Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên thử nghiệm hình can thiệp

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp
... sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm hình can thiệp tiến hành với mục tiêu sau: Đánh giá thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HOÀNG ANH TUẤN THỰC TRẠNG HÀNH VI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CAN THIỆP CHUYÊN ... 3.1 Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên 48 3.2 Một số yếu tố liên quan đến hành vi vệ sinh môi trường người Dao … 54 3.3 Kết xây dựng thử...
 • 173
 • 207
 • 1

thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên thử nghiệm hình can thiệp (tt)

thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp (tt)
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm hình can thiệp với mục tiêu: Đánh giá thực trạng hành vi VSMT ... VSMT người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên năm 2011 tả số yếu tố liên quan đến hành vi VSMT người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên Đánh giá kết thử nghiệm hình ... sống đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu can thiệp cộng đồng người Dao cung cấp chứng, yếu tố liên quan đến hành vi vệ sinh môi trường người Dao sống đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên...
 • 27
 • 169
 • 0

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên thử nghiệm hình can thiệp

Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường của người dao tại một số xã đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên và thử nghiệm mô hình can thiệp
... giá thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên năm 2011 tả số yếu tố liên quan đến hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG HÀNH VI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CAN THIỆP CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ ... cho người Dao? Để trả lời câu hỏi trên, nghiên cứu đề tài: Thực trạng hành vi vệ sinh môi trường người Dao số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm hình can thiệp tiến hành với...
 • 164
 • 241
 • 0

Thực trạng hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản trên đàn lợn nuôi tại một số trong huyện Nam Sách,tỉnh Hải Dương thử nghiệm phòng trị

Thực trạng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản trên đàn lợn nuôi tại một số xã trong huyện Nam Sách,tỉnh Hải Dương và thử nghiệm phòng trị
... VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - TR N VĂN TU N TH C TR NG H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N TRÊN ðÀN L N NUÔI T I M T S Xà TRONG HUY N NAM SÁCH, T NH H I DƯƠNG VÀ ... hình chăn nuôi c a huy n Nam Sách qua năm 27 3.2 Cơ c u ñàn l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách 28 3.3 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñ i tư ng l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách ... n Nam Sách 2.2.3 Cơ c u ñàn l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách 2.2.4 Tình hình h i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nuôi t i m t s huy n Nam Sách - Tình hình h i ch ng r i lo n hô...
 • 78
 • 146
 • 0

thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại tại một số gia trại thuộc huyện kim bảng hà nam thử nghiệm điều trị

thực trạng bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại tại một số gia trại thuộc huyện kim bảng hà nam và thử nghiệm điều trị
... huyện Kim Bảng - Nam thử nghiệm điều trị Mục đích đề tài Chúng thực đề tài nhằm mục đích: - Xác định thực trạng tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại số trang gia trại huyện Kim ... tin gia trại nghiên cứu bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại Chúng tiến hành nghiên cứu giai trại chăn nuôi lợn nái ngoại sau: Gia trại chăn nuôi lợn nái ngoại địa xã Đồng Hoá – Kim Bảng Nam ... đạo lợn nái với số thuốc kháng sinh hóa học trị liệu 3.11 52 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị lợn nái mắc bệnh viêm tử cung 3.12 55 Kết thử nghiệm quy trình phòng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái...
 • 73
 • 205
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên sử dụng thuốc mebendazol điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên và sử dụng thuốc mebendazol điều trị
... đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hoá lợn số huyện Nhai, tỉnh Thái nguyên sử dụng thuốc Mebendazol điều trị 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loài giun tròn đường tiêu hóa lợn ... 2.3.4.3 Sử dụng thuốc Mebendazol phòng trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Hiệu lực thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Độ an toàn thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn ... - Thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn 2.3.4 Nội dung nghiên cứu 2.3.4.1 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện Nhai - Thành phần loài giun tròn sinh đường tiêu hóa lợn xã...
 • 81
 • 501
 • 0

Những biến động về tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn tại một số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên sử dụng Hanmectin-25 điều trị.

Những biến động về tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên và sử dụng Hanmectin-25 điều trị.
... 3.3.1 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 37 3.3.1.1 Thành phần loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương ... loài giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 38 3.3.1.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm chung loài giun tròn đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh ... lệ nhiễm cường độ nhiễm chung loại giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 48 Bảng 4.5: Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn số thuộc huyện Phú Lương - tỉnh...
 • 76
 • 124
 • 0

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC, THỰC HÀNH về vệ SINH môi TRƯỜNG của NGƯỜI dân tại BA VÙNG NÔNG THÔN TỈNH hải DƯƠNG năm 2012

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC, THỰC HÀNH về vệ SINH môi TRƯỜNG của NGƯỜI dân tại BA xã VÙNG NÔNG THÔN TỈNH hải DƯƠNG năm 2012
... gia cha hi u qu t t cỏc vựng sinh thỏi B ng Nh n th c c a ng i dõn v nh tiờu h p v sinh C m Phỳc (n=401) SL % 324 80,8 102 25,4 68 17,0 24 6,0 1,0 0,25 Nh tiờu h p v sinh T ho i Th m d i n c Hai ... tiờu h p v sinh H u h t ng i dõn c h i u cho r ng nh tiờu t ho i l h p v sinh (80,2%), xó Phng Hng chi m t l cao nh t (81,1%) 28,3% s ng i c h i cho r ng nh tiờu th m d i n c l h p v sinh S ng ... thụng giỏo d c v v sinh cỏ nhõn, v sinh mụi tr ng v ch t l ng n c v cỏc bi n phỏp b o v nh m lm cho ng i dõn cú nhu c u s d ng nh tiờu, s d ng n c s ch v c i thi n hnh vi v sinh cỏ nhõn c bi...
 • 5
 • 153
 • 3

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình tại một số tỉnh Kon Tum

Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình tại một số tỉnh Kon Tum
... tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng vệ sinh môi trƣờng hộ gia đình số tỉnh KonTum” với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng vệ sinh nguồn nước, nhà tiêu hộ gia đình số tỉnh Kon Tum (2) ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thị Hữu NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƢỜNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI MỘT SỐ XÃ TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số : 60 42 60 ... 67,2 thực tế thu nhập hộ gia đình, có tới 32,8% số hộ gia đình xếp loại mức nghèo, chiếm 1/3 tổng số hộ gia đình nghiên cứu Ngoài thông tin thu thập từ vấn đối tƣợng nghiên cứu thu nhập hộ gia đình, ...
 • 93
 • 991
 • 4

Thực trạng những Giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở Một số đặc biệt khó khăn huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội

Thực trạng và những Giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở Một số xã đặc biệt khó khăn huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội
... tiền thởng, hình thức trả lơng theo sản phẩm có thởng gồm phần: + Phần trả lơng theo đơn giá cố định số lợng sản phẩm thực tế hoàn thành. 2 + Phần tiền thởng đợc tính dựa vào trình độ hoàn thành ... trởng , Xí nghiệp Dợc phẩm TW đợc công nhận Doanh nghiệp Nhà nớc hoạch toán độc lập Xí nghiệp Dợc phẩm TW đợc xây dựng Số Trần Thánh Tông Thành phố Nội rộng khoảng 12.000 m2 đất, với số ... Thực kế hoạch số 20/KH-UB ngày 13/11/1997 ủy ban nhân dân thành phố Nội hớng dẫn thực Nghị định 28/CP ngày 28/03/1997 Chính phủ đổi quản lý tiền lơng, thu nhập doanh nghiệp Nhà nớc thông t...
 • 60
 • 278
 • 3

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
... Phương pháp so sánh 2.3 Nội dung đề tài - Nắm bắt thực trạng quản chất thải y tế nói chung địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế bệnh viện ... - Đánh giá thực trạng công tác quản chất thải y tế bệnh viện đa khoa địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Đề xuất số biện pháp tăng hiệu quản chất thải, giảm thiểu ô nhiễm ... bệnh viện Gang Thép bệnh viện tuyến huyện điều dẫn đến công tác quản xử chất thải y tế bệnh viện tốt * Các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác bảo vệ môi trường: - Thực giải pháp...
 • 11
 • 2,038
 • 9

thực trạng những giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở một số đặc biệt khó khăn huyện sóc sơn thành phố hà nội

thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo ở một số xã đặc biệt khó khăn huyện sóc sơn thành phố hà nội
... đạo thực không sâu sắc, thiếu cụ thể, ảnh hởng đến việc tổ chức thực chủ trơng, sách, Đảng Nhà nớc Thực trạng nghèo đói xoá đói giảm nghèo đặc biệt khó khăn huyện Sóc Sơn Nội 2.1 Thực trạng ... Đảng, nhà nớc, thành phố Nội, việc phát triển kinh tế, nâng cao mức sống góp phần xoá đói giảm nghèo huyện Theo tiêu chuẩn phân loại hộ nghèo UBND thành phố Nội: Hộ nghèo nội thành hộ có mức ... Hộ đói có mức thu nhập bình quân dới 130.000đ/ngời/tháng 2.1.2 Thực trạng nghèo đói đặc biệt khó khăn Theo kết điều tra năm 2002, toàn huyện Sóc Sơn 7.854 hộ nghèo (theo tiêu chuẩn UBND thành...
 • 94
 • 355
 • 1

đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
... - NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ Chuyên ngành: ... tác quản chất thải y tế bệnh viện, đề xuất số biện pháp giảm thiểu - Các vấn đề tồn hệ thống quản chất thải bệnh viện tỉnh - Đề xuất số biện pháp quản chất thải địa bàn tỉnh: - Phương ... nghĩa địa 1.5 Các biện pháp quản chất thải y tế 1.5.1 Tổng quan công tác quản chất thải y tế Thế giới Theo Tổ chức Y tế giới, có 18 - 64% sở y tế chưa có biện pháp xử chất thải cách Tại...
 • 118
 • 475
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu đô thịnghiên cứu thực trạng trong chăm sóc sản khoa thiết yếu tại tuyến xã ở ba huyện tỉnh lạng sơn và thử nghiệm giải pháp can thiệpphân tích thực trạng quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn tỉnh hà gianggia thuc trang thoi quen ve ve sinh moi truong cua dan cuý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinhthực trạng hành vi lệch chuẩn học đường của học sinh thpt xtổng quan hiện trạng thốt nước biên hòa cu32 1 2hiện trạng ngập úngvà vệ sinh môi trườngthực trạng kiến thức thái độ hành vi và hiệu quả mô hình can thiệp phòng lây nhiễm hiv trong nhóm dân tộc thái 15 – 49 tuổi tại 2 huyện thuộc tỉnh thanh hóatham gia theo dõi các công tác quản lí chất lượng khối lượng tiến độ chi phí xây dựng an toàn và vệ sinh môi trường của dự án của công ty3 7 mức thu phí vệ sinh môi trường của xãđánh giá hiện trạng môi trường nước sông cầu tại một số vị trí trên đoạn từ sơn cẩm đến công ty cổ phần gang thép thái nguyênđánh giá hiện trạng môi trường nước sông cầu tại một số vị trí trên đoạn từ sơn cẩm đến công ty cổ phần gang thép thái nguyên tp thái nguyên tỉnh thái nguyêntổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình3 10 mức độ đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường của các khu cntt3 2 2 mức thu phí vệ sinh môi trường của thị trấn lương bằngskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)Chuyên đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú Penaeus monnodon FabriciusĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBài thuyết trình Google Analytics nâng caoBáo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ ViettronicsBáo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (Quản lý tiến trình)“ Xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại đường Lê Duẩn, khối 3, thị trấn Đắk Tô để họp chợ tự phát”sáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8skkn Một số biện pháp hướng dẫn học sinh viết chữ đúng, rèn chữ đẹpskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8skkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT TỉnhFlyers 9 okTOPIC137 Đề thi Hóa Học Có lời giải chi tiết