So sánh tốc độ sinh trưởng của cá rô phi chọn giống dòng NOVIT 4 ( Oreochromis niloticus) ở 2 ngưỡng nhiệt độ khác nhau

So sánh tốc độ sinh trưởng của phi chọn giống dòng NOVIT 4 ( Oreochromis niloticus) 2 ngưỡng nhiệt độ khác nhau

So sánh tốc độ sinh trưởng của cá rô phi chọn giống dòng NOVIT 4 ( Oreochromis niloticus) ở 2 ngưỡng nhiệt độ khác nhau
... 1 .20 1 42 9 0.7063 74 F 1.700 84 Average 1.1 928 57 1.0 1 42 86 Variance 0. 640 7 14 0.301319 MS 0 .22 32 14 0 .47 1016 F 0 .47 3899 P-value 0. 0 42 20 7 F crit 4. 22 520 1 P-value 0 .20 3606 F crit 4. 22 520 1 P-value 0 .49 729 6 ... Average Variance 14a 42 .7 145 8 10.67865 14. 96075557 6a 51.3 840 3 12. 846 01 9 .47 3103901 18a 33a 4 41.0 126 7 35.85156 10 .25 317 8.9 628 91 2. 91 344 5 344 10 .46 2 043 43 50a 42 .70 625 10.67656 7 .20 99730 54 df MS F P-value ... 14a 54. 8569 13.7 1 42 3 67.08733 6a 61. 949 16 15 .48 729 18.0 626 18a 53.50505 13.37 626 4. 649 415 33a 61.6835 15 . 42 088 9.5 52 045 50a 42 . 1 42 42 10.53561 20 .41 779 df MS F P-value F crit 0.679389 0.616834...
 • 50
 • 1,307
 • 6

đánh giá khả năng sinh trưởng của phi đơn tính nuôi tại xã chiềng khoi, huyện yên châu, tỉnh sơn la

đánh giá khả năng sinh trưởng của cá rô phi đơn tính nuôi tại xã chiềng khoi, huyện yên châu, tỉnh sơn la
... kinh t nuụi trng thy sn Rụ phi vn(O.niloticus) Rụ phi en( O.mosambicus) Hỡnh 1: Hỡnh thỏi ngoi ca cỏ rụ phi v rụ phi en Hin trờn th gii cỏ rụ phi c phõn thnh ging l Tilapia, Sarotherodon v Oochromis ... nng sut nuụi cỏ rụ phi t kt qu khụng cao Xut phỏt t nhng trờn chỳng tụi thc hin ti: ỏnh giỏ kh nng sinh trng ca cỏ rụ phi n tớnh nuụi ti xó Ching Khoi, huyn Yờn Chõu, tnh Sn La Mc ớch nghiờn ... c c tc sinh trng ca cỏ rụ phi nuụi ti nụng h c chn lm mụ hỡnh nuụi cỏ dựng thc n cụng nghip hoc thc n t ch - Rỳt c k thut nuụi cỏ rụ phi n tớnh ti xó Ching Khoi, huyn Yờn Chõu, tnh Sn La Khoa...
 • 60
 • 439
 • 0

ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA PHI VẰN CHỌN GIỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG LỢ MẶN (Oreochromis niloticusS)

ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁ RÔ PHI VẰN CHỌN GIỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG LỢ MẶN (Oreochromis niloticusS)
... Ảnh hưởng độ mặn đến khả sinh sản phi vằn chọn giống môi trường lợ mặn (Oreochromis niloticus) ĐẶT VẤN ĐỀ phi vằn (Oreochromis niloticus) loài nuôi quan trọng môi trường ... chọn giống phi nhằm nâng cao tốc độ sinh trưởng khả sinh sản phi nuôi môi trường nước lợ nước mặn Việt Nam Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản phi vằn mật độ (Ridha & ... cứu ảnh hưởng 994 độ mặn lên khả sinh sản dòng phi vằn chọn giống điều kiện nước lợ cần thiết để xác định độ mặn thích hợp cho sinh sản, làm sở cho xuất giống phi vằn môi trường...
 • 7
 • 384
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO "ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA PHI VẰN CHỌN GIỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG LỢ MẶN (Oreochromis niloticusS) " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... Ảnh hưởng độ mặn đến khả sinh sản phi vằn chọn giống môi trường lợ mặn (Oreochromis niloticus) ĐẶT VẤN ĐỀ phi vằn (Oreochromis niloticus) loài nuôi quan trọng môi trường nước ... hưởng 994 độ mặn lên khả sinh sản dòng phi vằn chọn giống điều kiện nước lợ cần thiết để xác định độ mặn thích hợp cho sinh sản, làm sở cho xuất giống phi vằn môi trường nước lợ ... chọn giống phi nhằm nâng cao tốc độ sinh trưởng khả sinh sản phi nuôi môi trường nước lợ nước mặn Việt Nam Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản phi vằn mật độ (Ridha &...
 • 7
 • 278
 • 1

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos (gốc lân hữu cơ) lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của phi (oreochromis niloticus)

ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos (gốc lân hữu cơ) lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá rô phi (oreochromis niloticus)
... CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN ĐỖ VĂN BƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT QUINALPHOS LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HÓA VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... tiếp tục Vì đề tài: Ảnh hưởng thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos (gốc lân hữu cơ) lên số tiêu sinh lý, sinh hóa tăng trưởng phi (Oreochromis niloticus) chọn nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Nhằm ... Martinez, 2008) Ảnh hưởng thuốc trừ sâu lên đối tượng thuỷ sản nghiên cứu nhiều thời gian qua Trong đó, phi ảnh hưởng thuốc trừ sâu gốc lân hữu lên sinh lý, sinh hóa tốc độ tăng trưởng nhiều...
 • 52
 • 1,614
 • 0

So sánh khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền (trung quốc) và giống bưởi phục hòa cao bằng

So sánh khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền (trung quốc) và giống bưởi phục hòa  cao bằng
... bưởi Sa Điền (Trung Quốc) giống bưởi Phục Hòa - Cao Bằng 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích So sánh khả sinh trưởng giống bưởi Sa Điền với giống bưởi Phục Hòa, để từ có sở đánh giá khả ... lộc hè nhiều giống bưởi Sa Điền, cụ thể bưởi Sa Điền có 2,77 lộc/cây giống bưởi Phục Hòa có 2,89 lộc/cây Hơn nữa, số lộc giống Phục Hòa lớn giống giống bưởi Sa Điền: giống bưởi Phục Hòa có trung ... Quốc) giống bưởi Phục Hòa - Cao Bằng sau trồng tháng tuổi - Phạm vi nghiên cứu: so sánh khả sinh trưởng chống chịu sâu bệnh giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc) giống bưởi Phục Hòa Cao Bằng - Thời gian...
 • 69
 • 503
 • 0

so sánh chỉ tiêu sinh sản của lóc đầu nhím bằng các phương pháp sinh sản khác nhau

so sánh chỉ tiêu sinh sản của cá lóc đầu nhím bằng các phương pháp sinh sản khác nhau
... KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 SO SÁNH CÁ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ LÓC ĐẦU NHÍM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH SẢN KHÁC NHAU Cán ... 12 4.1.2 So sánh tiêu sinh sản lóc TN1 cuối vụ (9 - 10/2013) 12 4.1.3 So sánh Các tiêu sinh sản lóc TN1 đầu vụ (2 - 3/2014) 13 4.1.4 So sánh kết sinh sản tự nhiên lóc đầu vụ cuối ... phương pháp cho lóc sinh sản kết sinh sản cuối vụ tốt đầu vụ Trong hai phương pháp cho lóc sinh sản phương pháp sinh sản tự nhiên có kết tỷ lệ sinh sản tốt sinh sản bán nhân tạo đầu vụ...
 • 61
 • 288
 • 2

ảnh hưởng của kích cỡ bố mẹ đến một số chỉ tiêu sinh sản và sinh trưởng của đồng (anabas testudineus) giai đoạn bột

ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến một số chỉ tiêu sinh sản và sinh trưởng của cá rô đồng (anabas testudineus) giai đoạn cá bột
... sản sinh trƣởng đồng (Anabas testudineus) giai đoạn bột thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm tìm hiểu ảnh hưởng kích cỡ bố mẹ đến sinh sản sinh trưởng đàn đồng giai đoạn ... nhằm tìm hiểu ảnh hưởng kích cỡ bố mẹ đến số tiêu sinh sản sinh trưởng đồng (Anabas testudineus) giai đoạn bột bố mẹ thí nghiệm gồm 12 cặp (gia đình) có khối lượng khác dao động ... đầu giai đoạn ương,… bố mẹ nguyên nhân làm cho tỷ lệ sống chưa cao Kích cỡ bố mẹ ảnh hưởng nhiều đến đặc điểm tăng trưởng tỷ lệ sống giai đoạn đầu chu kỳ sống thông qua ảnh hưởng đến...
 • 50
 • 120
 • 0

Xác định các thông số di truyền tính trạng tăng trưởng của phi đỏ (oreochromis spp ) chọn giống tại đồng bằng sông cửu long

Xác định các thông số di truyền tính trạng tăng trưởng của cá rô phi đỏ (oreochromis spp ) chọn giống tại đồng bằng sông cửu long
... HỌC NHA TRANG LAO THANH TÙNG XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis SPP. ) CHỌN GIỐNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Nuôi ... tạo cách lai loài phi, là phi đen (O mossambicus) với phi vằn (O niloticus) (nhằm cải thiện tăng trưởng) , phi xanh (O aureus) (nhằm cải thiện tính chịu lạnh) phi ... ctv., 200 0) Trong loài: phi vằn (Oreochromis niloticus), phi xanh (O aureus), phi đen (O mossambicus) phi đỏ (Oreochromis spp) loài nuôi phổ biến phi đỏ (Oreochromis spp. ) phát...
 • 73
 • 607
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh sản của phi vằn (oreochromis niloticus)

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh sản của cá rô phi vằn (oreochromis niloticus)
... i m t s ph m gi ng phi như: phi v n dòng Thái Lan t Thái Lan, phi GIFT th h th 5, phi v n dòng Swansea, phi xanh O aureus t Philippines, phi h ng Oreochromis ... ăn c a m t s loài phi B ng 2.3 Kh u ph n ăn c a phi c khác B ng 2.4 Các giai ño n phát tri n noãn sào c a phi 10 B ng 2.5 Phân bi t phi ñ c 11 B ng ... s loài phi ñư c th hi n B ng 2.2 B ng 2.2 Nhu c u protein kh u ph n ăn c a m t s loài phi Kh u ph n Loài Giai ño n phi h ng b t -cá th t Tilapia C l n phi h ng b t 30...
 • 80
 • 440
 • 3

ảnh hưởng của chọn lọc lên sự sinh trưởng của đầu vuông (anabas testudineus) giai đoạn nuôi thịt

ảnh hưởng của chọn lọc lên sự sinh trưởng của cá rô đầu vuông (anabas testudineus) giai đoạn nuôi thịt
... Ảnh hưởng chọn lọc lên sinh trưởng đầu vuông giai đoạn nuôi thịt thực nhằm đánh giá ảnh hưởng kích cỡ bố mẹ lên tăng trưởng, tỉ lệ sống hệ số tiêu tốn thức ăn đầu vuông giai đoạn ... tài Ảnh hưởng chọn lọc lên sinh trưởng đầu vuông giai đoạn nuôi thịt thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng mức độ chọn lọc bố mẹ đến tăng trưởng đàn giai đoạn nuôi thịt để ... SẢN PHẠM THỊ LIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CHỌN LỌC LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) GIAI ĐOẠN NUÔI THỊT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN...
 • 66
 • 114
 • 0

thành phần loài và đặc điểm sinh học sinh trưởng của đồng (anabas testudineus) huyện long mỹ, tỉnh hậu giang

thành phần loài và đặc điểm sinh học sinh trưởng của cá rô đồng (anabas testudineus) ở huyện long mỹ, tỉnh hậu giang
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus) HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS HÀ PHƯỚC HÙNG 2014 THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus) HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG Nguyễn Thị Trúc Giang1 Hà ... sát thành phần loài huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đặc điểm sinh học sinh trưởng đồng, qua cung cấp liệu góp phần làm sở cho việc đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ bảo tồn nguồn lợi huyện...
 • 27
 • 318
 • 0

Sinh khối nấm men saccharomyces cevesiae từ nguyên liệu bột sắn đến tăng trưởng của phi vằn oreochromí niloticus

Sinh khối nấm men saccharomyces cevesiae từ nguyên liệu bột sắn đến tăng trưởng của cá rô phi vằn oreochromí niloticus
... đề tài "Sinh khối nấm men Saccharomyces cerevisiae từ nguyên liệu bột sắn đến tăng trởng phi vằn Oreochromis niloticus" , với mục đích: Tìm hiểu giá trị dinh dỡng có sinh khối nấm men Saccharomices ... phi vằn O niloticus đẻ từ 10 - 12 lần năm, tỉnh phía Bắc đẻ - lần mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng ngừng đẻ Nhng từ tháng tuổi đến năm tuổi đẻ dày từ năm tuổi trở lên phi vằn ... nuôi phi đợc công bố Hội thảo Ba loài phi nuôi quan trọng giới phi vằn O niloticus, phi xanh O.aureus phi đen O mossambicus Sản lợng chúng chiếm 90% tổng sản lợng phi...
 • 26
 • 166
 • 0

Tìm hiểu đặc điểm sinh sản của phi đỏ (oreochromis sp )

Tìm hiểu đặc điểm sinh sản của cá rô phi đỏ (oreochromis sp )
... Tìm hiểu đặc điểm sinh sản phi đỏ (Oreochromis sp. ) thực nhằm cung cấp số dẫn liệu đặc điểm sinh sản phi đỏ nuôi ĐBSCL, góp phần làm sở cho giải pháp kỹ thuật thích hợp trình sản ... tái thành thục phi 967o ngày Chính thời gian tái thành thục phi ngắn loài khác (cá Trắm cỏ 23120o ngày) 4.3 Các tiêu sinh sản phi đỏ Kết tiêu sinh sản phi đỏ trước nuôi ... thôn Bình Thuận, 200 7) 2.3.2 Trong nước Từ năm 1950, phi lần giới thiệu vào Việt Nam phi đen, phi sẻ hay phi cỏ (Oreochomis mossambicus) Tuy nhiên phi đen ưa chuộng...
 • 33
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sinh trưởng của cá rô phinghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá rô phitốc độ tăng trưởng của cá rô phi đơn tínhmột số đặc điểm sinh học của cá rô phi ảnh hưởng đến công nghệ nuôisự tăng trưởng của cá rô phiđặc điểm sinh học của cá rô phiđặc điểm sinh sản của cá rô phitập tính sinh sản của cá rô phiđặc điểm sinh học của cá rô phi đơn tínhđặc điểm sinh học của cá rô phi vằntập tính sinh sản của cá rô phi có liên quan như thế nào đến vấn đề sản xuất cá giốngtốc độ sinh trưởng của cáso sanh khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ớt1 1 so sánh tốc độ của uwb với các chuẩn không dây cũng như có dâysơ đồ chọn lọc gia đình về tt tăng trưởng và khả năng chịu lạnh của cá rô phiCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây