Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ việt nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II phần bắc trung bộ)

Xây dựng các bản đồ môi trường chuyên đề phục vụ nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS

Xây dựng các bản đồ môi trường chuyên đề phục vụ nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS
... hot ng ti khu cụng nghip chớnh: Khu cụng nghip Minh khai - Vnh Tuy Khu cụng nghip Thng ỡnh Khu cụng nghip ụng Anh Khu cụng nghip Trng nh - uụi Cỏ Khu cụng nghip Vn in - Phỏp Võn Khu cụng nghip Cu ... tn sut vt chun kt hp vi cụng c GIS tớnh toỏn v xõy dng bn phõn b cỏc cht ụ nhim khụng khớ cỏc ngun thi cụng nghip gõy i khu vc thnh ph H Ni S dng mt s phn mm ca cụng c GIS (H thụng tin a lý ... Ngha Khu cụng nghip Gia Lõm - Yờn Viờn Khu cụng nghip Chốm Khu cụng nghip Cu Bu Ngoi cỏc khu cụng nghip nờu trờn, cũn nhiu nh mỏy c nm phõn tỏn, xen k cỏc khu dõn c ni thnh Phn ln cỏc cm cụng nghip...
 • 55
 • 266
 • 0

nghiên cứu đánh giá hiệu quả các giải pháp bảo vệ mái đê biển hiện có đề xuất giải pháp hợp

nghiên cứu đánh giá hiệu quả các giải pháp bảo vệ mái đê biển hiện có và đề xuất giải pháp hợp lý
... NễNG THễN TRNG I HC THU LI ********** Lấ KHC LNG NGHIÊN CứU đáNH GIá HIệU QUả CáC giải PHáP Bảo Vệ MáI đê BIểN HIệN Đề XUấT GIảI PHáP HợP LUN VN THC S K THUT Chuyờn ngnh: XY DNG CễNG ... hiu qu cỏc gii phỏp bo v mỏi bin hin cú v xut gii phỏp hp nhm nghiờn cu, ỏnh giỏ, tớnh toỏn nhm xỏc nh c gii phỏp bo v mỏi bin hp lý, gúp phn vo cụng tỏc phũng chng lt, bóo v gim nh thiờn ... gi hon thnh lun ny Tỏc gi cng xin c cm n gia ỡnh, cỏc bn bố v ng nghip V Qun ngun nc & nc sch nụng thụn, Cc Qun iu & Phũng chng lt bóo ó giỳp , ng viờn v to iu kin tỏc gi hon thnh lun ny...
 • 137
 • 332
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực hà nội

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực hà nội
... ng không khí ô nhi m không khí 15 1.1.2 Các y u t 1.1.3 ng không khí 15 n ch ng không khí 17 ng c a y u t xanh m i v i ch ng không khí 20 1.1.4 Qu n lý ch ng không khí ... n tr ng ch ng không khí thành ph N i .54 Ti u k t lu .57 NG H P CH NG KHÔNG KHÍ KHU V C HÀ N I .59 ng không khí 59 lý thuy t v lan truy n ch t ô nhi ng không khí ... 64] N ý nhà n cho HQG cá ì ôi tr ôi tr môi tr Nghiê ác ph ông khí n [6], Hoàng Xuân C b 41 ính toá ng cho CLKK nh giá CLKK à ì cá cho phép nh nh giá theo tiê nh giá nh giá cá v nh giá theo...
 • 166
 • 343
 • 7

Nghiên cứu đánh giá tổng quan các công trình nhà lưới, nhà màng, nhà kính sử dụng trong khu NN công nghệ cao theo hướng bền vững

Nghiên cứu đánh giá tổng quan các công trình nhà lưới, nhà màng, nhà kính sử dụng trong khu NN công nghệ cao theo hướng bền vững
... VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu : tình hình phát triển, ứng dụng loại hình nhà kính, nhà màng, nhà lưới khu NN công nghệ cao theo hướng bền vững • Phạm vi nghiên cứu : loại nhà (nhà kính, nhà ... đề đặt phải có đánh giá tổng quan việc sử dụng loại nhà Từ đó, đưa hướng phát triển loại nhà áp dụng công nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững 2MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đánh giá, nhận xét đặc điểm ... Nghiên cứu quy hoạch xây dựng phát triển khu vực tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao phát triển bền vững khu vực đồng Bắc Bộ” ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá tổng quan công trình...
 • 74
 • 1,334
 • 7

Ứng dụng công nghệ GIS trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp sinh thái cảnh quan miền núi

Ứng dụng công nghệ GIS trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp sinh thái cảnh quan miền núi
... Keywords: GIS, mountainous landscape, landscape structure, adaptive ecological assessment, Sapa district Ứng dụng công nghệ GIS nghiên cứu đánh giá tổng hợp Sinh thái Cảnh quan miền núi (Trường hợp nghiên ... hợp Trong luận án tác giả sử dụng GIS phương pháp chủ đạo để phân tích đánh giá cấu trúc sinh thái cảnh quan miền núi Luận án tổng kết nghiên cứu sinh thái cảnh quan tác giả trước, bước đầu xây ... gian, đánh giá quy hoạch sử dụng cảnh quan miền núi huyện Sa Pa Dựa vào sở liệu GIS, luận án tiến hành phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan miền núi huyện Sa Pa thành lập hệ thống đồ sinh thái cảnh...
 • 136
 • 239
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực hà nội

