Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức tòa án nhân dân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân
... "Điều 23 Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành Toà án nhân dân tối cao có Chánh toà, Phó Chánh toà, Thẩm phán, Thư ký Toà án Toà hình sự, Toà dân sự, Toà hành Toà án nhân ... pháp luật" Khoản Điều 27 bổ sung: "1 - Cơ cấu tổ chức Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: - Uỷ ban Thẩm phán; - Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành ... có Chánh toà, Phó Chánh toà, Thẩm phán, Thư ký Toà án - Toà hình sự, Toà dân sự, Toà hành Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: - Sơ thẩm vụ án theo...
 • 3
 • 351
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN pptx

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN pptx
... trước pháp luật. " 4- Khoản Điều 17 bổ sung: "2 Cơ cấu tổ chức Toà án nhân dân tối cao gồm: - Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; - Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; - Toà án quân ... ương công tác Toà án địa phương để báo cáo trước Hội đồng nhân dân cấp với Toà án nhân dân tối cao" 15 Điều 30 sửa đổi, bổ sung: "Điều 30 Các Toà án chuyên trách Toà án nhân dân tỉnh, thành phố ... án, định đ• có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định pháp luật tố tụng; - Hướng dẫn Toà án thực nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; - Thông qua báo cáo Chánh án Toà án nhân...
 • 9
 • 182
 • 0

sở luận sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung các biện pháp tha miễn của Bộ luật hình sự năm 1999.

Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung các biện pháp tha miễn của Bộ luật hình sự năm 1999.
... biệt sở luận sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung biện pháp tha miễn BLHS năm 1999 BLHS năm 2015 đời dựa sở tổng kết thực tiễn, kế thừa, phát triển quy định phù hợp BLHS năm 1999, bổ sung ... nhiên, Bộ luật Hình năm 1999 BLHS năm 2015 có mặt hạn chế chưa đưa định nghĩa pháp khái niệm miễn trách nhiệm hình sự, hậu pháp cụ thể việc miễn trách nhiệm hình gì? Các trường hợp miễn trách ... dù biện pháp tha miễn LHS chế định lại ghi nhận Hiến pháp 2013 Luật đặc xá mà chưa quy định Bộ luật hình 1999 hay BLHS 2015 Đây thiếu sót cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Các biện pháp tha miễn...
 • 20
 • 286
 • 0

Sửa đổi hiến pháp ở việt nam một số vấn đề luận thực tiễn qua lần sửa đổi hiến pháp 2013

Sửa đổi hiến pháp ở việt nam  một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua lần sửa đổi hiến pháp 2013
... xem xét vấn đề định sửa đổi hiến pháp, đề cập vấn đề sửa đổi hiến pháp góc độ định Vì vậy, luận văn Sửa đổi Hiến pháp Việt Nam Một số vấn đề luận thực tiễn qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013 ... số vấn đề luận thực tiễn sửa đổi hiến pháp Việt Nam qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013 Trên sở đó, luận văn đưa quan điểm, kiến nghị xung quanh việc sửa đổi hiến pháp, đổi quy trình sửa đổi hiến ... PHẠM THỊ HÀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUA LẦN SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 2013 Chuyên ngành Mã số : luận lịch sử nhà nước pháp luật : 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC...
 • 109
 • 183
 • 0

Sửa đổi hiến pháp ở việt nam một số vấn đề luận thực tiễn qua lần sửa đổi hiến pháp 2013

Sửa đổi hiến pháp ở việt nam  một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua lần sửa đổi hiến pháp 2013
... PHẠM THỊ HÀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUA LẦN SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 2013 Chuyên ngành Mã số : luận lịch sử nhà nước pháp luật : 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC ... pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân nhân dân Từ yêu cầu thực tiễn đó, triển khai nghiên cứu đề tài: Sửa đổi Hiến pháp Việt Nam Một số vấn đề luận thực tiễn qua lần sửa ... 2.3 Sửa đổi Hiến pháp 1980 Error! Bookmark not defined 2.4 Sửa đổi Hiến pháp 1992 (lần sửa đổi năm 2001) Error! Bookmark not defined CHƯƠNG II THỰC TIỄN SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (LẦN SỬA ĐỔI 2013) ...
 • 13
 • 139
 • 0

sở luận thực tiễn của việc ban hành Luật Thuế TNDN 2008.doc

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật Thuế TNDN 2008.doc
... thay cho Luật Thuế TNDN 2003 sở thống với văn pháp luật khác hệ thống pháp luật sở việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 - Nhóm Kinh tế 30A2 - HLU sở thực tiễn Luật Thuế TNDN 2003 ... Bên cạnh đó, Luật Thuế TNDN áp dụng chung sách ưu đãi sở chọn mức ưu đãi thuế cao Luật khuyến khích đầu tư nước Luật đầu tư nước Việt Nam Thực tiễn thi sở việc ban hành Luật Thuế thu nhập ... Luật thuế TNDN việc làm cần thiết để góp phần hoàn thiện Luật Thuế TNDN hoạt động tổ chức nói chung 14 sở việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 - Nhóm Kinh tế 30A2 - HLU KẾT LUẬN...
 • 16
 • 769
 • 0

sở luận thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong máy Nhà nước các đơn vị kinh tế Nhà nước

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bô máy Nhà nước và các đơn vị kinh tế Nhà nước
... pháp kiểm toán trách nhiệm kinh tế cán lãnh đạo Việt Nam Chơng Những vấn đề luận trách nhiệm kinh tế kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo 1.1- Trách nhiệm kinh tế cán lãnh đạo ... kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo máy nhà nớc đơn vị kinh tế nhà nớc nớc ta 3- Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cán lãnh đạo; trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh ... nâng cao trách nhiệm phẩm chất trị đội ngũ lãnh đạo Việc nghiên cứu đề tài: " sở luận thực tiễn việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo máy nhà nớc đơn vị kinh tế nhà nớc"...
 • 171
 • 858
 • 3

6 sở luận thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước các đơn vị kinh tế nhà nước

6 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước
... pháp kiểm toán trách nhiệm kinh tế cán lãnh đạo Việt Nam Chơng Những vấn đề luận trách nhiệm kinh tế kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo 1.1- Trách nhiệm kinh tế cán lãnh đạo ... kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo máy nhà nớc đơn vị kinh tế nhà nớc nớc ta 3- Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cán lãnh đạo; trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh ... nâng cao trách nhiệm phẩm chất trị đội ngũ lãnh đạo Việc nghiên cứu đề tài: " sở luận thực tiễn việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo máy nhà nớc đơn vị kinh tế nhà nớc"...
 • 171
 • 748
 • 0

50 sở luận thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kì đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước các đơn vị kinh tế nhà nước

50 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kì đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước
... pháp kiểm toán trách nhiệm kinh tế cán lãnh đạo Việt Nam Chơng Những vấn đề luận trách nhiệm kinh tế kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo 1.1- Trách nhiệm kinh tế cán lãnh đạo ... nâng cao trách nhiệm phẩm chất trị đội ngũ lãnh đạo Việc nghiên cứu đề tài: " sở luận thực tiễn việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo máy nhà nớc đơn vị kinh tế nhà nớc" ... kiểm toán trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh đạo máy nhà nớc đơn vị kinh tế nhà nớc nớc ta 3- Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cán lãnh đạo; trách nhiệm kinh tế nhiệm kỳ cán lãnh...
 • 171
 • 496
 • 0

