HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNG QUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT GẮN KẾT KHÁCH HÀNGQUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNGQUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP
... 28 4.4 Nền tảng dịch vụ 30 CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNG QUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP Các ứng dụng doanh doanh nghiệp giúp Severstal tạo nên tảng sản xuất toàn ... Mục lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG .1 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỐT VÀ GẮN KẾT KHÁCH HÀNGQUA ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP .1 ... tích quản trị quan hệ khách hàng bao gồm ứng dụng phân tích liệu khách hàng lấy từ phận hoạt động để cung cấp thông tin cải thiện hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các ứng dụng phân tích dựa sở...
 • 36
 • 106
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KHỐNG CHẾ GIẾNG TRONG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG THỜI GIAN TỚI KIẾN NGHỊ

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KHỐNG CHẾ GIẾNG TRONG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ KIẾN NGHỊ
... ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KHỐNG CHẾ GIẾNG CỦA PVIC TRONG THỜI GIAN TỚI: Trong năm hoạt động, sở đánh giá điều kiện thuận lợi thiếu sót tồn tại, PVIC có đề phương hướng hoạt động cho có ... đồng thời tạo tâm lý an tâm cho người tham gia bảo hiểm công ty bảo hiểm Việt nam - Trong thời gian qua doanh nghiệp bảo hiểm phải áp dụngcác luật bảo hiểm quy địnhchung cho tất doanh nghiệp hoạt ... hiểm nước lĩnh vực bảo hiểm dầu khí Vì ta biết giá trị bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm khống chế giếng lớn việc hợp tác tạo nên sức mạnh tổng hợp, việc đồng bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm tăng lên làm...
 • 14
 • 322
 • 0

Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn các rủi ro đặc biệt tại Bảo Minh Hà Nội

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Bảo Minh Hà Nội
... nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng I.2 Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn rủi ro đặc biệt I.2.1 Đối với Nhà nước ... thuận lợi cho hoạt động công ty bảo hiểm Nhà nước cần sớm hoàn thiện đưa văn pháp quy điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm luật cạnh tranh nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh phi ... triển, nhu cầu bảo hiểm, đặc biệt bảo hiểm hoả hoạn ngày gia tăng Còn tầm vi mô Nhà nước cần có sách đầu tư thích hợp, hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hoả hoạn ưu đãi thuế,...
 • 13
 • 285
 • 0

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ các rủi ro đặc biệt tại Công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt tại Công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long
... chung nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ rủi ro đặc biệt hiệu kinh doanh nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm Chương 2: Đánh giá hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long ... VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1 Sự cần thiết vai trò bảo hiểm cháy nổ rủi ro đặc biệt 1.1.1 Lịch sử đời bảo hiểm cháy nổ rủi ro đặc biệt Ngày ... nghiệp vụ bảo hiểm xe giới bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hải 2.2 Đánh giá hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ Công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long 2.2.1 Vài nét thị trường bảo hiểm cháy...
 • 79
 • 127
 • 0

Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI.DOC

Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI.DOC
... Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy Tổng công ty bảo ... Dầu khí Hà Nội 13 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Nam Định 14 Công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô 15 Công ty Bảo hiểm Dầu khí Sài Gòn NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Kinh doanh bảo hiểm gốc  Bảo hiểm dầu ... Minh Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Vũng Tàu Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Tây Nam 10 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đồng Nai 11 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Khánh Hòa 12 Công ty Bảo hiểm...
 • 61
 • 430
 • 6

Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI

Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI
... Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy Tổng công ty bảo ... 12 .Công ty Bảo hiểm Dầu khí Hà Nội 13 .Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Nam Định 14 .Công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô 15 .Công ty Bảo hiểm Dầu khí Sài Gòn NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Kinh doanh bảo hiểm ... Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Bắc Trung Bộ Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đông Bắc Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đà Nẵng Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Nam Trung Bộ Công ty Bảo hiểm Dầu...
 • 62
 • 317
 • 1

CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM
... 10 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đồng Nai 11 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Khánh Hòa 12 Công ty Bảo hiểm Dầu khí Hà Nội 13 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Nam Định 14 Công ty Bảo hiểm Dầu ... THUỘC: Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Tây Bắc Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Bắc Trung Bộ Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đông Bắc Công ty Bảo hiểm Dầu ... Dầu khí khu vực Đà Nẵng Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Nam Trung Bộ Công ty Bảo hiểm Dầu khí Tp Hồ Chí Minh Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Vũng Tàu Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Tây Nam...
 • 29
 • 215
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ AN SINH GIÁO DỤC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ AN SINH GIÁO DỤC
... viên họ nghiệp vụ An sinh giáo dục Nghiệp vụ An sinh giáo dục nghiệp vụ thích hợp với cán bộ, nhân viên công tác tổ chức, quan Nhà nước mang tính tiết kiệm, dành dụm, lo lắng cho tương lai Một vị ... mà hiệu tác động cao, mang ý nghĩa mặt tinh thần khách hàng nhiều hơn, đánh vào tâm lý quan tâm, đề cao người mua Bên cạnh hoạt động đa dạng biện pháp khai thác, doanh nghiệp cần ngày nâng cao ... hiểu sai nghiệp vụ BHNT, đặc biệt với nghiệp vụ An sinh giáo dục Đa số khách hàng nói rằng: “Tôi đem tiền gửi tiết kiệm lãi suất cao tham gia bảo hiểm” Hoặc có khách hàng biết qua nghiệp vụ này,...
 • 10
 • 141
 • 0

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI
... hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn Kết hiệu hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Năm 2000 cạnh tranh thị trờng bảo hiểm địa bàn Nội sôi động với tham gia tất công ty bảo hiểm vào hoạt ... nghiệp vụ nớc ta nh bảo hiểm hỏa hoạn III Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn Công ty bảo hiểm Nội từ 1997-2001 Tình hình khai thác Khai thác công việc có ý nghĩa định đến thành ... Nội, nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn nghiệp vụ mạnh công ty, đóng góp phần không nhỏ vào tổng doanh thu phí bảo hiểm công ty Bảng 1: Cơ cấu doanh thu bảo hiểm hỏa hoạn Bảo Việt Nội giai đoạn...
 • 24
 • 202
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ TÁI BẢO HIỂM CHÁY Ở CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ TÁI BẢO HIỂM CHÁY Ở CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
... nhiều cho Công ty Bảo Hiểm gốc Bởi hoạt động kinh doanh Tái bảo hiểm phụ thuộc nhiều vào kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Hiểm gốc Thứ hai: kể từ ngày 01/01/2005 VinaRe bắt đầu hoạt động theo ... thiện luật kinh doanh Bảo Hiểm để hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm Việt Nam có đợc tiêu chuẩn quốc tế Có hấp dẫn nhà đầu t nớc ngoài, đồng thời để hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm nớc hoạt động có tính ... tới hoạt động nhận Tái bảo hiểm nh khả giữ lại Công ty Điều ảnh hởng tới uy tín Công ty yếu tố ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm doanh nghiệp đợc thành lập, kinh nghiệm kinh...
 • 7
 • 227
 • 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ ANH SINH GIÁO DỤC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ ANH SINH GIÁO DỤC
... mà hiệu tác động cao, mang ý nghĩa mặt tinh thần khách hàng nhiều hơn, đánh vào tâm lý đợc quan tâm, đề cao ngời mua Bên cạnh hoạt động đa dạng biện pháp khai thác, doanh nghiệp cần ngày nâng cao ... viên họ nghiệp vụ An sinh giáo dục Nghiệp vụ An sinh giáo dục nghiệp vụ thích hợp với cán bộ, nhân viên công tác tổ chức, quan Nhà nớc mang tính tiết kiệm, dành dụm, lo lắng cho tơng lai Một vị ... hiểu sai nghiệp vụ BHNT, đặc biệt với nghiệp vụ An sinh giáo dục Đa số khách hàng nói rằng: Tôi đem tiền gửi tiết kiệm lãi suất cao tham gia bảo hiểm Hoặc có khách hàng biết qua nghiệp vụ này,...
 • 11
 • 200
 • 0

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM
... 10 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đồng Nai 11 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Khánh Hòa 12 Công ty Bảo hiểm Dầu khí Hà Nội 13 Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Nam Định 14 Công ty Bảo hiểm Dầu ... THUỘC: Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Tây Bắc Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Duyên Hải Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Bắc Trung Bộ Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đông Bắc Công ty Bảo hiểm Dầu ... Dầu khí khu vực Đà Nẵng Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Nam Trung Bộ Công ty Bảo hiểm Dầu khí Tp Hồ Chí Minh Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Vũng Tàu Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Tây Nam...
 • 29
 • 208
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết quả hoạt động kinh doanh cho chuyên đề tốt nghiệp của mình

Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh cho chuyên đề tốt nghiệp của mình
... tác kế toán công ty ,và với vai trò đặc biệt thành phẩm tiêu thụ lý em lựa chọn đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết hoạt động kinh doanh cho chuyên đề tốt nghiệp ... tiêu thụ xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty xi măng Hải Phòng Phần III: hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ công ty xi măng Hải Phòng Phần I Lý luận chung kế toán thành ... khác Kết chuyển toàn chi phí QLDAkỳ 22 4.3 .Kế toán xác định kết tiêu thụ 4.3.1.TAif khoản sử dụng: -Thông thờng cuối kỳ hạch toán kế toán xác định kết tiêu thụ ,đợc thực tài khoản 911 -Xác định kết...
 • 74
 • 271
 • 0

Phần II Phân tích tình hình tiêu thụ kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH chè Phú Hà trong những năm gần đây

Phần II Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH chè Phú Hà trong những năm gần đây
... giữ nguyên năm 2006 Từ tiêu kinh tế nói cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần đạt hiệu tương đối cao Bảng : Các tiêu tài Công ty TNHH chè Phú Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2004 2005 ... sản lượng tiêu thụ toàn công ty - Mặt hàng chè xanh: Năm 2002 công ty tiêu thụ 80 chiếm 9,1 % tổng sản lượng tiêu thụ toàn công ty Năm 2003 công ty tiêu thụ 100 chè xanh tăng so với năm 2002 20 ... đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tồn phát triển công ty lên lãnh đạo công ty TNHH chè Phú quan tâm đến hoạt động tiêu thụ Trong năm qua công ty có nhiều cố gắng việc đẩy mạnh tiêu thụ đạt thành định,...
 • 26
 • 315
 • 0

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN gần đây PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN lược TRONG THỜI GIAN tới

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN gần đây và PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN lược TRONG THỜI GIAN tới
... toán tổ chức kinh tế tầng lớp dân cư 16 PHẦN III: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NHỮNG ĐÁNH ... (PGD) 15 PHẦN III: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC TRONG THỜI GIAN TỚI 17 3.1 KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG ... 3.1.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2005 17 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh năm 2006 18 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2007 19 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC TRONG THỜI GIAN TỚI 20...
 • 24
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ an sinh giáo dụcbao cao thuc tap tot nghiep ke toan thanh pham tieu thu va xac dinh ket qua hoat dong kinh doanhkết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đâykết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây và chiến lược phát triển trong năm 2010phần iii kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây và phương hướng chiến lược trong thời gian tớikết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng nai trong những năm gần đây giai đoạn 2010 2013kết quả hoạt động kinh doanh chung của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư vilexim trong thời gian gần đâyhoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh tm đông áhoàn thiện công tác tổ chức kế toán lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp điện quang linhke toan tieu thu hang hoa va xac dinh ket qua hoat dong kinh doanhđề tài nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại ba vì hà nộike toan xac dinh va phan tich ket qua hoat dong kinh doanh tai nha hang khach sankế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty mía đường trà vinh28kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuậnde tai chi phi sx va xac dinh ket qua hoat dong kinh doanhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học