TN ankan rat hay co dap an

TN ankan rat hay (co dap an)

TN ankan rat hay (co dap an)
... cú s ng phõn tng ng l 2, 4, 7, Nguyờn nhõn gõy s tng s lng cỏc ng phõn dóy cht ny l: A õm in khỏc ca cỏc nguyờn t H, Cl, O v N B Hoỏ tr ca cỏc nguyờn t thay th (Cl, O, N) tng lm tng th t liờn ... CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (isopentan) Cỏc ng phõn: + CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 (to dn xut monoclo - n-pentan) + CH3-C(CH3)2-CH3 (to dn xut monoaclo nht - neopentan hay 2,2-imetylpropan) Klemen Chỳ ý: + CH3-CH(CH3)- ... cỏc ankan núi trờn thỡ cú th tỏch riờng tng ankan bng cỏch no di õy: A Chng ct lụi cun hi nc B Chng ct thng C Chng ct phõn on D Chng ct ỏp sut thp Gii thớch: Do chờnh lch nhit sụi ca cỏc ankan...
 • 9
 • 300
 • 3

112 câu TN sinh 11 rất hay đáp án

112 câu TN sinh 11 rất hay có đáp án
... Biến thái thay đổi A đột ngột hình thái, sinh lí trình sinh trởng phát triển động vật B đột ngột hình thái, cấu tạo trình sinh trởng phát triển động vật C hình thái, cấu tạo sinh lí trình sinh trởng ... đổi trình sinh sản D nhiễm sắc thể loài không thay đổi Cõu 107: thể xác định tuổi thân gỗ nhờ dựa vào A tầng sinh mạch B vòng năm C tia gỗ D tầng sinh vỏ Cõu 108: Hình thức học tập động vật ... testosteron C sinh trởng D tiroxin Cõu 70: Học theo kiểu in vết động vật A giai đoạn trởng thành B chim C giai đoạn nhỏ trởng thành D xảy giai đoạn ngắn Cõu 71: Để dẫn tới thay đổi điện...
 • 8
 • 333
 • 1

đề thi hsg toán 9 rất hay đáp án

đề thi hsg toán 9 rất hay có đáp án
... 8888 888888 b Ta có: (0,25 đ) 27425425 27425 27425000 27000 27425 27 = = 99 900000 99 900000 99 900 (0,25 đ) 27425 27 27425425 27425 = 99 900 99 900000 (0,25 đ) Câu 3: a Ta + + 11 + 16 + ... (1) DF ' E ' HF h2 = HE.h Thay vào (1) ta có: MA AH AD = BD BH MB A B H I đáp án toán Câu 1: M = { x N / x5, x 30} (0,5 đ) P = {n / n N , n 9} Câu 2: a, ta có: (0,5 đ) 4141 4141 : 101 41 ... dẫn đáp án Câu (1,5) a Bình phơng vế A= a2 + a +1 a( a + 1) (Vì a > 0) (1,5 đ) b áp dụng câu a A =1 + 1 a a +1 B = 100 99 99 = 100 100 Câu a (1 đ): cm m B (2 đ) áp dụng hệ thức Viet ta có: ...
 • 4
 • 2,897
 • 63

de thi thu dai hoc rat hay(co dap an)

de thi thu dai hoc rat hay(co dap an)
... khô dd thu đợc m gam muối khan , m có giá trị : 2,975 B 3,335 2,575 D 3,125 Môn de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH (Đề số 3) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc ... sôi cao rợu B Phản ứng hóa este phản ứng thu n etylic nghịch Phản ứng trung hòa phản ứng không D Phản ứng thủy phân este phản ứng không thu n nghịch thu n nghịch X este đơn chức có M = 88 Một ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de thi thu ĐH lan LUONG THE VINH Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 7
 • 420
 • 6

THI THỬ ĐẠI HỌC-CĐ MÔN SINH RẤT HAY ĐẤP ÁN

THI THỬ ĐẠI HỌC-CĐ MÔN SINH RẤT HAY CÓ ĐẤP ÁN
... tế bào sinh dỡng làm cho A tất tế bào thể mang đột biến B quan sinh dục tế bào mang đột biến C thể dòng tế bào: dòng tế bào bình thờng dòng tế bào mang đột biến D thể tế bào sinh dỡng ... sinh thái đợc hiểu A không gian sống loài B không gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái nằm giới hạn sinh thái loài C nơi kiếm ăn phơng thức kiếm ăn loài D nơi kiếm ăn, phơng thức kiếm ăn sinh ... chế tỷ lệ mắc bệnh qua việc hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần Câu 27: Bằng chứng sinh học phân tử chứng minh sinh vật trái đất chung nguồn gốc là: Mọi sinh vật sử dụng chung loại mã di...
 • 6
 • 320
 • 7