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực hà nội
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ PHẠM THỊ VIỆT ANH NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI Chuyên ngành: Môi trường không khí Mã ... 1.4.3 Hiện trạng chất lượng không khí thành phố Nội .54 Tiểu kết luận chương .57 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI .59 2.1 ... đồ trạng môi trường thành phần tổng hợp thành phố Nội - Ứng dụng để thành lập đồ môi trường không khí, Báo cáo tổng hợp kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp thành phố Nội 140 19...
 • 21
 • 251
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của Enso tới mưa gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của Enso tới mưa gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam
... tâm tới lượng mưa năm Nhằm góp phần làm rõ ảnh hưởng ENSO tới hoàn lưu gió mùa mưa gió mùa mùa hè, luận văn lựa chọn đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng ENSO tới mưa gió mùa mùa lãnh thổ Việt Nam ... Chương 3: Ảnh hưởng ENSO tới gió mùa mùa mưa gió mùa mùa Việt Nam CHƢƠNG I: TỔNGQUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ ENSO ẢNH HƢỞNG CỦA ENSO 1.1 Những nghiên cứu giớivề ENSO ảnh hƣởng ENSO Nguyên ... trƣng gió mùa thời kỳ 1950 - 2010 .47 3.3 Ảnh hƣởng ENSO tới gió mùa mùa lãnh thổ Việt Nam 50 3.3.1 Đối với nhóm mùa gió mùa mùa El Nino phát triển 51 3.3.2 Đối với nhóm mùa gió mùa mùa hè...
 • 118
 • 303
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢNH QUAN CHO PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... nnk, Đánh giá đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên đề xuất hệ thống sử dụng lãnh thổ đồi núi Quảng Trị cho mục đích nông, lâm nghiệp quan điểm phát triển bền vững Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ, ... ) KẾT LUẬN - Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên sở vững cho việc định hướng quy hoạch sử dụng lãnh thổ cách hợp quan điểm phát triển bền vững - Trên lãnh thổ nghiên cứu, việc đánh giá tổng ... giúp cho người dân sử dụng hợp lý quỹ sinh thái đơn vị cảnh quan vào phát triển kinh tế việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên cho phát triển nông - lâm nghiệp bền vững cần...
 • 14
 • 323
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện
... chiiu cao khoang 2,0m chdn,sau xuong mit bai, ap dyng d nhthig khu vyc biin tiin, bai khdng on dinh bii xdi theo mua, 1.2.2.2 Banh gia on dinh chSn khay a) Qua thuc ti Qua si iidu quan \j, theo ... 1994 Day la cong trinh thir nghiem, cua Vu Phong chdng IG lut va QuanJy dS diSu (hiSn la Cue Quan ly de diSu va Phong chdng lut bao) Qua bao nam 2005, cong trinh van on dinh Hinh 1-5 Cau kien be ... Dinh va Ha TTnh Qua can bao nam 2005, hau het cac cau kien dang deu on dinh Hinh 1-6 Cau ki^n be tong lien kit 02 chieu 1.2.1.2 Bank gia cac dang ket cau bao v6 mai a) Qua thuc ti: Qua thyc ti eon...
 • 77
 • 284
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí
... thải chất ô nhiễm không khí Nghiên cứu lượng loại khí ô nhiễm phát thải từ hoạt động sản xuất ngành dệt nhuộm mở rộng nhìn chung liệu phát thải khí trình sản xuất chưa thực có giá trò Khí ô nhiễm ... màu công nghiệp dệt nhuộm phổ biến phức chất nguồn Dioxin hợp chất việc hình thành Dioxin hợp chất hữu bền (POPS) khác Dựa vào quy trình công nghệ chung ngành dệt nhuộm phần 3.2.2 ta dự đoán phát ... quan đến chlorine Ngành công nghiệp dệt nhuộm ngành có dây chuyền công nghệ phức tạp, quy trình công nghệ tổng quát có số công đoạn có khả phát thải POPS công đoạn tẩy trắng, nhuộm, in hoàn tất...
 • 82
 • 441
 • 0

nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý pcb tại việt nam, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp

nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý pcb tại việt nam, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp
... chứa PCB tác giả nghiên cứu thực trạng công tác quản PCB đồng thời đưa biện pháp quản an toàn PCB thông qua đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản PCB Việt Nam, đề xuất biện pháp quản ... văn thực hướng dẫn PGS.TS Vũ Hoàng Hoa TS Nguyễn Đức Toàn với đề tài nghiên cứu luận văn Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản PCB Việt Nam, đề xuất biện pháp quản phù hợp Đây đề tài nghiên ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TẠ THỊ THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PCB TẠI VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP Chuyên...
 • 151
 • 699
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và giái pháp phòng tránhđề tài nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ việt nam và các giải pháp phòng tránhdanh gia tong hop cac loai hinh tai bien dia chat va cac giai phap phong tranhcac loai hinh tai bien dia chat chu yeu cac tinh mien nui phia baccác tai biến địa chất chính ở việt namnghiên cứu đánh giá các loại hình tai biến đại chất vùng duyên hải trung bộnghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý pcb tại việt nam đề xuất các biện pháp quản lý phù hợpnghiên cứu đánh giá tổng quanđánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội các các huyện đảomô thức đánh giá tổng hợp các nhân tố mtbtphan tich va danh gia tong hop cac ket quamô hình đánh giá tổng hợp các nhân tố mtbnđánh giá tổng hợp các tác độngđánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng dự ánđánh giá tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty liên doanh y học việt hànTuần 10. Ca dao hài hướckhoa họcBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănTìm số trung bình cộngTìm số trung bình cộngPhép cộngPhép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Tìm số trung bình cộngBai giang dien tu mon ky thuat dienTìm phân số của một sốngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tuBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toànTuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữTuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọngTuần 3. Người ăn xinTuần 21. Bè xuôi sông LaTuần 19. Chuyện cổ tích về loài ngườigiao rinh ky thuat dien tu phan1