Nghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất mô hình triển khai trên hệ thống mạng doanh nghiệp tại Lào

Nghiên cứu công nghệ IPv6 đề xuất phương án triển khai cho dịch vụ HSI của VNPT

Nghiên cứu công nghệ IPv6 và đề xuất phương án triển khai cho dịch vụ HSI của VNPT
... dụng IPv6 mạng viễn thông VNPT Từ Xây dựng phương án triển khai dịch vụ HSI mạng IPv6 VNPT Đề xuất phương lộ trình triển khai dịch vụ HSI công nghệ IPv6 cuối phần kết luận hướng nghiên cứu ... 3.2 Phương án triển khai HSI mạng NGI VNPT 3.2.1 Các dịch vụ HSI triển khai mạng NGI VNPT Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng (HSI) : Là nhóm dịch vụ truy nhập Internet mạng VNPT sử dụng công nghệ ... dụng IPv6 để cung cấp dịch vụ HSI Xây dựng phương án triển khai dịch vụ HSI mạng IPv6 VNPT Trên sở tìm hiểu trạng mạng Internet tốc độ cao sử dụng IPv6 mạng viễn thông VNPT, Đề xuất phương án triển...
 • 32
 • 297
 • 0

Nghiên cứu công nghệ Wimax đề xuất triển khai hệ thống Wimax trên mạng Viễn thông Hà Nội

Nghiên cứu công nghệ Wimax và đề xuất triển khai hệ thống Wimax trên mạng Viễn thông Hà Nội
... im ca cụng ngh Wimax, ỏnh giỏ kh nng phỏt trin, trin khai dch v ca h thng Wimax XXII Chng KIN TRC MNG WIMAX 2.1 Kin trỳc mng ca Wimax 2.1.1 S kin trỳc mng ca Wimax Kin trỳc mng WiMAX da trờn ... 802.16-2004 cho Wimax c nh, tiờu chun 802.16e cho Wimax di ng v ỏnh giỏ kh nng phỏt trin, cung cp dch v ca Wimax Tip theo Chng s nghiờn cu v kin trỳc mng Wimax Tỡm hiu v kin trỳc mng Wimax, chc nng ... liu tc cao, video ti : "Nghiờn cu cụng ngh Wimax v xut trin khai h thng Wimax trờn mng Vin thụng H Ni" nhm mc ớch nghiờn cu, xut trin khai h thng Wimax trờn mng Vin thụng H Ni Lun c trỡnh by...
 • 70
 • 469
 • 1

Tìm hiểu công nghệ ảo hóa đề xuất hình triển khai cho các đơn vị vừa nhỏ

Tìm hiểu công nghệ ảo hóa và đề xuất mô hình triển khai cho các đơn vị vừa và nhỏ
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN HỮU TÚ TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ẢO HÓA VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CHO CÁC ĐƠN VỊ VỪA VÀ NHỎ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Quản ... này, xuất dịch vụ cung cấp tài nguyên ảo tính toán xử lý thông tin, theo đơn vị đặc thù riêng thuê bao tài nguyên ảo trả phí định kỳ Chính định thực đề tài Tìm hiểu công nghệ ảo hóa đề xuất hình ... toán đám mây công nghệ ảo hóa Chƣơng 3: Các giải pháp ảo hóa Tìm hiểu giải pháp hãng lớn đặc điểm ưu loại giải pháp từ ta lựa chọn giải pháp áp dụng Chƣơng 4: Đề xuất hình ảo hóa hạ tầng tính...
 • 65
 • 347
 • 1

Tìm hiểu công nghệ ảo hóa đề xuất hình triển khai cho các đơn vị vừa nhỏ

Tìm hiểu công nghệ ảo hóa và đề xuất mô hình triển khai cho các đơn vị vừa và nhỏ
... này, xuất dịch vụ cung cấp tài nguyên ảo tính toán xử lý thông tin, theo đơn vị đặc thù riêng thuê bao tài nguyên ảo trả phí định kỳ Chính định thực đề tài Tìm hiểu công nghệ ảo hóa đề xuất hình ... toán đám mây công nghệ ảo hóa Chương 3: Các giải pháp ảo hóa Tìm hiểu giải pháp hãng lớn đặc điểm ưu loại giải pháp từ ta lựa chọn giải pháp áp dụng Chương 4: Đề xuất hình ảo hóa hạ tầng tính ... hợp chúng môi trường ảo hóa tổ chức chia sẻ cách tối ưu cho người dùng theo nhu cầu giai đoạn cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu Công nghệ ảo hóa, giải pháp ảo hóa mã nguồn mở, giải pháp ảo hóa phải...
 • 4
 • 264
 • 1

Nghiên cứu công nghệ IPv6 triển khai thử nghiệm trên hệ thống mạng doanh nghiệp

Nghiên cứu công nghệ IPv6 và triển khai thử nghiệm trên hệ thống mạng doanh nghiệp
... hoạch triển khai IPv6 cụ thể đến phía khách hàng người sử dụng dịch vụ 4 Nhận thức rõ tầm quan trọng vấn đề, em định lựa chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu công nghệ IPv6 triển khai thử nghiệm hệ ... triển khai thử nghiệm hệ thống mạng doanh nghiệp 25 - Đề xuất quy trình dự án triển khai nâng cấp hệ thống mạng từ IPv4 sang IPv6 doanh nghiệp Ngay từ bây giờ, doanh nghiệp phải nhận rõ tầm quan ... quan trọng Đề tài tập trung vào phân tích trạng hệ thống mạng IPv6 có bước thích hợp cho việc chuyển đổi Không doanh nghiệp, nhu cầu triển khai công nghệ IPv6, đồng thời nghiên thể đợi việc nhà cung...
 • 14
 • 543
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN ĐẢNG NHÀ NƯỚC

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
... Chương - ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG IPV6 TRÊN MẠNG TSLCD CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 3.1 Đặc điểm mạng TSLCD yêu cầu chuyển đổi IPv6 3.1.1 Đặc điểm mạng TSLCD Mạng Truyền số liệu chuyên ... mạng Truyền số liệu chuyên dùng quan Đảng Nhà nước Luận văn trọng tâm nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6 phù hợp hiểu với đặc thù mạng TSLCD, sở đề xuất hình triển khai IPv6 ... chuyển đổi IPv4 sang IPv6: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6 sử dụng phổ biến giới, sở đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu cho mạng TSLCD Chương 3 -Đề xuất hình triển khai ứng dụng...
 • 26
 • 305
 • 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS XÂY DỰNG TRANG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... TRANG TỰA NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN ĐĂNG PHƢƠNG THẢO Khóa luận đƣợc đệ ... Nghiên cứu công nghệ WebGIS xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu khóa luận mô giải pháp cung cấp thông tin giao thông thông qua dịch vụ Google ... Để cung cấp thông tin giao thông cho ngƣời có phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ phát thanh, truyền hình, bên cạnh có số web site hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông Tuy nhiên Web Site cung cấp...
 • 86
 • 668
 • 2

Nghiên cứu dịch vụ IPTV trên nền IMS đề xuất phương án triển khai trên mạng viễn thông hà nội

Nghiên cứu dịch vụ IPTV trên nền IMS và đề xuất phương án triển khai trên mạng viễn thông hà nội
... Kin trỳc IMS Chng 2: Cụng ngh IPTV trờn nn IMS Chng 3: xut phng ỏn trin khai IPTV trờn nn IMS ti VNPT H Ni 4 CHNG KIN TRC IMS 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin IMS 1.1.1 Khỏi nim IMS Phõn ... Tơng tác dịch vụ Định hớng dịch vụ End System i g i t a l Tập hợp nội dung Tơng thích nội dung Hồ sơ nội dung Điều khiển cung cấp dịch vụ Thẩm quyền xác thực Hồ sơ dịch vụ Hệ thống quản lý tính ... phối nội dung hiển thị Xử lý đa phơng tiện Cấp phát nội dung Mạng nhà Lu trữ nội dung (VoD server) Hệ thống phân phối nội dung Mạng truyền tải IP Hỡnh 2.1 Mụ hỡnh kin trỳc h thng cung cp dch v IPTV...
 • 26
 • 413
 • 1

nghiên cứu công nghệ j2me thử nghiệm lập trình ứng dụng trên thiết bị di động

nghiên cứu công nghệ j2me và thử nghiệm lập trình ứng dụng trên thiết bị di động
... NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ J2ME VÀ THỬ NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông ... Markup Language ứu công nghệ J2ME thử nghiệm lập trình ứng dụng thiết bị di động Chương Tổng quan lập trình thiết bị di động 1.1 Thực tế ứng dụng thiết bị di động Mạng điện thoại di động xuất Việt ... động Tầng 11 ứu công nghệ J2ME thử nghiệm lập trình ứng dụng thiết bị di động cung cấp chuẩn hóa cho thiết bị di động để ứng dụng J2ME sau biên dịch hoạt động thiết bị di động J2ME KVM  Tầng...
 • 83
 • 483
 • 1

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ J2ME THỬ NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG pptx

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ J2ME VÀ THỬ NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG pptx
... NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ J2ME VÀ THỬ NGHIỆM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông ... Markup Language ứu công nghệ J2ME thử nghiệm lập trình ứng dụng thiết bị di động Chương Tổng quan lập trình thiết bị di động 1.1 Thực tế ứng dụng thiết bị di động Mạng điện thoại di động xuất Việt ... động Tầng 11 ứu công nghệ J2ME thử nghiệm lập trình ứng dụng thiết bị di động cung cấp chuẩn hóa cho thiết bị di động để ứng dụng J2ME sau biên dịch hoạt động thiết bị di động J2ME KVM  Tầng...
 • 83
 • 254
 • 0

Tiểu luận nghiên cứu công nghệ webgis xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hà nội

Tiểu luận nghiên cứu công nghệ webgis và xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
... “NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI” BÀI TOÁN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHỦ YẾU DỰA VÀO DỊCH VỤ GOOGLE MAPS API VÀ CÁC THIẾT ... luận Nghiên cứu công nghệ WebGIS xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông địa bàn thành phố Nội Bài toán giải chủ yếu dựa vào dịch vụ Google Maps API thiết bị di động sử dụng ... nghiên cứu: Các tuyến đường trọng điểm thành phố Nội Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu công nghệ WebGIS cách xây dựng nên trang WebGIS - Tìm hiểu dịch vụ Google Maps API, sử dụng Google Maps đồ trang...
 • 9
 • 65
 • 0

Nghiên cứu công nghệ WebGIS xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... TRANG TỰA NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN ĐĂNG PHƢƠNG THẢO ... Nghiên cứu công nghệ WebGIS xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu khóa luận mô giải pháp cung cấp thông tin giao thông thông qua dịch vụ Google ... toán cung cấp thông tin giao thông 38 3.3.1 Thể đồ 38 3.3.2 Cập nhật thông tin giao thông trực tiếp 40 3.3.3 Hiển thị thông tin giao thông 41 Chƣơng XÂY DỰNG WEBSITE...
 • 20
 • 139
 • 0

Nghiên cứu đề xuất hình triển khai ứng dụng chuyển đổi IPV4 sang IPV6 cho hệ thống mạng của trường cao đẳng sư phạm hà tây

Nghiên cứu đề xuất mô hình triển khai ứng dụng chuyển đổi IPV4 sang IPV6 cho hệ thống mạng của trường cao đẳng sư phạm hà tây
... http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2 hình triển khai ứng dụng IPv6 cho hệ thống mạng trƣờng CĐSP Tây 56 3.2.1 Đề xuất hình triển khai IPv6 cho hệ thống mạng trƣờng Cao đẳng phạm Tây ... 50 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG IPV6 TRÊN HỆ THỐNG MẠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ TÂY 52 3.1 Đặc điểm hệ thống mạng trƣờng Cao đẳng phạm Tây yêu cầu chuyển đổi IPv6 ... với tình hình thực tế trường Chương 3 -Mô hình triển khai ứng dụng chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống mạng trường Cao đẳng phạm Tây: Phân tích trạng, đặc thù hệ thống mạng trường, yêu...
 • 79
 • 150
 • 0

Dịch vụ RICH COMMUNICATION SUIT đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của VNPT

Dịch vụ RICH COMMUNICATION SUIT và đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của VNPT
... điểm triển khai RCS mạng IMS VNPT, đánh giá thuận lợi khó khăn triển khai RCS xây dựng phương án triển khai RCS mạng IMS VNPT Để xây dựng phương án triển khai RCS mạng IMS VNPT cần xây dựng phương ... RCS mạng IMS VNPT, đánh giá thuận lợi khó khăn triển khai RCS xây dựng phương án triển khai RCS mạng IMS VNPT 3.1 Phân tích đánh giá lợi ích triển khai RCS mạng IMS VNPT Hiện nay, dịch vụ mạng ... gói dịch vụ RCS Chương II: Hiện trạng mạng IMS VNPT Chương giới thiệu kiến trúc mạng IMS VNPT dịch vụ mạng IMS Chương III: Đề xuất phương án triển khai RCS mạng IMS VNPT Chương phân tích đánh giá...
 • 26
 • 287
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ webgis và xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minhdịch vụ rich communication suit và đề xuất phương án triển khai trên mạng ims của vnptnghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất mô hình phát triên khoa học và công nghệ của tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở việt nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý phù hợpnghiên cứu công nghệ olap và ứng dụngnghiên cứu công nghệ rfid và ứng dụngtìm hiểu chƣơng trình phân loại chất thải rắn tại các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và đề xuất phƣơng án phân loại chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố hồ chí minhnghien cuu cong nghe webgis va xay dung trang web du bao thoi tiet khu vuc nam bonghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênnghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longđàm thu trang 2005 nghiên cứu cskh và đề xuất mô hình hình thái không gian các khu ở mới của hà nội đề tài nckhkết quả nghiên cứu dự báo xói bồi lòng dẫn và đề xuất giải pháp phòng tránh cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longphân tích và đề xuất mô hình chiến lược cho công tyiii các kết luận và đề xuất hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ hoàng dươngcác kết luận và đề xuất về phát triển hoạt động truyền thông qua mạng xã hội facebook cho công ty cp truyền thông văn hóa việtVan ban sao luc 665 (CV 16047)TT 173 2016 TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (77KB)chuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongDe kiem tra 1 tiet 11TNPhân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanh88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexTh c tr ng v k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty TNHH Ph Th i120 c u tr c nghi m KHO NG C CH File word c h ng d n gi i130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t Nam