đề thi HKI rất hay đáp án

đề thi HKI rất hay có đáp án
... ĐỀ THI HK I – NH: 2008- 2009 MÔN: ĐỊA LÍ TG : 45’ - ĐỀ A I TRẮC NGHIỆM: (3đ) 1/ Chọn câu nhất: (2đ) a/Khi gió mùa mùa đông xâm nhập vào nước ta thường gây nên kiểu thời tiết: A.Mát mẻ mưa ... Băng tuyết phủ quanh năm Rất người sinh sống Thực vật nghèo nàn Trường THCS Nguyễn Du Lớp: Họ tên: ĐỀ THI HỌC KÌ I NH: 2008-2009 MÔN: ĐỊA LÍ – ĐỀ B ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM: ... vào chỗ trống (1đ) a/ Môi trường vùng núi thay đổi theo độ cao b/ Lũ quét lở đất tượng dễ xảy vùng II TỰ LUẬN: (7đ) 1/ Trình bày vấn đề ô nhiễm môi trường nước không khí đới ôn...
 • 6
 • 213
 • 0

Gián án Đề thi thử đại học - rất hay,có đáp án

Gián án Đề thi thử đại học - rất hay,có đáp án
... kết C=C gốchidrocacbon Công thức phân tử chất X có dạng sau đây? A CnH2n-2a-2bOa B CnH2n-a-bOa C CnH2n+ 2-2 a-2bOa D CnH2n+2-a-bOa Câu 35: Phát biểu sau đúng? A Phân urê có công thức (NH4)2CO3 − B ... sau xếp theo chiều bán kính hạt tăng dần? A Al3+< Mg2+< Al < Mg < Na < O 2- B Al3+< Mg2+ < O 2- < Al < Mg < Na C O 2- < Mg2+ < Al3+ < Al < Mg < Na D Na < Mg < Mg2+< Al3+< Al < O 2- Câu 41: Cho từ từ ... HOCH2CHO, CH2 = CHCOOH Bộ thuốc thử theo thứ tự dùng để phân biệt chất A phenolphtalein, AgNO3/NH3, dung dịch Br2 B quì tím, dung dịch Br2, AgNO3/NH3 Trang 2/4 – Mã đề thi 384 Trêng THPT Ng« Gia Tù...
 • 5
 • 327
 • 0

Bài giảng Đề thi thử đại học rất hay ( đáp án)

Bài giảng Đề thi thử đại học rất hay ( có đáp án)
... + ( −1) = −2 Do : z = w w Do : Re ( z ) = −2 ; Im ( z ) = ( 0.25 0.50 0.50 0.50 ) − x + 4x + Gọi (C) đồ thị hàm số cho = −x + + x−2 x−2 (1 điểm) Giáo viên: Nguyễn; Văn (C) ⇔ y = − x + + M ( ... x − ÷ = ⇔ x − = + kπ ⇔ x = + kπ ( k ∈ ¢ ) 3  0.25 Giáo viên: Nguyễn Văn Đức ( ) 2 (1 điểm) 3x ( ⇔ 32 x 3x −x +x −x −x − 9.3x ) ( − − 3x − 32 x + > ) ( − > ⇔ ( 32 x − ) 3x −x ) −1 > 0.25 32 ... T = ( 0;1) ∪ ( 1; +∞ ) III (1 điểm) u = x + cos x  du = ( − 2sin x cos x ) dx  ⇒ v = − cos x  dv = sin xdx  Đặt  Vậy I = − ( x + cos x ) cos x π π + ∫ ( − 2sin x cos x ) cos xdx (1 điểm)...
 • 6
 • 205
 • 1

de thi thu dai hoc mon sinh rat hay, co dap an

de thi thu dai hoc mon sinh rat hay, co dap an
... mang gen d hp C.* T mt vi dng t tiờn hoang di ban u ó hỡnh thnh cỏc sinh vt rt khỏc xa v khỏc xa t tiờn ban u ca chỳng D Phõn li kiu gen ca tớnh trng ú t kiu gen chung ca t tiờn 41 mt loi sinh ... bỡnh thng nhng u mang gen quy nh bnh bch tang Xỏc sut cp v chng ny sinh c ngi con: ngi b bch tng, ngi bỡnh thng l bao nhiờu ? A 3/16 B.*3/8 C 1/16 D 9/16 26: Trong chu kỡ t bo thi im d gõy B gen ... ton hoc cú hoỏn v gen gii tớnh D P d hp t u, hoỏn v gen gii tớnh vi tn s 50% 16.Do ng lc no ó xy ra, chn lc t nhiờn: A Nhu cu v th hiu ca ngi B.* Sinh vt u tranh sinh tn vi mụi trng sng C.Sinh...
 • 6
 • 395
 • 3

