Nghiên cứu một số vấn đề của lý thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế

Nghiên cứu một số vấn đề củathuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế

Nghiên cứu một số vấn đề của lí thuyết đồ thị ứng dụng trong giải quyết một số bài toán thực tế
... THUY T 2.2 TH Các toán lu ng m ng Các toán thu c l p toán lu ng m ng: ¬ Bài toán lu ng có chi phí c c ti u (minimum cost flow problem) ¬ Bài toán ¬ Bài toán lu ng c c ¬ Bài toán phân công (assignment ... ng toán lu ng m ng m t s l p toán lu ng m ng ng d ng c a chúng Ch i mô t toán lu ng c c ng 3: Bài toán lu ng c c khái ni m lát c t v i thu t toán t ng quát, a m t s thu t toán c i ti n H gi i toán ... nh v c khoa h c c l p Bài toán có nhi u bi n th nh : toán lu ng có chi ng i ng n nh t, toán lu ng c c i, toán v n – phí c c ti u, toán C N TT chuy n, toán lu ng t ng quát, toán lu ng nhi u m t...
 • 146
 • 436
 • 0

Nghiên cứu hệ thống siêu âm của hãng Siemens và các ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh cụthể: tim mạch, sản phụkhoa, thận

Nghiên cứu hệ thống siêu âm của hãng Siemens và các ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh cụthể: tim mạch, sản phụkhoa, thận
... GlasgowScotland lần ứng dụng sóng siêu âm vào việc chẩn đoán sản phụ khoa thức khẳng định an toàn sóng siêu âm thai nhi Ngày 7/6/1958 công bố kết nghiên cứu Ứng Dụng Xung Siêu Âm Trong Khảo Sát Ổ ... Bách Khoa TP.HCM Hình 5.1 .Hệ thống máy siêu âm chẩn đoán bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 5.1.1 Các thiết bị hệ thống máy siêu âm: Máy chính: Hình 5.2.Máy siêu âm Là loại máy siêu âm Doppler màu hoàn ... mW/cm2 ): biểu thị lượng sóng âm đơn vị diện tích Trong y tế, siêu âm ứng dụng hai lĩnh vực chính: − Siêu âm chẩn đoán (tạo hình siêu âm) : sử dụng tần số từ 2-30 MHz, sử dụng phổ biến dải số từ 2,5-10MHz...
 • 72
 • 696
 • 1

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN ĐĂNG HIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ỨNG DỤNG TRONG BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ XÁC THỰC CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống ... đƣợc Một hệ hóa khóa phi đối xứng có tính chất nói trên, khóa lập K’ ngƣời tham gia đƣợc công bố công khai, đƣợc gọi hệ hóa khóa công khai Khái niệm hóa khóa công khai đƣợc đời vào năm ... Chƣơng “Một số hệ hóa khóa công khai cải tiến hệ hóa Rabin” trình bày lịch sử đời, số toán tảng xây dựng hệ hóa khóa công khai Trong chƣơng trình bày số hệ hóa khóa công khai RSA, ElGamal,...
 • 91
 • 460
 • 0

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử

Nghiên cứu và phát triển hệ mật mã khóa công khai ứng dụng trong bảo mật dữ liệu và xác thực các giao dịch điện tử
... Chương “Một số hệ hóa khóa công khai cải tiến hệ hóa Rabin” trình bày lịch sử đời, số toán tảng xây dựng hệ hóa khóa công khai Trong chương trình bày số hệ hóa khóa công khai RSA, ElGamal, ... giáo trình báo công bố hội nghị khoa học nước Luận văn thực nhằm mục đích nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin Luận văn tập trung sâu vào nghiên cứu phát triển hệ hóa khóa công khai vấn đề liên ... xuất số nghiên cứu bảo mật an toàn thông tin như: đề tài hoá bảo mật thông tin điện tử - Viện Toán học thực năm 2002, 2003, nhóm nghiên cứu Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, nhóm nghiên cứu Đại...
 • 7
 • 175
 • 3

NGHIÊN cứu một số vấn đề của LÝTHUYẾT đồ THỊ ỨNG DỤNG TRONG GIẢIQUYẾT một số bài TOÁN THỰC tế

NGHIÊN cứu một số vấn đề của LÝTHUYẾT đồ THỊ ỨNG DỤNG TRONG GIẢIQUYẾT một số bài TOÁN THỰC tế
... nhiều ứng dụng thực tiễn Với hướng dẫn Tiến sĩ Dương Anh Đức, chúng em tập trung thực đề tài “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TẾ” nhằm ... ĐỨC ANH _0012007 NGUYỄN NHẬT QUỲNH_0012082 Đ H NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG TRONG GIẢI C N TT – QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC K H O A GIÁO VIÊN ... problem) Một số ứng dụng cho toán luồng mạng – 2.3 Đ Bài toán cặp ghép (matching problem) 2.3.1 C N TT Bài toán luồng mạng có nhiều ứng dụng thực tế toán ta dễ dàng nhận thấy diện mạng, có toán...
 • 146
 • 342
 • 0

Một số vấn đề của thuyết xác suất trên không gian Banach

Một số vấn đề của lý thuyết xác suất trên không gian Banach
... nhiều kết quan trọng tìm thấy Do đó, chon đề tài "Một số vấn đề thuyết xác suất không gian Banach" để làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tìm hiểu vấn đề này, mong muốn nắm bắt kết hệ trước ... hiệu B không gian Banach R với chuẩn , B không gian liên hợp B Giả thiết không gian xác suất (Ω, A, P) đầy đủ, không gian B thoả mãn điều kiện: tồn tập đếm D tập hình cầu đơn vị không gian liên ... trình bày số khái niệm tính chất liên quan tới biến ngẫu nhiên nhận giá trị không gian Banach như: Khái niệm biến ngẫu nhiên với giá trị không gian Banach, hội tụ biến ngẫu nhiên không gian Banach, ...
 • 83
 • 504
 • 2

Một số vấn đề ứng dụng của thuyết đồ thị

Một số vấn đề ứng dụng của lý thuyết đồ thị
... cứu thuyết đồ thị mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn định Xuất phát từ tính thực tiễn em xin chọn đề tài: Một số vấn đề ứng dụng thuyết đồ thị Mục đích chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề ... cầu Đề tài khóa luận: Một số vấn đề ứng dụng thuyết đồ thị đặt với nhiệm vụ, yêu cầu:  Nghiên cứu khái niệm đồ thị, phương pháp biểu diễn đồ thị máy tính  Tìm hiểu thuật toán tìm đường đồ ... hiểu thuật toán tìm đường đồ thị  Nghiên cứu ứng dụng thuyết đồ thị  Tìm hiểu khái niệm, tính chất ứng dụng  Cài đặt chương trình minh họa ứng dụng thuyết đồ thị Phương pháp nghiên cứu...
 • 61
 • 282
 • 0

Một số vấn đề quản chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay

Một số vấn đề quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay
... mua hộ chung c định c đây, đặc biệt đẩy nhanh tốc độ phát triển dự án xây dựng chung c thủ đô Nội giai đoạn - 49 - Một số vấn đề quản nhà chung c Nội giai đoạn Kết luận Hiện nay, việc ... để thông qua hội nghị hộ gia đình phạm vi quản lý, đơn độc ngời khác thực nội quy - 40 - Một số vấn đề quản nhà chung c Nội giai đoạn 5.Bản quản nên quy định cụ thể mức đóng góp hộ cho ... thiếu đợc bù Ngân sách Nhà nớc, nhng không 30% tổng chi phí theo quy định - 42 - Một số vấn đề quản nhà chung c Nội giai đoạn Nếu việc quản lý, bảo dỡng khu nhà chung c cao tầng ngày tốt...
 • 50
 • 394
 • 0

Một số vấn đề quản chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay

Một số vấn đề quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay
... Một số vấn đề quản nhà chung Nội giai đoạn Chương I : Cơ sở lí luận quản chung Chương II : Thực trạng quản chung HÀ NỘI Chương III : Một số giải pháp tăng ng quản chung ... - Một số vấn đề quản nhà chung Nội giai đoạn 3.2/ Quản lý: Hiện mô hình quản nhà chung quy định Quy chế quản sử dụng nhà chung Theo quy định này, mô hình quản nhà chung ... tồn hình thức sở hữu sau: -6- Một số vấn đề quản nhà chung Nội giai đoạn Nhà chung thuộc sở hữu Nhà nước, hộ ký hợp đồng thuê nhà với quan quản nhà Nhà chung thuộc sở hữu tổ chức trị,...
 • 46
 • 393
 • 0

Một số vấn đề quản chung cư ở Hà Nội trong giai đoạn hiờn nay

Một số vấn đề quản lý chung cư ở Hà Nội trong giai đoạn hiờn nay
... mua hộ chung c định c đây, đặc biệt đẩy nhanh tốc độ phát triển dự án xây dựng chung c thủ đô Nội giai đoạn - 49 - Một số vấn đề quản nhà chung c Nội giai đoạn Kết luận Hiện nay, việc ... viờn thc hiờn: Trõn Th Hng Kiờu Ngc Lan V Thựy Linh -2- Một số vấn đề quản nhà chung c Nội giai đoạn NI DUNG Chng I: C s lun vờ qun chung c 1/ Khỏi niờm nh chung c cao tng: Nh chung ... thiếu đợc bù Ngân sách Nhà nớc, nhng không 30% tổng chi phí theo quy định - 42 - Một số vấn đề quản nhà chung c Nội giai đoạn Nếu việc quản lý, bảo dỡng khu nhà chung c cao tầng ngày tốt...
 • 50
 • 273
 • 0

Một số vấn đề quản chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay

Một số vấn đề quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay
... dụ, số dãy số gần gấp 1.618 lần so với số trước gấp 0.618 lần số đứng sau Bắt đầu số số 1, sau số tạo cách cộng số đứng trước Ví dụ = 1+0, = 3+2, 34=21+13 Điều kỳ diệu lấy số lớn chia cho số nhỏ ... số Fibonacci vào thuyết Đỗ Thị Phương Thanh-TCKT-K48 49 Đồ án tốt nghiệp Dãy số Quy trình tư vấn kinh doanh vàng ngoại hối tài khoản Số lớn/chia cho số Số nhỏ/chia cho số Số nhỏ/chia cho số ... khách hàng: Các đại đoán mức độ dự trữ khách hàng họ Giá hàng hóa: Giá nhà sản xuẩt trả cho nhà cung cấp Đơn hàng tồn đọng: Các đơn hàng chưa thực Đơn hàng xuất mới: Tỷ lệ đơn hàng từ quốc gia...
 • 84
 • 286
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Một số vấn đề quản chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Một số vấn đề quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay docx
... thiện điều kiện người dân Nội năm đổi vừa qua - 37 - Một số vấn đề quản nhà chung Nội giai đoạn 3.Ban quản khu nhà chung đề xuất với nhà nước nên ban hành quy định cụ thể thời ... dân cư, giúp họ yên tâm mua hộ chung định đây, đặc biệt đẩy nhanh tốc độ phát triển dự án xây dựng chung thủ đô Nội giai đoạn - 46 - Một số vấn đề quản nhà chung Nội giai đoạn ... khác, tính đặc thù nhà ở, khu nhà chung cao tầng có mức trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật nhà khác, - 38 - Một số vấn đề quản nhà chung Nội giai đoạn chất lượng nhà khác nên thời gian...
 • 48
 • 261
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý
... sông Phan Vì việc lựa chọn thực Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng trình đô thị hóa, công nghiệp hóa thành phố Vĩnh Yên đến sông Phan đề xuất giải pháp quản cần thiết II TỔNG QUAN 2.1 ... chất thải từ trình đô thị hoá công nghiệp hoá Thành phố Vĩnh Yên Tuy nhiên, thời gian qua chưa có nghiên cứu đánh giá tác động đến chất lượng môi trường nước sông Phan môi trường sông Phan Vì việc ... chuyển biến lớn trình đô thị hóa, đại hóa đưa Vĩnh Yên từ đô thị loại trở thành đô thị loại vào năm 2005 3.1.2 Chất lƣợng nƣớc sông Phan Trong năm qua, trình đô thị hoá công nghiệp hoá làm khối lượng...
 • 10
 • 599
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiền đề của lý thuyết về sự tích cực trong công việctư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thịứng dụng của lý thuyết đồ thịcác ứng dụng của lý thuyết đồ thịđề cương lý thuyết đồ thịcác khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thịnghiên cứu sản xuất protease từ chủng nấm mốc aspergillus oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắmlý thuyết rủi ro ứng dụng trong bảo hiểmmỏ hình lý thuyết dơn giản áp dụng trong phân tích danh mục đáu tư quốc tếmột vài bài toán thực tếgiáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lýmột số kết quả ứng dụng của lý thuyết tài chính hành vi trong nghiên cứu hành vi nhà đầu tư cá nhân trên ttck việt namđề tài nghiên cứu khoa học vấn đề làm việc nhóm của sinh viên khoa kinh tế luật pdfgóp phần bồi dưỡng một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi thông qua dạy học chuyên đề lý thuyết đồ thịnghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Bài 23. g, ghBài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 9. o, cDE KT CHUONG 1-LOP 11