Nghiên cứu các kỹ thuật điều chế hiệu năng cao cho hệ thống thông tin sợi quang

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ CHO HỆ THỐNG RADAR XUYÊN ĐẤT GPR

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ CHO HỆ THỐNG RADAR XUYÊN ĐẤT GPR
... lòng  đất.   Có  nhiều  kỹ thuật điều chế khác  nhau  dùng  trong  radar xuyên đất như kỹ thuật radar xung, kỹ thuật FMCW, SFCW …Tác  giả sẽ lần lượt  giới thiệu từng loại kỹ thuật điều chế, các đặc tính của mỗi kỹ thuật, các ưu, nhược  ... tìm  hiểu  hệ thống radar xuyên đất và  đặc  biệt  là  các kỹ thuật điều chế dùng  trong radar xuyên đất.   Trong  khuôn  khổ  luận  văn  tốt  nghiệp,  học  viên  đã  nghiên cứu,   tìm  ... trong luận văn này góp phần đưa ra một cái nhìn tổng quan hơn về các kỹ thuật điều chế trong  GPR và  bước  đầu  thiết  kế  một  bộ  truyền  phát  tín  hiệu  dùng  cho GPR trong những nghiên cứu sau này.  GPR (Ground Penetrating Radar)  - Radar xuyên đất là một phương pháp địa ...
 • 84
 • 305
 • 2

Nghiên cứu các kỹ thuật điều chế thông tin di động 4g

Nghiên cứu các kỹ thuật điều chế thông tin di động 4g
... lý hệ thống 30 CHƯƠNG 3: CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 3.1 Tổng quan kỹ thuật điều chế thông tin di động 4G Các kỹ thuật điều chế sử dụng cho LTE OFDM (4G) syatems M-PSK QAM,vì viết ... CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 Lịch sử xu phát triển thông tin di động 1.1.1 Toàn cảnh hệ thống thông tin di động Thông tin di động không ngừng phát triển ngày đòi hỏi kỹ thuật tiên ... THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G .31 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 31 _ Phân bổ theo kênh dẫn tới hạn chế tốc độ liệu người dùng 35 3.2.2 Kỹ thuật điều chế/ giải...
 • 90
 • 98
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật phân tập để nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4g LTE)

Nghiên cứu các kỹ thuật phân tập để nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 (4g LTE)
... lư ng cao THÔNG DI Đ NG phát tri n nhanh chóng vi c nghiên c u k thu t phân t p Công ngh di ñ ng th h th nh t (1G) ñ i vào kho ng nh m tăng ch t lư ng truy n tin h th ng thông tin di ñ ng 4G th ... Z k ,m CÁC K THU T PHÂN T P 3.1 GI I THI U CHƯƠNG (2.26) 3.2 T NG QUAN V PHÂN T P Trong thông tin di ñ ng k thu t phân t p có th phân làm ñó: lo i: Phân t p th i gian, phân t p t n s , phân t ... ñó c n tìm hi u thêm k thu t khác k thu t phân t p nh m nâng cao ch t lư ng h th ng thông tin di ñ ng th h th (4G) ñ có th hi u sâu v h th ng thông tin di ñ ng ...
 • 13
 • 606
 • 2

nghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyến

nghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyến
... việc thu phát tín hiệu Ở đề tài em xin trình bày đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phân tập phát ứng dụng thông tin tuyến kỹ thuật phát phân tập kỹ thuật sử dụng nhiều anten phía phát để phát tín ... chủ yếu vào kỹ thuật kết hợp tín hiệu phân tập Trong phần tiếp sau đây, tìm hiểu kỹ hơnvề phương pháp phân tập phát 23 Chương CÁC KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT 2.1 Giới thiệu phân tập Phân tập phương ... nhiên phân tập phát có khả làm tăng đáng kể dung lượng chất lượng kênh Trong chương này, tìm hiểu kỹ thuật phát kỹ thuật phân tập phát tỷ lệ tối đa MRT, kỹ thuật phân tập phát giữ chậm, kỹ thuật phân...
 • 59
 • 902
 • 1

Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý

Nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý
... lựa chọn thực đề tài Nghiên cứu số thuật toán phân tích không gian hệ thông tin địa nhằm khắc phục hạn chế đáp ứng yêu cầu Dữ liệu không gian, phép toán phân tích không gian ứng dụng chúng ... văn nghiên cứu thuật toán phân tích không gian xếp chồng đồ, vùng đệm thuật toán tìm đường số khái niệm, kỹ thuật tổng quan hệ thống thông tin địa Trong luận văn này, tác giả đề cập đến toán ... Dữ liệu sử dụng GIS không số liệu địa mà phải thiết kế sở liệu Những thông tin bao gồm kiện vị trí địa lý, thuộc tính thông tin, mối liên hệ không gian thông tin, thời gian 1.2.3 Phần cứng...
 • 25
 • 768
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra và bài tóan ứng dụng

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện độ dịch chuyển của phiếu điều tra và bài tóan ứng dụng
... văn nghiên cứu phần tổng quan xử lý ảnh, phạm vi ứng dụng xử lý ảnh, tệp xử lý ảnh cần thiết phát độ dich chuyển phiếu điều tra so với phiếu mẫu Chƣơng II: Nghiên cứu kỹ thuật phát độ dịch chuyển ... chấm thi nghiệm phiếu điều tra Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 28 Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG II CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN ĐỘ DỊCH CHUYỂN PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG 2.1 Các định nghĩa Histogram ... thuật phát độ dịch chuyển phiếu điều tra tóan ứng dụng Trong chƣơng nghiên cứu thuật toán nhằm giải khó khăn đƣợc nêu chƣơng I Ở đƣa phƣơng pháp xác định độ dịch chuyển trang Khoa CNTT-Trƣờng ĐHDL...
 • 56
 • 269
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật nén tín hiệu audio trong truyền hình số

Nghiên cứu các kỹ thuật nén tín hiệu audio trong truyền hình số
... t m c ñích nghiên c u, ñ i tư ng nghiên c u, ph m vi nghiên c u, phương pháp nghiên c u ý nghĩa khoa h c ñ tài Chương 1: CÁC CHU N NÉN TÍN HI U AUDIO TRONG TRUY N HÌNH S Chương 2: CÁC K THU T ... nghiên c u Nghiên c u k thu t nén âm chu n MPEG3 AAC 3.2 Ph m vi nghiên c u Tìm hi u t ng quan v k thu t nén Nghiên c u thu t toán nén Đánh giá ch t lư ng k thu t nén Phương pháp nghiên c u Nghiên ... trung nghiên c u n i dung sau: Nghiên c u nguyên lý v k thu t nén âm Nghiên c u k thu t nén âm MPEG AAC Đánh giá hi u qu k thu t nén âm MPEG AAC Đ i tư ng ph m vi nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên...
 • 26
 • 457
 • 0

Các kỹ thuật điều chế số trong không gian tín hiệu pps

Các kỹ thuật điều chế số trong không gian tín hiệu pps
... "0") s 21 E b s11 E b Điểm tin Điểm tin Điểm tin tuơng ứng với tín hiệu s2(t) đuợc định vị s21 (t ) Điểm tin tuơng ứng với tín hiệu s1(t) đuợc định vị s11 Kh nng quyt nh sai Xỏc sut quyt nh ... Tb 2Tb t Cỏc d1(t) v d2(t) xỏc nh cỏc khong thi gian nh sau: E b , bi t i 1,2 di t E b , bi t Khụng gian tớn hiu MSK l khụng gian hai chiu vi cỏc hm trc giao c s c nh ngha nh ... lc Gauss) iu ch M-ASK Trong M-ASK súng mang nhn biờn vi M trng thỏi khỏc Vỡ vy khong thi gian iu ch T, cú th cú mt s M cỏc tớn hiu sau: si t 2E a i cos 2f c t T t T Trong ú: E l nng lng...
 • 15
 • 140
 • 2

Tìm hiểu, nghiên cứu các kỹ thuật cho kiểm thử miền và cải tiến các kỹ thuật đó

Tìm hiểu, nghiên cứu các kỹ thuật cho kiểm thử miền và cải tiến các kỹ thuật đó
... ca kiểm thử lỗi miền hay gặp - Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật sinh ca kiểm thử cho kiểm thử miền - Từ kỹ thuật có đƣợc nghiên cứu, tìm hiểu đánh giá tiến kỹ thuật phục vụ cho việc sinh ca kiểm thử ... số kỹ thuật kiểm thử áp dụng vào mức kiểm thử đơn vị Kiểm thử miền đem đến cách tiếp cận hoàn toàn việc kiểm thử so với hai kỹ thuật kiểm thử dòng điều khiển kiểm thử dòng liệu Trong kiểm thử miền ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN TRỌNG TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT CHO KIỂM THỬ MIỀN VÀ CẢI TIẾN CÁC KỸ THUẬT ĐÓ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 60480103 LUẬN...
 • 76
 • 252
 • 0

Tìm hiểu các kỹ thuật điều chế số trong thông tin vệ tinh

Tìm hiểu các kỹ thuật điều chế số trong thông tin vệ tinh
... tả thông số số dạng điều chế số : Bảng Mô tả thông số số dạng điều chế số Nhóm lớp D6 ĐTVT2 Page 40 Đề tài: Các kỹ thuật điều chế số thông tin vệ tinh Tài liệu tham khảo Hệ thống thông tin vệ tinh ... 19 Đề tài: Các kỹ thuật điều chế số thông tin vệ tinh Hình 12 Đồ thị pha Hình 13 Biểu đồ không gian trạng thái Nhóm lớp D6 ĐTVT2 Page 20 Đề tài: Các kỹ thuật điều chế số thông tin vệ tinh Từ hình ... đích tìm hiểu kỹ thuật điều chế tín hiệu áp dụng hệ thống thông tin vệ tinh Qua giúp người có nhìn tổng quan việc điều chế tín hiệu truyền tải hệ thống thông tin vệ tinh Vì kiến thức hạn chế đó,...
 • 41
 • 395
 • 2

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT NÉN TÍN HIỆU AUDIO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT NÉN TÍN HIỆU AUDIO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ
... vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu kỹ thuật nén âm chuẩn MPEG3 AAC 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Tìm hiệu tổng quan kỹ thuật nén Nghiên cứu thuật toán nén  Đánh giá chất lượng kỹ ... 1: CÁC CHUẨN NÉN TÍN HIỆU AUDIO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ 1.1 Một số chuẩn truyền hình số giới [7] Chuẩn truyền dẫn truyền hình số (DTV_ Digital television) sử dụng trình nén xử lý số để có khả truyền ... cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa khoa học đề tài Chương 1: CÁC CHUẨN NÉN TÍN HIỆU AUDIO TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ Chương 2: CÁC KỸ THUẬT MÃ HÓA ÂM THANH Chương 3: KỸ THUẬT MÃ HÓA...
 • 87
 • 293
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật hiệu quả để xây dựng từ điển nông nghiệp trực tuyến

Nghiên cứu các kỹ thuật hiệu quả để xây dựng từ điển nông nghiệp trực tuyến
... mục giới thiệu Nghiên cứu kỹ thuật hiệu để xây dựng từ điển nông nghiệp trực tuyến Trang 33 h Hình ảnh mục liên hệ Nghiên cứu kỹ thuật hiệu để xây dựng từ điển nông nghiệp trực tuyến Trang 34 ... đỉnh Nghiên cứu kỹ thuật hiệu để xây dựng từ điển nông nghiệp trực tuyến Trang 28 Sơ đồ luồng liệu mức chi tiết a Chức quản lý tài khoản admin 5.4 Nghiên cứu kỹ thuật hiệu để xây dựng từ điển nông ... Lục Nghiên cứu kỹ thuật hiệu để xây dựng từ điển nông nghiệp trực tuyến Trang LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thảo luận thực đề tài thực tập chuyên nghành Nghiên cứu kỹ thuật hiệu để xây dựng từ điển...
 • 36
 • 844
 • 0

Các kỹ thuật điều chế - Điều chế góc

Các kỹ thuật điều chế - Điều chế góc
... phức tạp 05/31/11 Điều chế góc Điều chế góc góc pha (θ) sóng mang hình sin biến đổi theo thời gian Biểu thức toán học: m(t ) = Vc cos[ωc t + θ (t )] m(t): Tín hiệu điều chế góc Vc: Biên độ ... PM : dạng điều chế góc Ưu điểm so với AM: Chống nhiễu tốt Cải thiện độ trung thực hệ thống Sử dụng công suất hiệu Nhược điểm: Yêu cầu độ rộng băng lớn Mạch điều chế, giải điều chế phức ... 05/31/11 Hệ số điều chế (FM) ∆F β= BFM BFM = B( β + 1) 05/31/11 16 Hệ số điều chế (PM) ∆ F β= BPM BPM = B( β + 1) 05/31/11 Với: ∆F = K p [ vm (t ) ] max ' 2π 17 Công suất tín hiệu điều chế góc Mặc...
 • 22
 • 1,440
 • 7

Nghiên cứu các kỹ thuật dò biên áp dụng trong trích chọn các bộ phận khuôn mặt

Nghiên cứu các kỹ thuật dò biên áp dụng trong trích chọn các bộ phận khuôn mặt
... thiệu sơ lược kỹ thuật biên nói chung kỹ thuật biên áp dụng với khuôn mặt áp dụng cho việc trích chọn phận khuôn mặt Bài toán phát biên phân tích khía cạnh toán học giúp ta chọn hướng giải ... Giới thiệu tìm biên nhận dạng khuôn mặt 1.2 Bài toán nghiên cứu kỹ thuật biên áp dụng trích chọn khuôn mặt 1.3 Nội dung cấu trúc khóa luận Chương CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN .8 ... thiệu kỹ thuật biên Với kỹ thuật biên trực tiếp gián tiếp, ta chủ yếu xâu vào kỹ thuật biên trực tiếp dùng rộng rãi thường xuyên Chương 3: Kỹ thuật biên áp dụng Chương giới thiệu vào kỹ...
 • 39
 • 277
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử

Nghiên cứu các kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin trong việc sử dụng tiền điện tử
... Error! Bookmark not defined 3.2 VẤN ĐỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TIỀN ĐIỆN TỬ ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.2.1 Vấn đề n danh khai man giá trị đồng tiền Error! Bookmark not defined 3.2.1.1 ... Error! Bookmark not defined 3.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK OT DEFI ED 3.5.1.Giải ... Error! Bookmark not defined 3.2.2.3 .Tiền điện tử định danh-ngoại tuyến (Identified offline): Error! Bookmark not defined 3.2.2.4 .Tiền điện tử n danh-ngoại tuyến (Anonymous Offline): Error!...
 • 4
 • 346
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyếncác kỹ thuật điều chế tín hiệucác kỹ thuật điều chế đa sóng mangcác kỹ thuật điều chế sốcác kỹ thuật điều chế và giải điều chế sốcác kỹ thuật điều chế tương tựnghiên cứu các kỹ thuật và phương pháp phân tích mã độcnghiên cứu các kỹ thuật phân tích mã độccác kỹ thuật cải tiến hiệu năngcác kỹ thuật đánh cầu lông nâng caonghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namphụ lục 3 các kỹ thuật cơ bản và nâng cao khácnghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung để điều khiển tối ưu nghịch lưu đa bậcnghiên cứu kỹ thuật điều chế cao đặc long đởmkỹ thuật điều chế tín hiệuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học