đọc phải nhấn vần /ˈkɒmjʊnɪst/ ACCURACY (n) tính xác Từ bị đọc sai nhấn trọng âm vào vần Cách đọc phải nhấn vào ... không khó sai Một số bạn sai nhấn vào vần Nhấn phải vào vần /kəˈmɪti/ Tuy nhiên, có cách nhấn vần với nghĩa người dùng ngành Luật nên không đề cập COMMUNIST (n) Người Cộng sản Từ chủ yếu đọc sai đánh...
 • 3
 • 165
 • 0

a study on some phrasal verbs in business texts in english from cognitive semantic perspective = nghiên cứu nghĩa của một số cụm động từ tiếng anh trong ngữ cảnh tiếng anh kinh tế dưới góc độ ngữ nghĩa tri nhận

a study on some phrasal verbs in business texts in english from cognitive semantic perspective = nghiên cứu nghĩa của một số cụm động từ tiếng anh trong ngữ cảnh tiếng anh kinh tế dưới góc độ ngữ nghĩa tri nhận
... ENGLISH FROM COGNITIVE SEMANTIC PERSPECTIVE (NGHIÊN CỨU NGH A C A MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH TRONG NGỮ CẢNH TIẾNG ANH KINH TẾ DƯỚI GÓC ĐỘ NGỮ NGH A TRI NHẬN) M .A Minor Thesis Field : English Linguistics ... http://www .business- english. com/phrasalverbs/ Basing on the orientational Path and spatial Container metaphors, 46 up -phrasal verbs and 42 out -phrasal verbs are analysed and grouped in terms of meaning ... existence of a literal or metaphorical container which reveals meaning of phrasal verbs with out in other abstract domains In business situations, many abstract domains such as accessibility, inaccessibility,...
 • 46
 • 300
 • 0

Từ loại của một số từ thông dụng trong tiếng anh (Common word families)

Từ loại của một số từ thông dụng trong tiếng anh (Common word families)
... destructively differently >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 59 empower power powerful powerfully 60 empty emptiness empty 61 encircle circle circular ... enviously expectedly firmly >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 90 injure injury injurious injuriously 91 inquire inquiry inquiring 92 instruct instruction ... madly nationwide quickly >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 121 sadden sadness sad sadly 122 secure security secured securely 123 see scene scenic...
 • 5
 • 243
 • 3

Một số từ phức hợp trong tiếng Lào pdf

Một số từ phức hợp trong tiếng Lào pdf
... rộng lượng, cao thượng, tốt bụng Chay nhày chay tô - Từ thiện, tốt bụng, hảo tâm Đúng vùng Xiêng Khoảng có số từ nói khác tiếng phổ thông Lào Thí dụ pay sảy (đi đâu), vùng Xiêng Khoảng nói pay ... thâm độc, nham hiểm ໃຈບລສດ ໍ ິ ຸ Chay bo lị sút - Lòng thành ໃຈບນ ຸ Chay bụn ໃຈປາຊວ ິ - Nhân từ, từ thiện, nhân đức Chay pa xiu - Nhút nhát, hèn nhát, nhát gan ໃຈປກ ຶ Chay pức - U mê, mê muội, ... ໃຈເບາ ົ Chay bau ໃຈເພອແຜ ື່ ່ - Khờ dại, tin, dễ bị lừa Chay p’hừa p’hè - Lòng bác ái, lòng nhân từ, lòng tốt ໃຈເມອງ ື Chay mương - Vị nữ hoàng ໃຈເຢນ ັ Chay dên ໃຈເລກໃຈດຳ ິ ໃຈແຂງ ໃຈແຄບ - Bình tĩnh,...
 • 4
 • 475
 • 4

SỬ DỤNG ĐIỂM CẮT ZERO ĐỂ NHẬN DẠNG MỘT SỐ TỪ ĐƠN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ppt

SỬ DỤNG ĐIỂM CẮT ZERO ĐỂ NHẬN DẠNG MỘT SỐ TỪ ĐƠN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ppt
... nhận dạng từ tiếng Việt toán khó, có nhiều phương pháp nhận dạng khác nhau, kết đạt hạn chế Phương pháp sử dụng điểm cắt zero để nhận dạng tiếng nói giới quan tâm Chúng sử dụng điểm cắt zero ... phương pháp sử dụng điểm cắt zero dùng hệ số tương quan để đánh giá mối quan hệ mẫu nhận dạng với không gian mẫu (đã huấn luyện) Khi hệ số tương quan gần độ tin cậy nhận dạng cao tỷ lệ nhận dạng lại ... (x,y,z) Các biến sử dụng thuật toán nén điểm cắt zero mô tả hình 3: dau: nhận giá trị - +; để nhận biết vị trí dãy tín hiệu đổi dấu có nghĩa tín hiệu có cắt trục ( tồn điểm cắt zero) A: lưu giá...
 • 8
 • 260
 • 0

Một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh pdf

Một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh pdf
... Nếu bạn gặp khó khăn việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, mời bạn xem tham khảo sau để dễ dàng khắc phục cố dịch tiếng Anh ! Ai (không dùng để hỏi mà để nói trống ... sau động từ chia khứ đơn giản): If only - Giá mà giàu có If only I were rich - Giá mà biết tên anh If only I knew his name Phải chi (dùng để diễn tả ước muốn): That - Phải chi gặp lại anh That ... it turned out - Hóa cô người yêu anh trai It turned out that she was my older brother's girlfriend 10 Chứ không phải: But - Anh mua nhầm áo sơ mi Tôi cần màu xanh màu vàng You have bought the...
 • 5
 • 1,940
 • 9

Một số câu tiếng anh thường dùng trong đời sống

Một số câu tiếng anh thường dùng trong đời sống
... Try your best! Cố gắng lên (câu biết) Make some noise! Sôi lên nào! Congratulations! Chúc mừng ! Rain cats and dogs Mưa tầm ... Không có đặc biệt After you Bạn trước Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa anh không? The same as usual! Giống Almost! Gần xong You 'll have to step on it Bạn phải I'm in...
 • 3
 • 234
 • 3

Một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh ppsx

Một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh ppsx
... Giá mà biết tên anh (If only I knew his name) Phải chi (dùng để diễn tả ước muốn): That Ví dụ: Phải chi gặp lại anh (That I could see him again) Nếu không thì: If not Ví dụ: Tôi anh đi, không nhà ... will go if you are going, if not, I'd rather stay at home.) Chỉ nào: Only if (đảo chủ ngữ sau động từ) Ví dụ: Chỉ thầy giáo cho phép sinh viên vào phòng (Only if the teacher has given permission ... are students allowed to enter the room.) Coi, xem: If, Whether (dùng câu nói gián tiếp) Ví dụ: Anh hỏi xem có muốn uống chút không (He asked wether we wanted some drink.) ...
 • 3
 • 469
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số từ tiếng anh chỉ tính cáchmot so tu tieng anh thong dung trong ke toanmột số từ tiếng nhật trong animemột số từ tiếng anh chuyên ngành ngân hàngmột số từ tiếng anh chuyên ngành kế toánmột số từ viết tắt trong tiếng anhphân biệt một số từ đồng nghĩa trong tiếng anhmột số từ đồng âm trong tiếng anhgiải nghĩa một số cụm từ tiếng anh trong mô phỏngmột số câu tiếng anh thông dụng trong khách sạnmột số câu tiếng anh dùng trong nhà hàngvị trí của trạng từ tiếng anh trong câumột số câu tiếng anh thông dụng trong giao tiếpmot so tu tieng viet kho dich sang tieng anhmột số từ tiếng nhật thường dùng trong chart đan amigurumi của nhậtQuản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã phú thọ, tỉnh phú thọQuản lý di tích đền đại cại, xã tân lĩnh, huyện lục yên, tỉnh yên báiQuản lý hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninhTrò chơi trong giờ học âm nhạc, trường phổ thông thực hành sư phạm an giangBồi dưỡng học sinh giỏi môn sử ( phần 1 )Tuyển tập bộ 46 đề thi đai học khối c môn lịch sử thi THPT Đại học Cao đẳng 2018Tuyển tập cá dạng phân tích và bình giảng văn học trong các tác phẩm văn tổng hợp các dạng câu hỏi thường ra đề thi môn ngữ văn 2018Tiểu luận lý thuyết hệ thốngCác phương pháp giải một dạng toán điện xoay chiều hay và khóĐồ thị trong dạy học vật lýHướng dẫn học sinh giải các bài tập định tính trong chương động lực học lớp 10 một cách nhanh gọn và chính xácPhương pháp giải nhanh và tổng hợp các bài tập vuông pha trong chương trình vật lí lớp 12Unit 4. School education systemPhương pháp tìm số cực đại, cực tiểu giữa hai điểm trong bài toán giao thoa sóng cơ học trong chương trình vật lý lớp 12Phương pháp vẽ bó sóng giải nhanh các bài toán hay và khó về sóng dừngUnit 4. School education systemSử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhCách giải các dạng bài toán liên quan đến độ lệch pha trong điện xoay chiều thuộc chương trình vật lý 12 thptBài 12. Công suất điệnDạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật lí