Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler Lương Phượng nuôi tại trại gà giống gia cầm Thịnh Đán – Thái Nguyên

“Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của broiler Lương Phượng nuôi tại trại giống gia cầm Thịnh Đán Thái Nguyên

“Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler Lương Phượng nuôi tại trại gà giống gia cầm Thịnh Đán – Thái Nguyên
... chăn nuôi - thú y - - Báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trờng Mã số: SV 2010 - 53 Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng việc bổ sung tỉ lệ bột sắn phần tới sức sản xuất thịt broiler ... chăn nuôi - thú y - - Báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trờng Mã số: SV 2010 - 53 Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng việc bổ sung tỉ lệ bột sắn phần tới sức sản xuất thịt broiler ... Lơng Phợng nuôi trại giống gia cầm Thịnh Đán -Thái Nguyên Chủ nhiệm đề tài Lớp Khoa Giáo viên hớng dẫn: : Phạm Giang Hiệp : 40 - CNTY : Chăn nuôi - Thú y : TS Trần Trang Nhung Thái Nguyên, năm...
 • 41
 • 841
 • 4

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas trong khẩu phần đến năng suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas trong khẩu phần đến năng suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng
... Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm Biolas ... Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng thực trại chăn nuôi heo tư nhân Hải Hà, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai từ ... tài hoàn thiện 37 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua đề tài: Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn từ 65 ngày tuổi đến xuất chuồng trại chăn...
 • 52
 • 125
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây giốngTrám Đen ghép tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây giốngTrám Đen ghép tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
... đến tháng 12/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng vị trí ghép đến hình thành Trám đen ghép - Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi cành ghép đến hình thành Trám đen ghép - Nghiên cứu ảnh hưởng ... Sỹ Trung Thái Nguyên, năm 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC THỊ TRINH Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CÂY GIỐNG ... ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC THỊ TRINH Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CÂY GIỐNG TRÁM ĐEN (Canarium...
 • 82
 • 88
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom ngâu aglaia duperreana tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây hom ngâu aglaia duperreana tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM HONG TH TèNH Nghiên cứu ảnh h-ởng số yếu tố nội đến hình thành hom Ngâu (Aglaia duperreana) tr-ờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên KHểA LUN TT NGHIP I HC H o to : Chớnh ... loi hom giõm cõy Ngõu S hom S hom T S r TB Chiu di Ch thớ r l trờn hom r TB s nghim (hom) (%) (cỏi) (cm) r CT1 (Hom gc) 90 14 15,6 4,33 2,72 11,74 CT2 (Hom gia) 90 19 21,1 4,72 2,99 14,03 CT3 (Hom ... l: + T l hom sng = (Tng s hom sng/ Tng s hom thớ nghim) ì100% + T l hom r = (Tng s hom r/ Tng s hom thớ nghim) ì100% 25 +Chiu di r trung bỡnh = (S r cựng chiu di ì chiu di r)/ Tng s hom thớ nghim...
 • 65
 • 275
 • 0

Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa ri vàng rơm và lai (7 8 ri vàng rơm và 1 8 lương phượng) nuôi tại trại thực nghiệm gia cầm liên ninh

Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà ri vàng rơm và gà lai (7 8 ri vàng rơm và 1 8 lương phượng) nuôi tại trại thực nghiệm gia cầm liên ninh
... rơm 1 /8 Lương Phượng) nuôi trại thực nghiệm gia cầm Liên Ninh 1. 2 Mục tiêu ñề tài - Xác ñịnh ñược khả sinh sản cho thịt Ri vàng rơm, Ri lai (7/ 8 Ri vàng rơm 1 /8 Lương Phượng) Trường ðại Học ... liệu nghiên cứu trống Ri vàng rơm viết tắt RV lai (7/ 8 Ri vàng rơm 1 /8 Lương Phượng) gọi tắt Ri lai, viết tắt RL 3.2 ðịa ñiểm nghiên cứu Trại thực nghiệm gia cầm Liên Ninh - Trung tâm ... 3.4 .1 ðánh giá khả sinh sản lai trống Ri vàng rơm với mái (7/ 8 Ri vàng rơm 1 /8 Lương Phượng) 34 3.4.2 ðánh giá khả sản xuất tổ hợp lai 34 3.5 Phương pháp nghiên cứu 35 3.5 .1 Phương...
 • 98
 • 134
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM CEL CON 5 TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ SINH TRUỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 60 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM CEL – CON 5 TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ SINH TRUỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 60 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG
... Phương, chủ trại heo An Bình tiến hành thực đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM CEL CON TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SỰ SINH TRUỞNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN TỪ 60 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG” 1.2 ... giá ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm CEL CON phần heo thịt giai đoạn từ 60 ngày tuổi đến xuất chuồng 1.2.2 Yêu cầu Tiến hành thí nghiệm 240 heo vào khoảng 60 ngày tuổi nuôi đến xuất chuồng việc ... việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas vào phần heo thịt giai đoạn từ 20 50 kg mang lại kết quả: tăng trọng tuyệt đối heo bổ sung chế phẩm heo bổ sung chế phẩm 55 9,4 g /con/ ngày, 4 75, 6 g /con/ ngày; ...
 • 48
 • 196
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa công ty lâm nghiệp bến hải đến sự cam kết gắn với tổ chức của nhân viên

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa công ty lâm nghiệp bến hải đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên
... tiếp tổ chức ảnh hưởng tích cực đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên H2: Đào tạo phát triển ảnh hưởng tích cực đến cam kết gắn với tổ chức nhân viên H3: Phần thưởng công nhận ảnh hưởng tích ... CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN 2.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải 2.1.1 Giới thiệu chung • Tên doanh nghiệp ... K44B QTKD Tổng Hợp vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD Ths Nguyễn Như Phương Anh Chương 2: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA CÔNG TY LÂM NGHIỆP BẾN HẢI ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN ...
 • 122
 • 103
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) và chất cao canxi (hi CA++) trên giống chè phúc vân tiên tại phú hộ phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) và chất cao canxi (hi CA++) trên giống chè phúc vân tiên tại phú hộ phú thọ
... hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n ch t lư ng chè c a gi ng Phúc Vân Tiên 4.1.4 56 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n su t c a gi ng Phúc Vân Tiên ... ng chè Phúc Vân Tiên 4.1.2 51 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n y u t c u thành su t su t chè c a gi ng Phúc Vân Tiên 4.1.3 nh hư ng c a ch ph m vi sinh ... ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n y u t c u thành su t su t c a gi ng Phúc Vân Tiên 4.3 54 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ...
 • 114
 • 351
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và lượng thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm he chân trắng (penaeus vannamei) sạch bệnh giai đoạn tôm postlarvae 10 đến postlarvae 45

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và lượng thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm he chân trắng (penaeus vannamei) sạch bệnh giai đoạn tôm postlarvae 10 đến postlarvae 45
... tài t : 04/2 010 ñ n 10/ 2 010 3.2 V t li u nghiên c u ð i tư ng nghiên c u: Tôm he chân tr ng (Penaeus vannamei) s ch b nh giai ño n Postlarvae 10 (Pl10) ñ n Postlarvae 45 (Pl45) Tôm Pl10 ñư c l y ... th c ăn phù h p cho tôm he chân tr ng giai ño n Pl10 Pl45 - Xây d ng kh u ph n ăn phù h p cho tôm he chân tr ng giai ño n Pl10Pl45 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c ... u nh hư ng c a lo i lư ng th c ăn ñ n sinh trư ng t l s ng c a Tôm he chân tr ng (Penaeus vannamei) s ch b nh giai ño n tôm Postlarvae 10 ñ n Postlarvae 45 1.2 M c tiêu c a ð tài Bư c ñ u thí...
 • 97
 • 354
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và thức ăn đến năng suất và chất lượng sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao đất tại Cam Ranh

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và thức ăn đến năng suất và chất lượng sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao đất tại Cam Ranh
... cht lng Artemia franciscana nuụi ao t Nghiờn cu nh hng ca mt s loi to lm thc n v thc n b sung n nng sut sinh v cht lng Artemia franciscana nuụi ao t Th nghim nuụi sinh Artemia franciscana ao t theo ... (khi lng ban u l 0,01g) bao gm: Sinh Artemia cui v (Thu t cỏc ao thu trng ó kt thỳc v nuụi) Sinh Artemia tiờu chun (Thu t ao nuụi thu sinh vi thc n t ao gõy mu t nhiờn) Sinh Artemia cho n bng cỏm ... tớch ao nuụi Artemia cú nh hng n nng sut sinh khi, nng sut sinh cỏc ao nh thng cao hn cỏc ao cú din tớch ln, din tớch ao nuụi cng ln cng khú qun lý Nng sut trung bỡnh nuụi cỏc ao nh (200m2 /ao) ...
 • 189
 • 304
 • 0

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với NAA và 2,4D lên mẫu cây Kim Ngân (Lonicera japonica Thunb)

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với NAA và 2,4D lên mẫu cây lá Kim Ngân (Lonicera japonica Thunb)
... sát ảnh hưởng chất kích thích tăng trưởng BA kết hợp với 2,4-D NAA lên phát sinh hình thái mẫu Kim Ngân Hoa  Mục đích thí nghiệm: Đánh giá tác động chất kích thích tăng trưởng (BA, 2,4-D, NAA) ... 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng sử dụng nghiên cứu Kim Ngân Hoa (Lonicera japonica Thunb) trồng thành phố Hồ Chí Minh Nguồn mẫu sử dụng để tiến hành thí nghiệm phần Kim Ngân tuyển chọn trực ... đích nội dung nghiên cứu 1.2.1 Mục đích Bước đầu khảo sát phản ứng mẫu Kim Ngân điều kiện in vitro Đồng thời tạo tiền đề cho nghiên cứu tách chiết hợp chất có giá trò dược lý Kim Ngân làm nguyên...
 • 72
 • 422
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hình dạng vật thể lên hệ số lực cản (dùng phần mềm fluent)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hình dạng vật thể lên hệ số lực cản (dùng phần mềm fluent)
... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số hình dạng vật thể lên hệ số lực cản (dùng phần mềm Fluent) Số chương: 07 Số trang: Hiện vật: Số tài liệu tham khảo: 19 - 02 đĩa CD - 02 đồ án NHẬN XÉT CỦA CÁN ... mức ảnh hưởng hình dạng vật thể tới hệ số lực cản C D Trên sở phát triển áp dụng trường hợp cụ thể khác Mục đích đề tài Mục đích đề tài nghiên cứu ảnh hưởng hình dạng vật thể tới hệ số lực cản, ... dài vật thể vô hạn, bỏ qua ảnh hưởng hai đầu vật thể Hình 2.6 kết nghiên cứu thực nghiệm dòng hai chiều với hệ số Re  10 [5] 6 Hình dạng CD Hình dạng CD Hình dạng CD Hình 2.6: Hệ số lực cản số...
 • 115
 • 226
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của quy mô trạm bơm tiêu đầu mối đông mỹ đến cao trình san nền hợp lý cho đô thị thanh trì

nghiên cứu ảnh hưởng của quy mô trạm bơm tiêu đầu mối đông mỹ đến cao trình san nền hợp lý cho đô thị thanh trì
... xét đến chế độ làm việc, quy chất vật hệ thống tiêu thoát nước mưa Những vấn đề lí đời đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng quy trạm bơm tiêu đầu mối Đông Mỹ đến cao trình san hợp cho đô thị ... lưới đường cống, quy công trình trạm bơm đầu mối tính cao độ san tương ứng với kịch quy công trình đầu mối Nêu kết luận kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu - Thu thập phân ... đô thị; loại I đô thị, loại II 23 đô thị, loại III 65 đô thị, loại IV 79 đô thị loại V 687 đô thị - Năm 2025, tổng số đô thị nước khoảng 1000 đô thị, đó, đô thị từ loại I đến đặc biệt 17 đô thị, ...
 • 147
 • 272
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phương thức cấy dòng mẹ đến năng suất hạt lai f1 của tổ hợp lúa lai hai dòng việt lai 50

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phương thức cấy dòng mẹ đến năng suất hạt lai f1 của tổ hợp lúa lai hai dòng việt lai 50
... GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N TH TH P NGHIÊN C U NH HƯ NG C A M T ð VÀ PHƯƠNG TH C C Y DÒNG M ð N NĂNG SU T H T LAI F1 C A T H P LÚA LAI HAI DÒNG VI T LAI 50 Chuyên ... n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ phương th c c y dòng m ñ n su t h t lai F1 c a t h p lúa lai hai dòng Vi t Lai 50 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài Xác ñ nh m t ñ phương ... t qu nghiên c u bi n pháp k thu t nâng cao su t h t lúa lai F1 hai dòng 1.2.1 Xác ñ nh th i v s n xu t h t lai F1 Mu n s n xu t h t lai F1 hai dòng thành công c n b trí th i v cho lúa m (dòng...
 • 140
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với naa và 2 4d lên mẫu cây lá kim ngân lonicera japonica thunbbước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của ba kết hợp với naa và 2 4d lên mẫu cây lá kim ngân lonicera japkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi gốc ghép đến động thái tăng trưởng chiều dài cành ghépnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất trích ly gamma oryzanol từ cám gạo bằng cồn ethanolnghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất trích ly gamma oryzanol từ cám gạo bằng cồn ethanolphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng nuôi cấykết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền từ hoạt động tài trợ đếntỷ suất sinh lời vượt trội của công tykết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền từ hoạt động tài trợ đếntỷ suất sinh lời vượt trội của công ty với các mức độ nắm giữ tiền mặtkhác nhaunghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ade với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lương phượng thương phẩm nuôi thịtkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung một số hỗn hợp vi khuẩn probiotic đến sinh trưởng của lợn con giai đoạn sau cai sữađánh giá thực trạng đàn bò vàng nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giốngnghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa 44nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kv ở quảng ninhnghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình huyện yên dũng tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu được và không được cân đối năng lượng protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượngNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưslide chính sách côngXác định nitrit trong không khíĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP 2Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc ttmạng máy tính nâng caocách điều khiển động cơ bướcbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớixây dựng hệ thống bảo mật tmg 2010 cho doanh nghiệpVốn góp ở các doanh nghiệp VNHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảChủ nghĩa cổ điển classicismđảm bảo đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tưPhân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay? Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnnghiên cứu hình thức chứng từ ghi sổdự án “công ty đồng hồ nhập khẩu citiwatch”Website thương mại điện tử buôn bán quần áogiới thiệu chung về kỹ thuật đo lường