Xác định chỉ tiêu sinh hóa và khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tơng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) bị đục cơ nuôi ở thành phố Cần Thơ

xác định chỉ tiêu sinh hóa khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) bị đục nuôi thành phố cần thơ

xác định chỉ tiêu sinh hóa và khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) bị đục cơ nuôi ở thành phố cần thơ
... hai nội dung: Xác định số tiêu sinh hóa vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục Xác định khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục PDF created ... màu Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu/xám nhạt Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu Không có màu đen Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh ... khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục nuôi thành phố Cần Thơ Vi khuẩn đề tài chủng vi khuẩn phân lập từ mẫu huyết tương tôm xanh bị bệnh đục phục hồi từ tủ -80O C môn Sinh học Bệnh thủy...
 • 43
 • 460
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SINH HÓA KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ HUYẾT TƯƠNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) BỊ ĐỤC NUÔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ" potx

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... Đề tài thực nhằm xác định tiêu sinh hóa khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục nuôi thành phố Cần Thơ Vi khuẩn đề tài chủng vi khuẩn phân lập từ mẫu huyết ... nội dung: Xác định số tiêu sinh hóa vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục Xác định khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập từ huyết tương tôm xanh bị bệnh đục PDF created ... màu Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu/xám nhạt Vàng Vàng Xanh nhạt/vàng Không màu Không có màu đen Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh Xanh/ xanh...
 • 43
 • 378
 • 0

xác định đặc điểm sinh hóa khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá chẽm (lates calcarifer)

xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá chẽm (lates calcarifer)
... định đặc điểm sinh hóa khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn phân lập từ chẽm (Lates calcarifer) 1.1.2 Nội dung nghiên cứu  Xác định đặc điểm sinh hóa vi khuẩn phân lập từ chẽm (Lates calcarifer) ... calcarifer) Định danh vi khuẩn phân lập từ chẽm (Lates calcarifer) kít API 20 Strep  Lập kháng sinh đồ xác định khả kháng thuốc vi khuẩn phân lập từ chẽm (Lates calcarifer)  Tìm hiểu đặc điểm ... ĐOÀN QUỐC TỈNH XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁ CHẼM (Lates calcarifer) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG...
 • 49
 • 263
 • 0

Đánh giá khả năng tạo CHHBMSH do các chủng vi khuẩn phân lập từ mùn khoan dầu khí Vũng Tàu ảnh hưởng của chúng lên khả năng phân huỷ dầu

Đánh giá khả năng tạo CHHBMSH do các chủng vi khuẩn phân lập từ mùn khoan dầu khí Vũng Tàu và ảnh hưởng của chúng lên khả năng phân huỷ dầu
... dụng chúng mẻ Xuất phát từ u cầu thực tế đặt ra, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả tạo CHHBMSH chủng vi khuẩn phân lập từ mùn khoan dầu khí Vũng Tàu ảnh hưởng chúng lên khả phân ... phút; đem đo hoạt tính để đánh giá độ bền CHHBMSH 2.11 Đánh giá ảnh hưởng CHHBMSH lên mùn khoan * Làm giàu vi khuẩn phân huỷ saralin mùn khoan: Cân 10 gam mùn khoan cho vào bình 250ml chứa mơi ... thái khuẩn lạc chủng M150 mơi trường hiếu khí tổng số 1% NaCl 1.3 Khả sinh CHHBMSH chủng vi khuẩn phân huỷ dầu Để lựa chọn tiếp chúng tơi tiến hành đánh giá khả tạo CHHBM chủng Khả tạo CHHBMSH...
 • 55
 • 419
 • 1

nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá kèo (pseudapocryptes lanceolatus) bệnh xuất huyết

nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá kèo (pseudapocryptes lanceolatus) bệnh xuất huyết
... dấu hiệu bệnh nhờ độ lệch chuẩn 3.1 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Dấu hiệu bệnh lý bên Hình 1 .Cá kèo khỏe kèo bệnh (A) bệnh, (B) bị xuất huyết vây bụng, (C) bị lồi mắt, (D) khỏe bệnh bơi ... đến kèo vẩy nhỏ chưa nghiên cứu Vì vậy, nhằm hoàn thiện hiểu biết kèo ngăn ngừa số bệnh nói chung, thay đổi đặc điểm huyết học bệnh xuất huyết xảy kèo nói riêng nên đề tài “ Đặc điểm huyết ... học Nghiên cứu bệnh xuất huyết kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) nuôi tỉnh Bạc Liêu, 51 trang Nguyễn Thành Tân, 2011 Nghiên cứu ảnh hưởng vitamin C lên tỉ lệ sống số yếu tố huyết học tra...
 • 19
 • 221
 • 0

nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá kèo (pseudapocryptes lanceolatus) bệnh xuất huyết

nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá kèo (pseudapocryptes lanceolatus) bệnh xuất huyết
... MINH TIỀN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁ KÈO (Pseudapocryptes lanceolatus) BỆNH XUẤT HUYẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... HƯỚNG DẪN PGs Ts ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH 2014 NGHIÊN CỨU VỀ SỰ KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ CÁ KÈO (Pseudapocryptes lanceolatus) BỆNH XUẤT HUYẾT Nguyễn Minh Tiền và Đặng Thị Hoàng ... tài nghiên cứu về kháng thuốc của vi khuẩn phân lập từ cá kèo bệnh xuất huyết” được thực II MỤC TIÊU Đưa khuyến cáo về vi c sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý cá kèo bệnh xuất...
 • 13
 • 213
 • 0

TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) pptx

TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN Ở TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) pptx
... đổi phản ứng phức hợp màu tạo thành Các qui trình ứng dụng để nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tự nhiên tôm xanh với WSSV cho thấy có thay đổi có ý nghĩa (P < 0.05) đa số chi tiêu miễn dịch Nồng ... sau điều chỉnh Hình 6: Đĩa 96 giếng chứa mẫu phân tích Phenoloxidase, Superoxide dismutase Respiratory burst 3.5 Ứng dụng xác định tiêu miễn dịch tự nhiên tôm xanh Mẫu sử dụng mẫu tôm xanh trước ... 1971) ứng dụng nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tôm xanh với vi-rút gây bệnh đốm trắng Trong báo này, chi tiết khả ứng dụng qui trình trình bày nhằm cung cấp thông tin kỹ thuật làm sở cho nghiên cứu miễn...
 • 9
 • 227
 • 1

khảo sát khả năng hòa tan lân, tổng hợp iaa enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất vùng rễ lúa

khảo sát khả năng hòa tan lân, tổng hợp iaa và enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất vùng rễ lúa
... này, khả hòa tan lân khó tan, tổng hợp IAA môi trường không bổ sung tryptophan tổng hợp enzyme chitinase 18 dòng vi khuẩn khả cố định đạm phân lập từ đất vùng rễ lúa khảo sát Từ 18 dòng vi khuẩn, ... 1: Khảo sát khả hòa tan lân khó tan .24 3.2.3 Thí nghiệm 2: Khảo sát khả tổng hợp IAA .26 3.2.4 Thí nghiệm 3: Khảo sát khả tổng hợp chitinase vi khuẩn 28 3.2.5 Thí nghiệm 4: Khảo sát khả ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Kết khảo sát khả hòa tan lân khó tan 33 4.2 Kết khảo sát khả tổng hợp IAA 39 4.3 Kết khảo sát khả tổng hợp chitinase 41 4.4 Kết khảo sát khả...
 • 72
 • 182
 • 1

căn nguyên gây nhiễm trùng huyết mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập tại bệnh viện bạch mai

căn nguyên gây nhiễm trùng huyết và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập tại bệnh viện bạch mai
... H NI MAI TH LAN HNG CĂN NGUYÊN GÂY NHIễM TRùNG HUYếT V MứC Độ KHáNG KHáNG SINH CủA VI KHUẩN PHâN LậP TạI BệNH VI N BạCH MAI Từ 01/01/2011 ĐếN 30/06/2011 Chuyờn ngnh : Vi sinh vt Mó s ... ca vi sinh vt mỏu kốm theo cỏc triu chng lõm sng c gi l NTH Nu vi sinh vt gõy bnh l vi khun thỡ ú l nhim trựng huyt vi khun hay cũn gi l nhim khun huyt [8] 1.1.6 Nhim bn (contaminant): Mt vi sinh ... ng thi, tụi cng xin c gi li cm n ti Ban Giỏm c Bnh vin Bch Mai, cỏc anh ch khoa Vi sinh Bnh vin Bch Mai ó to iu kin giỳp tụi quỏ trỡnh lm vic tụi hon thnh lun ny ỳng hn V cui cựng, tụi xin...
 • 125
 • 936
 • 19

NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA GLYCEROL THÀNH POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) NHỜ MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN YÊN HƯNG, TỈNH QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA GLYCEROL THÀNH POLYHYDROXYALKANOATE (PHA) NHỜ MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN YÊN HƯNG, TỈNH QUẢNG NINH
... phân lập từ đất rừng ngập mặn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh Mục tiêu Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả chuyển hóa hiệu glycerol thành PHA Nội dung nghiên cứu Phân lập, tuyển chọn chủng ... Một hướng nghiên cứu chuyển hóa glycerol thành polyhydroxyalkanoate Với lý trên,chúng tiến hành đề tài Nghiên cứu chuyển hóa glycerol thành polyhydroxyalkanoate (PHA) nhờ số chủng vi khuẩn phân ... Kết luận Chúng phân lập 200 chủng vi khuẩn từ đất rừng ngập mặn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh Trong chủng tuyển chọn 17 chủng có khả tích lũy PHA để tiến hành nghiên cứu Ba chủng 32, 56, 75...
 • 34
 • 538
 • 5

nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất thuộc tỉnh khánh hoà

nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất thuộc tỉnh khánh hoà
... nghiên cứu giới nay, để góp phần khai thác nguồn vi sinh vật vô phong phú nước ta Khánh Hoà nói riêng, thực đề tài: Nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase vi khuẩn phân lập từ đất thu c tỉnh Khánh Hoà ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI T ƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng Chủng vi khuẩn dùng nghiên cứu tuyển chọn từ nhiều chủng vi sinh vật phân lập từ mẫu đất đảo, vùng ven bờ biển thu c Khánh Hoà: ... THẢO LUẬN 3.1 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN Từ mẫu đất đặc trưng đảo, vùng ven bờ biển thu c Khánh Hoà, phân lập nhiều chủng vi khuẩn có hoạt tính enzyme phân giải chất Qua sơ...
 • 67
 • 642
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn phân lập được bằng phương pháp làm kháng sinh đồkết quả xác định chỉ tiêu lý hóa của sản phẩm bột nêmmột số căn cứ xác định chỉ tiêu nghiên cứu và tiêu chuẩn đánh giá được sử dụnggiám định đặc tính sinh hoá của vi khuẩn phân lậpcơ sở nghiên cứu sức sống và khả năng kháng bệnh của gàtài liệu nghiên cứu khả năng thay thế artemia bằng moina macrocopa trong sản xuất giống tôm càng xanh macrobrachium rosenbergii theo qui trình nước xanh cải tiến potxkhảo sát khả năng đối kháng của vi khuẩn phân lập với edwardsiella ictaluri ở in vitronhuộm gram và đặc điểm hình thái của vi khuẩn phân lậpphương pháp đánh giá khả năng sử dụng oxy của vi khuẩn phân lậpsánh khả năng tổng hợp nh4 của các dòng vi khuẩn phân lập từ rễsánh khả năng tổng hợp nh4 của các dòng vi khuẩn phân lập từ thânsánh khả năng tổng hợp nh4 của các dòng vi khuẩn phân lập từ lásánh khả năng tổng hợp nh4 của các dòng vi khuẩn phân lập từ tráisánh khả năng tổng hợp iaa của các dòng vi khuẩn phân lập từ rễsánh khả năng tổng hợp iaa của các dòng vi khuẩn phân lập từ thân4 lý thuyết peptit (13)ly thuyet peptit HAYUNIT 5e9UNIT 11 b4UNIT 13 LANGUAGE FOCUS ENGLISH 8Một sô “ câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần quang hình lớp 9”Tạo hứng thú học tập cho học sinh qua một số trò chơi trên lớp bộ môn tiếng anhĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎEgiao án đai so 8 học ki iPERIOD 85 e8 UNIT 13 LANGUAGE FOCUSU6The environment l4 write 9thCông tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (tt)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)bài tập trắc nghiệm ôn tập vật lý 12Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt namBài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡngBài 20. Nước có những tính chất gì?Đề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảGiáo án tin học 7 học kỳ i năm học 2013 2014Tuần 9. Nghe-viết: Thợ rèn