Phân tích sở luận thực tiễn của việc ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
... B CƠ SỞ BAN HÀNH LUẬT THU THU NHẬP DOANH NHIỆP 2008 I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 sở đời thu thu nhập doanh nghiệp Thu thu nhập doanh nghiệp (TNDN) loại thu trực thu đánh giá phần thu nhập sau ... thu nhập doanh nghiệp Thu thu nhập doanh nghiệp đời nhằm mục đích : Thứ làm tăng ngân sách nhà nước Thu thu nhập doanh nghiệp khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước thông qua thu nhập chịu thu ... cách hành đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước II CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Những vấn đề đặt thực Luật thu thu nhập doanh nghiệp 2003 Luật thu thu nhập doanh...
 • 12
 • 530
 • 0

sở luận thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự

Cơ sở lý luận và thực tiễn của những qui định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự
... luận thực tiễn qui định chung thừa kế Bộ luật Dân sự" giải vấn đề chung thừa kế cách khoa học Ngoài ra, luận án phân tích, bình luận khoa học nội dung qui định chung thừa kế Bộ luật Dân ... thành chương 7 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG VỀ THỪA KẾ 1.1 Khái niêm quyền thừa kế qui định chung thừa kế 1.1.1 Khái niệm thừa kế quyền thừa kế - Thừa kế tồn phát triển với ... sở luận, sở thực tiễn qui định chung thừa kế, đề tài thu số kết sau: Hệ thống hóa phát triển sơ luận qui định chung thừa kế Xây dựng, phát triển số khái niệm phần qui định chung thừa kế...
 • 26
 • 1,270
 • 3

sở luận thực tiễn của chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội

Cơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Hà Nội
... nông nghiệp nội dung: + cấu kinh tế nông nghiệp theo ngành nội ngành + cấu kinh tế nông nghiệp theo vùng kinh tế lãnh thổ nội vùng kinh tế lãnh thổ + cấu kinh tế nông nghiệp theo thành ... ưu cấu ngành với cấu vùng lãnh thổ cấu thành phần kinh tế Về cấu kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế nói chung chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng vùng kinh tế có khác Song nhìn chung cấu ... vực nội thành mà khu vực ngoại thành 3.4 Ảnh hưởng trình đô thị hóa đến chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành Nội: 3.4.1 Ảnh hưởng đến cấu kinh tế ngành khu vực nông thôn ngoại thành: ...
 • 42
 • 393
 • 0

SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
... gia ca cng ng 18 IV.2 c im ca cỏc h nghốo .18 V Một số kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo việt nam 19 Tỡnh hỡnh nghốo Vit Nam 19 Mt s gii phỏp chng nghốo nc ta ... trng, ca bc chuyn i mụ hỡnh, c ch, chớnh sỏch qun lý, k c nhng bin i ca c cu kinh t v c cu xó hi thi k quỏ nh nc ta c im ny cú ý ngha quan trng c v lun v thc tin, bi vỡ õy l c s ca vic tỡm kim ... khỏc thỡ ch s o ú cú th mt ý ngha õy l im gii thớch vỡ cỏc nh nghiờn cu lun v nghốo v phõn hoỏ giu nghốo li thng gn nú vi thuyt phỏt trin Sau lm rừ nhng lun c chung nh nhng tin phng phỏp...
 • 82
 • 1,268
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: định của hiến pháp và điều 1 luật tổ chức toà án nhân dân 2002chƣơng 1 cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong một doanh nghiệpco so ly luan va thuc tien ve viec xoa doi giam ngheo cho ho nong dancơ ở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứuco so ly luan va thuc tien cua danh gia giao ducco so ly luan va thuc tien cua giao duc the luc chuyen moncơ sở lý luận và thực tiễn của đề tàicơ sở lý luận và thực tiễn của xoá đói giảm nghèoco so ly luan cua nguyen tac thong nhat giua ly luan va thuc tien cua triet hoc maccơ sở lý luận và thực tiễn của sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố hà nộicơ sở lý luận và thực tiễn cua sở giao dịch chứng khoáncơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôncơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thiết lập các mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp maycơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hànhcơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành theo hướng nông nghiệp sinh tháiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây