Đề tài Quy trình kinh tế kĩ thuật trồng cây đậu tương

Quy trình kinh tế thuật trồng cây đậu tương

Quy trình kinh tế kĩ thuật trồng cây đậu tương
... quy trình kinh tế thuật trồng đậu tương làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu nguồn gốc đặc tính thực vật học đậu tương - Tìm hiểu thuật trồng, chăm sóc thu hoạch đậu ... Đậu tương (Glycine max (L) Merr) gọi đậu nành trồng cạn ngắn ngày có giá trị kinh tế cao Khó có tìm thấy trồng có tác dụng nhiều mặt đậu tương đậu tương gọi "Ông Hoàng loại họ đậu ", đậu tương ... nhiên, muốn trồng sản xuất chế biến đậu tương có hiệu kinh tế cao cần nắm đặc trưng nông học, sinh lý, sinh thái, iv đậu tương để làm sở cho việc xây dựng áp dụng biện pháp thuật gieo trồng, chăm...
 • 26
 • 935
 • 1

QUY TRÌNH KINH TẾ THUẬT TRỒNG CÂY ĐẬU TƯƠNG

QUY TRÌNH KINH TẾ KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĐẬU TƯƠNG
... quy trình kinh tế thuật trồng đậu tương làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu nguồn gốc đặc tính thực vật học đậu tương - Tìm hiểu thuật trồng, chăm sóc thu hoạch đậu ... Đậu tương (Glycine max (L) Merr) gọi đậu nành trồng cạn ngắn ngày có giá trị kinh tế cao Khó có tìm thấy trồng có tác dụng nhiều mặt đậu tương đậu tương gọi "Ông Hoàng loại họ đậu ", đậu tương ... triển đậu tương 2.2.7 Các yêu cầu sinh lý sinh thái đậu tương PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 thuật trồng đậu tương 3.1.1 Giống 3.1.1.1 Một số giống đậu tương...
 • 26
 • 560
 • 0

Đề tài: "Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của công ty công trình đường thủy doc

Đề tài:
... công tác hạch toán nguyên vật liệu công ty công trình đường thủy Khái quát chung NVL CCDC Công ty công trình đường thủy 1.1 Đặc điểm , vai trò, phân loại nvl ccdc công ty Công ty công trình đường ... đặc điểm kinh tế - kỹ thuật công ty công trình đường thủy Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty công trình đường thủy Doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức sản xuất kinh doanh hạch toán kinh ... Xí nghiệp công trình đường thủy trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp quản lý giao thông đường thủy Tháng năm 1990, Xí nghiệp công trình đường thủy đổi tên thành Công ty công trình đường thủy trực thuộc...
 • 48
 • 101
 • 0

Tài liệu Đề tài: Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính pdf

Tài liệu Đề tài: Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính pdf
... làm giảm doanh thu so với số liệu phản ánh chứng từ kế toán S/v thực Hồ thị Nguyên – Lớp Kiểm toán 43A 12 Đề án môn học Phần II QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO T ÀI CHÍNH ... Tên tài liệu Nhà xuất Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế Giáo trình kiểm toán tài NXB Chính trị NXB Tài Kiểm toán NXB Bộ tài Kiểm toán ... xét giả thuyết kinh doanh đơn vị Công việc cuối để kết thúc kiểm toán KTV vào chứng thu thập phát trình kiểm toán tiến hành phát hành báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán sản phẩm cuối kiểm toán...
 • 40
 • 302
 • 0

Tài liệu Đề tài " QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH " docx

Tài liệu Đề tài
... ỏn ny Quy trình kiểm toán doanh thu kiểm toán báo cáo tài S/v thực Hồ thị Nguyên Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học Phn I NHNG VN Lí LUN CHUNG V KIM TON DOANH THU I c im khon mc doanh thu vi ... nh doanh thu: Theo chun mc k toỏn Vit Nam s 14 Doanh thu v thu nhp khỏc vic xỏc nh doanh thu phi tuõn theo cỏc quy nh sau: Doanh thu c xỏc nh theo giỏ tr hp lý ca cỏc khon ó thu hoc s thu c Doanh ... Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học - Doanh nghip khụng cũn nm gi quyn qun lý hng húa nh ngi s hu hng húa hoc quyn kim soỏt hng húa - Doanh thu c xỏc nh tng i chc chn - Doanh thu ó thu c hoc s thu...
 • 40
 • 197
 • 0

ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG BLOCK docx

ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG BLOCK docx
... 1.SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU ĐÔNG BLOCK Tiếp nhận nguyên liệu Rửa Sơ chế Rửa Phân cỡ Rửa Xếp khuôn Cấp đông Tách khuôn- mạ băng Dò kim loại-bao ... xem có nhiễm vi simh vật, có dư lượng thuốc kháng sinh hay không Thuyết minh quy trình sản xuất tôm vỏ bỏ đầu đông Block 3.1 Tiếp nhận nguyên liệu - Mục đích: Tiếp nhận nguyên liệu để kiểm tra ... tác:lặt đầu, cạo hàm, rút lưng Lặt đầu: tay nghịch giữ than tôm cho lưng tôm hướng vào lòng bàn tay, tay thuận cầm đầu tôm, ngón tay ấn mạnh vào khe đầu thân, ngón trỏ móc sâu vào khe vỏ ức kéo...
 • 12
 • 1,441
 • 1

LUẬN VĂN Đề tài " QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH "

LUẬN VĂN  Đề tài
... ỏn ny Quy trình kiểm toán doanh thu kiểm toán báo cáo tài S/v thực Hồ thị Nguyên Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học Phn I NHNG VN Lí LUN CHUNG V KIM TON DOANH THU I c im khon mc doanh thu vi ... nh doanh thu: Theo chun mc k toỏn Vit Nam s 14 Doanh thu v thu nhp khỏc vic xỏc nh doanh thu phi tuõn theo cỏc quy nh sau: Doanh thu c xỏc nh theo giỏ tr hp lý ca cỏc khon ó thu hoc s thu c Doanh ... kinh doanh thụng thng ca doanh nghip, gúp phn lm phỏt trin ch s hu Doanh thu ca cỏc doanh nghip bao gm doanh thu bỏn hng, doanh thu cung cp dch v, hot ng ti chớnh v cỏc hot ng bt thng Doanh thu...
 • 8
 • 167
 • 0

Tên đề tài: Quy trình tìm hiểu khch hng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Ernst & Young pot

Tên đề tài: Quy trình tìm hiểu khch hng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tại công ty Ernst & Young pot
... quy trình tìm hiểu khch hng cơng ty Ernst & Young ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1.1 Tầm quan trọng mục tiêu giai đoạn tìm hiểu khch hng: 1.2 Chuẩn mực kiểm toán giai đoạn tìm hiểu khch ... QUY TRÌNH TÌM HIỂU KHCH HNG TẠI CƠNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM: 2.1 Giới thiệu tổng quan cơng ty Ernst & Young: 2.1.1 Ernst & Young tồn cầu: 2.1.1.1 Lịch sử hình thnh v pht triển Ernst & ... Quy trình kiểm tốn cơng ty Ernst & Young Việt Nam 2.1.2.4 Thành tích đạt 2.1.2.5 Mục tiu pht triển lu di 2.2 Thực tế qu trình tìm hiểu khch hng cơng ty Ernst & Young: 2.2.1 Quy định Ernst & Young...
 • 5
 • 86
 • 0

ĐỀ CƢƠNG CHUYÊN ĐỀ Một số vấn đề về quá trình kinh tế xã hội trong lịch sử Việt Nam cổ trung đại

ĐỀ CƢƠNG CHUYÊN ĐỀ Một số vấn đề về quá trình kinh tế xã hội trong lịch sử Việt Nam cổ trung đại
... nhiên, lịch sử, hội tác động đến trình kinh tế- hội lịch sử cổ trung đại Việt Nam 3.2 Các đặc trưng trình kinh tế- hội lịch sử cổ trung đại Việt Nam 3.2.1 Một trình kinh tế- hội nhiều ... ruộng đất lịch sử cổ trung đại Việt Nam + Khu vực học nghiên cứu khu vực Việt Nam Thông tin chung môn học - Tên môn học: Một số vấn đề trình kinh tế - hội lịch sử Việt Nam cổ trung đại - Mã ... 2008 Phan Đại Doãn, Làng Việt Nam - số vấn đề kinh tế - văn hóa - hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 ): Nam , 1998 Trương Hữu Quýnh (1982, 1983), Chế độ ruộng đất Việt Nam, tập,...
 • 5
 • 66
 • 1

Đề tài quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Đề tài quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính
... động kinh doanh doanh nghiệp - Doanh thu hoạt động tài chính: Chỉ tiêu phản ánh doanh thu hoạt động tài phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp S/v thực Hồ thị Nguyên – Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn ... Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 Doanh thu thu nhập khác ” việc xác định doanh thu phải tuân theo quy định sau: • Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu Doanh thu xác định = ... – Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học - Doanh nghiệp không nắm giữ quy n quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quy n kiểm soát hàng hóa - Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh thu thu thu lợi...
 • 337
 • 239
 • 0

Bài thuyết trình thuật trồng cây đậu bắp

Bài thuyết trình kĩ thuật trồng cây đậu bắp
... Kỹ thuật trồng đậu bắp 4.3 Mật độ khoảng cách trồng a Hàng đơn Hàng cách hàng 70-80cm, cách 40-50cm, hốc trồng cây, chiều rộng hàng 40-50cm, chiều cao liếp 2530cm Mật độ trồng 50.00070.000 cây/ ha ... điểm thực vật 2.8 Giá trị đậu bắp 2.8.2 Dinh dưỡng Chất nhầy chất xơ có đậu bắp giúp điều chỉnh lượng đường huyết Chất xơ đậu bắp “vệ sĩ” hệ tiêu hoá Protein dầu có hạt đậu bắp xem protein hạng rau ... slide.tailieu.vn Logo Đặc điểm thực vật 2.8 Giá trị đậu bắp 2.8.1 Công dụng Đậu bắp dồi chất xơ, chất xơ hòa tan chất xơ không hòa tan Đậu bắp chứa nhiều axit folic Đậu bắp chứa nhiều vitamin A, vitamin C,...
 • 34
 • 391
 • 0

nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại công ty tnhh một thành viên thủy lợi phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại công ty tnhh một thành viên thủy lợi phúc yên, tỉnh vĩnh phúc
... 3: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật quản khai thác CTTL Công ty TNHH thành viên Thủy lợi Phúc Yên Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH ... kinh tế - kỹ thuật quản khai thác công trình thủy lợi Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật Công ty TNHH thành viên Thủy lợi Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Chương ... tình Vĩnh Phúc chưa đơn vị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật Vì lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, khai...
 • 106
 • 678
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: kĩ thuật trồng cây đậu tươngđề tài thuyết trình kinh tế vĩ môđề tài thuyết trình kinh tế lượngđề tài thuyết trình kinh tế phát triểnđề tài thuyết trình kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng kinh tế ở việt namđề tài tình hình kinh tế việt nam trong 3 năm từ 2008 2010đặc điểm kinh tế kĩ thuật của cây lúaquy trình kỹ thuật trồng cây đậu tươngđịnh mức kinh tế kỹ thuật trồng cây ăn quảki thuat trong cay dau bapkỹ thuật trồng cây đậu tương vụ đôngnghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi tại công ty tnhh một thành viên thủy lợi phúc yên tỉnh vĩnh phúcđề tài quy trình thanh toán quốc tếphần 1 tổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần sông đà 25 tại hà nộiđặc điểm kinh tế kĩ thuật của quá trình sản xuất chế biến chèĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả