Kiemtra 1 tiet 11CBAncolPhenol

kiemtra 1 tiet

kiemtra 1 tiet
... with a suitable preposition The post office is not far ………… my house She was born …………… May 20th, 19 86 …………… Ha Noi Will you pick me …… after the party? Listen and answer the following questions ... _ - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 13 2 ...
 • 2
 • 249
 • 0

kiemtra 1 tiet hk 2

kiemtra 1 tiet hk 2
... Viết PTHH 2) số mol C2H4 :2, 24 /22 ,4=0 ,1 (mol) PTHH : C2H4 + 3O2  2CO2 + H2O Theo PTHH: nO2 = nC2H4 = 0 ,1 = 0,3 (mol)  Thể tích oxi : 22 ,4 0,3 = 6, 72 (l)  Thể tích không khí : 6, 72 = 33,6 ... Câuhỏi 10 11 12 Đáp án C B A C D B B D D B B A II) TỰ LUẬN: HS nêu được: 1) Dẫn khí qua nước vôi , lọ làm nước vôi đục CO2 lại CH4 , C2H4 tiếp tục dẫn khí nầy qua ddung dịch Brom , nhạt màu C2H4 ... không khí ( oxi chiếm 20 0/0 thể tích không khí) khí đo (đktc) Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất A gồm nguyên tố người ta thu 22 gam khí CO2 gam nước Biết khối lượng mol khí A 28 gam Tìm công thức...
 • 3
 • 165
 • 0

kiemtra 1 tiet sinh 12 hk2

kiemtra 1 tiet sinh 12 hk2
... chọn lọc tự nhiên phân li tính trạng aaaa Họ,và tên học sinh: Lớp :12 / KIỂM TRA 1TIẾT Môn: Sinh học 12 Hãy chọn câu Câu 1: Chưa phân biệt biến dị di truyền biến dị không di truyền ... KIỂM TRA 1TIẾT Môn: Sinh học 12 Họ tên : Lớp : Hãy chọn câu Câu 1: Những yếu tố môi trường tác động chi phối đến đời sống sinh vật gọi A nhân tố sinh học B nhân tố sinh thái ... hóa khả sinh sản kiểu gen khác quần thể Câu 11 : Tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt loài giao phối có quan hệ thân thuộc A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lý - sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lý...
 • 13
 • 1,435
 • 31

Kiemtra 1 tiết DLHVR 2009-2010

Kiemtra 1 tiết DLHVR 2009-2010
... đầu A gắn chất điểm có B 18 Hệ học gồm AB có chiều dài 19 khối lượng 2m đầu B gắn chất điểm có khối lượng 3m Momen qn tính hệ trục vng góc với AB qua trung điểm A m  B 1, 25m  C 2,5m  D 3m ... quán tính I1 quay với tốc độ ω0, Đóa có mômen quán tính quán tính I ban đầu đứng yên Thả nhẹ đóa xuống đóa sau khoảng thời gian ngắn hai đóa quay với tốc độ góc : I1 26 27 28 29 30 I2 I2 I1 A ω = ... cản Sau bao lâu, kể từ bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 10 0 rad/s ? A 12 (s) B 20 (s) C 30 (s) D 10 (s) Một vật rắn quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định Góc...
 • 4
 • 126
 • 0

KIEMTRA 1 TIET LÁN II HKII LOP9 (06-07

KIEMTRA 1 TIET LÁN II HKII LOP9 (06-07
... celebrated on the third Sunday in June when people give cards or presents to their fathers 1+ ;2+ ;3+ ;4+ ;5+ III COMBINE EACH PAIR OF SENTENCES WITH RELATIVE PRONOUNS PUT IN THE COMMA(S) WHERE NECESSARY(2,5PTS) ... beach Don’t forget (turn) off the lights before going out V WRITE SENTENCES WITH THE CUES GIVEN( 1PT) 1. In/ opinion/we/ celebrate/ this/ day/ December 20th ……………………………………………………………………………………………… 2.Although ... movies with us tonight She will have to _ her little sister.(look for/ loof after/ look up) II MATCH THE WORD IN COLUMN A TO ITS DEFINITION OR MEANING IN COLUMN B (2,5PTS) A B Father’s Day...
 • 2
 • 222
 • 0

