xac dinh ph

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm.

Các dạng bài tập xác định pH của các dung dịch axit, bazơ, muối và dung dịch đệm.
... luận : Đề tài : "Các dạng tập xác định pH dung dịch axit, bazơ, muối dung dịch đệm " giúp học sinh : -Hệ thống dạng tập pH để làm em định hướng dạng từ tìm cách giải - Với tập pH phức tạp đề tài ... (Dạng 6) Tính pH dung dịch muối (Dạng 7) 9.1 Tính pH dung dịch muối trung hoà Tính pH dung dịch muối axit 10 Tính pH dung dịch đệm: (Dạng 8) Bài tập vận dụng : Bài tập tự giải: C- Kết luận Tài liệu ... = Vậy : pH = (pKa1 + pKa2) Ph m vi áp dụng : Kw >> Ka2C Ka1 ...
 • 21
 • 58,360
 • 191

xac dinh pH

xac dinh pH
... 11,65g 13,22 D Đáp án khác Câu 15: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để dung dịch có pH = 4, tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào: A 99:101 B 101:9 C 9:11 D Tỉ lệ ... tích để dung dịch thu có pH= 13: A VX:VY=5:4 B VX:VY=5:3 C VX:VY=4:5 D Đáp án khác Câu 17: Trộn 50ml dung dịch HCl với 50ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu dung dịch X có pH = Nồng độ mol dung dịch ... Gía trị pH dung dịch X là: A B C D Câu 20: Đáp án sau đâylà sai A pH + pOH = 14 B [H+] = 10a pH = a C [H+] [OH-] = 10-14 D pH = - lg[H+] Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 48
 • 0

XÁC ĐỊNH pH CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM ppt

XÁC ĐỊNH pH CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM ppt
... 0,0611 Ph ơng ph p tiến hành pH dung dịch vắc xin, sinh ph m đo máy đo pH (pH meter) Máy đo pH điện kế có trở kháng đầu vào gấp 100 lần trở kháng điện cực sử dụng thường ph n độ theo đơn vị pH có ... dung dịch pH chuẩn mà pH dung dịch mẫu thử ph i nằm khoảng đó) Ví dụ: dung dịch mẫu thử cần đo pH thường nằm khoảng pH 4-7, cần sử dụng dung dịch pH chuẩn pH pH để chuẩn định máy đo pH; dung dịch ... dung dịch mẫu thử cần đo pH thường nằm khoảng pH 7-10, cần sử dụng dung dịch pH chuẩn pH pH 10 để chuẩn định máy đo pH trước đo pH dung dịch mẫu thử Tráng đầu điện cực pH nước cất lần, dùng giấy...
 • 3
 • 225
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH
... đệm tiêu chuẩn có giá trị pH cho pH dung dịch mẫu đo 7.2.1 nằm khoảng pH hai dung dịch đệm tiêu chuẩn 7.2.4 Chuẩn máy đo pH hai giá trị pH dung dịch đệm tiêu chuẩn chọn 7.2.3 Quy trình chuẩn máy ... chiết tông, vữa để xác định pH 7.2 Chuẩn máy 7.2.1 Xác định pH sơ dung dịch mẫu nước chiết tông giấy thị, ghi lại giá trị pH cho 7.2.2 Tráng rửa điện cực bình đựng dung dịch đệm tiêu chuẩn ... 9,02 9,83 11,71 - Các dung dịch đệm tiêu chuẩn ph i pha nước cất theo TCVN 4851:1989 đun sôi để đuổi khí CO2 - Sử dụng hóa chất “TKPT” để pha dung dịch đệm tiêu chuẩn, cân ph n tích xác tới 0,000...
 • 6
 • 410
 • 0

Phân tích các mẫu thực tế để xác định pH

Phân tích các mẫu thực tế để xác định pH
... 1.3.4 Phng ph p chng ct Phng ph p chng ct l phng ph p nhanh, n gin, tn dung mụi v cú th ỏp dng ph n tớch i vi mu nc thi cụng nghip nhiu cht Theo phng ph p chng ct, mu nc dc iu chnh ti pH = 1,5 ... cng s ó xut phng ph p vi chit pha rn (Solid - phase micro extration: SPME) Phng ph p ny dựa trờn c ch lụi cun cỏc hp cht hu c t pha nc hoc pha khớ lờn si silica c ph cỏc cht hp ph thớch hp nh ... ca phng ph p ny l thuc th - aminoantipyrin kộm chn lc vi cỏc phenol Ch xỏc nh c lng tng cỏc phenol nc 1.4.2 Phng ph p sc kớ lng hiu sut cao (HPLC) Phng ph p sc khớ lng hiu sut cao v phng ph p...
 • 66
 • 101
 • 0

TCVN SẢN PHẨM CACAO XÁC ĐỊNH pH PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ

TCVN SẢN PHẨM CACAO XÁC ĐỊNH pH PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ
... độ đo hiệu chỉnh máy đo pH (6.1) theo hướng dẫn nhà sản xuất Nếu cần thử nghiệm dãy mẫu thử, 30 lại kiểm tra hiệu chuẩn máy đo pH hai dung dịch đệm 8.3 Ph p xác định 8.3.1 Đối với sản ph m cacao, ... 6.1 Máy đo pH, độ nhạy tối thiểu 0,01 đơn vị pH, điện cực thủy tinh điện cực so sánh ph hợp có bù nhiệt Các điện cực thủy tinh điện cực so sánh lắp ráp thành hệ thống điện cực kết hợp ... cần thiết nhận biết đầy đủ mẫu thử; b) ph ơng ph p lấy mẫu sử dụng, biết; c) ph ơng ph p thử sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này; d) chi tiết thao tác không quy định tiêu chuẩn này, tùy chọn, với tình...
 • 3
 • 269
 • 0

phuong phap xac dinh ph cua hon hop cac dung dich khac nhau

phuong phap xac dinh ph cua hon hop cac dung dich khac nhau
... : [OH-]= 10-14  10-4,65.0,1  10-4,76.0,1 => pH = 11,299  Có thể ph t triển tương tự cho toán tính pH dung dịch đa axit,đa bazơ yếu toán tính pH dung dịch hỗn hợp axit mạnh với đa axit yếu,hỗn ... Cb.Ka-1 xem ph n li bazơ chủ yếu áp dung công thức (VIII.25) Ta có Kb = x(0,005  x) = 10-4,65 => x = 1,6766.10-3 (0,5  x) x=[OH-] => pH= 14+lgx = 11,2244 Dạng : Bài toán tính pH dung dịch hỗn ... tính pH dung dịch chất lưỡng tính Trong dung dịch ta bắt gặp ion : HCO3- , HSO3- , HS-, H2PO4- , HPO42-…là ion lưỡng tính Các ion vừa axit yếu, vừa bazơ yếu Ta xem tương tự toán tính pH dung...
 • 6
 • 144
 • 0

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP pH VI SAI

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP pH VI SAI
... dch trong, em ph n tớch 2.2.4 Phng ph p pH vi sai [4] [6] Da trờn nguyờn tc: cht mu anthocyanin thay i theo pH Ti pH = cỏc anthocyanin tn ti dng oxonium hoc flavium cú hp th cc i, cũn pH = ... than, go Bi bỏo ny trỡnh by phng ph p chit tỏch n gin, xỏc nh hm lng anthocyanin mt s nguyờn liu rau qu, bng phng ph p pH vi sai, lm c s cho vic la chon nguyờn liu giu anthocyanin nghiờn cu khai ... thay i ph thuc vo pH, cỏc cht mu cú mt v nhiu yu t khỏc, nhiờn mu sc ca anthocyanin thay i mnh nht ph thuc vo pH mụi trng Thụng thng pH < cỏc anthocyanin cú mu , pH > thỡ cú mu xanh pH = cỏc anthocyanin...
 • 7
 • 1,630
 • 25

Đồ án: Xác định hàm lượng anthocyanin trong một số nguyên liệu rau quả bằng phương pháp pH vi sai

Đồ án: Xác định hàm lượng anthocyanin trong một số nguyên liệu rau quả bằng phương pháp pH vi sai
... dch trong, em ph n tớch 2.2.4 Phng ph p pH vi sai [4] [6] Da trờn nguyờn tc: cht mu anthocyanin thay i theo pH Ti pH = cỏc anthocyanin tn ti dng oxonium hoc flavium cú hp th cc i, cũn pH = ... than, go Bi bỏo ny trỡnh by phng ph p chit tỏch n gin, xỏc nh hm lng anthocyanin mt s nguyờn liu rau qu, bng phng ph p pH vi sai, lm c s cho vic la chon nguyờn liu giu anthocyanin nghiờn cu khai ... thay i ph thuc vo pH, cỏc cht mu cú mt v nhiu yu t khỏc, nhiờn mu sc ca anthocyanin thay i mnh nht ph thuc vo pH mụi trng Thụng thng pH < cỏc anthocyanin cú mu , pH > thỡ cú mu xanh pH = cỏc anthocyanin...
 • 7
 • 1,686
 • 17

Hoàn thiện ph-ơng pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu t- xây dựng khu chung c-, nhà cao tầng

Hoàn thiện ph-ơng pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu t- xây dựng khu chung c-, nhà cao tầng
... vèn Nãi chung møc l·i st Chun đề tốt nghiệp 20 Trần Dỗn Hồng Tùng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN cµng cao, thêi gian sư dơng vèn cµng dµi th× chi phÝ ®Çu t− cµng lín vµ ®ã st ®Çu t− sÏ cµng cao Nh− ... tÝnh to¸n chØ tiªu st vèn ®Çu t− x©y dùng I.Kh¸i niƯm chung vỊ ®Çu t− vµ vai trß cđa ®Çu t−: 1.1.Kh¸i niƯm ®Çu t−: - §Çu t− theo nghÜa réng, nãi chung lµ sù hi sinh c¸c ngn lùc ë hiƯn t¹i ®Ĩ tiÕn ... tỉng møc ®Çu t− cã tÝnh kh¶ thi cao Chun đề tốt nghiệp 28 Trần Dỗn Hồng Tùng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ®èi víi c¸c chđ ®Çu t− vµ th−êng b¶o ®¶m lµ giíi h¹n cao nhÊt vỊ dù trï vèn ®Çu t− II.Tỉng...
 • 67
 • 233
 • 0

Nghiên cứu phƣơng pháp xác định vị trí nút mạng không dây

Nghiên cứu phƣơng pháp xác định vị trí nút mạng không dây
... đường định tuyến làm tăng khẳ sống mạng Vì mà luận văn tốt nghiệp “ Nghiên cứu phƣơng pháp xác định vị trí nút mạng không dây nghiên cứu tổng quan mạng WSN, tìm hiểu cách xác định vị trí nút mạng ... truyền Tiếp theo, xác định vị trí tất nút mạng cảm biến không dây 2.5 Xác định vị trí nút mạng Các vấn đề việc tìm kiếm vị trí tất nút mạng cảm biến không dây cho vị trí tập hợp nút tiếp cận Hoàng ... tốt nghiệp đai học 3.2 Định vị toàn mạng Trong phần trình bày phương pháp xác định vị trí đối tương Bây trình bày phương pháp xác định vị trí tất nút mạng cảm biến không dây Trong chương I thảo...
 • 68
 • 212
 • 0

Xác định giá trị năng l-ợng trao đổi (me) của một số giống đỗ t-ơng làm thức ăn cho gia cầm bằng ph-ơng pháp trực tiếp

