Kiem tra 1 tiet chuong hidrocacbon rat hay

Kiem tra 1 tiet chuong 1 bai so 1 HOA 10NC (rat hay)

Kiem tra 1 tiet chuong 1 bai so 1 HOA 10NC (rat hay)
... nguyên tố Hóa học Phiếu trả lời trắc nghiệm (HS tô đậm vào câu trả lời) Câu A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                       ... 10 A KIỂM TRA TIẾT Môn: HÓA HỌC 10 NC (bài số 1) ĐIỂM: ĐỀ I PHẦN TỰ LUẬN (20 câu x 0,3 = điểm) Câu 1: Biết số Avogađro 6,022 .10 23 Tính số nguyên tử H có 1, 8 gam nước? A 0,2989 .10 23 B 0,3 011 .10 23 ... nguyên tố Hóa học Phiếu trả lời trắc nghiệm (HS tô đậm vào câu trả lời) Câu A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                      ...
 • 5
 • 399
 • 1

đề kiểm tra 1 tiết chương IV-V (đề chuẩn hay)

đề kiểm tra 1 tiết chương IV-V (đề chuẩn hay)
... cuộn cảm phải có độ tự cảm: A Từ 0 ,16 8 .10 -4H đến 84 .10 -4H B Từ 0 ,18 6 .10 -4H đến 78 .10 -4H -4 -4 C Từ 0 ,16 8 .10 H đến 78 .10 H D Từ 0 ,18 6 .10 -4H đến 84 .10 -4H Câu 22: Biến điệu sóng điện từ gì? A Là biến ... (4) D (1) , (2) (3) Câu 31: Cho mạch LC với C = 4μF Trong trình dao động, hiệu điện cực đại tụ 12 V Khi hiệu điện tụ 9V lượng từ trường mạch là: A 2,88 .10 -4J B 1, 26 .10 -4J C 3,77 .10 -4J D 4,52 .10 -4J ... 13 : Một mạch dao động LC có điện tích cực đại tụ Q = 4 .10 -8C, cường độ dòng điện cực đại mạch I = 0, 314 A Lấy π = 3 ,14 Chu kì dao động điện từ mạch là: -5 A 8 .10 s B 8μs C 8 .10 -7s D 80ns Câu 14 :...
 • 4
 • 418
 • 5

kiem tra 1 tiet chuong 4 10 nang cao (có đáp án -hay)

kiem tra 1 tiet chuong 4 10 nang cao (có đáp án -hay)
... 2x − 7x − x − x − − x + 3x + 10 1 ≤0 x − x − 10 x − x − 10 x2 − x + ⇔ ≤0 x − x − 10 Câu1 1/ (2.0®) 2 4  Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm T =  ; ÷ 3  Câu1 2/ (2.0®) x−2≥0   x − 3x ... − x2 + x + > − 4x Câu1 3/ (2.0®) Câu2 1/ (2.0®) Câu2 2/ (2.0®) §iÓm 0.5® 0.5® 1. 1. 0 ® 0,5® 0,5® 0,5® 0,5® 0.25®  − x + x + ≥ 9(− x + x + 6) ≥ ( − x ) ⇔ ∨ − 4x ≥   − 4x <  0.25® 0.25® ... − x − <   ⇔ ⇔ 1 < x ≤ ∨ x> x≤     0.25® 0.25® 0.5® Xét m − = ⇔ m = pt trở thành 5x − = ⇔ x = Xét m − ≠ ⇔ m ≠ : pt có nghiệm ∆ = (m + 2) + 16 ( m − 3) ≥ ⇔ m + 20m − 44 ≥  m ≤ −22 ⇔ ...
 • 3
 • 488
 • 0

Tuyển chọn các đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 9 hay (có đáp án)

Tuyển chọn các đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 9 hay (có đáp án)
... LƯỚI KIỂM TRA CHƯƠNG I NĂM HỌC 2 015 -2 016 TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUN MƠN: ĐẠI SỐ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1. (1 điểm) Tìm bậc hai số học số sau: a) 12 1, b) 0, 81 Câu 2. (1 điểm) ... 1  : a 1 a  a  a  a 1 a  0; a 1 1 a 1   a 1 a a 1  a 1 a 1  a    a 1      a  1 (0,25)  (0,25) (0,5) a 1 a 1  (0,25) a b/ Xét hiệu Q     a 1 1 a a 1 ...  181 C.7 D.8 C – D ? A.0 B Câu 12 : Căn bậc hai số học 19 6 ? A .11 B .12 II/TỰ LUẬN: ( 7,0 điểm ) Bài 1: ( 3,0 điểm) Thực phép tính a/ D A .9 B .10 Câu 10 : Căn bậc ba 64 ? A - B 1 C 2 D C .13 ...
 • 24
 • 438
 • 0

Kiểm tra 1 tiết chương 1

Kiểm tra 1 tiết chương 1
... E .Cả điều kiện Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 II Tự luận: (4điểm) 25) (0,5đ) Các ... H2SO4 loãng (vừa đủ) thu đợc 1, 344 lit khí hiđro (đktc) dung dịch chứa m gam muối sunfat Tính giá trị m? . . . . Đề 02 KIểM TRA HOá 11 (1 tiết) . . Kỳ 1- lần ... KIểM TRA HOá 11 (1 tiết) Đề 02 C Quá trình oxihoá - khử Kỳ 1- lần D.Sự phân li chất dới tác dụng dòng điện 20)Bộ chất sau chất...
 • 3
 • 688
 • 10

Kiem tra 1 tiet chuong 1

Kiem tra 1 tiet chuong 1
... KIểM TRA HOá 10 (1 tiết) Đề 01 A 0,1ml B .1, 0ml C .10 ml Kỳ 1- lần D .10 0ml 16 ) Dãy dới dây gồm đồng vị ngtố hoá học? 28 A 14 X , 14 Y B 19 X , 20 Y C 14 X , 29 Y 10 14 D 40 18 17 ) Nguyên tử ... số điện tích hạt nhân là: A .14 B .15 C .16 D .17 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 ... khan là: : A.22,2g B .11 ,1g C.33,3g D.Kết khác 27) Nguyên tử M có cấu hình electron 1s22s22p63s1 ion M+ có cấu hình electron : A 1s22s22p63s2 B 1s22s22p6 C 1s22s22p53s1 D 1s22s22p5 28) Nguyên...
 • 3
 • 354
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết chương HC

Đề kiểm tra 1 tiết chương HC
... tỉ lệ thể tích 11 :15 thành phần % theo khối lượng hỗn hợp : A 25%; 75% B 18 ,52%; 81, 48% C 45%; 55% D 28 ,13 %; 71, 87% Khởi tạo đáp án đề số : 0 01 01 ; - - - 06 - / - - 11 - - - ~ 16 - / - - 02 ; ... hidroclorua C Buten1 tác dụng với hidroclorua D n-Butan tác dụng với Cl2, chiếu sáng, tỉ lệ 1: 1 17 Ở điều kiện thường, hydrocacbon thể khí gồm : A C2 → C10 B C1 → C6 C C1 → C5 D C1 → C4 18 Cho xicloankan ... - / - - 02 ; - - - 07 - - = - 12 - / - - 17 - - - ~ 03 - - - ~ 08 - - = - 13 ; - - - 18 - / - - 04 - - - ~ 09 - - - ~ 14 ; - - - 19 - - = - 05 - - - ~ 10 ; - - - 15 - - - ~ 20 - / - - ...
 • 4
 • 698
 • 15

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3
... nguyên tố a) 12 0 = 2 .3. 4.5 chung riêng b) 12 0 = 1. 8 .15 Lập tích Cách tìm BCLN c) 12 0 = 23. 3.5 thừa số chọn, hay nhiều số d) 12 0 = 2.60 thừa số lấy lớn 1: với số mũ nhỏ Câu 6: Số 234 0: a) Chỉ ... Họ tên: (CHƯƠNG I) Lớp: Đề A Điểm KIỂM TRA MỘT TIẾT TOÁN A- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4đ) Câu 1: ĐÚNG ? SAI ? a) Có ba số lẻ liên tiếp số nguyên tố 3, 5,7 b) Mọi số nguyên tố ... tính (tính nhanh có thể) a) 22 25 – 42 .3 b) 39 42 + 61 42 Câu 3: (2đ) a) Tìm ƯCLN (30 50) b) Tìm BCNN (9 ; 10 90) sau tìm bội chung nhỏ 30 0 ba số 9 ;10 90 Bài làm ...
 • 4
 • 901
 • 3

Đề kiểm tra 1 tiết chương II-Hóa 11(NC)

Đề kiểm tra 1 tiết chương II-Hóa 11(NC)
... 2[ 1] c 3[ 1] a 4[ 1] b 5[ 1] d 6[ 1] d 7[ 1] b 8[ 1] b 9[ 1] 10 [ 1] a 11 [ 1] c 12 [ 1] a 13 [ 1] a 14 [ 1] d 15 [ 1] d 16 [ 1] d 17 [ 1] b 18 [ 1] a 19 [ 1] c 20[ 1] b 21[ 1] a 22[ 1] b 23[ 1] c 24[ 1] a ... án đề thi: 413 1[ 1] d 2[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 17 [ 1] d 18 [ 1] a 25[ 1] c 26[ 1] b ¤ Đáp án đề thi:302 3[ 1] c 4[ 1] a 5[ 1] d 6[ 1] d 7[ 1] c 8[ 1] b 11 [ 1] c 12 [ 1] b 13 [ 1] 14 [ 1] b 15 [ 1] c ... 25[ 1] c 26[ 1] b 27[ 1] d 28[ 1] a 29[ 1] a 30[ 1] b ¤ Đáp án đề thi :12 1 1[ 1] a 2[ 1] c 9[ 1] d 10 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] d 25[ 1] a 26[ 1] b 3[ 1] a 11 [ 1] a 19 [ 1] 27[ 1] a 4[ 1] d 12 [ 1] c...
 • 8
 • 7,469
 • 328

kiểm tra 1 tiết chương giới hạn

kiểm tra 1 tiết chương giới hạn
... (n2 + 1) A) B) C) D) Khi to ỏp ỏn s : 0 01 01 ; - - - 09 - / - - 17 - - = - 25 - - = - 02 ; - - - 10 ; - - - 18 - / - - 26 - - = 03 - - = - 11 - / - - 19 - - = - 27 - / - - 04 - - = 12 - - ... - - = - 10 - - = - 18 ; - - 26 - - = - 03 - - = - 11 ; - - - 19 - - = - 27 - - = - 04 - / - - 12 ; - - - 20 ; - - - 28 - - - ~ 05 - - - ~ 13 - - - ~ 21 - - - ~ 29 - - = - 06 - / - - 14 ; - - ... 09 - - = - 17 - - - ~ 25 - / - - 02 - - = - 10 - / - 18 - / - - 26 - / - - 03 - - - ~ 11 ; - - - 19 - - = - 27 ; - - 04 - - = - 12 - / - - 20 ; - - - 28 - - - ~ 05 - - = - 13 ; - - - 21 - - - ~...
 • 12
 • 287
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản

Đề kiểm tra 1 tiết - chương III- sinh học 11 cơ bản
... 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : sinh hoc 11 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ... tớnh c, cỏi Tng hp sc t Môn sinh hoc 11 (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn ... C Câu 12 : A Câu 13 : A B C D Câu 14 : A B C D Câu 15 : A B C D Câu 16 : A Câu 17 : A C Câu 18 : A C Câu 19 : A Câu 20 : A C Câu 21 : A Câu 22 : A Câu 23 : A B C D...
 • 6
 • 5,632
 • 72

Kiểm tra 1 tiết Chương I Vât lý 12 Nâng cao

Kiểm tra 1 tiết Chương I Vât lý 12 Nâng cao
... Một đồng hồ có kim quay quanh trục kim d i 3/5 kim giây Khi đồng hồ chạy tốc độ d i vh đầu mút kim v i tốc độ d i vs đầu mút kim giây ? A/ vh = vs B/ vh = vs 720 C/ vh = vs 12 00 D/ vh = vs ... C/ gia tốc tiếp tuyến chiều v i chuyển động D/ gia tốc tiếp tuyến lớn gia tốc hướng tâm Câu 32/ Phương trình động lực học rắn quay A/ L = I B/ M = F.d C/ W = 0,5 .I. ω2 D/ M = I Câu 33/ Đ i lượng ... : 11 0 Câu 21/ Một vật quay quanh trục v i tốc độ góc ban đầu ω = 10 0rad/s , vật quay chậm dần v i gia tốc góc không đ i 4rad/s H i sau vật dừng l i A/ t = 25s B/ t = 5s C/ t = 6,25s D/ t = 10 s...
 • 4
 • 1,744
 • 105

Đề Kiểm tra 1 tiết Chương 3

Đề Kiểm tra 1 tiết Chương 3
... Câu 11 (2 đ): Nêu đặt trưng quan hệ hệ CSDL quan hệ Câu 12 (3 đ) Mã Số HS Họ Và Tên Giới tính TN0 01 Trần Văn An Nam XH002 Lê Thuý An Nữ CB0 03 Nguyễn Trung Nhân Nam … ………… …… Dựa vào bảng Hãy khai ... không thay đổi Câu 10 : Việc để tạo lập CSDL quan hệ việc việc sau đây? a Tạo hay nhiều bảng b Tạo hay nhiều mẫu hỏi c Tạo hay nhiều biểu mẫu d Tạo hay nhiều báo cáo B TỰ LUẬN: Câu 11 (2 đ): Nêu đặt ... thuộc tính cần thiết cho trường (Filed name, Data type, input mask, Field size, Caption) HD: Câu 11 : Nêu được: - Mỗi quan hệ có tên phân biệt với tên quan hệ khác - Các phân biệt thứ tự không quan...
 • 3
 • 593
 • 0

Kiểm tra 1 tiết chương DĐXC LỚP 12 VẬT LÝ

Kiểm tra 1 tiết chương DĐXC LỚP 12 VẬT LÝ
... C: 15 00 vòng B: 10 00 vòng D: 760 vòng Câu 11 : Cuộn thứ cấp máy biến có N1 = 10 00 vòng, từ thông biến thiên với tần số 50(Hz) độ lớn cực đại 1( mVb) suất điện động hiệu dụng là: A: 31, 4(V) C: 11 1 ... 200(V) B: 11 0(V) D: 18 0(V) Câu 15 : Dòng điện xoay chiều có tần số 60(Hz) 1s dòng điện đổi chiều : A: 10 0 lần C: 50 lần B: 12 0 lần D: 60 lần Câu 16 : Nếu đặt U1 = 220(V) vào đầu cuộn dây N1 vòng lấy ... A: 2000(KW) C: 11 0(KW) B: 10 00(KW) D: 16 50(KW) Câu 13 : Cuộn thứ cấp máy biến có 50 vòng, hiệu điện lấy 11 (V), biết hiệu điện đặt vào cuộn sơ cấp 11 0(V) số vòng cuộn sơ cấp: A: 10 00 vòng C: 200...
 • 3
 • 247
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra 1 tiết chương 1kiểm tra 1 tiết chương bài tiếtkiểm tra 1 tiết chương vận độngkiểm tra 1 tiết chương hệ tuần hoànkiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 11đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 8kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 8kiểm tra 1 tiết chương 1 toán 6kiểm tra 1 tiết chương 1 toán 8kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 6kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 8kiểm tra 1 tiết chương 1 toán 7kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 7kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 9kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 9T nh h nh th c hi n c c gi i ph p th c hi n nh m t ng kh n ng c nh tranh c a C ng ty b nh k o H i Ch uGCNDKDN thay doi lan thu 18 05 10 2017Văn bản hành chính: Hướng dẫn Đại hội đoàn hddhdhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 Sed0NOT2Vhbnpkam8Văn bản hành chính: Mẫu đơn xin đính chính GCN vào 10 gcn1025 cd tieng hat nguoi dan ldVăn bản hành chính: Hướng dẫn đăng ký tài khoản cuộc tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hcmBáo cáo thường niên | Prudential VietnamPS 01 PYC RUT TRUOC BTTLPS 15 PYC DANH CHO HDBH NHAN THO LKDVPS 16 PYC DANH CHO HDBH NHAN LKCPhieu yeu cau dieu chinh HSYCBHPhieu yeu cau v7 050916VLR4 Phu An Hung Thinh Copy39 40 chu nguoi tu tuhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeaXllU1E1QWZnalkROP1 Phu Tam An CopyPhuong phap tinh phi cac sp credit lifePhu Bao Tin An Gia Vay tin chapPru Cuoc Song Binh An Pruquote