Tiểu luận Thực nghiệm ương ấu trùng Cua biển theo quy trình nước trong hở

thực nghiệm ương ấu trùng cua biển giai đoạn zoae1 đến cua 1 theo quy trình nước trong hở

thực nghiệm ương ấu trùng cua biển giai đoạn zoae1 đến cua 1 theo quy trình nước trong hở
... phát triển Tiểu luận Thực nghiệm ương ấu trùng cua biển giai đoạn Zoae1 đến cua theo quy trình nước hở thực nhằm tổng hợp kỹ thuật sản xuất giống cua biển theo qui trình nước hở Mục tiêu đề tài ... ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) theo quy trình nước hở cho giai đoạn Zoae – Zoae giai đoạn Zoae – Cua1 Nội dung đề tài - Ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn (zoae1 ... tạp Từ giai đoạn megalopa - 11 ngày để biến thái thành cua (cua1 ) Hình 2.6: Các giai đoạn Ấu trùng cua Bảng 2 .1: Giai đoạn phát triển ấu trùng cua biển (Scylla sp.) Giai đoạn Kích cỡ (mm) Z1 Thời...
 • 34
 • 286
 • 0

Mật số vi khuẩn vibrio sp , bacillus sp và ký sinh trùng hiện diện trong ương ấu trùng tôm càng xanh quy trình nước trong kín và nước xanh cải tiến

Mật số vi khuẩn vibrio sp , bacillus sp và ký sinh trùng hiện diện trong ương ấu trùng tôm càng xanh quy trình nước trong kín và nước xanh cải tiến
... 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 5,0 2 5,0 2 5,5 2 5,5 2 6,0 2 6,0 2 5,0 2 5,0 2 5,0 2 5,5 2 5,5 2 5,0 2 6,0 2 5,5 2 5,5 2 6,0 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 5,5 2 6,0 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,5 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 6,0 ... 2 6,5 2 6,5 2 6,0 2 6,0 2 7,0 2 7,0 2 6,5 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 8,0 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 6,5 2 7,0 ... 2 7,5 2 6,5 2 7,0 2 6,5 2 6,0 2 6,5 2 6,0 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 8,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 7,0 2 7,5 2 7,5 2 8,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 2 6,5 2 7,0 2 7,5 2 7,0 2 7,0 ...
 • 81
 • 47
 • 0

5 thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến trần ngọc khuê, 2013 (1)

5 thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến trần ngọc khuê, 2013 (1)
... SỐ: 52 620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Sinh viên thực Trần Ngọc Khuê Lớp: NTTS 04 MSSV: 0 953 0400 15 Cần Thơ, 2013 ... ương cao nhất hiện đang là một yêu cầu để nhằm nâng cao nâng suất ương ấu trùng và hiệu quả kinh tế. Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài  Thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông Hậu theo qui trình nước xanh cải tiến   được tiến hành nhằm tìm ra nguồn gốc tôm mẹ tự nhiên trên sông Hậu cho chất  ... SỐ: 52 620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Hướng dẫn đề tài: Sinh viên thực hiện: ThS NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN Trần Ngọc...
 • 21
 • 280
 • 0

thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến. trần ngọc khuê, 2013.

thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông hậu theo qui trình nước xanh cải tiến. trần ngọc khuê, 2013.
... ương cao nhất hiện đang là một yêu cầu để nhằm nâng cao nâng suất ương ấu trùng và hiệu quả kinh tế. Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài  Thực nghiệm ương ấu trùng tôm càng xanh từ bố mẹ tự nhiên trên sông Hậu theo qui trình nước xanh cải tiến”  được tiến hành nhằm tìm ra nguồn gốc tôm mẹ tự nhiên trên sông Hậu cho chất  ... 52620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Hướng dẫn đề tài: Sinh viên thực hiện: ThS NGUYỄN LÊ HOÀNG YẾN Trần Ngọc Khuê ... NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: 52620301 THỰC NGHIỆM ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH TỪ BỐ MẸ TỰ NHIÊN TRÊN SÔNG HẬU THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN Sinh viên thực Trần Ngọc Khuê Lớp: NTTS 04 MSSV: 0953040015...
 • 21
 • 178
 • 0

Giới hạn luân trùng trong ương ấu trùng cua biển (Zoae 1) potx

Giới hạn luân trùng trong ương ấu trùng cua biển (Zoae 1) potx
... thử nghiệm cho thấy luân trùng sẵn ương ấu trùng cua việc sử dụng chúng nên giới hạn đến giai đoạn Zoea để đạt tỷ lệ sống tăng trưởng cao Giới hạn luân trùng ương ấu trùng cua biển by Ian M Ruscoe, ... Nuôi cua (Scylla spp.) thương phẩm số quốc gia bị hạn chế thiếu cua giống Quy trình ương ấu trùng cua Scylla serrata thiết lập Hai thí nghiệm tiến hành để tìm hiểu nhu cầu luân trùng chế ... chế độ cho ăn ấu trùng cua S serrata Các thí nghiệm kiểm tra thời gian đưa luân trùng vào bể hết luân trùng bể, quy trình kết hợp cho ăn với Artemia.- Thí nghiệm cho thấy luân trùng cần thiết...
 • 4
 • 193
 • 0

thử nghiệm khả năng thay thế artemia bằng giáp xác chân chèo (apocyclops dengizicus) trong ương ấu trùng cua biển (scylla paramamosain estampador, 1949)

thử nghiệm khả năng thay thế artemia bằng giáp xác chân chèo (apocyclops dengizicus) trong ương ấu trùng cua biển (scylla paramamosain estampador, 1949)
... lƣợng ấu trùng cua biển Để đánh giá khả sử dụng copepoda ƣơng nuôi ấu trùng biển, đề tài Thử nghiệm khả thay Artemia giáp xác chân chèo (Apocyclops dengizicus) ƣơng ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain ... PGs Ts VŨ NGỌC ÚT 2014 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA BẰNG GIÁP XÁC CHÂN CHÈO (Apocyclops dengizicus) TRONG ƢƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ABSTRACT Copepods ... THỦY SẢN HUỲNH THUẦN DUY THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA BẰNG GIÁP XÁC CHÂN CHÈO (Apocyclops dengizicus) TRONG ƢƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain Estampador, 1949) LUẬN VĂN ĐẠI HỌC...
 • 14
 • 226
 • 0

Ương ấu trùng cua biển (scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 5 đến cua với thức ăn và phương pháp thuần hoá độ mặn khác nhau

Ương ấu trùng cua biển (scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 5 đến cua với thức ăn và phương pháp thuần hoá độ mặn khác nhau
... cua biển (Scylla paramamosain), đề tài ương ấu trùng cua biển từ giai đoạn zoea đến cua với thức ăn phương pháp hoá độ mặn khác thực Thí nghiệm với nhân tố với nghiệm thức gồm ương ấu trùng cua ... Ương Zoea5 đến Cua với loại thức ăn khác hoá độ mặn khác Ương ấu trùng cua biển với nhân tố gồm mật độ khác giai đoạn san thưa thể bảng 3.2 Bảng 3.2 Các loại thức ăn khác phương pháp hóa độ mặn ... tính ăn Xuất phát từ vấn đề nên đề tài Ương ấu trùng cua biển từ giai đoạn Zoea đến Cua với thức ăn phương pháp hóa độ mặn khác nhau thực 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định loại thức ăn phương pháp...
 • 50
 • 207
 • 0

TIỂU LUẬN: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm pptx

TIỂU LUẬN: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm pptx
... nhuận Ngân hàng Từ việc phân tích rút số kết đạt hạn chế Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm công tác tín dụng trung dài hạn năm qua 2.4.2/Các mạnh cho vay trung dài hạn Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm ... 2.3 /Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm 2.3.1/ Hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm Trong năm vừa qua,bằng uy tín kết hợp với sách ... luận hoạt động tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại 1.1 /Ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại 1.1.1/ KHái quát chung hệ thống Ngân hàng thương mại 1.1.1.1/Khái...
 • 75
 • 244
 • 0

Ương ấu trùng cua biển (scylla paramamosain) với các loại chế phẩm sinh học khác nhau

Ương ấu trùng cua biển (scylla paramamosain) với các loại chế phẩm sinh học khác nhau
... Ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) với loại chế phẩm sinh học khác 24 4.2 Thí nghiệm 2: Uơng ấu trùng cua biển với liều lượng chế phẩm sinh học khác 35 CHƯƠNG ... hóa ương ấu trùng cua biển giai đoạn Zoea – Cua  Đánh giá tác động loại chế phẩm sinh học khác đến thời gian biến thái tỷ lệ sống ấu trùng cua biển  Đánh giá tác động loại chế phẩm sinh học ... (không sử dụng chế phẩm sinh học) , NT1 (chế phẩm B), NT2 (chế phẩm D), NT3 (chế phẩm E) NT4 (chế phẩm P), thí nghiệm 2: Ương ấu trùng cua biển chế phẩm Pondlus với liều lượng khác Thí nghiệm gồm...
 • 89
 • 113
 • 0

ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) THEO HAI GIAI ĐOẠN ZOEA1–ZOEA5 VÀ ZOEA5–CUA VỚI CÁC MẬT ĐỘ VÀ CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁC NHAU

ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) THEO HAI GIAI ĐOẠN ZOEA1–ZOEA5 VÀ ZOEA5–CUA VỚI CÁC MẬT ĐỘ VÀ CHẾ ĐỘ CHO ĂN KHÁC NHAU
... lệ sống ấu trùng Kết Bảng cho thấy, ương ấu trùng Zoea5 đến Cua1 (C1) với mật độ ương khác có ảnh hưởng đến biến thái ấu trùng Mật độ ương 25-50 con/Lít ấu trùng biến thái sớm so với mật độ cao ... Ấu trùng cua cho ăn ấu trùng artemia lần/ngày (lúc giờ, 13 giờ, 18 giờ, 22 giờ) mật độ ấu trùng artemia cho ăn thay đổi theo giai đoạn phát triển ấu trùng Thức ăn nhân tạo (Fripak 150 ) cho ăn ... Thức ăn chế độ cho ăn thí nghiệm trình bày Bảng Bảng 2: Thức ăn chế độ cho ăn ấu trùng cua thí nghiệm Thức ăn Giai đoạn ấu trùng Z1 Rotifer (luân trùng) X Artemia bung dù X Z2 286 X Z4 Z5 X Ấu trùng...
 • 11
 • 187
 • 0

sử dụng chế phẩm sinh học bio bacter for shrimp trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín

sử dụng chế phẩm sinh học bio bacter for shrimp trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín
... cần thay nước trình ương nuôi ấu trùng tôm xanh Đề tài Sử dụng chế phẩm sinh học Bio Bacter For Shrimp ương ấu trùng tôm xanh mô hình nước kín đặt để đánh giá ảnh hưởng chế phẩm sinh 11 học sản ... ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ NGÀNH : 304 SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BIO BACTER FOR SHRIMP TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH ... khuôn khổ đề tài Sử dụng chế phẩm sinh học Bio Bacter For Shrimp ương ấu trùng tôm xanh theo quy trình nước kín kết chưa dùng cho luận văn cấp khác Ngày 22 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực HOÀNG...
 • 55
 • 289
 • 0

sử dụng chế phẩm sinh học ecomarine trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín

sử dụng chế phẩm sinh học ecomarine trong ương ấu trùng tôm càng xanh theo quy trình nước trong kín
... tôm xanh thành công với quy trình như: quy trình nước hở, quy trình nước kín, quy trình nước xanh quy trình nước xanh cải tiến, quy trình sản xuất theo mô hình nước hở quy trình lựa chọn sử dụng ... nồng độ tốt chế phẩm sinh học Ecomarine lên yếu tố môi trường trình ương ấu trùng tôm xanh CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học tôm xanh 2.1.1 Phân loại phân bố tôm xanh Tôm xanh phân ... sử dụng chế phẩm sinh học hạn chế phát triển vi khuẩn Vibrio (Rico-Mora, 1998) Kết thí nghiệm chứng tỏ sử dụng chế phẩm sinh học Ecomarine hạn chế phát triển Vibrio spp bể ương ấu trùng tôm xanh...
 • 50
 • 330
 • 1

Ảnh hưởng của các loại kháng sinh tới quá trình phát triển của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn (Zoea1 – Zoea5 và Zoea5 – Cua1) trong quy trình nước trong hở

Ảnh hưởng của các loại kháng sinh tới quá trình phát triển của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn (Zoea1 – Zoea5 và Zoea5 – Cua1) trong quy trình nước trong hở
... đề tài Ảnh hưởng loại kháng sinh tới trình phát triển ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn (Zoea1 Zoea5 Zoea5 Cua1 ) quy trình nước hở thực nhằm góp phần tìm loại kháng sinh thích ... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Luận văn: Ảnh hưởng loại kháng sinh lên trình phát triển ấu trùng cua biển giai đoạn (Zoea1 Zoea5 Zoea5 Cua1 ) quy trình nước hở Sinh viên thực hiện: LÂM HOÀNG GIANG ... Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng loại kháng sinh lên ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn Zoea5 Cua1 với quy trình nước hở Chuẩn bị bố trí thí nghiệm Sau thu ấu trùng cuối giai đoạn Zoae5...
 • 41
 • 466
 • 0

xác định mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước trong hở kết hợp sử dụng ozone

xác định mật độ ương ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước trong hở kết hợp sử dụng ozone
... ảnh hưởng mật độ đến hiệu ương ấu trùng tôm xanh theo quy trình nước hở kết hợp sử dụng ozone bể ương 50l - Xác định mật độ ương ấu trùng hiệu cho quy trình nước kết hợp sử dụng ozone CHƯƠNG LƯỢC ... sang sử dụng quy trình nước hở hay quy trình kết hợp khác Theo Lương Thị Bảo Thanh (2009), quy trình nước hở kết hợp sử dụng ozone (NTH – Ozone) ương với mật độ cao (200 – 250 ấu trùng/ l) cho ... đề cho nghiên cứu để tăng mật độ ương cho quy trình NTH – Ozone bể ương tích lớn, việc thực đề tài ‘ Xác định mật độ ương ấu trùng tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) thích hợp cho quy trình nước...
 • 32
 • 386
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ương nuôi ấu trùng cua biển scylla paramamosain theo hai giai đoạn zoea1 đến zoea5 và zoea5 đến cua1 với các mật độ và thức ăn khác nhauquy trình ương ấu trùng cuatiểu luận thực trạng nguồn nhân lực của việt nam hiện naytiểu luận thực trạng và giải pháp của việc thực hiện luật thuế gtgt tại việt nam docxbbáo cáo thực hành ương ấu trùng tôm càng xanh theo mô hình nước trong hởbáo cáo thực hành ương ấu trùng tôm càng xanh theo mô hình nước trong hởương ấu trùng cuanhững trở ngại trong ương ấu trùng cuakết quả bước đậu nghiên cứu nuôi vỗ cua bố mẹ và ương nuôi ấu trùng cua biểntài liệu tiểu luận thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng xhcn ở nước ta hiện nay doctiểu luận cơ chế và hiệu ứng của phản ứng thủy phân và oxy hóa dưới xúc tác của enzymekết quả nghiên cứu nuôi sử dụng một số loài tảo đơn bào làm thức ăn cho ấu trùng trai biểncác nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền lênhiệu quả hoạt động của doanh nghiệpvì sao khi ương cá giống lai phải theo quy trình chế độ riêngsự phân bố dòng chảy không đều theo thời gian và vùng lãnh thổ là đặc trưng phổ biến đối với nhiều nước trong đó có việt nam10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tCHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 4. dieu kien hanh ngheTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?Danh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Cv cua Dang uy 22082013Tài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)dung dịch đệm hóa phân tíchQD 57 ve ban hanh gia dat nam 201002 chau doc.doc (354 Kb)05 chau thanh.doc (594.5 Kb)01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)03_Chithi-taptrunghoanthanhGD2.doc (57.5 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầuvan loi giai chi tiet06_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)11 Ban hanh Quy che ban dau gia tai san12 QÐ-QUY ÐINH SO Ke hoach va Dau tu.doc (87 Kb)