CHUYÊN ĐỀ 2-RẤT HAY-CÓ ĐÁP ÁN

CHUYÊN ĐỀ 2-RẤT HAY-CÓ ĐÁP ÁN
... 0,03mol/lit,[CO2] = 0,04 mol/lit a.Nồng độ ban đầu CO : A/ 0,39 M B/ 0,093M C/ 0,083M D/ 0,073 M Đáp án : 1B2D3D4C5C6B7C8C9B10A11C12B13C14D15D16B17C18C19D20C21D22D23D24A 25B26C27D28A29B30D31C32A33D34D35A36B37A38D39A40C41A42C43A44C45C46B47A48B...
 • 2
 • 384
 • 8

de thi HSG toan 7 rat hay co dap an chi tiet

de thi HSG toan 7 rat hay co dap an chi tiet
... a, S = 8S = 1 1 1 1 + + + 20 07 ; S = + + 2006 7 7 7 7 7 (0,5đ) 99 100 + + + + = + + + b, 2! 3! 4! 100! 2! 3! 100! < (0,5đ) = 100! 20 07 S= 20 07 (0,5đ) c, Ta có n+2 n+ + 3n n ... +1+ +1+ +1+ 4=0 3 27 326 325 324 1 1 + + + + )=0 ( x + 329)( 3 27 326 325 324 x + 329 = x = 329 (0,5đ ) a, (1) (0,5 đ ) b,.Tìm x, biết: 5x - - x = x = x + (1) ĐK: x -7 (0,25 đ) x = x + ... (0,5đ) 10 n.10 n.5 = 3n.10 n 2.10 = 10( n n ) (0,5đ) (0.5đ) Câu 3: Gọi độ dài cạnh a , b, c, chi u cao tơng ứng x, y, z, diện tích S ( 0,5đ ) a= 2S x 2S y b= 2x = 3y = 4z c= x y z = = 2S...
 • 4
 • 4,381
 • 155

90 cau trac nghiem tong hop hoc ki I rat hay (co dap an)

90 cau trac nghiem tong hop hoc ki I rat hay (co dap an)
... ni tip cú hiu in th xoay chiu hiu dng hai u mch l UAB = 111V Hiu in th hiu dng gia hai u in tr l UR = 105V Hiu in th hiu dng gia hai u cun cm v t liờn h vi theo biu thc UL = 2UC Hiu in th hiu ... chiu tn s 50 Hz, mun dũng in mch sm pha hn hiu in th hai u on mch mt gúc /2 thỡ ngi ta phi A thay in tr n i trờn bng mt t in B Mc thờm mt cun dõy ni tip vi in tr C Mc thờm mt t in ni tip vi in ... ch cha t in, dũng in bin thiờn chm pha /2 so vi hiu in th D Trong on mch ch cha t in, dũng in bin thiờn sm pha /2 so vi hiu in th 69 Vi mch in xoay chiu ch cha t C v cun cm L thỡ A i v u luụn...
 • 9
 • 340
 • 0

Đề thi HSG VL 12 rất hay- đáp án

Đề thi HSG VL 12 rất hay- có đáp án
... 0,5)π với k số ngun Tính tần số, biết tần số f giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5Hz B 10Hz C 12Hz D 12, 5Hz Câu 16 : Một vật kích thước không đáng kể mắc hình vẽ (hình 8) k1=80N/m; k2=100N/m ... Câu 12 : Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 100g lò xo nhẹ độ cứng k k = 100N/m Kéo vật xuống theo phương thẳng đứng ... sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ C Sóng âm sóng chất vật lý D Sóng âm truyền bề mặt vật rắn sóng dọc Câu 21 : Một lắc đơn chiều dài l, vật nặng khối lượng m nằm n vị trí cân thẳng dứng Một...
 • 3
 • 120
 • 0

Đề thi thử ĐH rất hay ( đáp án)

Đề thi thử ĐH rất hay ( có đáp án)
... chất điểm M dạng u M(t) = acos2πft phương trình dao động phần tử vật chất O d d A u (t) = a cos 2π(ft + ) B u (t) = a cos 2π(ft − ) λ λ d d C u (t) = a cos π(ft − ) D u (t) = a cos π(ft + ) λ ... C2 = 10 (F) π π 5 −4 −4 C Ghép song song C2 = 10 (F) D Ghép nối tiếp C2 = 10 (F) π π Câu 17 : Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C= 10−4 0,3π (F), L thay đổi Hiệu điện hai đầu đoạn mạch biểu ... điện 10 −3 (H) , C1 = f =50 Hz, R = 40 ( Ω ), L = ( F ) Muốn dòng điện mạch cực đại phải ghép 5π 5π thêm với tụ điện C1 tụ điện điện dung C2 ghép nào? 3 −4 −4 A Ghép song song C2 = 10 (F) B Ghép...
 • 6
 • 195
 • 0

Xem thêm