Xác định giá trị năng l-ợng trao đổi (me) của một số giống đỗ t-ơng làm thức ăn cho gia cầm bằng ph-ơng pháp trực tiếp
... theo NRC, 1998) 2.4 Xác định giá trị lợng trao đổi (ME) đỗ tơng Giá trị ME đỗ tơng đợc xác định cách: sử dụng phơng pháp trực Farrell (1978) ớc tính giá trị lợng trao đổi đỗ tơng theo Nerhing ... kết cho thấy số giống đỗ tơng nớc ta có giá trị GE cao So sánh giá trị GE loại đỗ tơng xác định phơng pháp thấy không theo chiều hớng mà có hai phía cao thấp Giá trị GE giống đỗ tơng đợc xác định ... Mai Vì vậy, giá trị ME thức ăn cho gia cầm Việt Nam cần thiết đợc xác định phơng pháp trực tiếp Đó sở đáng tin cậy để tính toán nhu cầu ME cho gia cầm Số liệu thu đợc xử lý theo phơng pháp thống...
 • 6
 • 263
 • 0

Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai đỉnh

Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai đỉnh
... tổ hợp lai suất thấp đối chứng mức xác suất 99% hai tổ hợp lai suất thấp đối chứng mức xác suất 95% 3.2 Khả kết hợp chung (GCA) khả kết hợp riêng (SCA) tính trạng suất hạt tổ hợp lai đỉnh ... xác định khả kết hợp tính trạng suất dòng thử tính trạng suất hạt với mục đích chọn dòng ngô u tú có khả kết hợp cao làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc chọn tạo giống ngô lai vật ... dòng thử lớn nhất, có nhiều khả chọn đợc THL u tú có suất cao dòng hai thử Từ kết tiếp tục F lý thuyết 2,05 2,36 Bảng Khả kết hợp chung dòng, thử Dòng, thử Khả kết hợp Dòng 5,89* Dòng 3,14* Dòng...
 • 4
 • 309
 • 2

Ph-ơng pháp thực nghiệm xác định mô men quán tính của các chi tiết máy

Ph-ơng pháp thực nghiệm xác định mô men quán tính của các chi tiết máy
... Trong đó: l1; l2: Chi u d i sợi dây treo chi tiết T: Chu kỳ dao động chi tiết máy xác định cách đo Với phơng pháp thực nghiệm ta ho n to n xác định đợc m men quán tính chi tiết máy n o dù mức độ ... Trong đó: J l men quán tính trung tâm trống M: men hồi phục chi tiết máy Phơng pháp treo dây Để xác định men quán tính khối lợng chi tiết máy có hình dạng ta dùng phơng pháp treo dây ... cuộn dây quấn Phơng pháp n y đợc sử dụng để xác định m men quán tính chi tiết không tròn Gắn chi tiết không tròn lên v nh lăn đ xác định đợc men quán tính Quấn sợi dây mảnh lên v nh lăn, hai...
 • 5
 • 738
 • 4

Xác định khả năng kết hợp về tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai luân giao

Xác định khả năng kết hợp về tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai luân giao
... Xác định khả kết hợp tính trạng suất đông 2002 Các dòng đợc lai theo sơ đồ Griffing, tổng số có 36 lai F1 đợc tạo lai luân giao dòng ngô Thí nghiệm khảo sát lai F1 tổ hợp lai: Thí nghiệm ... Tạ/ha 3.2 Khả kết hợp chung (GCA) v khả kết hợp riêng (SCA) tính trạng suất hạt dòng thí nghiệm lai luân giao Kết bảng cho thấy Ftn > Flt hai nguồn biến động khả kết hợp chung v khả kết hợp riêng ... mức xác suất 99% Ngo i ba dòng có giá trị khả kết hợp chung dơng l T14, T20 v T21 Do khả kết hợp chung cao, dòng ngô sử dụng việc tạo giống ngô thụ phấn tự Xác định khả kết hợp tính trạng suất...
 • 5
 • 207
 • 0

Xem thêm