Phân tích và đánh giá hiệu năng hệ thống NGPON2

Phân tích đánh giá hiệu năng của chuyển giao dọc cho các mạng vô tuyến thế hệ sau

Phân tích và đánh giá hiệu năng của chuyển giao dọc cho các mạng vô tuyến thế hệ sau
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI  - LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA CHUYỂN GIAO DỌC CHO CÁC MẠNG VÔ TUYẾN THẾ HỆ SAU HỌC VIÊN: TRẦN ... chuyển giao gọi chuyển giao mềm Với hệ thống 3G 4G trình chuyển giao trở lên phức tạp, bao gồm chuyển giao trạm BTS mạng, chuyển giao công nghệ mạng, chuyển giao tần số Chuyển giao thực nhà mạng, ... Vì trình chuyển giao mạng di động 4G vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới QoS mạng Vì vậy, đề tài mạnh dạn nghiên cứu Phân tích đánh giá hiệu chuyển giao dọc cho mạng tuyến hệ sau Đề...
 • 113
 • 68
 • 0

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG một số cơ CHẾ điều KHIỂN TRÁNH tắc NGHẼN tại nút lõi TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

PHÂN TÍCH và ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG một số cơ CHẾ điều KHIỂN TRÁNH tắc NGHẼN tại nút lõi TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG
... hoá số chế điều khiển tránh tắc nghẽn nút lõi mạng chuyển mạch chùm quang Từ đó, phân tích, đánh giá, so sánh hiệu hoạt động chế điều khiển tránh tắc nghẽn đề xuất dựa xác suất chùm (xác suất tắc ... hóa chế điều khiển tránh tắc nghẽn nút lõi mạng OBS với kiến trúc nút lõi khác nhau; sở đánh giá hiệu nút lõi mạng thông qua độ đo hiệu phù hợp, xác suất tắc nghẽn (hay xác suất chùm) , độ trễ chùm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẶNG THANH CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN TRÁNH TẮC NGHẼN TẠI NÚT LÕI...
 • 142
 • 408
 • 5

tóm tắt luận án phân tích đánh giá hiệu năng một số cơ chế điều khiển tránh tắc nghẽn tại nút lõi trong mạng chuyển mạch chùm quang

tóm tắt luận án phân tích và đánh giá hiệu năng một số cơ chế điều khiển tránh tắc nghẽn tại nút lõi trong mạng chuyển mạch chùm quang
... KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Luận án “PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MỘT SỐ CƠ CHẾ IỀU KHIỂN TRÁNH TẮC NGHẼN TẠI NÚT LÕI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM UANG” tập trung nghiên cứu i toán giải tắc nghẽn ... hình toán học nhằm mô hình hóa số chế điều khiển tránh tắc nghẽn nút lõi mạng OBS nhằm đánh giá hiệu điều khiển tắc nghẽn nút mạng thông qua xác suất tắc nghẽn (hay xác suất chùm) Luận án tập ... A-B-C-E mạng chuyển mạch chùm quang (Hình 2.1) A'' A' Nút biên vào D Nút biên vào A Nút biên vào B C E Nút lõi Nút lõi Nút biên Nút lõi phân tích Lộ tr nh kh ng lệch h ớng Lộ tr nh lệch h ớng Chùm...
 • 31
 • 161
 • 0

Phân tích đánh giá hiệu năng trong mạng chuyển tiếp không dây truyền năng lượng

Phân tích và đánh giá hiệu năng trong mạng chuyển tiếp không dây truyền năng lượng
... nghiên cứu đánh giá hiệu mạng truyền lượng vô tuyến hai chặng 1.6 Hiệu kinh tế - xã hội giáo dục - Về hiệu kinh tế - xã hội: Thúc đẩy phát triển mạng không dây chuyển tiếp có yếu tố truyền lượng vô ... việc truyền thông tin mà điểm truy cập gửi cho máy thu thông tin Trong mạng chuyển tiếp, nút chuyển tiếp thu lượng sau dùng lượng để chuyển tiếp gói tin, hiệu mạng nào? Làm để nâng cao hiệu hệ ... trung bình mạng chuyển tiếp truyền lượng hai chặng - Mô đánh giá hiệu hệ thống theo tham số công suất phát, thời gian truyền lượng khoảng cách truyền 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Phân tích tổng...
 • 29
 • 318
 • 4

Phân tích đánh giá hiệu năng hoạt động của một số giao thức định tuyến reactive trong mạng không dây AD HOC

Phân tích và đánh giá hiệu năng hoạt động của một số giao thức định tuyến reactive trong mạng không dây AD HOC
... giao thức định tuyến mạng Ad hoc giới thiệu số giao thức định tuyến Reactive mạng Ad hoc Các giao thức định tuyến Ad hoc tiếp tục nghiên cứu cải thiện Trên sở giao thức định tuyến đề xuất, loạt ... muốn mạng thách thức giao thức mạng Ad Hoc Hình 2.1: Hệ tọa độ mô tả môi trường mạng Ad Hoc Yêu cầu giao thức định tuyến cho mạng Ad hoc gì? Sau số yêu cầu quan trọng: - Hoạt động phân tán: không ... Chương 1: Tổng quan mạng Ad hocvà vấn đề đánh giá hiệu mạng • Chương 2: Hoạt động số giao thức định tuyến theo yêu cầu • Chương 3: Xây dựng kịch mô đánh giá hiệu hai giao thức AODV DSR Thái Nguyên,...
 • 80
 • 129
 • 0

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIAO THỨC GBN ARQ

PHÂN TÍCH và ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIAO THỨC GBN ARQ
... tiêu đề Phân tích đánh giá hiệu giao thức GBN- ARQ Với mục đích nghiên cứu đánh giá hiệu giao thức GBN- ARQ Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn viết thành ba chương bao gồm: Chương 1: Giới thiệu ... thiệu chung ARQ, phân loại so sánh giao thức ARQ (Stop-and-Wait, Go-back-N, Seletive-Repeat), giới thiệu giao thức GBNARQ Chương 3: Đưa biểu đồ trạng thái, thông số đánh giá, phân tích đánh giá ... nâng cao hiệu suất đường truyền, cụ thể đưa đánh giá giao thức GBN- ARQ tìm hiểu lại dùng giao thức GBN- ARQ để nâng cao hiệu suất đường truyền mục đích luận văn 29 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ ARQ 2.1...
 • 87
 • 155
 • 0

Phân tích đánh giá thực trạng hệ thống thông tin ở ngân hàng ngoạI thương Hà Nội

Phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin ở ngân hàng ngoạI thương Hà Nội
... Ban Giám Đốc việc xây dựng quy hoạch cán theo yêu cầu Ngân hàng ngoại thơng Việt nam, ngân hàng nhà nớc Thành phố Thành uỷ Nội - Hàng năm nhận xét đánh giá, phân loại cán theo quy định Ngân hàng ... báo cáo đợc gửi lên Ngân hàng ngoại thơng Việt nam Ban hành định Ngân hàng ngoại thơng nội Phân tích , xử lý tổng hợp thông tin Tổng hợp báo cáo Ngân hàng ngoại thơng nội Xử lý công văn ... thông tin Ngân hàng ngoại thơng nội Đặc điểm hệ thống thông tin Ngân hàng ngoại thơng nội Hệ thống thông tin ngân hàng đợc tổ chức nguyên tắc thông tin hai chiều Các phòng ban có nhiệm...
 • 37
 • 306
 • 3

phân tích đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty tnhh nhôm thành long

phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty tnhh nhôm thành long
... Hạnh Phúc Công ty TNHH CN nhôm Thành Long Báo cáo tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Căn vào nhiệm vụ đợc giao Căn vào thực tế công việc Phòng SX-KD báo cáo tình hình thực tế ... mạnh Song song với việc thực chiến lợc Công ty tăng khả cạnh tranh kinh tế thị trờng, phù hợp với mục tiêu Công ty Do thời gian tiếp xúc với công việc thực tế Công ty Thành Long khả hạn chế nên ... nghiên cứu tìm hiểu thực tế Công ty Thành Long, em có vài nhận xét khái quát nh sau: Đối với kinh tế thị trờng phát triển mạnh mẽ, công ty muốn tồn đợc phải cạnh tranh khốc liệt Công ty chuyển đổi...
 • 40
 • 143
 • 0

Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích đánh giá hiệu quả việc sử dụng đại lý

Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích và đánh giá hiệu quả việc sử dụng đại lý
... hệ thống đại bán hàng khiến tác giả lựa chọn đề tài : “ Xây dựng hệ thống đại lý, phân tích đánh giá hiệu việc sử dụng đại “để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài - Sơ lược số ... hành, đại lữ hành tìm phương án kênh phân phối hiệu hoàn thiện tiêu đánh giá hiệu sử dụng đại cho công ty Green Travel - Phân tích, tìm kiếm kênh phân phối hiệu quả, hình thức sử dụng đại lý, ... DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 26 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: XÂY DỰNG HỆ THÔNG ĐẠI LÝ CHO DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH Hiệu sử dụng đại = (Kết sử dụng đại kỳ) /(Chi phí sử dụng đại kỳ)...
 • 64
 • 274
 • 0

Phân tích đánh giá hiệu quả công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều trong hệ thống điện Việt Nam

Phân tích và đánh giá hiệu quả công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều trong hệ thống điện Việt Nam
... chiều hệ thống điện Việt Nam đánh giá phơng án truyền tải điện cao áp chiều chế độ xác lập độ hệ thống điện 2 Mô phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam với phơng án truyền tải điện cao áp ... cứu đánh giá chi tiết Công nghệ truyền tải điện cao áp chiều cha đợc nghiên cứu cách đầy đủ Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu công nghệ truyền tải chiều hệ thống điện ... phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam với phơng án truyền tải điện cao áp chiều Các phơng án truyền tải điện chiều hệ thống điện Việt Nam đợc nghiên cứu bao gồm: Truyền tải điện chiều...
 • 27
 • 317
 • 0

NCKH Phân tích đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng

NCKH Phân tích và đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện năng sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng
... CHƯƠNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KHI SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG I.TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU KHÔNG NUNG Khái niệm Vật liệu không nung loại vật liệu mà sau nguyên công định ... sử dụng vật liệu xây thời gian tới Việt Nam MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Phân tích đánh giá hiệu tiết kiệm điện sử dụng vật liệu xây không nung công trình xây dựng Đưa phương thức giảm tổn thất điện từ ... đưa đánh giá cụ thể hiệu tiết kiệm điện sử dụng vật liệu xây không nung (AAC) dựa thực tế sử dụng vật liệu xây nay, việc tính toán so sánh cần xét đến trường hợp sử dụng 100% vật liệu AAC, 30% vật...
 • 54
 • 252
 • 0

Các giải thuật phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mô hình mạng hàng đợi

Các giải thuật phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống sử dụng mô hình mạng hàng đợi
... hệ thống MH sử dụng rộng rãi để đánh giá hệ thống vậy, hình giúp hiệu n ng hệ thống tính toán xác Cho đ n gần đây, hiệu n ng hệ thống đánh giá xác cách sử dụng thuật Đề tài: hình m ng hàng ... nghẽn (ví dụ hệ thống thông tin liên l c, máy tính hệ thống sản xuất) đánh giá hiệu n ng sử dụng chúng Các đ i diện hình hệ thống sử dụng để tính toán biện pháp thực tả hiệu n ng hệ thống ao ... Chương Các giải thuật đánh giá hiệu n ng sử dụng m ng hàng đợi  Chương p dụng thử nghiệm đánh giá hiệu n ng hệ thống phòng học đa n ng t i Trung tâm Công nghệ Vi điện tử Tin học Đề tài: hình...
 • 99
 • 211
 • 1

Phân tích đánh giá khả năng, thực trạng xây dựng chiến lược thương mại điện tử của công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Phú Tuấn.docx

Phân tích và đánh giá khả năng, thực trạng xây dựng chiến lược thương mại điện tử của công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Phú Tuấn.docx
... thương mại điện tử đem lại, năm 2009 công ty xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ Phú Tuấn xây dựng cho vào hoạt động website http://phutuancompany.com/ Đây bước đắn cho đường kinh doanh lâu dài công ... nghề 60% làng nghề thủ công mỹ nghệ với 244 làng nghề truyền thống 272 làng nghề công nhận Hàng năm giá trị sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt hàng nghìn tỷ đồng giá trị xuất đạt 100 triệu ... trở thành xu tất yếu Công ty xuất nhập hàng thủ công mỹ nghệ Phú Tuấn ngoại lệ Sự phát triển công nghệ thông tin giúp cho công ty giảm nhiều chi phí, mở rộng quan hệ với khách hàng đối tác kinh...
 • 23
 • 736
 • 11

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường

Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường
... nhim - Tỏc ng ti mụi trng SV Bựi Vn c Môi trường khí Thay đổi bề mặt địa hình, thảm thực vật Vận tải Sàng tuyển Môi trường nước Lp: Kinh t mụi trng - K44 Môi trường đất, cảnh quan, tài nguyên sinh ... khụng khớ + Mụi trng nc + Mụi trng t + ng thc vt - Mụi trng kinh t, xó hi ỏnh giỏy cỏc tỏc ng ca ca hot ng khai thỏc m ti mụi trng, kinh t, xó hi Xỏc nh cỏc yu t, ngun gc, mc tỏc ng xut cỏc ... phc h thc vt sau khai thỏc - Bin phỏp chng trụi lp t ỏ thi Phõn tớch hiu qu kinh t- mụi trng ca dỏn SV Bựi Vn c Lp: Kinh t mụi trng - K44 Chuyờn thc tt nghip PHNGPHPNHGITCNGMễITRNG Phng phỏp...
 • 90
 • 489
 • 0

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm

Đánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụm
... toán, tính hiệu toàn hệ thống Đối với hệ thống tính toán song song phân cụm, việc đánh giá hiệu tiến hành hai mức độ Đánh giá hiệu thành phần hệ thống : Gồm phần cứng phần mềm - Đánh giá hiệu phần ... trình Lập trình song song hệ thống tính toán song song phân cụm phức tạp hệ thống máy tính khác Hệ thống song song phân cụm mô hình đa máy tính nên chương trình song song hệ thống đa máy tính ... với hệ thống phân cụm, số trường hợp hiệu thực chương trình không tối ưu hệ thống song song phân cụm có số đặc điểm riêng biệt Hệ thống tính toán song song phân cụm hệ thống máy tính có nhớ phân...
 • 74
 • 339
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng của công ty lbcnhận xét về tình hình tổng hợp các chỉ tiêu phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵngtổng hợp các chỉ tiêu phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản đà nẵngđánh giá hiệu năng hệ thống song song phân cụmphân tích và đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ giao thông vận tải của các hộ gia đình phường hàng buồm hoàn kiếmphân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng lao độngphân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sảnphân tích và đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩuphân tích và đánh giá hiệu quả việc tiêu thụphân tích và đánh giá chức năng đào tạo phát triển nhân sự tại trung tâm tân đạtphân tích và đánh giá hiệu quả cho vay đối với dnvvn tại nhno amp ptnt láng hạphân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động nhập khẩu thuốc tân dược và nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam9 phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính kinh tế xã hội của dự ánphân tích và đánh giá khả năng tạo tiềnphân tích và đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự ánHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P293 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữugián án xác suất thống kêVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국 어 2 권Lien ket gen va hoan vi gen