Đánh giá hiệu năng hệ thống FSO sử dụng kỹ thuật điều chế cường độ sóng mang phụ

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH
... DY Chng chung gii thiu v h thng truyn dn thụng tin FSO, u im v cỏc thỏch thc ca FSO trin khai thc t, ngoi chng mt cũn a cỏc mụ hỡnh h thng FSO v cỏc yu t nh hng n hiu nng ca h thng 1.1 Gii thiu ... nhiờn, FSO ch s dng cỏc kt ni LOS trc tip v cỏc kt ni laser im-ti-im qua bu khớ quyn t mỏy phỏt ti mỏy thu Truyn thụng FSO qua khong cỏch mt vi kilomet cú th t ti tc d liu hng Gbps Cụng ngh FSO ... v thỏch thc ca h thng FSO ỉ Cỏc li th ca FSO: ỹ Khụng yờu cu cp phộp ph tn vụ tuyn ỹ Khụng b nh hng ca nhiu in t 3 ỹ D dng trin khai lp t ỹ Kh nng an ton cao Cụng ngh FSO cú th ỏp ng rt nhiu...
 • 25
 • 539
 • 8

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG FSO DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU LOẠN MẠNH
... lỗi đường truyền, làm suy giảm hiệu hệ thống FSO, đặc biệt ảnh hưởng nhiễu loạn mạnh Do việc tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu hệ thống FSO ảnh hưởng nhiễu loạn mạnh cần thiết 8 Trong luận văn ... thống FSO Nhiễu loạn không khí, giới thiệu mô hình kênh nhiễu loạn không khí - Chương 3: Đánh giá ảnh hưởng nhiễu loạn không khí mạnh lên hiệu hệ thống FSO, trọng tâm luận văn Mặc dù cố gắng ... Tổng quan hệ thống truyền thông quang không dây, bao gồm khái - niệm, cấu trúc, ưu nhược điểm, mô hình hệ thống FSO Chương 2: Giới thiệu yếu tố ảnh hưởng tới suy hao hệ thống FSO Nhiễu loạn không...
 • 82
 • 386
 • 4

Nghiên cứu tính năng hệ thống ROF sử dụng kỹ thuật OFDM

Nghiên cứu tính năng hệ thống ROF sử dụng kỹ thuật OFDM
... học sơ đồ OFDM, chức khối sơ đồ Phần cuối chương tổng quan nguyên lý áp dụng OFDM RoF Ta thấy bản, nguyên lý kỹ thuật OFDM sử dụng hệ thống vô tuyến giống kỹ thuật OFDM sử dụng hệ thống thông ... hình hệ thống RoF sử dụng kỹ thuật OFDM mô mô hình công cụ MATLAB - Simulink 19 CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ROF SỬ DỤNG KỸ THUẬT OFDM 3.1 Giới thiệu chung Trong chương ta tìm hiểu đưa mô hình hệ ... truyền dẫn vô tuyến qua sợi quang (Radio over Fiber) Chương nghiên cứu kỹ thuật OFDM cho hệ thống RoF Chương mô hệ thống RoF sử dụng kỹ thuật OFDM, đánh giá kết thu từ mô Do hạn chế thời gian kiến...
 • 26
 • 285
 • 2

Phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mạng Stochastic Petri pdf

Phương pháp đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mạng Stochastic Petri pdf
... ứng dụng SPN đánh giá hiệu năng, khía cạnh chuyên sâu tìm hiểu thêm tài liệu tham khảo [1,3,4,6] II PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG SỬ DỤNG MẠNG STOCHASTIC PETRI Hình1 rõ bước phương pháp ... sắc hệ thống đặc biệt hữu ích nhà thiết kế quản trị mạng IV KẾT LUẬN Bài báo trình bày phương pháp đánh giá hiệu sử dụng mạng Stochastic Petri Phương pháp có ưu điểm lớn khả năng: − Mô hệ thống ... phần mạng để người sử dụng xây dựng SPN cho hệ thống − Phân tích hiệu định tính − Phân tích hiệu định lượng − Phần mềm xây dựng ngôn ngữ Java, yêu cầu JDK từ 1.3 trở lên Đánh giá hiệu hệ thống...
 • 10
 • 240
 • 1

Các giải thuật phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mô hình mạng hàng đợi

Các giải thuật phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mô hình mạng hàng đợi
... hệ thống MH sử dụng rộng rãi để đánh giá hệ thống vậy, hình giúp hiệu n ng hệ thống tính toán xác Cho đ n gần đây, hiệu n ng hệ thống đánh giá xác cách sử dụng thuật Đề tài: hình m ng hàng ... nghẽn (ví dụ hệ thống thông tin liên l c, máy tính hệ thống sản xuất) đánh giá hiệu n ng sử dụng chúng Các đ i diện hình hệ thống sử dụng để tính toán biện pháp thực tả hiệu n ng hệ thống ao ... Chương Các giải thuật đánh giá hiệu n ng sử dụng m ng hàng đợi  Chương p dụng thử nghiệm đánh giá hiệu n ng hệ thống phòng học đa n ng t i Trung tâm Công nghệ Vi điện tử Tin học Đề tài: hình...
 • 99
 • 209
 • 1

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm
... toán, tính hiệu toàn hệ thống Đối với hệ thống tính toán song song phân cụm, việc đánh giá hiệu tiến hành hai mức độ Đánh giá hiệu thành phần hệ thống : Gồm phần cứng phần mềm - Đánh giá hiệu phần ... trình Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình đa máy tính nên chương trình song song hệ thống đa máy tính ... với hệ thống phân cụm, số trường hợp hiệu thực chương trình không tối ưu hệ thống song song phân cụm có số đặc điểm riêng biệt Hệ thống tính toán song song phân cụm hệ thống máy tính có nhớ phân...
 • 74
 • 339
 • 5

Luận văn: Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm potx

Luận văn: Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm potx
... toán, tính hiệu toàn hệ thống Đối với hệ thống tính toán song song phân cụm, việc đánh giá hiệu tiến hành hai mức độ Đánh giá hiệu thành phần hệ thống : Gồm phần cứng phần mềm - Đánh giá hiệu phần ... trình Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình đa máy tính nên chương trình song song hệ thống đa máy tính ... với hệ thống phân cụm, số trường hợp hiệu thực chương trình không tối ưu hệ thống song song phân cụm có số đặc điểm riêng biệt Hệ thống tính toán song song phân cụm hệ thống máy tính có nhớ phân...
 • 74
 • 322
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng hệ thống chuyển mạch chùm quang biên

Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng hệ thống chuyển mạch chùm quang biên
... mạch chùm quang: giới thiệu kiến trúc sơ đồ chức mạng chuyển mạch chùm quang - Các hệ chuyển mạch: mô tả hai hệ chuyển mạch thành phần mạng chuyển mạch chùm quang, hệ chuyển mạch biên hệ chuyển mạch ... luận đánh giá hiệu Chƣơng Xây dựng mô hình đánh giá hiệu hệ chuyển mạch chùm quang biên 13 CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUYỂN MẠCH QUANG Chƣơng giới thiệu vấn đề chung chuyển mạch quang Các hệ chuyển mạch ... thành chùm liệu chuyển tiếp vào mạng lõi chuyển mạch chùm quang Nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá hiệu hệ thống chuyển mạch chùm quang biên góp phần làm rõ chế hiệu hoạt động hệ thống chuyển mạch...
 • 89
 • 343
 • 0

HỌC máy, NGUYỄN NHẬT QUANG, ĐHBKHN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG hệ THỐNG học máy

HỌC máy, NGUYỄN NHẬT QUANG, ĐHBKHN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG hệ THỐNG học máy
... mà ộ hệ thống g học ọ máyy g giải q y ((Đối với toán học máy, tính đắn tính hoàn chỉnh gì?) Học Máy – IT 4862 Đánh giá hiệu hệ thống học máy (2) „ Tập trung vào việc đánh giá hiệu hệ thống ... phương pháp học không giám sát „ Lọc cộng tác „ Học tăng cường Học Máy – IT 4862 Đánh giá hiệu hệ thống học máy (1) „ Việc đánh giá hiệu hệ thống học máy thường thực dựa thực nghiệm (experimentally), ... ệ Học Máy – IT 4862 Các p phươngg pháp p p đánh giá g (2) „ Làm để thu đánh giá đáng tin cậy ệ g hệ thống? g hiệu • Tập huấn luyện lớn, hiệu hệ thống học tốt • Tập kiểm thử lớn, việc đánh giá...
 • 23
 • 175
 • 0

Đánh giá hiệu năng hệ thống OFDMRoF

Đánh giá hiệu năng hệ thống OFDMRoF
... Nhóm Trang 46 Chương 3: Đánh giá hiệu hệ thống vô tuyến sử dụng kỹ thuật OFDM-RoF CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG VÔ TUYẾN SỬ DỤNG KỸ THUẬT OFDM-RoF OFDM công nghệ cho phép truyền dẫn mạnh ... tuyến đường hỗ trợ hệ thống giao thông thông minh (ITS) hệ thống Road-Vehicle (RVC) hệ thống liên lạc phương tiện (IVC) Hệ thống ITS mục đích cung cấp thồn tin giao thông, nâng cao hiệu giao thông, ... thấp, thành phần yêu cầu hệ thống dựa SCM hầu hết khả dụng Các điều chế, trộn khuếch đại sử dụng CATV hay hệ thống vệ tinh khác sử dụng hệ thống SCM, dẫn đến giá thành hệ thống thấp b Các nhược...
 • 75
 • 227
 • 0

Đánh giá hiệu năng hệ thống MIMO trong hệ thống thông tin di động LTE – advanced

Đánh giá hiệu năng hệ thống MIMO trong hệ thống thông tin di động LTE – advanced
... đề tài tiểu luận là: Đánh giá hiệu hệ thống MIMO hệ thống thông tin di động LTE Advanced Mục tiêu tiểu luậnlà nêu hoạt động hệ thống LTE- Advanced, tìm hiểu công nghệ mới, cải tiến chất lượng ... Đánh giá hiệu 3.1 Mô máy tính hệ thống điện thoại di động công cụ mạnh để đánh giá hiệu hệ thống Thực tế hiệu suất có thểđược đo lường đánh giá hệ thống triển khai giá trị đại di n cho hiệu suất ... Broadband System: Hệ thống băng rộng không dây - Từ trình phát triển hệ thống thông tin di động từ đời đến ta tổng kết hệ thông tin di động qua bảng sau: Bảng 1.1: Tổng kết hệ thông tin di ộng Các phần...
 • 49
 • 180
 • 1

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm
... điểm hệ thống phân cụm giá thành hệ thống Hiện hệ với thiết bị ngoại vi: PCI, PCI express, NIC, I/O Port thống dựa công nghệ LAN PC đạt hiệu cao Một nguyên tắc hệ thống phân cụm hạn chế chức giá ... Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức với nhu cầu truyền thông lớn cần tảng truyền thông ổn định, tốc độ tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình ... nghệ song song phân cụm cluster chuẩn MPI phổ biến LAM MPICH Cấu hình phần cứng hệ thống: 2.5 Kiến trúc hệ thống tính toán song song phân cụm BKCLUSTER Máy chủ: BKCluster hệ thống tính toán song...
 • 37
 • 282
 • 0

cải thiện chất lượng hệ thống 4g sử dụng kỹ thuật phân tập kết hợp ước lượng kênh truyền

cải thiện chất lượng hệ thống 4g sử dụng kỹ thuật phân tập kết hợp ước lượng kênh truyền
... thng 4G s l GHz n GHz vi rng bng tn t 5MHz n Mhz Cỏc tham s ny n thi im hon thin h thng 4G cú th thay i, nhng nú minh rừ s khỏc bit gia h thng 3G v 4G Tc truyn s liu, yờu cu cho h thng 4G cú ... thng 4G s cho giỏ c r hn so vi 3G vỡ nú uc xõy dng trờn c s mng hin cú v khụng mt chi phớ chuyn i thit b Trang Chng Tng quan v h thng 4G s dng cụng ngh OFDM v Cỏc tham s c bn ca h thng 4G ã H ... ỏp dng cho cell phone Chng : Mụ phng ỏnh giỏ cht lng h thng 4G Bng cỏch s dng phn mm Matlab, thc hin mụ phng ỏnh giỏ cht lng h thng 4G thụng qua vic truyn v nhn tớn hiu vụ tuyn trờn c s s dng...
 • 105
 • 616
 • 6

Nghiên cứu, phát triển thiết bị tự hành kiểm tra và đánh giá chất lượng đường ống ngầm sử dụng kỹ thuật siêu âm

Nghiên cứu, phát triển thiết bị tự hành kiểm tra và đánh giá chất lượng đường ống ngầm sử dụng kỹ thuật siêu âm
... nă côngăvi c kiểm tra nh tăđ nh 3.2.2 Kỹ thu t siêu ơm phased array Ph ngă pháp kiểm tra siêu âm t đ ng, bán t đ ng nh ng h th ngă điều khiển kiểm tra siêu âm t xaă đangă phát triển nhanhă ... Cóăkh ănĕng kiểm tra t tăc ăcácăv tăli uăbằng siêu ơm - K tăqu kiểm tra, ăh ăs ,ăvĕnăb năd ăli u kiểm tra cóăthểăs ăhóa - Kỹ thu t siêu ơmăđ căs ăd ngăkhôngăch kiểm tra đ ămònăvƠ kiểm tra m iă ... cătiêu nghiên c uăc aăđ ătƠi - ĐềătƠi nghiên c uăvề kỹ thu tăđo, nghiên c uăph ngăpháp kiểm tra s ăd ngă kỹ thu t siêu âm 3D.ăQuaăđóăđềăxu tăk tăc uăthi tăb ăt ăhƠnh mangăđ uădò siêu ơm đểă đánh giá ch...
 • 90
 • 73
 • 0

Nghiên cứu, phát triển thiết bị tự hành kiểm tra và đánh giá chất lượng đường ống ngầm sử dụng kỹ thuật siêu âm

Nghiên cứu, phát triển thiết bị tự hành kiểm tra và đánh giá chất lượng đường ống ngầm sử dụng kỹ thuật siêu âm
... thành phố): Trƣờng ĐH Sƣ Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM Ngành học: Kỹ thuật Cơ khí Tên luận văn: Nghiên cứu, phát triển thiết bị tự hành kiểm tra đánh giá chất lượng đường ống ngầm sử dụng kỹ thuật siêu ... MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯƠNG ĐÌNH SĨ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TỰ HÀNH KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ỐNG NGẦM SỬ DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ - 60520103 Hướng dẫn khoa ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯƠNG ĐÌNH SĨ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TỰ HÀNH KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG ỐNG NGẦM...
 • 22
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu năng hệ thôngđánh giá hiệu năng hệ thống catv edfahệ thống wcdma sử dụng kỹ thuật trải phổhệ thống wcdma sử dụng kỹ thuật trải phổ nàocải thiện chất lượng hệ thống 4g sử dụng kỹ thuật phân tập kết hợp ước lượng kênh truyềnhiệu năng hệ thống fsođánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước thảiđánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượngcác yếu tố cần lưu ý khi đánh giá hiệu suất hệ thốngdanh gia hieu qua he thong phat hien phan biet nhan dangsat danh gia hieu qua he thong tuoisat danh gia hieu qua he thong giao thong nong thonphân tích hiệu năng hệ thống fso cdmađánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện bình lục tỉnh hà namđánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện trực ninh tỉnh nam địnhthong bao ngay dang ky cuoi cungbien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017