Kiemtra 1 tiet lan 1

Kiemtra 1 tiet lan 1
... hợp vào dấu (….) (2đ) 1, CPU coi ………………… máy tính 2, Màn hình thiết bị …………………… 3, Bàn phím thiết bị …………………… 4, Máy tính ……………………… ………… hoàn toàn người B Phần tự luận: Câu 1: (2 đ) Các nhiệm vụ...
 • 2
 • 152
 • 0

KIEMTRA 1 TIẾT (NC) LẦN 1

KIEMTRA 1 TIẾT (NC) LẦN 1
... 27 B B 14 A 21 D 28 C C D 16 C 23 C 30 B D 10 A 17 B 24 B C 11 D 18 D 25 B C 12 D 19 A 26 D A 13 C 20 D 27 D B 14 A 21 C 28 B B A 16 A 23 D 30 B C 10 B 17 B 24 D A 11 D 18 B 25 D A 12 B 19 D 26 ... E=6 .10 4V/m Khoảng cách hai tụ d =5cm.Gia tốc electron bao nhiêu? ( biết điện tích electron –e= -1, 6 .10 -19 C khối lượng electron me=9 ,1. 10-31kg A 0,5 .10 16m/s2 B 10 ,5 .10 16m/s2 C 1, 05 .10 16m/s2 D 5 .10 16m/s2 ... Đáp án : 1 A D 15 D 22 B 29 D Đáp án : A A 15 A 22 B 29 B Đáp án : C D 15 C 22 B 29 C Đáp án : A B 15 B 22 A 29 D D D 16 B 23 C 30 C D 10 A 17 C 24 A A 11 B 18 A 25 B C 12 B 19 A 26 B C 13 D 20...
 • 3
 • 128
 • 0

Đề Kiêmtra 1 tiết - ĐÁP ÁN-HI 7

Đề Kiêmtra 1 tiết - ĐÁP ÁN-HI 7
... KL A1 = B1 B Ta có a ⊥ c b ⊥ c (gt) ⇒ a // b Góc C1 góc DAB µ µ µ Ta có D1 = C1 = 650 ( hai góc đồng vị ; C1 = 650 ) µ µ Và D + D1 = 18 00 ( hai góc kề bù ) Suy µ µ D = 18 00 − D1 1 1 1 1 0,5đ ... …………………………………………………………………………………………… Họ tên HS: ………………………… Lớp : 7/ … ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - Tiết1 6 – HÌNH HỌC - năm học 2 010 – 2 011 Thời gian làm : 45 phút ĐỀ Điểm F Câu (2 điểm) Xem hình N a) Hãy nêu tên cặp ... Họ tên HS: ………………………… Lớp : 7/ … ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - Tiết1 6 – HÌNH HỌC - năm học 2 010 – 2 011 Thời gian làm : 45 phút Điểm D Câu (2 điểm) Xem hình a) Hãy...
 • 4
 • 162
 • 0

kiemtra 1 tiet chuong 2-cb

kiemtra 1 tiet chuong 2-cb
... t1 = -1; t2 = Với t1 = -1 => x = 1/ 2 Với t2 = => x = 16 Vậy PT có nghiệm cần tìm x1 = 1/ 2; x2 = 16 3) log1/2(x2 5x 6) -3 ĐK: x2 5x > x < -1 x > Khi log1/2(x2 5x 6) -3 x2 5x (1/ 2)-3 ... 1) ( 2im ) 16 x 17 .4x + 16 = Đặt t = 4x (t >0), ta có PT t2 17 t + 16 = có nghiệm dơng t1 = t2 = 16 + Với t1 = => 4x = => x = + Vói t2 = 16 => 4x = 16 => x = Vâỵ x = x = ... log1/2(x2 5x 6) -3 x2 5x (1/ 2)-3 x2 5x x2 5x 14 -2 x Kết hợp với ĐK ta có : -2 x < -1 ...
 • 2
 • 174
 • 0

kiemtra 1 tiet làn lop9

kiemtra 1 tiet làn lop9
... beach Don’t forget (turn) off the lights before going out V WRITE SENTENCES WITH THE CUES GIVEN( 1PT) 1. In/ opinion/we/ celebrate/ this/ day/ December 20th ……………………………………………………………………………………………… 2.Although ... It is celebrated on the third Sunday in June when people give cards or presents to their fathers 1+ ;2+ ;3+ ;4+ ;5+ III COMBINE EACH PAIR OF SENTENCES WITH RELATIVE PRONOUNS PUT IN THE COMMA(S)...
 • 2
 • 116
 • 0

kiemtra 1 tiet- hky1

kiemtra 1 tiet- hky1
... biết Trắc Tự luận nghiệm 2/3 Tổng Vận dụng Trắc Tự luận nghiệm 8/3 1/ 3 1/ 3 2/3 1/ 3 1/ 3 8/3 1 1/3 1/ 3 2/3 8/3 2 1 1/3 11 /3 15 10 ... muối khoáng đất từ dạng không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ Bài làm A- Phần trắc nghiệm Câu 10 11 12 Đáp án B- Phần tự luận ... D Qua toàn tế bào Câu 10 : Quá trình khử nitrát trình A Chuyển hoá NH4+ thành NO3B Chuyển hoá NO3- thành NH4+ C Chuyển hoá NO2- thành NH3 D Chuyển hoá NO3- thành N2 Câu 11 : Nitơ rễ hấp thụ dạng...
 • 6
 • 112
 • 0

de kiemtra 1 tiet vat ly 6

de kiemtra 1 tiet vat ly 6
... có khối lượng 15 00g, trọng lượng là: A .15 N B .15 0N C .1, 5N D .15 00N CÂU 18 /Một bình có dung tích 2400cm chứa nước 1/ 4 thể tích bình, thả cân vào bình mức nước bình dâng lên chiếm 1/ 3 thể tích bình ... D.222cm3 CÂU 19 /Để xác định thể tích thìa, người ta bỏ mười thìa vào bình chia độ chứa nước vạch 15 0cm3 mức nước bình dâng lên tới vạch 16 5cm3 Vậy thể tích thìa là: A.2,5cm3 B 25cm3 C 1, 5cm3 D .15 cm3 ... dùng cân 1Kg, cân 500g cân thăng đĩa chứa cân nặng hơn.Để cân thăng bằng, người ta phải bỏ vào đĩa cân có bịch đường cân 50g Vậy khối lượng bịch đường : A .1, 5kg B 1, 550kg C .1, 45kg D 1, 4kg Các...
 • 2
 • 161
 • 0

kiemtra 1 tiet dia 10- hk2

kiemtra 1 tiet dia 10- hk2
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT - HỌC KỲ II(09- 10 ) ĐỊA KHỐI 10 ĐỀ 1: Cââu 1: Vai trò công nghiệp (2 điểm) - Tạo tư liệu sản xuất, XD sở vật chất kỹ thuật cho ... trừ 0,5 điểm b Nhận xét (1 điểm): Từ 19 50  2003 - Sản lượng dầu mỏ giới tăng liên tục - Sản lượng dầu mỏ tăng nhanh ( dẫn chứng: tăng 7,5 lần 3 81 triệu tấn) ĐỀ 2: Cââu 1: Đặc điểm sản xuất công ... ĐỀ 2: Cââu 1: Đặc điểm sản xuất công nghiệp (2 điểm) - SX CN có giai đoạn: ( 0,25đ) + Giai đoạn 1: tác động vào đối tượng lao động để tạo nguyên liệu ( 0,25đ) + Giai đoạn 2: chế biến nguyên liệu...
 • 3
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiemtra 1 tiet vat li 6kiemtra 1 tiet sinh 12 hk2trắc nghiệm kiểmtra 1 tiết toán12đề kiểm tra 1 tiếtkiểm tra 1 tiết ngữ văn 9kiểm tra 1 tiết môn toánđề kiểm tra 1 tiết môn sinhđề kiểm tra 1 tiêt lớp 12đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7đề kiểm tra 1 tiết môn toán 10kiểm tra 1 tiết môn lịch sử 7đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết định kì môn vật lý lớp 6đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 6đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý 6chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh